ARCHIWUM 2009

Głosuj na Sopot – miastu chwała za Centrum Haffnera i najładniejszą iluminację

30.12.2009

Na stronach internetowych Gazety Wyborczej Trójmiasto trwa głosowanie: komu należy się chwała a komu chała mijającego roku. Wśród pięciu propozycji „chwała roku” znalazła się sopocka inwestycja oddana do użytku latem tego roku – Centrum Haffnera, tak opisywana w Internecie:

Centrum Haffnera w Sopocie
- Trójmiasto ma wreszcie salon z prawdziwego zdarzenia. O tym, że jest nam potrzebny, nie trzeba nikogo przekonywać. Zdjęcia Władimira Putina z Donaldem Tuskiem w rocznicę wybuchu II wojny pokazały telewizje na całym świecie. Przebudowa centrum wcale nie musiała dojść do skutku. Miasto nie miało szans na samodzielną realizację tego projektu. Udało się dzięki ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym. Ustawa obowiązuje już od dawna, a to pierwszy projekt w Polsce, który udało się przeprowadzić.

http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35612,7407247,Chwala.html

Na stronie Gazety Wyborczej Trójmiasto możemy również głosować w plebiscycie na najładniejszą iluminację świąteczną w Województwie Pomorskim. Oczywiście najładniejsza jest w Sopocie, ale by inni się o tym dowiedzieli potrzebujemy Państwa głosów.

http://swiecsie.gazeta.pl/swiecsie/1,103666,7374985,Pomorskie.htmlLiczymy na Państwa aktywny udział w obu plebiscytach. Głosujmy na Sopot.

ROZWIŃ

Spotkania świąteczne w Sopocie.

23.12.2009

Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski zaprasza wszystkich Mieszkańców na grudniowe spotkania świąteczne.

Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski zaprasza wszystkich Mieszkańców na grudniowe wydarzenia w mieście.

Niedziela, 13 grudnia od godz. 12.00 do 15.00, Plac Przyjaciół Sopotu.
Świąteczne spotkanie Sopocian.
Tradycyjnie już, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Prezydenci Miasta chcą spotkać się z Mieszkańcami, by przy choince i świątecznym poczęstunku, osobiście złożyć wszystkim życzenia. Zapowiada się radosne spotkanie w prawdziwie rodzinnej i świątecznej atmosferze.

Szczegółowy program spotkania:
12.00 Powitanie
12.10 Występ sopockiego Chóru Continuo
12.30 Życzenia od Prezydentów
12.45 Konkurs z udziałem koszykarzy Trefla Sopot
13.00 Występ sopockiego Chóru Continuo
13.15 Rozstrzygnięcie koszykarskiego konkursu
13.30 Kolędowanie na jazzowo – Przemek Dyakowski z zespołem
14.00 Konkurs
14.15 Występ Seniorów z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Sopocie
14.30 Konkurs
14.35 Kolędowanie na jazzowo – Przemek Dyakowski z zespołem

Ponadto między godziną 12.00 a 15.00 będzie można wziąć udział w loterii fantowej przygotowanej przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, której całkowity dochód przeznaczony zostanie na zimowisko dla dzieci z rodzin zastępczych. Przez cały czas występować będą happenerzy z Młodzieżowego Klubu Twórczego PLAMA.

17-20 grudnia (czwartek-niedziela), plac przed kościołem św. Jerzego, Sopockie Betlejem – Jarmark Świąteczny Młodzieżowej Placówki Wychowawczej CARITAS Archidiecezji Gdańskiej.
Jak co roku wychowankowie Młodzieżowej Placówki Wychowawczej organizują świąteczny kiermasz. Jednak pierwszy raz odbywać się on będzie przed kościołem św. Jerzego. W programie między innymi: żywa szopka, występy artystyczne i czytanie bajek dzieciom.

Sobota, 19 grudnia od godz. 10.00 do 16.00, Wojewódzki Zespół Reumatologiczny (przy molo) Akcja „Zostań dawcą szpiku kostnego”.

Czwartek, 24 grudnia godz. 11.00, Spotkanie wigilijne dla osób starszych, samotnych i potrzebujących.
Tradycyjnie jak co roku Prezydent Miasta oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zapraszają wszystkie osoby starsze, samotne i potrzebujące na Wigilię w Urzędzie, która odbędzie się w Sali Posiedzeń Rady Miasta na I piętrze.
Szczegółowe informacje: MOPS, tel. 58 551 17 10 wew. 37.

ROZWIŃ

Mieszkania komunalne przyznane

21.12.2009

Znane są już nazwiska Sopocian, którzy otrzymają klucze do nowowybudowanych mieszkań komunalnych w Sopocie przy Al. Niepodległości 650-656 oraz Zacisze 30. Prawie 70 proc. nowych najemców to młode rodziny.

Znane są już nazwiska Sopocian, którzy otrzymają klucze do nowowybudowanych mieszkań komunalnych w Sopocie przy Al. Niepodległości 650-656 oraz Zacisze 30. Osoby, które składały wnioski otrzymały już informację o decyzji Komisji Mieszkaniowej.

We wtorek, 5 stycznia o godzinie 15.30, w sali 36 Urzędu Miasta Sopotu odbędzie się losowanie konkretnych mieszkań z udziałem osób, które otrzymały przydział lokali.

Zainteresowani Sopocianie mogli składać wnioski o przydział nowowybudowanych mieszkań komunalnych do 30 września 2009. Od 13 sierpnia br. obowiązywał regulamin (wprowadzony dnia 5 czerwca 2009 roku, Uchwała RM Nr XXIX/346/2009) wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Miasta Sopotu, przy Al. Niepodległości 650-656 i przy ul. Zacisze 30.

Regulamin określał zasady wynajmowania nowych lokali mieszkalnych. O przyznanie nowych lokali mieszkalnych mogli ubiegać się wnioskodawcy:
prowadzący gospodarstwo domowe i posiadający centrum życiowe w Sopocie, a w szczególności małżeństwa z dziećmi i osoby wychowujące dzieci;
posiadający orzeczoną niepełnosprawność narządu ruchu, popartą  odpowiednim dokumentem wydanym przez organ do tego uprawniony (w ramach zasobu mieszkaniowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych);
mieszkający w budynkach prywatnych na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lokalu mieszkalnego;
występujący o zamianę dotychczas zajmowanego komunalnego lokalu samodzielnego;
rodziny wielopokoleniowe zamieszkujące w budynkach komunalnych przeznaczonych do rozbiórki i lokalach niemieszkalnych, zakwalifikowane do otrzymania mieszkania łącznie z najemcą na podstawie § 14 pkt. 1b i c uchwały nr XIX/257/2008 Rady Miasta Sopotu z dnia 26 września 2008r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sopotu (nie dotyczy najemców).

Gmina Miasta Sopotu wychodzi daleko poza zakres swoich obowiązków ustawowych w kwestii nowego budownictwa komunalnego. Mając na uwadze oczekiwania mieszkańców Sopotu i analizując sytuację na rynku mieszkaniowym, podjęto działania w celu udzielenia szczególnej pomocy przede wszystkim młodym rodzinom w dostępie do pierwszego mieszkania.

Wybudowane 4 budynki komunalne przy al. Niepodległości (59 mieszkań) oraz zmodernizowany budynek komunalny na Zaciszu (16 mieszkań) za łączną kwotę 13 mln złotych stanowią szansę dla sopockich rodzin, również tych dopiero startujących w życiu zawodowym i rodzinnym, nie posiadających dochodu umożliwiającego wynajęcie mieszkania na rynku komercyjnym, jak również zdolności kredytowej na zakup własnego mieszkania.

Prawie 70 proc. osób, które decyzją Komisji Mieszkaniowej otrzymało nowe mieszkanie komunalne to właśnie młode rodziny, które są istotnym elementem twórczym środowiska lokalnego i stanowią o potencjale rozwojowym miasta.

- Sopot, realizując długofalową politykę mieszkaniową, nie poprzestaje na budowie kompleksu budynków komunalnych przy Al. Niepodległości i Zaciszu. W najbliższych planach jest budowa kolejnych budynków komunalnych przy ul. Malczewskiego, a w dalszej przyszłości rozpoczęcie budowy mieszkań komunalnych z partnerem prywatnym, na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego – zaznaczył Paweł Orłowski wiceprezydent Sopotu.

LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ZAWARCIA UMOWY O NAJEM NOWYCH LOKALI komunalnych

   

Nr

wniosku

           Nazwisko i imię

 

Liczba

osób

Liczba

punktów

1

17

Zielińska Alicja

  4

42

2

552

Murawska Agnieszka

  4

39

3

547

Torchała Dorota

  4

38

4

100

Grundemann Anita

  5

38

5

50

Socha Leszek

  4

35

6

666

Misan Elżbieta

  4

35

7

293

Furmańska Beata

  3

34

8

265

Suchorak Marcin

  2

34

9

412

Kreft Sabina

  3

34

10

155

Wilczuk Marcin

  4

34

11

328

Szczypior-Liebrecht Robert

  3

33

12

18

Półtorak Agata

  4

33

13

5

Kraj Bożena

  4

33

14

65

Giers Krzysztof

  4

31

15

72

Węsierski Krzysztof

  3

30

16

365

Sas Adrian

  3

30

17

45

Bach Sławomir

  3

30

18

189

Rogiewicz Sylwia

  3

30

19

565

Jakubczyk Maciej

  3

30

20

290

Żamejć Krystyna

  4

29

21

91

Ksoń-Feluś Katarzyna

  3

29

22

156

Gusztaf Iwona

  3

29

23

479

Kalicka Dorota

  3

29

24

326

Ochocka Sylwia

  3

29

25

544

Odrzywolska Beata

  3

28

26

683

Rączka Marceli

  2

28

27

650

Jarzowy Teresa

  6

28

28

340

Myk Magdalena

 3

28

29

498

Bukowski Piotr

  3

28

30

277

Litwin Piotr

  3

27

31

169

Mielczarek Krzysztof

  3

25

32

333

Chmiel Dorota

  3

25

33

243

Muziński Piotr

  3

25

34

385

Klohs Monika

  3

25

35

7

Janczak Przemysław

  3

25

36

247

Liedtke Irena

  2

25

37

665

Szprada Joanna

  2

25

38

245

Barszczewska-Adrian Sylwia

  2

25

39

214

Kamińska Małgorzata

  2

25

40

99

Balas Adrian

  2

25

41

477

Wierczyńska Izabela

  3

25

42

514

Rusin Jarosław

  3

25

43

26

Wysiecki Maciej

  2

25

44

688

Mikowska Katarzyna

  2

25

45

368

Mąka Marcin

  2

25

46

418

Rogiński Tomasz

  3

25

47

36

Reiter Beata

  2

25

48

20

Hewelt Agnieszka

  2

25

49

281

Zieliński Łukasz

  2

25

50

58

Papińska Aleksandra

  2

25

51

472

Wrzeszcz Anita

  3

25

52

637

Ostrowski Andrzej

  3

24

53

642

Kreft Dorota

  4

24

54

160

Bober Paweł

  2

24

55

617

Bukowska Mirosława

  2

24

56

71

Perzyna Kinga

  2

24

57

307

Klajnszmidt Andrzej     

  3

23

58

263

Brylowska Dorota

   2

22

59

561

Cieciora Beata

   3

21

60

550

Filipkowski Waldemar

   3

21

61

468

Śrót Adam

   3

21

62

611

Pacewicz Romuald

  1

21

63

496

Głownia Agnieszka

   3

20

64

257

Pranszke Bronisław

   3

20

65

554

Hałasa Maria

   2

20

66

553

Antoniewicz Janina

   4

20

67

675

Manowski Adam

   2

20

68

57

Rangełowa-Jankowska Simeonika

   2

20

69

629

Ellwart Emilia

   2

19

70

391

Mierkułow Leokadia

   1

19

72

276

Mikołajczak Michał

   3

18

71

497

Zientarski Rafał

   4

18

73

624

Filipski Krzysztof

   3

18

74

462

Nikelska  Jolanta

   4

17

75

289

Malinowska Krystyna

   3

10

ROZWIŃ

Umowa na rewitalizację hipodromu w Sopocie

18.12.2009

We wtorek, 22 grudnia br. o godzinie 15.00 na terenie Hipodromu w Sopocie, w restauracji „Hipodrom” (wjazd od ul. Polna 1 w Sopocie) odbędzie się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja Historycznego Zespołu Hipodromu w Sopocie wraz remontem i rozbudową”. Umowę podpiszą: Magdalena Rutkowska prezes zarządu Hipodrom Sopot sp. z o.o. oraz wicemarszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. W uroczystości weźmie udział wiceprezydent Sopotu Paweł Orłowski.

We wtorek, 22 grudnia br. o godzinie 15.00 na terenie Hipodromu w Sopocie, w restauracji „Hipodrom” (wjazd od ul. Polna 1 w Sopocie) odbędzie się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „ Rewitalizacja Historycznego Zespołu Hipodromu w Sopocie wraz remontem i rozbudową”. Umowę podpiszą: Magdalena Rutkowska prezes zarządu Hipodrom Sopot sp. z o.o. oraz wicemarszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. W uroczystości weźmie udział wiceprezydent Sopotu Paweł Orłowski.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

W ramach realizacji inwestycji planujemy m.in. budowę:

· hippicznego parku rozrywki - otwartego obiektu o funkcjach edukacyjno – integracyjnych

Planujemy również rozbudowę i remont już istniejących obiektów:

· dużej hali ujeżdżalni z widownią i bazą szkoleniową

· stajni dla koni rekreacyjnych (wyposażenie w siodlarnię i halę ujeżdżalni) wraz z kompleksem do prowadzenia zajęć z hippoterapii oraz stajni dla koni wyczynowych – dostosowanie boksów do wymagań FEI (wyposażenie – solarium, karuzela)

· zabytkowej trybuny sędziowskiej (sala konferencyjna, biuro)

· budynku „dżokejki” - sędziowskiego pomieszczenia wagi i obsługi jeźdźców

Ponadto projekt zakłada:

* Poprawę dostępności (budowa dodatkowego wjazdu na obiekt od ul. Łokietka w Sopocie) oraz bezpieczeństwa obiektu (przebudowa układu komunikacyjnego) wraz z dostosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych

W ramach projektu przewidujemy specjalistyczne, podnoszące kwalifikacje, szkolenia dla pracowników hipodromu.

Inwestycja powinna zamknąć się w kwocie ponad 41 milionów złotych, Sopot ze swojego budżetu wyda na ten cel 12 milionów (w latach 2010-1012).

Inwestycja ta wzbogaci ofertę hipodromu. Będzie to profesjonalny i nowoczesny ośrodek sportów hippicznych w kraju.

Szczegółowe informacje: Maja Macur, Referat Projektów Finansowanych z Funduszy Europejskich i Krajowych, Wydział Strategii Rozwoju Miasta, tel. 58 52 13 861.

ROZWIŃ

Sopoccy maturzyści najlepsi

16.12.2009

W poniedziałek, 14 grudnia br. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ogłosiła wyniki próbne matur z matematyki. Uczniowie sopockich klas maturalnych spisali się znakomicie uzyskując najlepszy wynik w woj. Pomorskim, a drugi w Polsce (88% uczniów uzyskało wymagany próg punktowy, przy średniej woj. pomorskiego 78%).

Uzyskany wynik naszych przyszłych maturzystów to rezultat wysokiej jakości pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczycieli oraz właściwy stosunek uczniów do nauki.

Należy zauważyć również bardzo duże wsparcie Miasta Sopotu w tworzeniu i zapewnieniu wysokich standardów nauczania. Decyzja o wprowadzeniu dodatkowych godzin matematyki w każdej klasie szkoły ponadgimnazjalnej oraz bezpłatne udostępnienie rodzicom elektronicznej informacji o bieżących postępach dziecka w nauce i jego frekwencji na zajęciach, przyniosło oczekiwane pozytywne efekty. Od nowego roku kalendarzowego planujemy wprowadzić inne formy wsparcia dla szkół ponadgimnazjalnych, które umożliwią uczniom uzyskanie jeszcze lepsze wyników w nauce – powiedział Paweł Orłowski wiceprezydent Sopotu.

Bardzo się cieszymy z tegorocznie uzyskanych wyników zewnętrznych przez nasze szkoły. Należy również przypomnieć, że klasy szóste Szkół Podstawowych napisały również najlepiej sprawdzian w woj. pomorskim, a gimnazjaliści byli najlepsi z języka obcego – dodał wiceprezydent Orłowski.

ROZWIŃ

Sopockie Betlejem

16.12.2009

W najbliższy czwartek, 17 grudnia o godzinie 17.00 na Placu przed Kościołem św. Jerzego rozpocznie się charytatywny jarmark bożonarodzeniowy organizowany przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

W najbliższy czwartek, 17 grudnia o godzinie 17.00 na Placu przed Kościołem św. Jerzego rozpocznie się charytatywny jarmark bożonarodzeniowy organizowany przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

Do niedzieli 20 grudnia będziemy mogli zobaczyć:

- szopkę z żywymi zwierzętami

- jasełka

- występy solistów i zespołów, a w ich wykonaniu: kolędy, pastorałki i piosenki zimowe

- stoiska ze świątecznymi upominkami i ozdobami wykonanymi przez osoby niepełnosprawne

Na zziębniętych, spragnionych i głodnych czekać będzie bigos i herbata z sokiem malinowym, dla łasuchów gofry.

Na zakończenie każdego dnia czytanie bajek dla dzieci, wykonaniu ks. Abp Seniora Tadeusza Gocłowskiego oraz pracowników sopockiego magistratu. W czwartek 17 grudnia o godzinie 19.00 bajki będzie czytał wiceprezydent Sopotu Paweł Orłowski.


W programie:

Czwartek, 17 grudnia, godz. 17.00 – Rozpoczęcie

Uroczyste otwarcie Jarmarku, przyjęcie od harcerzy światełka betlejemskiego, koncert dzieci i młodzieży z kaszubskiego zespołu „Bazuny”, program słowno-muzyczny – Centrum im. Matki Teresy z Kalkuty.Piątek, 18 grudnia

Godz. 10.00 Występy dzieci z o środka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego w Trąbkach Wielkich oraz uczniów SP w Giemlicach

Godz. 11.30 Jasełka – gimnazjum nr 4 w Rumi

Godz. 17.00 „Bóg się rodzi, pokój niesie” – przedstawienie bożonarodzeniowe – DPS Caritas w Gdańsku

Godz. 18.00 Piosenki Bogusław Olszonowicz


Sobota, 19 grudnia

Godz. 10.00 Jasełka i koncert kolęd dzieci ze świetlic Caritas z gminy Żukowo

Godz. 14.00 Jasełka – świetlica „Pod kasztanem”

Godz. 17.00 Spektakl teatralny – Centrum im. Św. Faustyny w Rumi

Godz. 18.30 Występ solistów i zespołu działających na terenie gminy Kolbudy


Niedziela, 20 grudnia

Godz. 13.30 Mikołajowe zabawy, moc atrakcji dla najmłodszych

Godz. 15.00 Piosenki w wykonaniu Karola Świtajskiego z gośćmi z musicalu „Okruchy życia”

Godz. 17.00 Kolendy i pastorałki z różnych stron świata w wykonaniu chóru Continuo

Godz. 18.00 Koncert kolęd w wykonaniu Agnieszki Tomaszewskiej

ROZWIŃ

Sopot w Zakopanem – rozpoczęcie sezonu zimowego pod Tatrami!

16.12.2009

Tradycyjnie już Sopot wspólnie z miastem partnerskim – Zakopanem zakończył sezon letni i otworzył sezon zimowy. W poniedziałek, 14 grudnia w zakopiańskim Aquaparku, przy basenie zewnętrznym nastąpiła „zamiana dech” – Prezydent Sopotu, Jacek Karnowski oraz Burmistrz Zakopanego Janusz Majcher wymienili deskę windsurfingową - którą otrzymali z rąk zawodniczki Sopockiego Klubu Żeglarskiego Hestia Sopot, Agnieszki Bilskiej – na deskę snoaboardową. Tym samym tradycji stało się zadość i obaj włodarze miasto głosili sezon zimowy za otwarty. I nie były to tylko czcze słowa. Mróz i śnieg zawitały bowiem pod Tatrami i od dzisiaj ruszyły pierwsze wyciągi narciarskie!

Tradycyjnie już Sopot wspólnie z miastem partnerskim – Zakopanem zakończył sezon letni i otworzył sezon zimowy.

W poniedziałek, 14 grudnia w zakopiańskim Aquaparku, przy basenie zewnętrznym nastąpiła „ zamiana dech” – Prezydent Sopotu, Jacek Karnowski oraz Burmistrz Zakopanego Janusz Majcher wymienili deskę windsurfingową - którą otrzymali z rąk zawodniczki Sopockiego Klubu Żeglarskiego Hestia Sopot, Agnieszki Bilskiej – na deskę snoaboardową.
Tym samym tradycji stało się zadość i obaj włodarze miasto głosili sezon zimowy za otwarty.
I nie były to tylko czcze słowa. Mróz i śnieg zawitały bowiem pod Tatrami i od dzisiaj ruszyły pierwsze wyciągi narciarskie!

Przed „zamianą dech” Sopot, Zakopane oraz PKP Intercity podpisały umowę o wzajemnej promocji na 2010 rok.
Oba kurorty łączy bowiem pociąg Intercity „Monciak – Krupówki”. Do tej pory nazwa ta obowiązywała dla pociągu, który kursował codziennie w godzinach nocnych. Od 13 grudnia nazwę „ Monciak – Krupówki” otrzymał pociąg Intercity kursujący w weekendy w ciągu dnia.
W sobotę rano pociąg wyjeżdża z Sopotu, a w niedzielę – z Zakopanego. Czas przejazdu to 11,5 godz.

Sopot i Zakopane to miasta partnerskie od ponad 50 lat! Obecnie współpraca obu kurortów koncentruje się przede wszystkim na wymianie młodzieżowej pomiędzy szkołami oraz współpracy urzędników oraz radnych (w tym roku to przede wszystkim kwestie związane z pozyskiwaniem funduszy unijnych na inwestycje w infrastrukturę turystyczną), a także wymianie kulturalnej. W planach jest zwiększenie liczby wydarzeń realizowanych jednocześnie w obu miastach, jak bardzo popularne Kino Letnie na Krupówkach i na sopockim molu oraz w Pociągu „Monciak – Krupówki”.

We wtorek, 15 grudnia wieczorem Prezydent Sopotu oraz Burmistrz Zakopanego wspólnie rozświetlili choinkę na Krupówkach przy Oczku Wodnym i zawiesili dwie bombki z logami miast. W trakcie uroczystości kolędy na Krupówkach grał sopoccy jazzmani – Wojciech Staroniewicz oraz Kamil Mazur.

Tradycyjny mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami Sopotu (z udziałem prezydenta Karnowskiego oraz sopockich urzędników) a Zakopanego zakończył się remisem 6:6.

ROZWIŃ

Wystawa „Kartki z pamiętników. Polacy w Sopocie 1897-1945” w Muzeum Sopotu

16.12.2009

Prezydent Sopotu oraz Muzeum Sopotu zapraszają na wystawę „Kartki z pamiętników. Polacy w Sopocie 1897-1945”.

Prezydent Sopotu oraz Muzeum Sopotu zapraszają na wystawę „Kartki z pamiętników. Polacy w Sopocie 1897-1945”.

Wystawa zamyka projekt realizowany w 2009 roku pod wspólnym tytułem „Polonia sopocka”. W ramach programu Muzeum Sopotu przeprowadziło badania dokumentalne, których głównym celem był zapis wspomnień członków polskiej mniejszości zamieszkującej kurort do 1945 roku. Zebrano bogaty materiał archiwalny obejmujący przede wszystkim fotografie i dokumenty rodzinne, który po raz pierwszy jest eksponowany publicznie. Zamysłem autorów wystawy jest prezentacja prywatnych archiwów, które przez lata były pieczołowicie przechowywane przez polskie rodziny w Sopocie. Tłem dla ukazania tych materiałów jest Sopot – modny kurort.

Wystawa będzie odbywała się w dniach od 23 grudnia 2009 do 30 marca 2010.

Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się we wtorek, 22 grudnia 2009. o godzinie 18.00 w Muzeum Sopotu przy ul. Poniatowskiego 8.

Serdecznie zapraszamy.

ROZWIŃ

Wyprowadzenie wód potoków sopockich w głąb Zatoki Gdańskiej - zakończenie inwestycji

10.12.2009

W środę, 9 grudnia nastąpiło uroczyste zakończenie inwestycji „Wyprowadzenie wód potoków sopockich w głąb Zatoki Gdańskiej”. Obecny był m.in. Wojciech Czajko, prezes firmy Hydrobudowa, Wykonawcy prac oraz Paweł Orłowski, wiceprezydent Sopotu.

W środę, 9 grudnia nastąpiło uroczyste zakończenie inwestycji „Wyprowadzenie wód potoków sopockich w głąb Zatoki Gdańskiej”.
Obecny był m.in. Wojciech Czajko, prezes firmy Hydrobudowa, Wykonawcy prac oraz Paweł Orłowski, wiceprezydent Sopotu.

Projekt obejmował ujęcie wód sopockich potoków w dwa oddzielne układy zbiorcze i wyprowadzenie dwóch podwójnych rurociągów zrzutowych pod dnem Zatoki Gdańskiej na odległość 345 ÷ 380 m od komór wylotowych usytuowanych na plaży:
• Układ wylotowy „A” – obejmuje obszar od granicy z Gdańskiem do ulicy Na Wydmach i wyprowadzony jest w sąsiedztwie istniejącego wylotu Potoku ,,2”. Odprowadza wodę z Potoku ,,1”, Potoku ,,2” i Potoku Karlikowskiego.
• Układ wylotowy „B” – obejmuje odcinek plaży od mola do wylotu potoku Haffnera i wyprowadzony jest w sąsiedztwie istniejącego wylotu Potoku Bohaterów Monte Cassino (wylot ,,7”) w kierunku głowicy ostrogi mola. Odprowadza wody z Potoku Haffnera, Potoku ,,6” oraz Potoku Bohaterów Monte Cassino.

- Wyprowadzenie wód sopockich potoków w głąb Zatoki Gdańskiej to inwestycja, której może nie widać gołym okiem, ale która jest jedną z najistotniejszych dla Sopocian oraz gości odwiedzających nasze miasto – mówi Paweł Orłowski, wiceprezydent Sopot - Główne cele tego projektu to przede wszystkim ochrona domów w dolnej części Sopotu przed podtopieniami, które zdarzają się po bardziej obfitych deszczach, ale także poprawa stanu czystości wód sopockich kąpielisk. Musimy także pamiętać, że od 2015 roku obowiązywać będzie nowa unijna Dyrektywa Kąpieliskowa, która nakłada na kraje członkowskie bardziej restrykcyjne normy dotyczące jakości wody.

Wyprowadzenie ujść potoków w głąb Zatoki Gdańskiej spowoduje 100-krotne obniżenie ich wpływu na stan jakości wód przybrzeżnych!
„Wyprowadzenie wód potoków sopockich w głąb Zatoki Gdańskiej” to pierwszy i najważniejszy etap dużego projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Sopocie”

Wartość projektu ogółem wynosi 72 978 942,26 zł. Dofinansowanie, w wysokości 20 proc. wydatków kwalifikowanych z Funduszu Spójności (POIŚ) opiewa na 14 359 212,82 zł. Wkład własny - 58 619 729,44 zł pochodzi z budżetu miasta Sopotu.
Koszt Etapu 1, czyli „Wyprowadzenia wód potoków sopockich w głąb Zatoki Gdańskiej – układ wylotowy „A” i „B” wyniósł 52 413 973,71 zł (koszt nadzoru i robót budowlanych).

W ramach kompleksowego projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Sopocie” zostaną wykonane:
Zadanie 2- Budowa zbiornika retencyjnego Okrzei o pojemności 1 325m³. Okres realizacji robót budowlanych marzec 2011- czerwiec 2012
Zadanie 3 – budowa podziemnego zbiornika retencyjnego w ul. Piastów o pojemności 134m³. Okres realizacji robót budowlanych wrzesień 2011- grudzień 2011
Zadanie 4 – dostawa i montaż urządzeń podczyszczających wody potoków i wody opadowe – 32 szt. Okres realizacji październik 2008-grudzień 2011. Do dnia dzisiejszego zamontowano 14 sztuk urządzeń.

Odprowadzenie wód potoków sopockich w głąb Zatoki Gdańskiej jest jednym z elementów programu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Sopotu oraz ochrony wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej. W ramach tego programu realizowane jest m.in. zwiększenie przepustowości kanałów, którymi płyną potoki przez teren zurbanizowany, odtworzenie zbiorników retencyjnych na wybranych ciekach oraz modernizacja zbiorników istniejących, co wyeliminuje lub znacznie zredukuje występujące w okresie intensywnych opadów podtapianie Dolnego Tarasu Sopotu. Ponadto, w ramach w/w programu, planowany jest montaż osadników i separatorów na dopływach wód deszczowych do potoków, co pozwoli na usunięcie z nich zawiesiny i substancji ropopochodnych, a w następstwie tego na poprawę czystości wód potoków oraz wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej.

Najistotniejszym problemem, do którego rozwiązania dąży Miasto poprzez realizację Projektu jest okresowe przekraczanie norm jakości wody wymaganej dla kąpielisk powodując ich czasowe zamykanie.
Od 1990 roku podjęto szereg działań poprawiających czystość plaż i wody morskiej. Pozwoliło to na ponowne otwarcie w 1993 roku części kąpieliska. W 1997 roku udostępniono plaże wzdłuż całego brzegu morskiego w Sopocie.

Przez teren Sopotu spływa jedenaście niewielkich potoków (o łącznej długości 21 km), na których znajduje się siedemnaście stawów o powierzchni 0,03 ÷ 0,04 ha. Odcinki ujściowe potoków zamknięte są w betonowe kanały Ø1000, kończące się wylotami zlokalizowanymi na plaży. Istniejący w Sopocie system kanalizacji deszczowej jest połączony z potokami przepływającymi przez miasto. Podczas opadów wody deszczowe spłukują zanieczyszczenia z terenu Sopotu odprowadzając je bezpośrednio do strefy przybrzeżnej. Efektem tego jest okresowe przekraczanie norm jakości wody wymaganej dla kąpielisk powodując ich czasowe zamykanie. Skutkuje to ograniczeniem walorów Sopotu jako uzdrowiska i nadmorskiej miejscowości turystycznej, gdzie czyste plaże i kąpieliska są niezbędnymi elementami infrastruktury turystycznej wpływającymi na decyzje o pobycie w Mieście.

Konieczność realizacji działań mających na celu poprawę czystości przybrzeżnych wód morskich w Sopocie wynika także z wprowadzenia od 2015 roku znacznie ostrzejszych niż dotychczas wymogów dotyczących jakości wody w kąpieliskach unijną Dyrektywą Kąpieliskową. Warunkiem poprawy stanu sanitarnego kąpielisk jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń unoszonych przez wody opadowe do Zatoki po montażu urządzeń podczyszczających. Dodatkowym czynnikiem poprawiającym jakość wód w strefie kąpielisk jest wyprowadzenie ujść potoków w głąb Zatoki Gdańskiej, co wg prognoz spowoduje 100-krotne obniżenie ich wpływu na stan jakości wód przybrzeżnych.

Drugim istotnym czynnikiem są uciążliwości związane z podtapianiem ulic i posesji położonych na dolnym tarasie Sopotu w wyniku zbyt małej przepustowości kolektorów odprowadzających wody opadowe, przy braku dostatecznej ilości zbiorników retencyjnych zdolnych rozładować czasowe przeciążenia kanalizacji deszczowej.

Zjawisko podtapiania dolnego tarasu jest potęgowane w przypadku zasypywania w okresach sztormowych piaskiem istniejących wylotów potoków usytuowanych na plaży. Zjawisko to jest szczególnie uciążliwe w okresie jesienno zimowych sztormów nie tylko w czasie opadów deszczu, ale także w przypadku występowania grubej pokrywy lodowej w strefie przybrzeżnej.

Inwestor: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zakład Komunalny w Sopocie Zarząd Dróg i Zieleni
Inżynier kontraktu: Safege S.A. Oddział w Polsce
Wykonawca robót budowlanych: Konsorcjum firm Hydrobudowa S.A. Gdańsk/PRCIP Sp. z o.o. Gdańsk.ROZWIŃ

Sportowe Mikołajki w Sopocie – bicie rekordu Guinnessa.

09.12.2009

Sopockie Stowarzyszenie Kulturystyki i Rekreacji zaprasza na sportowe Mikołajki, które odbędą się w najbliższy czwartek, 10 grudnia w godzinach od 8.00 do 10.15 w Hali Stulecia (ul. Haffnera 55). Podczas imprezy Jan Łuka podejmie próbę bicia rekordu Guinnessa. Ponadto w programie konkursy sportowe dla dzieci, z nagrodami.

Sopockie Stowarzyszenie Kulturystyki i Rekreacji zaprasza na sportowe Mikoł ajki, które odbędą się w najbliższy czwartek, 10 grudnia w godzinach od 8.00 do 10.15 w Hali Stulecia (ul. Haffnera 55).
Podczas imprezy Jan Łuka podejmie próbę bicia rekordu Guinnessa w podnoszeniu ciężarów (martwy ciąg z podstawek). Ponadto w programie konkursy sportowe dla dzieci, z nagrodami.

Szczegółowy program:
8.00 rozpoczęcie konkurencji sportowych
9.30 wręczenie nagród
9.40 pokaz aerobiku członkiń SSKiR
9.45 próba bicia rekordu Guinnessa przez Jana Łukę
10.00 pamiątkowe zdjęcie
10.15 zakończenie imprezy

Wszystkich uczestników obowiązuje strój sportowy.
Szczegółowe informacje na stronie www.sskir.pl

ROZWIŃ

 

 

opera

Newsletter

Dodaj się do newsletter


Email: DODAJ

Strefa_turysty.jpg

kalendarz.jpg

GODZINY PRACY

  

poniedziałek  10.00 - 18.00
   
wtorek, środa, czwartek  8.00 - 16.00
   
piątek  7.30 - 15.30
   
Kancelaria Ogólna  7.30 - 15.30
   

Miejski rzecznik konsumentów 

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
Anna Gut
anna.gut@um.sopot.pl
tel. 58 52-13-670
pokój nr 11A

Środa         8.30  - 16.oo
Czwartek     8.30 – 16.oo
Piątek         8.30 – 13.30

   
Uzgadnianie dokumentacji projektowej  poniedziałek 10.00-18.00 oraz wtorek 08.00 – 16.00
   
Archiwum 

al. Niepodległości 797 B, Sopot
poniedziałek 10.00 – 16.00, wtorek-piątek 08.00 – 14.00
Uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny przed przybyciem.

tel. 604 559 564

WIĘCEJ
                 
         
                 
 
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO