ARCHIWUM 2013

Fotograficzne podsumowanie Roku 2013!

31.12.2013

Zanim na dobre rozpoczniemy mistrzowski Nowy Rok 2014 zapraszamy na niezwykłą fotograficzną podróż po najważniejszych wydarzeniach mijającego 2013 roku! Zachęcamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii.


Zanim na dobre rozpoczniemy mistrzowski Nowy Rok 2014 zapraszamy na niezwykłą fotograficzną podróż po najważniejszych wydarzeniach mijającego 2013 roku! Zachęcamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii.

ROZWIŃ

Sopocka wigilia

23.12.2013

Sopocki Jarmark Świąteczny zakończył się wigilijnym spotkaniem sopocian na Placu Przyjaciół Sopotu. Było radośnie, wesoło i… smacznie


Sopocki Jarmark Świąteczny zakończył się wigilijnym spotkaniem sopocian na Placu Przyjaciół Sopotu. Było radośnie, wesoło i… smacznie. Pośród zabaw, konkursów, wspólnego śpiewania kolęd, mieszkańcy i goście Sopotu wraz z Prezydentem Miasta oraz Radnymi podzielili się opłatkiem i zakończyli dzień wspólnym biesiadowaniem przy świątecznym stole.

Więcej zdjęć z wydarzenia znajdą Państwo w naszej galerii (tu link do strony http://sopot.fotobank.pl/index.php/20131222-Wigilia_Mieszkancy_wm?page=1)

ROZWIŃ

Sopot z budżetem na 2014 rok

20.12.2013

Najważniejszym punktem dzisiejszej (20.12) sesji Rady Miasta Sopotu było uchwalenie budżetu miasta Sopotu na 2014 rok. Stosunkiem głosów 11 radnych za, 4 przeciw przy 5 wstrzymujących się od głosu uchwalono przyszłoroczny budżet. Budżet miasta na 2014 rok został zrównoważony na poziomie 305.268.394 zł i będzie on wyższy o 1,02 % w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu w 2013r.

Najważniejszym punktem dzisiejszej (20.12) sesji Rady Miasta Sopotu było uchwalenie budżetu miasta Sopotu na 2014 rok. Stosunkiem głosów 11 radnych za, 4 przeciw przy 5 wstrzymujących się od głosu uchwalono przyszłoroczny budżet.  Budżet miasta na 2014 rok został zrównoważony na poziomie 305.268.394 zł i będzie on wyższy o 1,02 % w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu w 2013r.

Prognozowane dochody oszacowano w kwocie 289.578.329 zł, z tego:
- dochody bieżące 224.417.423 zł,
- dochody majątkowe 65.160.906 zł
Przychody miasta (wolne środki i nadwyżka z roku 2013) wyniosą 15.690.065 zł

Natomiast wydatki planowane są w wysokości 289.058.394 zł w tym:
- wydatki bieżące 215.495.068 zł
- wydatki inwestycyjne - 65.863.326 zł (22 %)
Rozchody budżetu (spłata rat kredytów) zaplanowano w kwocie 16.210.000 zł.

Nadwyżka budżetowa
Po raz pierwszy od kilku lat planowane wydatki budżetowe będą niższe od prognozowanych dochodów, zakładane jest więc wystąpienie na koniec roku: nadwyżki budżetowej w wysokości 519.935 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach kredytów, oraz nadwyżki operacyjnej na poziomie 1.222.355 zł.
Zadłużenie
Na początek 2014r. wielkość zadłużenia wyniesie 132.249.329 zł, a na koniec roku 116.039.329 zł (40 proc. dochodów miasta). Spłata przypadających w 2014r. rat z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów wyniesie 16.210.000 zł i zmniejszy się o ponad 400 tys. złotych w stosunku do 2013 roku.

- Mniejsze wydatki na administrację, redukcja długu i wypracowanie nadwyżki budżetowej pozwalają nam przygotować się do kolejnego okresu aplikacyjnego Unii Europejskiej – mówi prezydent Sopotu, Jacek Karnowski – Warto dodać, ze w minionym okresie (lata 2007 – 2013) Sopot pozyskał ponad 200 mln złotych na inwestycje i projekty ważne dla mieszkańców i infrastruktury miasta. W kolejnym okresie aplikacyjnym jest także duża szansa na znaczące środki dla samorządu, ze szczególnym uwzględnieniem projektów społecznych, edukacyjnych i w obszarze ochrony środowiska. To kolejna szansa dla naszego miasta, którą chcemy dobrze wykorzystać.
W budżecie na 2014 rok zapisanych jest także wiele działań dla mieszkańców miasta. Są to m.in. wydatki na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego jak i środki przeznaczone na budowę nowych mieszkań komunalnych dla młodych Sopocian.


Dochody
W projekcie budżetu po stronie dochodowej warto zwrócić uwagę na środki pozyskane przez Sopot z Unii Europejskiej. To 36.594.609 zł, czyli 12,64% dochodów ogółem.
Środki te będą przeznaczone na następujące projekty i inwestycje:
projekt „EpoUrban” - 274.705 zł
projekt ”Senior Capital - 276.828 zł
projekt „Wspieranie przedsiębiorczości” - 225.774 zł
projekt „Zdobywanie kwalifikacji zawodowych” - 346.500 zł
projekt „PI Kontrakt na jakość” - 79.368 zł
projekt „Inwestuj w siebie” (oświata) - 507.635 zł
programy Commenius (oświata) - 73.043 zł
rozliczenie projektu EnSure – 255.250 zł
TRISTAR - 3.228.511 zł
ochrona wód Zatoki Gdańskiej - 13.957.600 zł
budowa ścieżek rowerowych - 2.525.514 zł
refundacja wydatków poniesionych w roku 2013 - 14.843.881 zł

Różnica pomiędzy spodziewaną refundacją z budżetu UE a wydatkami koniecznymi do poniesienia w ramach projektów, stanowić będzie wkład własny miasta do realizowanych zadań, który pokryty zostanie dochodami własnymi.

Dochody własne gminy zaplanowane są na poziomie oscylującym wokół przewidywanego ich wykonania w 2013r. bądź zwiększone jedynie o zakładany poziom inflacji.
W przypadku spodziewanych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 12 mln złotych, przyjęto poziom niższy od zakładanego na ten rok (wykonanie za 2013 to 23 mln złotych), z racji przeznaczenia do sprzedania w 2014 roku tylko dwóch nieruchomości (przy ul. Łokietka oraz Jana z Kolna)

Wydatki
Największy procentowy udział niezmiennie zajmują wydatki bieżące w działach:
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 26,30 %
Pomoc społeczna wraz z Ochroną Zdrowia 13,72 %
Gospodarka komunalna 9,88 %

Budżet obywatelski
Na projekty i inwestycje wskazane i wybrane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano kwotę około 4 mln złotych.
Przykładowe projekty w ramach budżetu obywatelskiego:
- zmiana przebiegu linii autobusowej 187
- przebudowa zatoki autobusowej Brodwino,
- oświetlenie przejść pieszych ul. Grunwaldzka i Powstańców Warszawy,
- remont chodnika ul Abrahama, ul. Reja i naprawa chodnika na wiadukcie Sopot Wyścigi,
- skarpa przy ul. Malczewskiego,
- schody wzdłuż ul. Sobieskiego.
- modernizacja ulic m.in. droga z ul. Jana z Kolna do Przychodni Zdrowia "Kardiotel", droga do kościoła Brodwino, chodnik przy ul. Budzysza, modernizacja alejki Mamuszki
- dofinansowanie budowy nowoczesnego systemu segregacji odpadów komunalnych
- uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy Domu Pomocy Społecznej
- zagospodarowanie skarpy nad ul. Malczewskiego „Las Robiniowy”
- renowacja terenów zieleni miejskiej: Jar Majkowskiego, Na Wydmach, Grodzisko, Skarpa
- modernizacja placów zabaw: Staw Reja, ul. Kolberga, Park Północny, Niepodległości
- dotacje celowe na dofinansowanie działań ekologicznych realizowanych przez mieszkańców

12,5 mln złotych Miasto Sopot przeznaczy w 2014 roku na kulturę. To aż 5,78 proc. całego budżetu, co stawia nas w czołówce polskich miast pod względem wydatków na działania i wydarzenia kulturalne oraz funkcjonowanie instytucji kultury.

Oświata i edukacja
W wydatkach na cele oświatowe warto zwrócić uwagę na finansowanie przez miasto szeregu zajęć wykraczających poza ramy programowe dla sopockich dzieci i uczniów. Miasto przeznacza na ten cel w 2014 roku kwotę ok. 1,1 mln złotych i są to zajęcia zarówno dla przedszkolaków, jak i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dofinansowanie obejmuje zajęcia obowiązkowe jak i dodatkowe. Są to m.in. – gimnastyka korekcyjna, język angielski, logopedia i rytmika w przedszkolach, dodatkowe lekcje z przedmiotów przyrodniczo – matematycznych, humanistycznych i języków obcych w szkołach, nauka pływania i żeglarstwo, zajęcia obowiązkowe z zakresu prawa, architektury i aksonometrii w klasach profilowych sopockich liceów.

Gospodarka mieszkaniowa i rewitalizacja miasta
Na budowę nowych mieszkań komunalnych Sopot przeznacza 6,7 mln złotych, a na remonty i modernizacje w budynkach i lokalach komunalnych – 3,7 mln zł.
Na kontynuację programu rewitalizacji, w ramach którego wyremontowano już ponad 330 sopockich kamienic zaplanowano w 2014 roku 1 mln złotych, a 650 tys. przeznaczone zostało na zagospodarowanie placyku pomiędzy ul. Boh. Monte Cassino i ul. Pułaskiego. 274,705 zł to kwota projektu EPOUrban zakładającego wsparcie dla właścicieli kamienic w pozyskaniu środków na ich rewitalizację.

Zdrowie i pomoc społeczna
108 tys. złotych Sopot przeznacza na dofinansowanie pobytu dzieci w prywatnych żłobkach.
1 638 700 zł to koszt stworzenia Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej i zajęć dla osób długotrwale bezrobotnych.
2 mln złotych miasto zarezerwowało w budżecie na dokumentacje techniczną rozbudowy Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego o ośrodek geriatryczny, a 200 tys. złotych na remont łącznika w WZR.
615 tys. (o 2,5 proc, więcej niż w 2013 roku) Sopot przeznacza na programy zdrowotne dla mieszkańców. Z tych środków finansowane są m.in. pielęgniarki i opieka stomatologiczna we wszystkich sopockich szkołach.

Straż Miejska
O 10,38 proc. wzrasta pula przeznaczona na sopocką Straż Miejską (1 448 800 zł). Środki przeznaczone będą głównie na dodatkowe etaty, które umożliwią efektywną pracę dzielnicowych i stworzenie patroli interwencyjnych.

Infrastruktura sportowo – rekreacyjna i tereny zielone
W sopockiej marinie, na potrzeby dzieci uczących się żeglarstwa powstanie slip do spuszczania małych jednostek na wodę bezpośrednio z pomostów, a dla gości dodatkowy taras widokowy na falochronie. Na ten cel miasto zarezerwowało 180 000 zł.

W budżecie zapisano także 500 tys. złotych na wkład własny do rozpoczęcia I etapu inwestycji modernizacji sopockiego stadionu rugby (całość projektu opiewa na ok. 6 mln zł) oraz 650 tys. na zagospodarowanie zielonych terenów Błoni przy ul. Bitwy pod Płowcami, a także 2 mln na dokończenie rewitalizacji sopockiego hipodromu.

350 tys. złotych zapisane jest na modernizację sopockich placów zabaw (Staw Reja, Park Północny, Okrężna, Niepodległości i Armii Krajowej) i zakup nowych urządzeń, a 30 tys. na stworzenie ścieżki zdrowia z urządzeniami do rekreacji w lasach komunalnych.

O 9,46 proc, do kwoty 3 413 130 złotych wzrastają wydatki Sopotu przeznaczone na utrzymanie i rewitalizację zieleni w mieście.

Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta

Sesję rozpoczęła uroczystość wręczenia Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta Sopotu za Najlepszą Inwestycję 2012 roku. Kapituła zdecydowała o przyznaniu wyróżnienia, które otrzymała budowa kompleksu pensjonatowego, przy ul. Parkowej 67-69, wg. projektu mgr inż. Architekta Andrzeja Kwiecińskiego. Inwestorem jest J.W. Consulting Spółka z o.o. J.W. 3 Spółka Komandytowo-Akcyjna.
Kapituła nagrodę przyznała Centrum Uzdrowiskowemu SPA z hotelem (Mera Hotel & SPA przy ul. Bitwy pod Płowcami, zaprojektowanemu przez mgr inż. Architekta Czesława Bieleckiego. Inwestorem nagrodzonej inwestycji jest Sopot SPA spółka z o.o.

Ponadto radni przyjęli m.in. zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sopotu na lata 2014-2027, ustalili plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2014, zdecydowali o zbyciu bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, zmienili status Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie, przyjęli Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013 – 2015.

ROZWIŃ

Przedświąteczne spotkanie wigilijne Wolontariuszy 50+ dla DPS

20.12.2013

Integracja, uśmiech oraz prezenty i życzenia. Tak w kilku słowach można podsumować spotkanie wigilijne Wolontariuszy 50+, które odbyło się 16 grudnia w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie.

Integracja, uśmiech oraz prezenty i życzenia. Tak w kilku słowach można podsumować spotkanie wigilijne Wolontariuszy 50+, które odbyło się 16 grudnia w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie.

Wolontariusze tworzą grupę należącą do projektu pilotażowego Senior Capital Wolontariat 50+ na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Sopocie. Podczas spotkania i tradycyjnego składania świątecznych życzeń, w którym uczestniczyła Wiceprezydent Sopotu Joanna Cichocka-Gula, wolontariusze wraz z liderami projektu mieli okazję w sposób mniej oficjalny podsumować pierwszy etap współpracy.

„Jesteśmy mile zaskoczeni tym, co nas spotkało” – mówili wolontariusze. „Spotkanie z człowiekiem chorym, cierpiącym w takim miejscu, jak DPS w Sopocie, wnosi w życie człowieka, który z nim przebywa dużo więcej, niż sobie wyobrażaliśmy” – podkreślali. Projekt pilotażowy już na samym początku ukazuje z jednej strony ogromny potencjał zaangażowanych wolontariuszy, a jednocześnie przekazywaną sobie wzajemnie ubogacającą energię.

Podczas świątecznego spotkania zaprezentowana została wystawa „Wolontariusz 50+ w akcji”, która ukazuje codzienne zaangażowanie wolontariuszy wspierających swoimi działaniami pracę w Domu Pomocy Społecznej w Sopocie. Każdy uczestnik projektu otrzymał „Leksykon języka migowego”. Jednym z elementów pilotażowego projektu jest także nauka języka migowego.

Projekt pilotażowy “Wolontariat 50+ na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Sopocie” jest elementem realizowanego przez Gminę Miasta Sopotu, sopockie Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz DPS w Sopocie międzynarodowego projektu “SENIOR CAPITAL”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej.

ROZWIŃ

Życzenia świąteczne

20.12.2013

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu dużo zdrowia i codziennej serdeczności; spełnienia marzeń i Bożego błogosławieństwa.

ROZWIŃ

„Nim zabłyśnie Gwiazdka”

19.12.2013

Dobrych, pełnych Miłości i Dobra Świąt Bożego Narodzenia AD 2013 życzy Sopockie Centrum Seniora i Dom Pomocy Społecznej w Sopocie

ROZWIŃ

Harcerze wychodzą z cienia i pokazują dobro, czyli przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju w Sopocie

19.12.2013

„Wyjdź z cienia, pokaż dobro!” to hasło tegorocznej edycji Betlejemskiego Światła Pokoju.


„Wyjdź z cienia, pokaż dobro!” to hasło tegorocznej edycji Betlejemskiego Światła Pokoju. Harcerze mogą podjąć Wyzwanie Adwentowe i pokazać dobro zarówno w rzeczywistości, jak i w sieci za pomocą aplikacji na Facebook'u, która rejestruje ich dobre uczynki, a zuchy tworzą kartki do Betlejemskiej Poczty Zuchowej. W Sopocie przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju odbędzie się 22 grudnia o godz. 18.00 podczas Mszy św. w Parafii Garnizonowej św. Jerzego.

Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Sopot serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców i mieszkanki miasta na uroczystość przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju w Sopocie. Wezmą w niej udział reprezentacje organizacji harcerskich działających na terenie Sopotu, zaproszeni są przedstawiciele władz miasta i instytucji miejskich. Chętnych prosimy o zabranie ze sobą lampionów, w których będą mogli zabrać Betlejemskie Światło Pokoju do swoich domów. Niech ogień z Betlejem zapłonie na naszych wigilijnych stołach!

Program uroczystości:
15.30 – spotkanie uczestników przy pomniku – obok Urzędu Miasta w Sopocie, gdzie zacznie się gra miejska o BŚP i sopockich organizacjach harcerskich;
18.00 – Masza Święta. w Parafii Garnizonowej Św. Jerzego w Sopocie z przekazaniem światła mieszkańcom.

„Podejmij wyzwanie, wyjdź z cienia i pokaż dobro!”

Tegoroczne hasło ma dwa znaczenia:
- „Wyjdź z cienia, pokaż dobro”, czyli zachęcenie do wyjścia z tłumu dzięki swoim dobrym uczynkom
- „Wyjdź z cienia, porzuć słabości”, czyli motywacja do porzucenia swych złych nawyków, złych emocji, nałogów…

Hasło ma zmotywować harcerzy, do odwagi bycia dobrymi, postępowania, w taki sposób, by ich dobry przykład pociągał innych, a dobre działania dawały radość i pomoc. Zachęcić do pozytywnych działań mają specjalnie przygotowane narzędzia m.in. aplikacja na Facebook'u, gdzie można zgłaszać spełnione dobre uczynki, które pojawiają się później na specjalnej zakładce na stronie: http://swiatlo.zhp.pl/pokaz-dobro. Betlejemska Poczta Zuchowa to propozycja dla najmłodszych członków organizacji, których własnoręcznie zrobione pocztówki będą przesyłane do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanym, a następnie wniesione jako dary ofiarne.

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Polski 14 grudnia i tradycyjnie zostanie przekazane nam przez skautów Słowackich, a 17 grudnia harcerska załoga Zawiszy Czarnego wypłynęła z Gdyni w rejs ze Światłem do skautów duńskich.

Historia

Światło w drogę z Betlejem ruszyło po raz pierwszy w 1986 roku, kiedy to harcerze z Austrii zorganizowali akcję wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości.

Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w betlejemskiej sztafecie od 1991 r. Tradycyjnie przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Tego samego dnia trafia ono do Krakowa i Częstochowy, skąd rozprzestrzenia się po całej Polsce, aby za pomocą rąk harcerek i harcerzy dotrzeć do wszystkich, którym bliskie jest przesłanie Betlejemskiego Światła Pokoju.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF wśród grona dzieci działających charytatywnie, odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Sam moment odpalania Światła jest wyjątkowy

Miasto Betlejem leży na terytorium Autonomii Palestyńskiej uwikłanej w konflikty polityczne z Izraelem, jednakże na czas odpalenia Betlejemskiego Światła Pokoju zawieszane są działania militarne. W zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. Jeśli ze względu na skomplikowaną sytuację w relacjach izraelsko-palestyńskich zdarzało się, że nikt z Austrii nie mógł odebrać Światła wtedy dzieci izraelskie i palestyńskie przewoziły Ogień do Tel Awiwu, a nawet do samego Wiednia. Ten fenomen czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.
Do Wiednia Światło przybywa za pośrednictwem austriackich linii lotniczych Austrian Airlines. Na około tydzień przed świętami Bożego Narodzenia w Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.
Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ do Danii.

Spot promujący wydarzenie

ROZWIŃ

Wigilijne spotkanie sopocian

19.12.2013

Opłatek wigilijny jest symbolem pojednania i przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości. Dzielenie się nim na początku wieczerzy wigilijnej wyraża chęć bycia razem, więzi między bliskimi ludźmi. Bliskość nie tylko obejmuje rodziny, przyjaciół, ale również wspólnotę ludzi, w której żyjemy. Stąd też pomysł wspólnego przeżywania tego wyjątkowego czasu z mieszkańcami. Sopocianie będą mieli okazję by podzielić się opłatkiem, złożyć życzenia, śpiewać kolędy i biesiadować w najbliższą niedzielę, 22 grudnia od godziny 14.00 na Placu Przyjaciół Sopotu.

Opłatek wigilijny jest symbolem pojednania i przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości. Dzielenie się nim na początku wieczerzy wigilijnej wyraża chęć bycia razem, więzi między bliskimi ludźmi. Bliskość nie tylko obejmuje rodziny, przyjaciół, ale również wspólnotę ludzi, w której żyjemy. Stąd też pomysł wspólnego przeżywania tego wyjątkowego czasu z mieszkańcami. Sopocianie będą mieli okazję by podzielić się opłatkiem, złożyć życzenia, śpiewać kolędy i biesiadować w najbliższą niedzielę, 22 grudnia od godziny 14.00 na Placu Przyjaciół Sopotu.

Tego dnia od godziny 12.00 odbywać się będą warsztaty dla dzieci, podczas których własnoręcznie będą mogły wykonać ozdoby świąteczne, powiesić na miejskiej choince i otrzymać za to los uprawniający do udziału w loterii. Każdy, kto przyniesie ze sobą ozdobę na miejską, żywą choinkę otrzyma los na loterię. Zachęcamy do wspólnego strojenia naszej choinki. Czekaja atrakcyjne nagrody – prezenty, vouchery do sopockich restauracji, na zabiegi SPA, bilety do sopockich instytucji kultury i obiektów sportowych, etc.
 

Szczegółowy program, 22 grudnia
Namiot
Godz. 12- 16 – warsztaty dla dzieci
Scena
Godz. 12.00 – występ dzieci z Miejskiego Domu Kultury
Godz. 12.30 – Występ teatru Qufer
Godz. 13.15 Sopockie Jasełka
Godz. 13.40 Występ chóru Continuo
Godz. 14.00 Wspólne strojenie choinki. Loteria, przyjazd Mikołaja na quadzie spod kościoła św. Jerzego
Ok. godz. 15.00 Wigilia z Prezydentem Miasta Sopotu, wspólne biesiadowanie przy tradycyjnych świątecznych potrawach; kolędowanie

Serdecznie zapraszamy


Przypominam, że również w sobotę (21.12) dla osób, które przyjdą na sopocki jarmark czekają nie lada atrakcje:
W godzinach 12.00 -16.00 warsztaty
12.00 – Bezpieczny Sopot (Straż Pożarna, Straż Miejska i WOPR)
14.00 – koncert choru Gospel
14.30 – life cooking

ROZWIŃ

Modernizacja łącz telefonicznych

18.12.2013

W związku z modernizacją sieci telefonicznej, dziś, 18 grudnia w godzinach 16.00 – 4.00 rano (19 grudnia) nie będzie łączności telefonicznej z numerami stacjonarnymi Przychodni w Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie (w tym nocnej opieki chorych).

W związku z modernizacją sieci telefonicznej, dziś, 18 grudnia w godzinach 16.00 – 4.00 rano (19 grudnia) nie będzie łączności telefonicznej z numerami stacjonarnymi Przychodni w Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie (w tym nocnej opieki chorych).

Nieczynne numery telefonów - 18/19 grudnia 2013 r. w godz. 16.00 – 4.00

Tel. 58 / 555-81-13
Tel. 58 / 555-81-15
Tel. 58 / 555-81-16

Fax. 58 / 555-81-00

Numery alarmowe 999 oraz 112 będą normalnie funkcjonowały.

ROZWIŃ

„Zdrowi i Aktywni” życzą wesołych Świąt i zapraszają na zajęcia w Nowym Roku

18.12.2013

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Sopockie Stowarzyszenie „Zdrowi i Aktywni” życzy Państwu Wszystkiego Najlepszego oraz Wszelkiej Pomyślności w Nowym Roku 2014.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Sopockie Stowarzyszenie „Zdrowi i Aktywni” życzy Państwu Wszystkiego Najlepszego oraz Wszelkiej Pomyślności w Nowym Roku 2014. Niech Zdrowie i Szczęście dopisują, a radość życia towarzyszy Państwu na co dzień.

Jednocześnie mamy przyjemność zaprosić Państwa na nowy cykl zajęć, powiększony i urozmaicony. Rozpoczynamy nowy sezon od czwartku 16 stycznia.

Czwartki 17.00 – 18.00 Gimnastyka kręgosłupa w Zespole Szkół przy ul. Kazimierza Wielkiego w Sopocie

Wtorki 17.00 – 18.00 i 18.00 – 19.00 Gimnastyka kręgosłupa w DPS przy ul. Mickiewicza

Środy 17.30 – 19.00 Tai Chi w DPS ul. Mickiewicza

Sobota 10.00 – 11.30 Zumba w III LO na Brodwinie

Sobota 11.30 – 13.00 Pilates i Body Art w III LO na Brodwinie

ROZWIŃ

 

 

opera

Newsletter

Dodaj się do newsletter


Email: DODAJ

Strefa_turysty.jpg

kalendarz.jpg

GODZINY PRACY

  

poniedziałek  10.00 - 18.00
   
wtorek, środa, czwartek  8.00 - 16.00
   
piątek  7.30 - 15.30
   
Kancelaria Ogólna  7.30 - 15.30
   

Miejski rzecznik konsumentów 

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
Anna Gut
anna.gut@um.sopot.pl
tel. 58 52-13-670
pokój nr 11A

Środa         8.30  - 16.oo
Czwartek     8.30 – 16.oo
Piątek         8.30 – 13.30

   
Uzgadnianie dokumentacji projektowej  poniedziałek 10.00-18.00 oraz wtorek 08.00 – 16.00
   
Archiwum 

al. Niepodległości 797 B, Sopot
poniedziałek 10.00 – 16.00, wtorek-piątek 08.00 – 14.00
Uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny przed przybyciem.

tel. 604 559 564

WIĘCEJ
                 
         
                 
 
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO