ARCHIWUM 2010

Koncert Noworoczny 2011

29.12.2010

Prezydent Miasta Sopotu zaprasza Mieszkańców na Koncert Noworoczny połączony z wręczeniem tytułów Mecenasa Kultury i Sportu Miasta Sopotu za rok 2010.

Prezydent Miasta Sopotu zaprasza Mieszkańców na Koncert Noworoczny w niedzielę, 9 stycznia o godzinie 18.00 w Sali Columbus w Sheraton Sopot Hotel, Conference & Spa.  
Podczas konceru usłyszymy Polską Filharmonię Kameralną Sopot pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego, a jako soliści wystąpią: Magdalena Witczak - sopran
Przemysław Borys - tenor.

Tradycyjnie już w czasie koncertu zostaną wręczone tytuły Mecenasa Kultury i Sportu Miasta Sopotu za rok 2010.

Zapraszamy Mieszkańców Sopotu do odbioru bezpłatnych zaproszeń na koncert w siedzibie Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART, ul. Kościuszki 61 w Sopocie, tel. 58 555 84 51 w dniach 4,5 i 7 stycznia 2011 roku w godzinach od 10.00 do 16.00.
 

ROZWIŃ

Dofinansowanie patroli Straży Granicznej w Sopocie.

21.12.2010

Miasto Sopot kolejny rok finansuje dodatkowe patrole Straży Granicznej na terenie Sopotu.

We wtorek 21 grudnia podpisana została umowa pomiędzy Gminą Miasta Sopotu a Morskim Oddziałem Straży Granicznej z siedzibą w Gdańsku.

Umowa zakłada dofinansowanie Straży Granicznej przez miasto Sopot kwotą 20 tys. złotych w 2011 roku, z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych wykorzystywanych podczas całorocznych patroli Straży Granicznej (samodzielnych oraz realizowanych wspólnie z policją) na terenie Sopotu.

Umowę podpiszą Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski oraz Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Gdańsku, Komendant Kontradmirał SG Piotr Stocki.

W 2010 roku Straż Graniczna zrealizowała na terenie Sopotu 108 patroli wspólnie z policją i 66 samodzielnie.

ROZWIŃ

Życzenia świąteczne

16.12.2010

Szanowni mieszkańcy Sopotu. Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy nam przez cały 2011 rok.


ROZWIŃ

Spotkania Prezydenta Sopotu z mieszkańcami

15.12.2010

Wzorem minionej kadencji, zaraz po wyborach Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski rozpoczyna cykl spotkań z mieszkańcami.

Wzorem minionej kadencji, zaraz po wyborach Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski  rozpoczyna cykl spotkań z mieszkańcami.

Pierwsze spotkania dotyczyć będą założeń planowanego budżetu miasta na 2011 rok oraz planowanych inwestycji, które ubiegać się będą o dofinansowanie unijne.

Pierwsze spotkanie w centrum miasta odbędzie się w środę, 22 grudnia o godz. 17.00 w Dworku Sierakowskich, kolejne 4 stycznia o godz. 18.00 w bibliotece miejskiej na sopockim Brodwinie.

ROZWIŃ

Sopockie kolędowanie.

15.12.2010

Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski wraz z Bałtycką Agencją Artystyczną BART oraz Sopockim Chórem CONTINUO serdecznie zapraszają w niedzielę, 19 grudnia na godz. 17.00 na tradycyjne już Sopockie Kolędowanie.

Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski wraz z Bałtycką Agencją Artystyczną BART oraz Sopockim Chórem CONTINUO serdecznie zapraszają w niedzielę, 19 grudnia na godz. 17.00 na tradycyjne już Sopockie Kolędowanie.

W programie między innymi „Moje Kolędy na Koniec Wieku” Zbigniewa Preisnera oraz kolędy z różnych stron świata w wykonaniu Sopockiego Chóru Kameralnego CONTINUO dyrygowanego przez Annę Borkowicz. Na fortepianie grać będzie Grzegorz Dymon.

Koncert odbędzie się w sali 36 Urzędu Miasta Sopotu. Wstęp wolny.
Po koncercie będzie można nabyć płytę Chóru z kolędami z rożnych stron świata. Połowa dochodu ze sprzedaży przekazana zostanie Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społeczne w Sopocie.

ROZWIŃ

Prezydent zaprzysiężony

13.12.2010

„Dla takiego miejsca jak Sopot warto żyć, warto pracować, warto podejmować odważne decyzje” – powiedział Prezydent Sopotu Jacek Karnowski podczas uroczystej sesji Rady Miasta Sopotu na której został zaprzysiężony na kolejną kadencję.

W sopockim ratuszu w poniedziałkowe popołudnie odbyła się uroczysta sesja, która zgromadziła prócz radnych, mieszkańców Sopotu, licznego grona urzędników, również znamienitych gości: minister edukacji Katarzynę Hall, byłego prezydenta Sopotu Henryka Ledóchowskiego, posła Pawła Orłowskiego, Teresę Kamińską – prezes strefy ekonomicznej, przedstawicieli związków kombatanckich, organizacji społecznych i sportowych. Zebrani wysłuchali ślubowania, które złożył Prezydent Jacek Karnowski oraz sopockiego hejnału w wykonaniu młodych muzyków.

Prezydent podziękował wyborcom za zaufanie, którym go obdarzyli oddając w wyborach na niego głos oraz rodzinie, przyjaciołom, sztabowi za pomoc i wsparcie podczas kampanii. Pogratulował nowo wybranym radnym i życzył im dobrej służby, pogratulował rywalowi. W swoim wystąpieniu zwracał uwagę na to, iż Sopot po raz kolejny udowodnił że jest miastem ze wszech miar obywatelskim. „Sopot dzięki dobrej współpracy stał się liderem w pozyskiwaniu środków unijnych. Obiecuję, że będę realizował kontrakt dla Sopotu, dla poszczególnych dzielnic naszego Miasta tak jak to w kampanii obiecywałem. Obiecuje dalszą rozbudowę budownictwa komunalnego, budowę szpitala, rewitalizację dworca, sprawne przygotowanie budowy tunelu pod Sopotem, remonty konkretnych chodników, ulic, placów” – mówił Jacek Karnowski. Prezydent mówił o wyzwaniach, które przed miastem – prezydencji w przyszłym roku, która swoje odsłony będzie miała w kurorcie, kolejnych inwestycjach, remontach, o ambitnych ale realnych planach. Na koniec zaprosił wszystkich: radnych i mieszkańców do współpracy przy budowaniu Miasta: pięknego, wygodnego i przyjaznego mieszkańcom.

Przedstawicie związków kombatanckich mówili o konieczności zakończenia kampanii wyborczej, zakopaniu topora wojennego i współdziałania dla dobra Miasta i mieszkańców. Minister Katarzyna Hall natomiast zwróciła uwagę, iż dzięki temu, że radnych się zna, im się ufa dlatego w tak małej społeczności się ich wybiera – „wierzę, że jesteście ludźmi odpowiedzialnymi i będziecie zdolni do współpracy w imieniu Miasta”.

Gratulację zarówno Prezydentowi Miasta jak i Przewodniczącemu Rady złożyli kolejno Henryk Ledóchowski, Jerzy Smolarek, Poseł Paweł Orłowski i Prezes Teresa Kamińska.

ROZWIŃ

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

08.12.2010

w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań ( NSP 2011) , który zostanie przeprowadzony w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011r. zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 2010r. o narodowym, spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U . Nr 47, poz. 277 z 2010r.)

K O M U N I K A T
Urząd Miasta Sopotu
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań ( NSP 2011) , który zostanie przeprowadzony w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011r. zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 2010r. o narodowym, spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U . Nr 47, poz. 277 z 2010r.)

Kandydat na rachmistrza spisowego musi spełniać podstawowe wymagania stawiane rachmistrzom
1/ ukończone 18 lat
2/ posiadać co najmniej średnie wykształcenie

Ze względu na specyfikę pracy rachmistrz powinien być:
1/ dyspozycyjny ze względu , iż jest to praca na ponad 3 miesiące
2/ w pełni sprawny fizycznie, asertywny, posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami

Rachmistrz w związku ze zmianą metody dokonywania spisu, polegającej na posługiwaniu się urządzeniami elektronicznymi wraz z zainstalowanymi na nich aplikacjami musi posiadać umiejętność obsługi komputera, aby szybko opanować obsługę sprzętu typu hand-held oraz działanie aplikacji do wypełniania formularza spisowego.
Pożądane jest aby kandydat na rachmistrza spisowego był obeznany z funkcjonowaniem systemu GPS oraz umiał praktycznie wykorzystać mapy cyfrowe.

Z godnie z ustawą rachmistrz zobowiązany będzie do wzięcia udziału :
1/ w szkoleniach - szkolenia planowane są w cyklu czterodniowym
w okresie styczeń – luty 2011r.
2/ obchodzie przedspisowym - w dniach 1 – 17 marzec 2011r.
3/ odprawie przedspisowej - w dniach 6 - 7 kwiecień 2011r.
4/ przeprowadzenia spisu – w terminie 8 kwiecień – 30 czerwiec 2011r-

Zgłoszenia należy składać w Wydziale Organizacji i Kadr Urzędu Miasta Sopotu - pokój Nr 65 I piętro w terminie do dnia 20 grudnia 2010r.

Sekretarz Miasta
/-/ Wojciech Zemła

Formularz zgłoszeniowy

ROZWIŃ

Angielski i logopedia w edukacji przedszkolnej w Sopocie w 2011 roku

03.12.2010

W Sopocie planowane są zmiany w edukacji przedszkolnej. W nowym roku przedszkolaki prócz zajęć z logopedą, będą uczyć się języka angielskiego. Wprowadzenie zajęć logopedycznych, nauki języka obcego, a wcześniej gimnastyki korekcyjnej zaowocuje lepszym przygotowaniem przedszkolaków do nauki w szkole.

W Sopocie planowane są zmiany w edukacji przedszkolnej. W nowym roku przedszkolaki prócz zajęć z logopedą, będą uczyć się języka angielskiego. Wprowadzenie zajęć logopedycznych, nauki języka obcego, a wcześniej gimnastyki korekcyjnej zaowocuje lepszym przygotowaniem przedszkolaków do nauki w szkole.

NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W opracowanych założeniach do organizacji roku szkolnego 2011/2012, planuje się wprowadzić naukę j. angielskiego w edukacji przedszkolnej. Nauczyciele prowadzić będą zajęcia w każdej grupie przedszkolnej, do której uczęszczać będą 5-6–latkowie. Nauka j. obcego odbywać się będzie dwa razy w tygodniu po 30 min. Środki finansowe na ten cel ujęte zostaną w budżecie miasta (ok. 20 000 zł w 2011 r).

INNOWACYJNY SOPOCKI PROGRAM PROFILAKTYKI LOGOPEDYCZNEJ „MOWA ROZWIJA MYŚLENIE” W PRZEDSZKOLACH W SOPOCIE

W listopadzie br. w samorządowych przedszkolach w Sopocie został wprowadzony program profilaktyki logopedycznej dla 3-4-latków „Mowa rozwija myślenie”.

Celem programu jest wczesne wykrycie i wskazanie u dzieci obszarów indywidualnych trudności i niezbędnej stymulacji w zakresie kształtowania prawidłowych nawyków oddychania i wymowy. Od 1 stycznia 2011 w przedszkolach sopockich oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zostaną zatrudnieni dodatkowo logopedzi, którzy prowadzić będą tego typu zajęcia. Ponadto w ramach zajęć programowych realizowanych przez placówki przedszkolne nauczyciele będą zwracać szczególną uwagę na potrzebę zajęć logopedycznych. Program ukierunkowany jest również na pedagogizację rodziców, która ma uświadomić, w jaki sposób efektywnie towarzyszyć dzieciom w procesie kształtowania prawidłowej artykulacji i jak poprzez ukierunkowanie zabawą wspierać i stymulować rozwój mowy.

Cele szczegółowe:

§ rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego i płynności mówienia
§ kształtowanie funkcji oddechowo-połykowych
§ kształtowanie umiejętności emisyjnych
§ usprawnianie percepcji słuchowej

Metody realizacji:

§ przesiewowe badanie logopedyczne
§ pełna indywidualna diagnoza logopedyczna
§ ćwiczenia logopedyczne prowadzone przez logopedę i wychowawcę
§ konsultacje i spotkania szkoleniowe dla rodziców

Dotychczasowe badania przesiewowe prowadzone były na grupie 5-6 latków.
Ich wyniki wskazywały na różne dysfunkcje wymowy (nieprawidłowa sprawność języka i warg, seplenienie, nieprawidłowy zgryz i połykanie), które występowały również w edukacji szkolnej. Ten program ma na celu zapobieganie takim zjawiskom.

Okres przedszkolny będzie przeznaczony na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci rozwijających się wolniej lub nieharmonijnie rozwijających się w tym zakresie.
Oczekujemy, że profilaktyka logopedyczna spowoduje podniesienie poziomu nauczania w szczególności w pierwszym etapie kształcenia w szkołach podstawowych (kl. I-III).

Zdaniem specjalistów program ma szczególne i ważne znaczenie dla sopockiej edukacji z uwagi na planowane obniżenie wieku obowiązku szkolnego dla dzieci od 6 lat.

Program realizowany będzie ze środków gminy i jego koszt wyniesie ok. 80-100 tys. zł.

ROZWIŃ

Sopocka Platforma Edukacyjna – nauka na odległość

03.12.2010

W listopadzie 2010 roku, po prawie roku przygotowań, ruszyła Sopocka Platforma Edukacyjna (SPE). Jest to pierwsza w Polsce platforma edukacyjna w całości finansowana przez Urząd Miasta.

W listopadzie 2010 roku, po prawie roku przygotowań, ruszyła Sopocka Platforma Edukacyjna (SPE). Jest to pierwsza w Polsce platforma edukacyjna w całości finansowana przez Urząd Miasta.

W 2010 roku na pierwszy etap wdrażania SPE Wydział Edukacji przeznaczył 50 000 zł, w 2011 roku planuje przeznaczenie kolejnych 40 000 zł ze środków budżetowych.

Sopocka Platforma Edukacyjna jest nowoczesnym narzędziem służącym do nauczania na odległość, umożliwiającym naukę w bardziej atrakcyjnej formie i w dowolnym czasie. Twórcami jej są: Wydział Edukacji UM Sopot, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie (administrator platformy) i czterej nauczyciele sopockich szkół ponadgimnazjalnych (autorzy materiałów). Wszyscy sopoccy nauczyciele szkół zostali przeszkolenie z obsługi platformy i korzystania z materiałów na niej umieszczonych. W przyszłości nauczyciele będą mogli sami modyfikować kursy.

Sopocka Platforma Edukacyjna służyć będzie wyłącznie sopockim szkołom ponadgimnazjalnym. Obecnie korzystać z niej mogą tegoroczni maturzyści, gdyż umieszczone zostały na niej kursy z dwóch przedmiotów maturalnych: języka polskiego i matematyki. Od stycznia 2011 planuje się stopniowo rozszerzyć dostęp również dla uczniów klas I i II.

Sopocka Platforma Edukacyjna działa w oparciu o platformę e-learningową MOODLE i dostępna jest dla uczniów, po założeniu indywidualnego konta z hasłem dostępu. Uczniowie każdej klasy otrzymują od swojego nauczyciela klucz dostępu do kursu z danego przedmiotu. Dopiero po otrzymaniu klucza można się zapisać na wybrany kurs i korzystać z materiałów. Na platformie umieszczone są materiały pozwalające utrwalać wiedzę i umiejętności, ponieważ e-learning w Sopocie ma pełnić rolę wspomagającą nauczanie tradycyjne i pomóc uczniom lepiej przygotować się do matury. Materiały w każdym kursie podzielone są na bloki tematyczne zgodne z podstawą programową. Bloki zawierają materiał teoretyczny i praktyczne ćwiczenia w formie quizów, zadań do rozwiązania, ćwiczeń. Uczeń po rozwiązaniu quizu natychmiast otrzymuje odpowiedź zwrotną o wynikach, natomiast w przypadku zadań i ćwiczeń za pośrednictwem platformy wysyła prace do nauczyciela, który po sprawdzeniu odsyła mu ocenę i swój komentarz.

Twórcy Sopockiej Platformy Edukacyjnej przewidują, że taka forma pracy własnej ucznia, przyczyni się do podniesienia wyników nauczania i jak najlepszych rezultatów na egzaminie maturalnym.

ROZWIŃ

OŚWIADCZENIE

02.12.2010

Zbulwersowani sygnałami jakie dotarły do Urzędu Miasta, że do skrzynek listowych mieszkańców Sopotu kolportowane są druki urzędowe – Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców, sugerujące jakoby akcję urzędującego Prezydenta lub Urzędu Miasta, stanowczo sprzeciwiamy się takiej praktyce. Ani Urząd Miasta, ani Prezydent Sopotu nie namawiają do dopisywania się do rejestru wyborców i nie odpowiadają za to, że wspomniane druki znalazły się w skrzynkach. Zwracamy się z apelem, by w przedwyborczej gorączce nie zapominano o etycznych standardach, które zawsze obowiązywały w Sopocie.

Zbulwersowani sygnałami jakie dotarły do Urzędu Miasta, że do skrzynek listowych mieszkańców Sopotu kolportowane są druki urzędowe – Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców, sugerujące jakoby akcję urzędującego Prezydenta lub Urzędu Miasta, stanowczo sprzeciwiamy się takiej praktyce. Ani Urząd Miasta, ani Prezydent Sopotu nie namawiają do dopisywania się do rejestru wyborców i nie odpowiadają za to, że wspomniane druki znalazły się w skrzynkach.

Zwracamy się z apelem, by w przedwyborczej gorączce nie zapominano o etycznych standardach, które zawsze obowiązywały w Sopocie.

ROZWIŃ

 

 

opera

Newsletter

Dodaj się do newsletter


Email: DODAJ

Strefa_turysty.jpg

kalendarz.jpg

GODZINY PRACY

  

poniedziałek  10.00 - 18.00
   
wtorek, środa, czwartek  8.00 - 16.00
   
piątek  7.30 - 15.30
   
Kancelaria Ogólna  7.30 - 15.30
   

Miejski rzecznik konsumentów 

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
Anna Gut
anna.gut@um.sopot.pl
tel. 58 52-13-670
pokój nr 11A

Środa         8.30  - 16.oo
Czwartek     8.30 – 16.oo
Piątek         8.30 – 13.30

   
Uzgadnianie dokumentacji projektowej  poniedziałek 10.00-18.00 oraz wtorek 08.00 – 16.00
   
Archiwum 

al. Niepodległości 797 B, Sopot
poniedziałek 10.00 – 16.00, wtorek-piątek 08.00 – 14.00
Uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny przed przybyciem.

tel. 604 559 564

WIĘCEJ
                 
         
                 
 
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO