ARCHIWUM

archiwum 2013

WIĘCEJ

Fotograficzne podsumowanie Roku 2013!

31.12.2013

Zanim na dobre rozpoczniemy mistrzowski Nowy Rok 2014 zapraszamy na niezwykłą fotograficzną podróż po najważniejszych wydarzeniach mijającego 2013 roku! Zachęcamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii.


Zanim na dobre rozpoczniemy mistrzowski Nowy Rok 2014 zapraszamy na niezwykłą fotograficzną podróż po najważniejszych wydarzeniach mijającego 2013 roku! Zachęcamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii.

ROZWIŃ

Sopocka wigilia

23.12.2013

Sopocki Jarmark Świąteczny zakończył się wigilijnym spotkaniem sopocian na Placu Przyjaciół Sopotu. Było radośnie, wesoło i… smacznie


Sopocki Jarmark Świąteczny zakończył się wigilijnym spotkaniem sopocian na Placu Przyjaciół Sopotu. Było radośnie, wesoło i… smacznie. Pośród zabaw, konkursów, wspólnego śpiewania kolęd, mieszkańcy i goście Sopotu wraz z Prezydentem Miasta oraz Radnymi podzielili się opłatkiem i zakończyli dzień wspólnym biesiadowaniem przy świątecznym stole.

Więcej zdjęć z wydarzenia znajdą Państwo w naszej galerii (tu link do strony http://sopot.fotobank.pl/index.php/20131222-Wigilia_Mieszkancy_wm?page=1)

ROZWIŃ

Sopot z budżetem na 2014 rok

20.12.2013

Najważniejszym punktem dzisiejszej (20.12) sesji Rady Miasta Sopotu było uchwalenie budżetu miasta Sopotu na 2014 rok. Stosunkiem głosów 11 radnych za, 4 przeciw przy 5 wstrzymujących się od głosu uchwalono przyszłoroczny budżet. Budżet miasta na 2014 rok został zrównoważony na poziomie 305.268.394 zł i będzie on wyższy o 1,02 % w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu w 2013r.

Najważniejszym punktem dzisiejszej (20.12) sesji Rady Miasta Sopotu było uchwalenie budżetu miasta Sopotu na 2014 rok. Stosunkiem głosów 11 radnych za, 4 przeciw przy 5 wstrzymujących się od głosu uchwalono przyszłoroczny budżet.  Budżet miasta na 2014 rok został zrównoważony na poziomie 305.268.394 zł i będzie on wyższy o 1,02 % w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu w 2013r.

Prognozowane dochody oszacowano w kwocie 289.578.329 zł, z tego:
- dochody bieżące 224.417.423 zł,
- dochody majątkowe 65.160.906 zł
Przychody miasta (wolne środki i nadwyżka z roku 2013) wyniosą 15.690.065 zł

Natomiast wydatki planowane są w wysokości 289.058.394 zł w tym:
- wydatki bieżące 215.495.068 zł
- wydatki inwestycyjne - 65.863.326 zł (22 %)
Rozchody budżetu (spłata rat kredytów) zaplanowano w kwocie 16.210.000 zł.

Nadwyżka budżetowa
Po raz pierwszy od kilku lat planowane wydatki budżetowe będą niższe od prognozowanych dochodów, zakładane jest więc wystąpienie na koniec roku: nadwyżki budżetowej w wysokości 519.935 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach kredytów, oraz nadwyżki operacyjnej na poziomie 1.222.355 zł.
Zadłużenie
Na początek 2014r. wielkość zadłużenia wyniesie 132.249.329 zł, a na koniec roku 116.039.329 zł (40 proc. dochodów miasta). Spłata przypadających w 2014r. rat z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów wyniesie 16.210.000 zł i zmniejszy się o ponad 400 tys. złotych w stosunku do 2013 roku.

- Mniejsze wydatki na administrację, redukcja długu i wypracowanie nadwyżki budżetowej pozwalają nam przygotować się do kolejnego okresu aplikacyjnego Unii Europejskiej – mówi prezydent Sopotu, Jacek Karnowski – Warto dodać, ze w minionym okresie (lata 2007 – 2013) Sopot pozyskał ponad 200 mln złotych na inwestycje i projekty ważne dla mieszkańców i infrastruktury miasta. W kolejnym okresie aplikacyjnym jest także duża szansa na znaczące środki dla samorządu, ze szczególnym uwzględnieniem projektów społecznych, edukacyjnych i w obszarze ochrony środowiska. To kolejna szansa dla naszego miasta, którą chcemy dobrze wykorzystać.
W budżecie na 2014 rok zapisanych jest także wiele działań dla mieszkańców miasta. Są to m.in. wydatki na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego jak i środki przeznaczone na budowę nowych mieszkań komunalnych dla młodych Sopocian.


Dochody
W projekcie budżetu po stronie dochodowej warto zwrócić uwagę na środki pozyskane przez Sopot z Unii Europejskiej. To 36.594.609 zł, czyli 12,64% dochodów ogółem.
Środki te będą przeznaczone na następujące projekty i inwestycje:
projekt „EpoUrban” - 274.705 zł
projekt ”Senior Capital - 276.828 zł
projekt „Wspieranie przedsiębiorczości” - 225.774 zł
projekt „Zdobywanie kwalifikacji zawodowych” - 346.500 zł
projekt „PI Kontrakt na jakość” - 79.368 zł
projekt „Inwestuj w siebie” (oświata) - 507.635 zł
programy Commenius (oświata) - 73.043 zł
rozliczenie projektu EnSure – 255.250 zł
TRISTAR - 3.228.511 zł
ochrona wód Zatoki Gdańskiej - 13.957.600 zł
budowa ścieżek rowerowych - 2.525.514 zł
refundacja wydatków poniesionych w roku 2013 - 14.843.881 zł

Różnica pomiędzy spodziewaną refundacją z budżetu UE a wydatkami koniecznymi do poniesienia w ramach projektów, stanowić będzie wkład własny miasta do realizowanych zadań, który pokryty zostanie dochodami własnymi.

Dochody własne gminy zaplanowane są na poziomie oscylującym wokół przewidywanego ich wykonania w 2013r. bądź zwiększone jedynie o zakładany poziom inflacji.
W przypadku spodziewanych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 12 mln złotych, przyjęto poziom niższy od zakładanego na ten rok (wykonanie za 2013 to 23 mln złotych), z racji przeznaczenia do sprzedania w 2014 roku tylko dwóch nieruchomości (przy ul. Łokietka oraz Jana z Kolna)

Wydatki
Największy procentowy udział niezmiennie zajmują wydatki bieżące w działach:
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 26,30 %
Pomoc społeczna wraz z Ochroną Zdrowia 13,72 %
Gospodarka komunalna 9,88 %

Budżet obywatelski
Na projekty i inwestycje wskazane i wybrane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano kwotę około 4 mln złotych.
Przykładowe projekty w ramach budżetu obywatelskiego:
- zmiana przebiegu linii autobusowej 187
- przebudowa zatoki autobusowej Brodwino,
- oświetlenie przejść pieszych ul. Grunwaldzka i Powstańców Warszawy,
- remont chodnika ul Abrahama, ul. Reja i naprawa chodnika na wiadukcie Sopot Wyścigi,
- skarpa przy ul. Malczewskiego,
- schody wzdłuż ul. Sobieskiego.
- modernizacja ulic m.in. droga z ul. Jana z Kolna do Przychodni Zdrowia "Kardiotel", droga do kościoła Brodwino, chodnik przy ul. Budzysza, modernizacja alejki Mamuszki
- dofinansowanie budowy nowoczesnego systemu segregacji odpadów komunalnych
- uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy Domu Pomocy Społecznej
- zagospodarowanie skarpy nad ul. Malczewskiego „Las Robiniowy”
- renowacja terenów zieleni miejskiej: Jar Majkowskiego, Na Wydmach, Grodzisko, Skarpa
- modernizacja placów zabaw: Staw Reja, ul. Kolberga, Park Północny, Niepodległości
- dotacje celowe na dofinansowanie działań ekologicznych realizowanych przez mieszkańców

12,5 mln złotych Miasto Sopot przeznaczy w 2014 roku na kulturę. To aż 5,78 proc. całego budżetu, co stawia nas w czołówce polskich miast pod względem wydatków na działania i wydarzenia kulturalne oraz funkcjonowanie instytucji kultury.

Oświata i edukacja
W wydatkach na cele oświatowe warto zwrócić uwagę na finansowanie przez miasto szeregu zajęć wykraczających poza ramy programowe dla sopockich dzieci i uczniów. Miasto przeznacza na ten cel w 2014 roku kwotę ok. 1,1 mln złotych i są to zajęcia zarówno dla przedszkolaków, jak i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dofinansowanie obejmuje zajęcia obowiązkowe jak i dodatkowe. Są to m.in. – gimnastyka korekcyjna, język angielski, logopedia i rytmika w przedszkolach, dodatkowe lekcje z przedmiotów przyrodniczo – matematycznych, humanistycznych i języków obcych w szkołach, nauka pływania i żeglarstwo, zajęcia obowiązkowe z zakresu prawa, architektury i aksonometrii w klasach profilowych sopockich liceów.

Gospodarka mieszkaniowa i rewitalizacja miasta
Na budowę nowych mieszkań komunalnych Sopot przeznacza 6,7 mln złotych, a na remonty i modernizacje w budynkach i lokalach komunalnych – 3,7 mln zł.
Na kontynuację programu rewitalizacji, w ramach którego wyremontowano już ponad 330 sopockich kamienic zaplanowano w 2014 roku 1 mln złotych, a 650 tys. przeznaczone zostało na zagospodarowanie placyku pomiędzy ul. Boh. Monte Cassino i ul. Pułaskiego. 274,705 zł to kwota projektu EPOUrban zakładającego wsparcie dla właścicieli kamienic w pozyskaniu środków na ich rewitalizację.

Zdrowie i pomoc społeczna
108 tys. złotych Sopot przeznacza na dofinansowanie pobytu dzieci w prywatnych żłobkach.
1 638 700 zł to koszt stworzenia Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej i zajęć dla osób długotrwale bezrobotnych.
2 mln złotych miasto zarezerwowało w budżecie na dokumentacje techniczną rozbudowy Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego o ośrodek geriatryczny, a 200 tys. złotych na remont łącznika w WZR.
615 tys. (o 2,5 proc, więcej niż w 2013 roku) Sopot przeznacza na programy zdrowotne dla mieszkańców. Z tych środków finansowane są m.in. pielęgniarki i opieka stomatologiczna we wszystkich sopockich szkołach.

Straż Miejska
O 10,38 proc. wzrasta pula przeznaczona na sopocką Straż Miejską (1 448 800 zł). Środki przeznaczone będą głównie na dodatkowe etaty, które umożliwią efektywną pracę dzielnicowych i stworzenie patroli interwencyjnych.

Infrastruktura sportowo – rekreacyjna i tereny zielone
W sopockiej marinie, na potrzeby dzieci uczących się żeglarstwa powstanie slip do spuszczania małych jednostek na wodę bezpośrednio z pomostów, a dla gości dodatkowy taras widokowy na falochronie. Na ten cel miasto zarezerwowało 180 000 zł.

W budżecie zapisano także 500 tys. złotych na wkład własny do rozpoczęcia I etapu inwestycji modernizacji sopockiego stadionu rugby (całość projektu opiewa na ok. 6 mln zł) oraz 650 tys. na zagospodarowanie zielonych terenów Błoni przy ul. Bitwy pod Płowcami, a także 2 mln na dokończenie rewitalizacji sopockiego hipodromu.

350 tys. złotych zapisane jest na modernizację sopockich placów zabaw (Staw Reja, Park Północny, Okrężna, Niepodległości i Armii Krajowej) i zakup nowych urządzeń, a 30 tys. na stworzenie ścieżki zdrowia z urządzeniami do rekreacji w lasach komunalnych.

O 9,46 proc, do kwoty 3 413 130 złotych wzrastają wydatki Sopotu przeznaczone na utrzymanie i rewitalizację zieleni w mieście.

Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta

Sesję rozpoczęła uroczystość wręczenia Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta Sopotu za Najlepszą Inwestycję 2012 roku. Kapituła zdecydowała o przyznaniu wyróżnienia, które otrzymała budowa kompleksu pensjonatowego, przy ul. Parkowej 67-69, wg. projektu mgr inż. Architekta Andrzeja Kwiecińskiego. Inwestorem jest J.W. Consulting Spółka z o.o. J.W. 3 Spółka Komandytowo-Akcyjna.
Kapituła nagrodę przyznała Centrum Uzdrowiskowemu SPA z hotelem (Mera Hotel & SPA przy ul. Bitwy pod Płowcami, zaprojektowanemu przez mgr inż. Architekta Czesława Bieleckiego. Inwestorem nagrodzonej inwestycji jest Sopot SPA spółka z o.o.

Ponadto radni przyjęli m.in. zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sopotu na lata 2014-2027, ustalili plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2014, zdecydowali o zbyciu bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, zmienili status Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie, przyjęli Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013 – 2015.

ROZWIŃ

Przedświąteczne spotkanie wigilijne Wolontariuszy 50+ dla DPS

20.12.2013

Integracja, uśmiech oraz prezenty i życzenia. Tak w kilku słowach można podsumować spotkanie wigilijne Wolontariuszy 50+, które odbyło się 16 grudnia w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie.

Integracja, uśmiech oraz prezenty i życzenia. Tak w kilku słowach można podsumować spotkanie wigilijne Wolontariuszy 50+, które odbyło się 16 grudnia w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie.

Wolontariusze tworzą grupę należącą do projektu pilotażowego Senior Capital Wolontariat 50+ na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Sopocie. Podczas spotkania i tradycyjnego składania świątecznych życzeń, w którym uczestniczyła Wiceprezydent Sopotu Joanna Cichocka-Gula, wolontariusze wraz z liderami projektu mieli okazję w sposób mniej oficjalny podsumować pierwszy etap współpracy.

„Jesteśmy mile zaskoczeni tym, co nas spotkało” – mówili wolontariusze. „Spotkanie z człowiekiem chorym, cierpiącym w takim miejscu, jak DPS w Sopocie, wnosi w życie człowieka, który z nim przebywa dużo więcej, niż sobie wyobrażaliśmy” – podkreślali. Projekt pilotażowy już na samym początku ukazuje z jednej strony ogromny potencjał zaangażowanych wolontariuszy, a jednocześnie przekazywaną sobie wzajemnie ubogacającą energię.

Podczas świątecznego spotkania zaprezentowana została wystawa „Wolontariusz 50+ w akcji”, która ukazuje codzienne zaangażowanie wolontariuszy wspierających swoimi działaniami pracę w Domu Pomocy Społecznej w Sopocie. Każdy uczestnik projektu otrzymał „Leksykon języka migowego”. Jednym z elementów pilotażowego projektu jest także nauka języka migowego.

Projekt pilotażowy “Wolontariat 50+ na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Sopocie” jest elementem realizowanego przez Gminę Miasta Sopotu, sopockie Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz DPS w Sopocie międzynarodowego projektu “SENIOR CAPITAL”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej.

ROZWIŃ

Życzenia świąteczne

20.12.2013

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu dużo zdrowia i codziennej serdeczności; spełnienia marzeń i Bożego błogosławieństwa.

ROZWIŃ

archiwum 2012

WIĘCEJ

Wigilia dla mieszkańców

20.12.2012

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Sopotu na spotkanie wigilijne na Placu Przyjaciół.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Sopotu na spotkanie wigilijne na Placu Przyjaciół. Spotykamy się w niedzielę o 16.00 przy choince, by złożyć sobie życzenie, przełamać opłatkiem i wspólnie kolędować. Nie zabraknie też świątecznego poczęstunku. Zachęcamy również mieszkańców, by każdy przyniósł ze sobą coś smacznego, co moglibyśmy postawić na wigilijnym stole.

ROZWIŃ

Osobowość roku 2012 w Sopocie

20.12.2012

Zapraszamy do głosowania na Osobowość Roku 2012 w Sopocie! Wśród nominowanych znakomite osoby, które niewątpliwe zasługują na ten tytuł, a Miasto Sopot jest dumne, że wśród nich nasza Pani Wiceprezydent Joanna Cichocka-Gula.

Zapraszamy do głosowania na Osobowość Roku 2012 w Sopocie! Wśród nominowanych znakomite osoby, które niewątpliwe zasługują na ten tytuł, a Miasto Sopot jest dumne, że wśród nich nasza Pani Wiceprezydent Joanna Cichocka-Gula.

Zapraszamy do udziału w głosowaniu!

ROZWIŃ

Droga Zielona już otwarta

20.12.2012

Wczoraj prezydenci Gdańska i Sopotu uroczyście otworzyli fragment Drogi Zielonej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Gospody.

Wczoraj prezydenci Gdańska i Sopotu uroczyście otworzyli fragment Drogi Zielonej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Gospody. Wykonany odcinek drogi stanowić będzie część przyszłej ramy komunikacyjnej Miasta Gdańska zwanej Drogą Zieloną.

Droga Zielona to kolejna strategiczna dla Gdańska i Sopotu inwestycja drogowa oddana do użytku w grudniu 2012 roku. Przypomnijmy, że kosztujący ponad 100 mln zł wspólny projekt Gdańska i Sopotu projekt obejmował nie tylko wybudowanie fragmentu Drogi Zielonej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Gospody dla zapewnienia komunikacji do hali widowiskowo – sportowej ERGO ARENY, ale też przebudowę i rozbudowę ul. Łokietka w Sopocie i przebudowę fragmentu ul. Bitwy pod Płowcami w Sopocie.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wczorajszego otwarcia.

ROZWIŃ

Życzenia Prezydenta dla mieszkańców i przyjaciół Sopotu

20.12.2012

życzenia Prezydenta Miasta Sopotu z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

ROZWIŃ

Poczuj magię świąt z koszykarzami Trefla

19.12.2012

Jeśli jesteście Państwo ciekawi na jaki prezent czeka Marcin Stefański lub jak na Karaibach świętuje Kurt Looby serdecznie zapraszamy w sobotę, 22 grudnia o 15.30 na spotkanie z zawodnikami Trefla Sopot podczas sopockiego jarmarku bożonarodzeniowego.

Jeśli jesteście Państwo ciekawi na jaki prezent czeka Marcin Stefański lub jak na Karaibach świętuje Kurt Looby serdecznie zapraszamy w sobotę, 22 grudnia o 15.30 na spotkanie z zawodnikami Trefla Sopot podczas sopockiego jarmarku bożonarodzeniowego.
Wspólnie z żółto-czarnymi będziemy zdobić pierniczki. Zachęcamy wszystkich chętnych to przyłączenia się do akcji. Świąteczne smakołyki będzie można zabrać do domu. Spotkanie będzie również okazją do zrobienia sobie wspólnego zdjęcia, zdobycia autografu od wicemistrzów Polski, a także poznania świątecznych planów zawodników Trefla Sopot.
Świąteczne pytania do sopockich koszykarzy można przesyłać do piątku na maila: promocja@sopot.pl

Zapraszamy do wspólnej zabawy z koszykarzami Trefla Sopot.

ROZWIŃ

archiwum 2011

WIĘCEJ

Dary od mieszkańców Sopotu dla Polaków na Białorusi

23.12.2011

Urząd Miasta Sopotu na prośbę działaczy Związku Polaków na Białorusi oraz Konsulatu Generalnego RP w Grodnie zorganizował zbiórkę produktów żywnościowych dla Polaków – Sybiraków i osób represjonowanych mieszkających na Białorusi. W akcję zaangażowali się aktywnie mieszkańcy Sopotu, radni Miasta Sopotu, sopockie szkoły oraz firmy sopockie.

Urząd Miasta Sopotu na prośbę działaczy Związku Polaków na Białorusi oraz Konsulatu Generalnego RP w Grodnie zorganizował zbiórkę produktów żywnościowych dla Polaków – Sybiraków i osób represjonowanych mieszkających na Białorusi. W akcję zaangażowali się aktywnie mieszkańcy Sopotu, radni Miasta Sopotu, sopockie szkoły oraz firmy sopockie, m.in.: Ergo Hestia, SKOK, Trefl, Combidata, Delikatesy Sopockie.
Zbieraliśmy głównie produkty żywnościowe takie jak: kasza, cukier, olej, makaron, mąka, ryż, konserwy mięsne, konserwy rybne, słodycze oraz inne produkty żywnościowe - produkty o długim terminie ważności.

Ponadto na prośbę Konsulatu Generalnego w Grodnie przekażemy sprzęt elektroniczny oraz materiały edukacyjne dla przedszkola polskiego w Grodnie.

Dary dla Polaków w Grodnie osobiście przekaże prezydent Jacek Karnowski, który 26 grudnia wyruszy z Sopotu razem z przedstawicielem Rady Miasta Sopotu Piotrem Kurdzielem.

Dodatkowo, jeszcze przed świętami Urząd Miasta Sopotu przygotował 60 paczek dla dzieci z terenu Białorusi (artykuły szkolne, słodycze, materiały edukacyjne, etc.), które zostały przekazane Wspólnocie Polskiej.

Sopot od wielu lat wspiera organizacje polonijne na Białorusi. We współpracy ze związkiem Polaków na Białorusi co roku organizujemy w Sopocie wizyty studyjne działaczy związku (pokrywamy koszty ich pobytu łącznie z transportem). Ponadto od wielu lat przyjmujemy w Sopocie liczne grupy dzieci z polskich rodzin z Białorusi w ramach akcji Lato z Polską oraz organizujemy szkolenia dla nauczycieli szkół polskich na Białorusi.

ROZWIŃ

Konkurs „ eTwinning w Sopocie” pod patronatem Prezydenta Miasta Sopotu

20.12.2011

Konkurs „eTwinning w Sopocie” – to konkurs dla szkół i przedszkoli sopockich na przygotowanie i przeprowadzenie projektu w ramach Programu eTwinning.

Konkurs „eTwinning w Sopocie” – to konkurs dla szkół i przedszkoli sopockich na przygotowanie i przeprowadzenie projektu w ramach Programu eTwinning.

1. Konkurs na projekt „eTwinning w Sopocie” to konkurs dla sopockich szkół i przedszkoli na przygotowanie i przeprowadzenie projektu w ramach Programu eTwinning. Oceniane będą wyniki poszczególnych etapów pracy (w przypadku projektów wielomiesięcznych, trwających dłużej niż do listopada 2012) lub efekty końcowe w przypadkach projektów kilkutygodniowych lub kilkumiesięcznych zrealizowanych w roku szkolnym 2011/2012 lub 2012/2013 kończących się przed 30 listopada 2012.

2. Konkurs prowadzony jest pod patronatem Prezydenta Miasta Sopotu. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Sopot we współpracy z Narodowym Biurem Kontaktowym Programu eTwinning w Polsce.

Do konkursu mogą zgłaszać się wyłącznie szkoły i przedszkola, które prowadzą działalność oświatową w granicach administracyjnych Miasta Sopot. Konkurs „eTwinning w Sopocie” będzie prowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
· przedszkola i szkoły podstawowe,
· gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

5. W ramach konkursu „eTwinning w Sopocie” będzie prowadzona dodatkowa kategoria dla najlepszego „debiutanta” - nauczyciela realizującego projekt eTwinning po raz pierwszy.

6. Czas trwania konkursu: od stycznia do listopada 2012 r.

7. Cele konkursu:

a. umiejętność pracy w zespole, współpracy z innym zespołem, dzielenie zainteresowań i rozwijanie wzajemnego zrozumienia,

b. łączenie przedmiotowych treści wynikających z programów nauczania z tematem realizowanego projektu eTwinning,

c. umiejętność zbierania i selekcji informacji na określony temat,

d. rozwijanie różnych kompetencji: językowych, interkulturowych, przedmiotowych, technicznych,

e. rozumienie i docenianie kultury ojczystej, poznawanie innych kultur, rozpoznawanie podobieństw i różnic kulturowych, akceptacja różnorodności kulturowej,

f. poszukiwanie wartości uniwersalnych, budowanie postawy otwarcia i tolerancji wobec innych kultur,

g. zaprezentowanie zebranych informacji w wybranym języku obcym – języku współpracy w ramach zarejestrowanego partnerstwa,

h. stosowanie sprzętu komputerowego i technologii informacyjno-komunikacyjnych jako narzędzi edukacji zarówno w kontaktach ze szkołą partnerską, jak i podczas zajęć szkolnych,

i. rozwijanie kompetencji interkulturowych i językowych u nauczycieli,

j. promocja regionu w innych krajach Unii Europejskiej.

9. Zgłoszenia projektów realizowanych w ramach Programu eTwinning należy dokonać do dnia 30 listopada 2012 r. wypełniając formularz, który będzie dostępny na stronie internetowej programu eTwinning (www.etwinning.pl) od października 2012 roku i zostanie podany w terminie późniejszym.

10. Do konkursu nie mogą być zgłaszane projekty nagrodzone w latach ubiegłych w innych edycjach konkursów eTwinning.

11. Jako koordynatora projektu należy wpisać tylko jedną osobę. Pozostałe osoby współdziałające przy realizacji projektu należy wpisać jako „zespół nauczycieli”.

12. Zespoły szkół są zobowiązane do wyraźnego podania, która szkoła realizowała zgłaszany projekt. W przypadku realizacji projektu w kilku szkołach wchodzących w skład zespołu projekt zostanie zakwalifikowany do wyższej kategorii wiekowej.

13. W projektach eTwinning zgłoszonych do konkursu należy udostępnić (upublicznić) wypracowane podczas realizacji projektu materiały, które zostały zamieszczone zarówno na TwinSpace jak i na innych stronach, platformach internetowych wykorzystywanych podczas prac projektowych.

14. Jeżeli dwie polskie szkoły zgłaszają do konkursu ten sam projekt eTwinning konieczne jest takie uporządkowanie na TwinSpace materiałów wypracowanych podczas realizacji projektu przez każdą ze szkół, aby wyraźnie widoczny był wkład poszczególnych szkół.

15. Zgłoszone do konkursu projekty realizowane w ramach Programu eTwinning będą oceniane przez Komisję Konkursową utworzoną z doradców metodycznych, pracowników wyższych uczelni, przedstawicieli instytucji oświatowych, przedstawicieli ministerstw, a także przedstawicieli organizatora.

16. Kryteria oceny projektów eTwinning:

· zrozumiały opis realizacji projektu, który zawiera informacje o pracach podjętych w projekcie, metodach przeprowadzenia zadań projektowych oraz osiągniętych wynikach 0-10 pkt

· integracja z programem nauczania 0-10 pkt

· metody współpracy z partnerem (narzędzia, częstotliwość, współtworzenie wyników) 0-10 pkt

· wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnej dostępnej w szkole do realizacji zadań projektowych 0-10 pkt

· kreatywność i innowacyjność projektu (w zakresie treści, metod pracy, pedagogicznego wykorzystania techniki, kształcenia postaw) 0-10 pkt

· atrakcyjność projektu dla jego uczestników 0-10 pkt

· osiągnięte rezultaty, wypracowane materiały (dbałość o przestrzeganie prawa autorskiego) 0-10 pkt

· korzyści (przyrost wiedzy i umiejętności) dla uczestników projektu (językowe, przedmiotowe, techniczne, kulturowe, międzykulturowe) 0- 10 pkt

· rozpowszechnianie rezultatów projektu, możliwość powtarzania i przenoszenia projektu (inna szkoła, inny kraj) 0-10 pkt

· ewaluacja projektu 0- 10 pkt

17. Projekty oceniane są pod względem formalnym przez pracowników Narodowego Biura Kontaktowego Programu eTwinning.

18. Jeżeli projekt spełnia warunki formalne, podlega ocenie merytorycznej Komisji Konkursowej.

19. Ocena merytoryczna dokonywana jest indywidualnie przez każdego członka Komisji Konkursowej na podstawie karty oceny merytorycznej.

20. Lista rankingowa projektów tworzona jest na podstawie sumy punktów, które projekt uzyskał w ocenie merytorycznej wszystkich członków Komisji.

21. W przypadku, gdy taką samą liczbę punktów otrzyma więcej niż jeden projekt, Komisja podczas obrad ma obowiązek ustalenia kolejności miejsc. Zasada dotyczy 3 pierwszych miejsc.

22. Organizatorzy konkursu przewidują dla wyróżnionych przedszkoli i szkół bardzo atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu multimedialnego.

23. Nagrody w konkursie „eTwinning w Sopocie” przeznaczone są dla szkoły, w której realizowany jest lub był zgłoszony projekt – do dyspozycji koordynatora projektu.

24. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do podziału nagród w zależności od liczby i poziomu prac konkursowych.

25. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w grudniu 2012 r. przez:

o umieszczenie listy laureatów na stronie internetowej organizatorów,
o powiadomienie laureatów pocztą elektroniczną e-mail.

26. Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo odwołania od decyzji Komisji konkursowej.

27. Uroczystość zakończenia konkursu i rozdania nagród odbędzie się w grudniu 2012 r.

O terminie i miejscu wręczenia nagród Organizatorzy powiadomią Uczestników drogą elektroniczną (pocztą e-mail) oraz poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej organizatorów.

27. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane będą przez organizatora konkursu czyli Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning w Polsce. Uwagi i wnioski należy zgłaszać pisemnie z wyraźną pieczątką szkoły i podpisem dyrektora szkoły na adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
Z dopiskiem : Konkurs „eTwinning w Sopocie”

Harmonogram konkursu „eTwinning w Sopocie”

- Ogłoszenie konkursu – styczeń 2012 r.
- Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu – 30 listopada 2012 r.
- Zakończenie prac Komisji Konkursowej – grudzień 2012 r.
- Ogłoszenie wyników konkursu – grudzień 2012 r.
- Zakończenie konkursu – grudzień 2012 r.

Dodatkowe informacje:

Magdalena Małek
Wydział Oświaty
Urząd Miasta Sopotu
tel. (058) 52 13 738
magdalena.malek@um.sopot.pl

ROZWIŃ

Nowy radiowóz dla sopockiej policji

20.12.2011

We wtorek, 20 grudnia na parkingu przed Komendą Miejską Policji w Sopocie odbyło się uroczyste przekazanie nowego radiowozu.

We wtorek, 20 grudnia na parkingu przed Komendą Miejską Policji w Sopocie odbyło się uroczyste przekazanie nowego radiowozu.
Sopoccy policjanci otrzymali nowy oznakowany radiowóz marki Hyundai, którego zakup został dofinansowany z budżetu miasta Sopotu kwotą 35 tys.
W całym 2011 roku sopocka policja otrzymała z miasta wsparcie w wysokości 250 000 złotych, z czego na dodatkowe służby patrolowe w centrum Sopotu przeznaczono ok. 100 000 zł .

ROZWIŃ

Zbiórka żywności dla Polaków na Białorusi

15.12.2011

Urząd Miasta Sopotu na prośbę działaczy Związku Polaków na Białorusi oraz Konsulatu Generalnego w Grodnie organizuje zbiórkę produktów żywnościowych dla Polaków – Sybiraków i osób represjonowanych mieszkających na Białorusi.

Urząd Miasta Sopotu na prośbę działaczy Związku Polaków na Białorusi oraz Konsulatu Generalnego w Grodnie organizuje zbiórkę produktów żywnościowych dla Polaków – Sybiraków i osób represjonowanych mieszkających na Białorusi.

Zbieramy wyłącznie produkty żywnościowe: kasza, cukier, olej, makaron, mąka, ryż, konserwy mięsne, konserwy rybne, słodycze oraz inne produkty żywnościowe - produkty o długim terminie ważności.

Sopot od wielu lat wspiera organizacje polonijne na Białorusi. We współpracy z Andżeliką Borys co roku organizujemy w Sopocie wizyty studyjne działaczy Związku Polaków na Białorusi (pokrywamy koszty ich pobytu łącznie z transportem). Ponadto od wielu lat przyjmujemy w Sopocie liczne grupy dzieci z polskich rodzin z Białorusi w ramach akcji Lato z Polską oraz organizujemy szkolenia dla nauczycieli szkół polskich na Białorusi.

Paczki żywnościowe można składać do 22 grudnia w punkcie informacji Urzędu Miasta Sopotu, w godzinach od 10.00 do 16.00.

ROZWIŃ

Nowy sopocki dworzec

15.12.2011

Już nic nie stoi na przeszkodzie, by rozpocząć realizację jednego z najbardziej ambitnych wyzwań jakie władze Sopot postawiły przed sobą – przebudowy dworca i terenów wokół niego, wspólnie z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. oraz partnerem prywatnym – Bałtycką Grupą Inwestycyjną. Przeprowadzone negocjacje zakończyły się sukcesem i w błysku fleszy została podpisana umowa o Partnerstwie publiczno-prywatnym dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących z nimi terenów.

 

23 stycznia 2012 roku
Umowa na przebudowę dworca podpisana

Już nic nie stoi na przeszkodzie, by rozpocząć realizację jednego z najbardziej ambitnych wyzwań jakie władze Sopot postawiły przed sobą – przebudowy dworca i terenów wokół niego, wspólnie z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. oraz partnerem prywatnym – Bałtycką Grupą Inwestycyjną. Przeprowadzone negocjacje zakończyły się sukcesem i w błysku fleszy została podpisana umowa o Partnerstwie publiczno-prywatnym dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących z nimi terenów.

W wyniku realizacji tej ambitnej inwestycji zmianie ulegnie również układ drogowy, tak by dostosować go do zmieniających się czasów i potrzeb mieszkańców oraz gości licznie odwiedzających kurort. Będzie to pierwsza w Polsce inwestycja realizowana zgodnie z ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym, w wyniku której powstanie min. nowoczesny, funkcjonalny, przyjazny dworzec PKP oraz zielona i elegancka przestrzeń publiczna

*************

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w całości oddalił skargę Global Retail and Residential Estate Services Sp. z o. o. z Warszawy, na wybór inwestora sopockiego dworca. Oznacza to, że sopocki magistrat wspierany przez doradców prawnych, architektów oraz urbanistów, przygotował dobrą, zgodną z wszelkimi zasadami procedurę. Oddalenie w całości skargi oznacza, że koncepcja zwycięskiej firmy – Bałtyckiej Grupy Inwestycyjnej S.A. jest zgodna z planem miejscowym, a Urząd Miasta dochował należytej staranności przy przestrzeganiu wszelkich procedur. Sąd potwierdził, że Miasto zadbało o odpowiednie zabezpieczenie finansowe, prawidłowo weryfikując wadium złożone przez GRRES.

Sopot ma duże doświadczenie w realizacji projektów Partnerstwa Publiczno Prywatnego, a radni podjęli dobrą decyzję przyjmując tę formułę przy realizacji dworca. W związku z potwierdzeniem przez radnych uchwałą z dnia 3 stycznia 2012r. wybranej wcześniej procedury, nic już nie stoi na przeszkodzie by podpisać umowę z Bałtycką Grupą Inwestycyjną.  Zakładamy, że podpisanie umowy będzie możliwe już na początku 2012 roku. Po podpisaniu umowy inwestor ma rok na przygotowanie inwestycji w tym zapewnienie finansowania i przygotowanie projektu – powiedział Jacek Karnowski Prezydent Sopotu.

Przypomnijmy, planowana inwestycja to nowa hala dworca, parking podziemny na 240 aut, deptak przedłużony aż do dworca, nowy hotel i miejsca pracy, to również kameralne sklepy, restauracje, kawiarnie, które będą umilać czas przed podróżą i weekend w Sopocie. Teren wokół dworca PKP w Sopocie ograniczony ulicami Podjazd, Kościuszki i Chopina zostanie całkowicie odmieniony.

Bałtycka Grupa Inwestycyjna zobowiązała się do zaprojektowania, sfinansowania, budowy i pełnego wyposażenia zespołu budynków na terenie obecnego dworca PKP oraz terenów sąsiadujących. Obowiązkiem BGI będzie również utrzymanie i zarządzanie całym kompleksem przez określony w umowie okres .

ROZWIŃ

archiwum 2010

WIĘCEJ

Koncert Noworoczny 2011

29.12.2010

Prezydent Miasta Sopotu zaprasza Mieszkańców na Koncert Noworoczny połączony z wręczeniem tytułów Mecenasa Kultury i Sportu Miasta Sopotu za rok 2010.

Prezydent Miasta Sopotu zaprasza Mieszkańców na Koncert Noworoczny w niedzielę, 9 stycznia o godzinie 18.00 w Sali Columbus w Sheraton Sopot Hotel, Conference & Spa.  
Podczas konceru usłyszymy Polską Filharmonię Kameralną Sopot pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego, a jako soliści wystąpią: Magdalena Witczak - sopran
Przemysław Borys - tenor.

Tradycyjnie już w czasie koncertu zostaną wręczone tytuły Mecenasa Kultury i Sportu Miasta Sopotu za rok 2010.

Zapraszamy Mieszkańców Sopotu do odbioru bezpłatnych zaproszeń na koncert w siedzibie Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART, ul. Kościuszki 61 w Sopocie, tel. 58 555 84 51 w dniach 4,5 i 7 stycznia 2011 roku w godzinach od 10.00 do 16.00.
 

ROZWIŃ

Dofinansowanie patroli Straży Granicznej w Sopocie.

21.12.2010

Miasto Sopot kolejny rok finansuje dodatkowe patrole Straży Granicznej na terenie Sopotu.

We wtorek 21 grudnia podpisana została umowa pomiędzy Gminą Miasta Sopotu a Morskim Oddziałem Straży Granicznej z siedzibą w Gdańsku.

Umowa zakłada dofinansowanie Straży Granicznej przez miasto Sopot kwotą 20 tys. złotych w 2011 roku, z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych wykorzystywanych podczas całorocznych patroli Straży Granicznej (samodzielnych oraz realizowanych wspólnie z policją) na terenie Sopotu.

Umowę podpiszą Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski oraz Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Gdańsku, Komendant Kontradmirał SG Piotr Stocki.

W 2010 roku Straż Graniczna zrealizowała na terenie Sopotu 108 patroli wspólnie z policją i 66 samodzielnie.

ROZWIŃ

Życzenia świąteczne

16.12.2010

Szanowni mieszkańcy Sopotu. Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy nam przez cały 2011 rok.


ROZWIŃ

Spotkania Prezydenta Sopotu z mieszkańcami

15.12.2010

Wzorem minionej kadencji, zaraz po wyborach Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski rozpoczyna cykl spotkań z mieszkańcami.

Wzorem minionej kadencji, zaraz po wyborach Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski  rozpoczyna cykl spotkań z mieszkańcami.

Pierwsze spotkania dotyczyć będą założeń planowanego budżetu miasta na 2011 rok oraz planowanych inwestycji, które ubiegać się będą o dofinansowanie unijne.

Pierwsze spotkanie w centrum miasta odbędzie się w środę, 22 grudnia o godz. 17.00 w Dworku Sierakowskich, kolejne 4 stycznia o godz. 18.00 w bibliotece miejskiej na sopockim Brodwinie.

ROZWIŃ

Sopockie kolędowanie.

15.12.2010

Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski wraz z Bałtycką Agencją Artystyczną BART oraz Sopockim Chórem CONTINUO serdecznie zapraszają w niedzielę, 19 grudnia na godz. 17.00 na tradycyjne już Sopockie Kolędowanie.

Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski wraz z Bałtycką Agencją Artystyczną BART oraz Sopockim Chórem CONTINUO serdecznie zapraszają w niedzielę, 19 grudnia na godz. 17.00 na tradycyjne już Sopockie Kolędowanie.

W programie między innymi „Moje Kolędy na Koniec Wieku” Zbigniewa Preisnera oraz kolędy z różnych stron świata w wykonaniu Sopockiego Chóru Kameralnego CONTINUO dyrygowanego przez Annę Borkowicz. Na fortepianie grać będzie Grzegorz Dymon.

Koncert odbędzie się w sali 36 Urzędu Miasta Sopotu. Wstęp wolny.
Po koncercie będzie można nabyć płytę Chóru z kolędami z rożnych stron świata. Połowa dochodu ze sprzedaży przekazana zostanie Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społeczne w Sopocie.

ROZWIŃ

archiwum 2009

WIĘCEJ

Głosuj na Sopot – miastu chwała za Centrum Haffnera i najładniejszą iluminację

30.12.2009

Na stronach internetowych Gazety Wyborczej Trójmiasto trwa głosowanie: komu należy się chwała a komu chała mijającego roku. Wśród pięciu propozycji „chwała roku” znalazła się sopocka inwestycja oddana do użytku latem tego roku – Centrum Haffnera, tak opisywana w Internecie:

Centrum Haffnera w Sopocie
- Trójmiasto ma wreszcie salon z prawdziwego zdarzenia. O tym, że jest nam potrzebny, nie trzeba nikogo przekonywać. Zdjęcia Władimira Putina z Donaldem Tuskiem w rocznicę wybuchu II wojny pokazały telewizje na całym świecie. Przebudowa centrum wcale nie musiała dojść do skutku. Miasto nie miało szans na samodzielną realizację tego projektu. Udało się dzięki ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym. Ustawa obowiązuje już od dawna, a to pierwszy projekt w Polsce, który udało się przeprowadzić.

http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35612,7407247,Chwala.html

Na stronie Gazety Wyborczej Trójmiasto możemy również głosować w plebiscycie na najładniejszą iluminację świąteczną w Województwie Pomorskim. Oczywiście najładniejsza jest w Sopocie, ale by inni się o tym dowiedzieli potrzebujemy Państwa głosów.

http://swiecsie.gazeta.pl/swiecsie/1,103666,7374985,Pomorskie.htmlLiczymy na Państwa aktywny udział w obu plebiscytach. Głosujmy na Sopot.

ROZWIŃ

Spotkania świąteczne w Sopocie.

23.12.2009

Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski zaprasza wszystkich Mieszkańców na grudniowe spotkania świąteczne.

Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski zaprasza wszystkich Mieszkańców na grudniowe wydarzenia w mieście.

Niedziela, 13 grudnia od godz. 12.00 do 15.00, Plac Przyjaciół Sopotu.
Świąteczne spotkanie Sopocian.
Tradycyjnie już, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Prezydenci Miasta chcą spotkać się z Mieszkańcami, by przy choince i świątecznym poczęstunku, osobiście złożyć wszystkim życzenia. Zapowiada się radosne spotkanie w prawdziwie rodzinnej i świątecznej atmosferze.

Szczegółowy program spotkania:
12.00 Powitanie
12.10 Występ sopockiego Chóru Continuo
12.30 Życzenia od Prezydentów
12.45 Konkurs z udziałem koszykarzy Trefla Sopot
13.00 Występ sopockiego Chóru Continuo
13.15 Rozstrzygnięcie koszykarskiego konkursu
13.30 Kolędowanie na jazzowo – Przemek Dyakowski z zespołem
14.00 Konkurs
14.15 Występ Seniorów z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Sopocie
14.30 Konkurs
14.35 Kolędowanie na jazzowo – Przemek Dyakowski z zespołem

Ponadto między godziną 12.00 a 15.00 będzie można wziąć udział w loterii fantowej przygotowanej przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, której całkowity dochód przeznaczony zostanie na zimowisko dla dzieci z rodzin zastępczych. Przez cały czas występować będą happenerzy z Młodzieżowego Klubu Twórczego PLAMA.

17-20 grudnia (czwartek-niedziela), plac przed kościołem św. Jerzego, Sopockie Betlejem – Jarmark Świąteczny Młodzieżowej Placówki Wychowawczej CARITAS Archidiecezji Gdańskiej.
Jak co roku wychowankowie Młodzieżowej Placówki Wychowawczej organizują świąteczny kiermasz. Jednak pierwszy raz odbywać się on będzie przed kościołem św. Jerzego. W programie między innymi: żywa szopka, występy artystyczne i czytanie bajek dzieciom.

Sobota, 19 grudnia od godz. 10.00 do 16.00, Wojewódzki Zespół Reumatologiczny (przy molo) Akcja „Zostań dawcą szpiku kostnego”.

Czwartek, 24 grudnia godz. 11.00, Spotkanie wigilijne dla osób starszych, samotnych i potrzebujących.
Tradycyjnie jak co roku Prezydent Miasta oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zapraszają wszystkie osoby starsze, samotne i potrzebujące na Wigilię w Urzędzie, która odbędzie się w Sali Posiedzeń Rady Miasta na I piętrze.
Szczegółowe informacje: MOPS, tel. 58 551 17 10 wew. 37.

ROZWIŃ

Mieszkania komunalne przyznane

21.12.2009

Znane są już nazwiska Sopocian, którzy otrzymają klucze do nowowybudowanych mieszkań komunalnych w Sopocie przy Al. Niepodległości 650-656 oraz Zacisze 30. Prawie 70 proc. nowych najemców to młode rodziny.

Znane są już nazwiska Sopocian, którzy otrzymają klucze do nowowybudowanych mieszkań komunalnych w Sopocie przy Al. Niepodległości 650-656 oraz Zacisze 30. Osoby, które składały wnioski otrzymały już informację o decyzji Komisji Mieszkaniowej.

We wtorek, 5 stycznia o godzinie 15.30, w sali 36 Urzędu Miasta Sopotu odbędzie się losowanie konkretnych mieszkań z udziałem osób, które otrzymały przydział lokali.

Zainteresowani Sopocianie mogli składać wnioski o przydział nowowybudowanych mieszkań komunalnych do 30 września 2009. Od 13 sierpnia br. obowiązywał regulamin (wprowadzony dnia 5 czerwca 2009 roku, Uchwała RM Nr XXIX/346/2009) wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Miasta Sopotu, przy Al. Niepodległości 650-656 i przy ul. Zacisze 30.

Regulamin określał zasady wynajmowania nowych lokali mieszkalnych. O przyznanie nowych lokali mieszkalnych mogli ubiegać się wnioskodawcy:
prowadzący gospodarstwo domowe i posiadający centrum życiowe w Sopocie, a w szczególności małżeństwa z dziećmi i osoby wychowujące dzieci;
posiadający orzeczoną niepełnosprawność narządu ruchu, popartą  odpowiednim dokumentem wydanym przez organ do tego uprawniony (w ramach zasobu mieszkaniowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych);
mieszkający w budynkach prywatnych na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lokalu mieszkalnego;
występujący o zamianę dotychczas zajmowanego komunalnego lokalu samodzielnego;
rodziny wielopokoleniowe zamieszkujące w budynkach komunalnych przeznaczonych do rozbiórki i lokalach niemieszkalnych, zakwalifikowane do otrzymania mieszkania łącznie z najemcą na podstawie § 14 pkt. 1b i c uchwały nr XIX/257/2008 Rady Miasta Sopotu z dnia 26 września 2008r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sopotu (nie dotyczy najemców).

Gmina Miasta Sopotu wychodzi daleko poza zakres swoich obowiązków ustawowych w kwestii nowego budownictwa komunalnego. Mając na uwadze oczekiwania mieszkańców Sopotu i analizując sytuację na rynku mieszkaniowym, podjęto działania w celu udzielenia szczególnej pomocy przede wszystkim młodym rodzinom w dostępie do pierwszego mieszkania.

Wybudowane 4 budynki komunalne przy al. Niepodległości (59 mieszkań) oraz zmodernizowany budynek komunalny na Zaciszu (16 mieszkań) za łączną kwotę 13 mln złotych stanowią szansę dla sopockich rodzin, również tych dopiero startujących w życiu zawodowym i rodzinnym, nie posiadających dochodu umożliwiającego wynajęcie mieszkania na rynku komercyjnym, jak również zdolności kredytowej na zakup własnego mieszkania.

Prawie 70 proc. osób, które decyzją Komisji Mieszkaniowej otrzymało nowe mieszkanie komunalne to właśnie młode rodziny, które są istotnym elementem twórczym środowiska lokalnego i stanowią o potencjale rozwojowym miasta.

- Sopot, realizując długofalową politykę mieszkaniową, nie poprzestaje na budowie kompleksu budynków komunalnych przy Al. Niepodległości i Zaciszu. W najbliższych planach jest budowa kolejnych budynków komunalnych przy ul. Malczewskiego, a w dalszej przyszłości rozpoczęcie budowy mieszkań komunalnych z partnerem prywatnym, na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego – zaznaczył Paweł Orłowski wiceprezydent Sopotu.

LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ZAWARCIA UMOWY O NAJEM NOWYCH LOKALI komunalnych

   

Nr

wniosku

           Nazwisko i imię

 

Liczba

osób

Liczba

punktów

1

17

Zielińska Alicja

  4

42

2

552

Murawska Agnieszka

  4

39

3

547

Torchała Dorota

  4

38

4

100

Grundemann Anita

  5

38

5

50

Socha Leszek

  4

35

6

666

Misan Elżbieta

  4

35

7

293

Furmańska Beata

  3

34

8

265

Suchorak Marcin

  2

34

9

412

Kreft Sabina

  3

34

10

155

Wilczuk Marcin

  4

34

11

328

Szczypior-Liebrecht Robert

  3

33

12

18

Półtorak Agata

  4

33

13

5

Kraj Bożena

  4

33

14

65

Giers Krzysztof

  4

31

15

72

Węsierski Krzysztof

  3

30

16

365

Sas Adrian

  3

30

17

45

Bach Sławomir

  3

30

18

189

Rogiewicz Sylwia

  3

30

19

565

Jakubczyk Maciej

  3

30

20

290

Żamejć Krystyna

  4

29

21

91

Ksoń-Feluś Katarzyna

  3

29

22

156

Gusztaf Iwona

  3

29

23

479

Kalicka Dorota

  3

29

24

326

Ochocka Sylwia

  3

29

25

544

Odrzywolska Beata

  3

28

26

683

Rączka Marceli

  2

28

27

650

Jarzowy Teresa

  6

28

28

340

Myk Magdalena

 3

28

29

498

Bukowski Piotr

  3

28

30

277

Litwin Piotr

  3

27

31

169

Mielczarek Krzysztof

  3

25

32

333

Chmiel Dorota

  3

25

33

243

Muziński Piotr

  3

25

34

385

Klohs Monika

  3

25

35

7

Janczak Przemysław

  3

25

36

247

Liedtke Irena

  2

25

37

665

Szprada Joanna

  2

25

38

245

Barszczewska-Adrian Sylwia

  2

25

39

214

Kamińska Małgorzata

  2

25

40

99

Balas Adrian

  2

25

41

477

Wierczyńska Izabela

  3

25

42

514

Rusin Jarosław

  3

25

43

26

Wysiecki Maciej

  2

25

44

688

Mikowska Katarzyna

  2

25

45

368

Mąka Marcin

  2

25

46

418

Rogiński Tomasz

  3

25

47

36

Reiter Beata

  2

25

48

20

Hewelt Agnieszka

  2

25

49

281

Zieliński Łukasz

  2

25

50

58

Papińska Aleksandra

  2

25

51

472

Wrzeszcz Anita

  3

25

52

637

Ostrowski Andrzej

  3

24

53

642

Kreft Dorota

  4

24

54

160

Bober Paweł

  2

24

55

617

Bukowska Mirosława

  2

24

56

71

Perzyna Kinga

  2

24

57

307

Klajnszmidt Andrzej     

  3

23

58

263

Brylowska Dorota

   2

22

59

561

Cieciora Beata

   3

21

60

550

Filipkowski Waldemar

   3

21

61

468

Śrót Adam

   3

21

62

611

Pacewicz Romuald

  1

21

63

496

Głownia Agnieszka

   3

20

64

257

Pranszke Bronisław

   3

20

65

554

Hałasa Maria

   2

20

66

553

Antoniewicz Janina

   4

20

67

675

Manowski Adam

   2

20

68

57

Rangełowa-Jankowska Simeonika

   2

20

69

629

Ellwart Emilia

   2

19

70

391

Mierkułow Leokadia

   1

19

72

276

Mikołajczak Michał

   3

18

71

497

Zientarski Rafał

   4

18

73

624

Filipski Krzysztof

   3

18

74

462

Nikelska  Jolanta

   4

17

75

289

Malinowska Krystyna

   3

10

ROZWIŃ

Umowa na rewitalizację hipodromu w Sopocie

18.12.2009

We wtorek, 22 grudnia br. o godzinie 15.00 na terenie Hipodromu w Sopocie, w restauracji „Hipodrom” (wjazd od ul. Polna 1 w Sopocie) odbędzie się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja Historycznego Zespołu Hipodromu w Sopocie wraz remontem i rozbudową”. Umowę podpiszą: Magdalena Rutkowska prezes zarządu Hipodrom Sopot sp. z o.o. oraz wicemarszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. W uroczystości weźmie udział wiceprezydent Sopotu Paweł Orłowski.

We wtorek, 22 grudnia br. o godzinie 15.00 na terenie Hipodromu w Sopocie, w restauracji „Hipodrom” (wjazd od ul. Polna 1 w Sopocie) odbędzie się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „ Rewitalizacja Historycznego Zespołu Hipodromu w Sopocie wraz remontem i rozbudową”. Umowę podpiszą: Magdalena Rutkowska prezes zarządu Hipodrom Sopot sp. z o.o. oraz wicemarszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. W uroczystości weźmie udział wiceprezydent Sopotu Paweł Orłowski.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

W ramach realizacji inwestycji planujemy m.in. budowę:

· hippicznego parku rozrywki - otwartego obiektu o funkcjach edukacyjno – integracyjnych

Planujemy również rozbudowę i remont już istniejących obiektów:

· dużej hali ujeżdżalni z widownią i bazą szkoleniową

· stajni dla koni rekreacyjnych (wyposażenie w siodlarnię i halę ujeżdżalni) wraz z kompleksem do prowadzenia zajęć z hippoterapii oraz stajni dla koni wyczynowych – dostosowanie boksów do wymagań FEI (wyposażenie – solarium, karuzela)

· zabytkowej trybuny sędziowskiej (sala konferencyjna, biuro)

· budynku „dżokejki” - sędziowskiego pomieszczenia wagi i obsługi jeźdźców

Ponadto projekt zakłada:

* Poprawę dostępności (budowa dodatkowego wjazdu na obiekt od ul. Łokietka w Sopocie) oraz bezpieczeństwa obiektu (przebudowa układu komunikacyjnego) wraz z dostosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych

W ramach projektu przewidujemy specjalistyczne, podnoszące kwalifikacje, szkolenia dla pracowników hipodromu.

Inwestycja powinna zamknąć się w kwocie ponad 41 milionów złotych, Sopot ze swojego budżetu wyda na ten cel 12 milionów (w latach 2010-1012).

Inwestycja ta wzbogaci ofertę hipodromu. Będzie to profesjonalny i nowoczesny ośrodek sportów hippicznych w kraju.

Szczegółowe informacje: Maja Macur, Referat Projektów Finansowanych z Funduszy Europejskich i Krajowych, Wydział Strategii Rozwoju Miasta, tel. 58 52 13 861.

ROZWIŃ

Sopoccy maturzyści najlepsi

16.12.2009

W poniedziałek, 14 grudnia br. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ogłosiła wyniki próbne matur z matematyki. Uczniowie sopockich klas maturalnych spisali się znakomicie uzyskując najlepszy wynik w woj. Pomorskim, a drugi w Polsce (88% uczniów uzyskało wymagany próg punktowy, przy średniej woj. pomorskiego 78%).

Uzyskany wynik naszych przyszłych maturzystów to rezultat wysokiej jakości pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczycieli oraz właściwy stosunek uczniów do nauki.

Należy zauważyć również bardzo duże wsparcie Miasta Sopotu w tworzeniu i zapewnieniu wysokich standardów nauczania. Decyzja o wprowadzeniu dodatkowych godzin matematyki w każdej klasie szkoły ponadgimnazjalnej oraz bezpłatne udostępnienie rodzicom elektronicznej informacji o bieżących postępach dziecka w nauce i jego frekwencji na zajęciach, przyniosło oczekiwane pozytywne efekty. Od nowego roku kalendarzowego planujemy wprowadzić inne formy wsparcia dla szkół ponadgimnazjalnych, które umożliwią uczniom uzyskanie jeszcze lepsze wyników w nauce – powiedział Paweł Orłowski wiceprezydent Sopotu.

Bardzo się cieszymy z tegorocznie uzyskanych wyników zewnętrznych przez nasze szkoły. Należy również przypomnieć, że klasy szóste Szkół Podstawowych napisały również najlepiej sprawdzian w woj. pomorskim, a gimnazjaliści byli najlepsi z języka obcego – dodał wiceprezydent Orłowski.

ROZWIŃ

archiwum 2008

WIĘCEJ

Konserwator Zabytków w Sopocie przywrócona do pracy

30.12.2008

Miejska Konserwator Zabytków w Sopocie Danuta Zasławska dostarczyła 29 grudnia 2008 roku, postanowienie Sądu Rejonowego w Sopocie o przywróceniu do pracy. Pani Konserwator została przywrócona do pracy z dniem dostarczenia postanowienia.

Oświadczenie

Od kilku miesięcy życie moje i moich najbliższych zamieniono w piekło. Brutalnie próbuje pozbawić się mnie dobrego imienia, podważa się moją uczciwość i kompetencje.
Stanowisko Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu dostałam się w wyniku konkursu, nie znając przedtem żadnego z sopockich urzędników. Nie należałam do żadnej partii, ani układu towarzyskiego. Żywię skromną nadzieję, iż w dotychczasowej pracy dałam się poznać jako osoba kompetentna, łącząca pasję zawodową z uczciwością i życzliwością wobec ludzi. Wielokrotnie poświęcałam swój prywatny czas, by interweniować na różny sposób, gdy zagrożona była substancja zabytkowa, zawsze kierując się troską o architektoniczne dziedzictwo dawnego Sopotu.

Zostałam w sposób sztuczny wplątana w sprawę wynikłą z nagrań p. Julke. Jak wielokrotnie zeznawałam, w sprawie planowanej przez inwestora przebudowy strychu przy ul. Czyżewskiego 4 nigdy nie zostało wszczęte żadne postępowanie administracyjne skutkujące wydaniem jakiejkolwiek decyzji przez Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu, nikt nigdy nie naciskał na mnie w tej kwestii. Prezydent Sopotu, pan Jacek Karnowski nie otrzymał mojej notatki służbowej w tej sprawie. Pan Julke na planowane prace budowlane we wspomnianym budynku NIGDY nie wystąpił do tutejszego urzędu: ani o pozwolenie Konserwatora Zabytków, ani o pozwolenie na budowę.
W dniu 25 września złożyłam w Prokuraturze Krajowej po raz pierwszy wyjaśnienia w sprawie przekroczenia uprawnień przez przesłuchujących mnie funkcjonariuszy CBA. W listopadzie br. zostałam przesłuchana w tej sprawie w gdańskiej Prokuraturze Okręgowej: moje 7-godzinne zeznania jako osoby, której przyznano status pokrzywdzonej, dotyczyły działań, jakim mnie poddało CBA w lipcu bieżącego roku. Zarówno wówczas, jak i dziś oświadczam, iż nikt nie zmusi mnie do tego, bym fałszywymi zeznaniami obciążyła kogokolwiek, choćby miała mnie za to spotkać śmierć cywilna.

W działaniach wobec mojej osoby naruszono elementarne prawa człowieka, powiadomiona została o tym Fundacja Helsińska, przygotowywane są także wnioski do Rzecznika Praw Obywatelskich i podobnych instytucji europejskich. Prasa wielokrotnie podawała nieprawdziwe informacje naruszające moje dobre imię, w tym wypadku także nieuniknione będą moje działania prawne.
Niemal w wigilię Bożego Narodzenia decyzją niezawisłego sądu przywrócono mnie do pracy po trzymiesięcznym okresie zawieszenia, odsyłam państwa do znamiennej sentencji wyroku w tej sprawie. Nie mogę w tej chwili ujawnić kontekstu postanowienia prokuratury o zawieszeniu mnie w czynnościach służbowych oraz powodów, dla których na rozpatrzenie mego złożonego niezwłocznie zażalenia na powyższe postanowienie musiałam czekać nie trzy dni, zagwarantowane prawem, a trzy miesiące.
W urzędzie miasta, do którego udałam się, by poinformować o decyzji sądu, spotkało mnie wzruszające przyjęcie ze strony koleżanek i kolegów. Ale równie cenne dla mnie są słowa solidarności, wsparcia i otuchy ze strony zwykłych ludzi, choćby anonimowego sprzedawcy jabłek, portiera, parkingowego i wielu innych mieszkańców Sopotu, miasta, któremu oddałam całą swoją wiedzę i serce.

dr Danuta Zasławska
historyk sztuki, archeolog
Konserwator Zabytków Miasta Sopotu

Załącznik:
Postanowienie Sądu Rejonowego w Sopocie o przywróceniu do pracy

ROZWIŃ

Prawie 140 tys. złotych na stypendia dla uczniów i studentów z Sopotu.

17.12.2008

W piątek, 19 grudnia o godz. 13.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sopotu odbędzie się wręczenie stypendiów Prezydenta Miasta Sopotu za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne uczniom i studentom.

W piątek, 19 grudnia o godz. 13.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sopotu odbędzie się wręczenie stypendiów Prezydenta Miasta Sopotu za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne uczniom i studentom.

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów
41 stypendiów całorocznych (150 zł miesięcznie od września 2008 do czerwca 2009)
5 stypendiów jednorazowych w wys. 300 zł.

Studenci
24 stypendia całoroczne (350 zł miesięcznie od października 2008 do czerwca 2009)

Razem z budżetu na wyżej wymienione stypendia Prezydenta Miasta Sopotu przeznaczono 138 600zł.

ROZWIŃ

Sopockie Betlejem – Jarmark Bożonarodzeniowy Caritas i Wigilia dla osób ubogich, chorych i samotnych.

17.12.2008

CARITAS Archidiecezji Gdańskiej informuje i zaprasza w dniach 19 – 23 grudnia na Sopockie Betlejem – Jarmark Bożonarodzeniowy organizowany przez Młodzieżową Placówkę Wychowawczą na wewnętrznym dziedzińcu Caritas przy ul. Sikorskiego w Sopocie. A 24 grudnia o godz. 12.00 tradycyjnie już wigilia dla osób ubogich, chorych i samotnych.

CARITAS Archidiecezji Gdańskiej informuje i zaprasza w dniach 19 – 23 grudnia na Sopockie Betlejem – Jarmark Bożonarodzeniowy organizowany przez Młodzieżową Placówkę Wychowawczą na wewnętrznym dziedzińcu Caritas przy ul. Sikorskiego w Sopocie.
Oficjalne otwarcie Jarmarku nastąpi w piątek, 19 grudnia o godz. 17.00. Zakończeniem Sopockiego Betlejem będzie wspólna Wigilia dla osób ubogich, chorych i samotnych 24 grudnia o godz. 12.00.
W sobotę, poniedziałek i wtorek działalność Jarmarku rozpocznie się o godz. 10.00, a w niedzielę – o 12.00. Każdego dnia zakończenie przewidziane jest ok. godz. 21.15.
Na jarmarcznych kramikach będzie można kupić łakocie, ozdoby, upominki wykonane przez osoby niepełnosprawne – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Na miejscu będzie można skosztować słodkości, napić się gorącej herbaty z sokiem…
Codziennie zapraszamy dzieci i dorosłych do uczestniczenia w atrakcyjnym programie artystycznym obejmującym przedstawienia, koncerty muzyczne czy czytanie opowieści wigilijnych i świątecznych. Na odwiedzających czekać będzie także Święty Mikołaj!
Sopockie Betlejem jest inicjatywą wspierającą akcję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, z której dochód przeznaczony jest na działalność i pomoc dzieciom z rodzin z trudnościami.

PROGRAM SOPOCKIEGO BETLEJEM
Piątek 19 grudnia

17.00 rozpoczęcie Jarmarku „Sopockie Betlejem”
- Przyjęcie od Harcerzy światła Betlejemskiego
20.00 Wigilijna świeca - Koncert zespołu Duval
Sobota 20 grudnia
10.00 otwarcie kramików
15.00 „Herody” przedstawienie teatralne dla dzieci - Teatr Rozmaitości
18.00 Bajki i opowieści świąteczne dla dzieci
20.00 Koncert
Niedziela 21 grudnia
12.00 otwarcie kramików
15.00 „Opowieść Wigilijna” dla dzieci przedstawienie Teatru „QFER”
18.00 Bajki i opowieści świąteczne dla dzieci
20.00 W drodze do stajenki … koncert w wykonaniu :
- Agnieszka Tomaszewska - sopran
- Anna Fedorowicz - śpiew
-Tomasz Stroynowski - fortepian
Poniedziałek 22 grudnia
10.00 otwarcie kramików
14.00 „Mikołajowe Niespodzianki” – atrakcje i zabawy dla dzieci prowadzone przez Teatr Groteska
18.00 Bajki i opowieści świąteczne dla dzieci
20.00 Jazzowe kolędowanie – Przemek Diakowski i przyjaciele
Wtorek 23 grudnia
10.00 otwarcie kramików
11.00 „Mikołajowe Zabawy” - moc atrakcji dla dzieci - Teatr Malutki
12.30 Program artystyczny
18.00 Bajki i opowieści świąteczne dla dzieci
Środa 24 grudnia
12.00 Spotkanie wigilijne dla osób ubogich, samotnych

ROZWIŃ

WIGILIA TEATRALNA W OFF DE BICZ

16.12.2008

W piątek 19 grudnia o godz. 19.00 Teatr OFF de Bicz zaprasza na wigilie teatralną - spektakl oraz kolację świąteczną.

W piątek 19 grudnia o godz. 19.00 Teatr OFF de Bicz zaprasza na wigilię teatralną - spektakl oraz kolację świąteczną.

"Spowiedź Wowry" w reżyserii Luby Zarembińskiej na podstawie "Spowiedzi w drewnie" J. Wilkowskiego
Obsada: Ida Bocian, Tymon Bocian, Henryk Dąbrowski, Aleksandra Kania, Katarzyna Sowala, Piotr Topolski

„Spowiedź Wowry” to opowieść o twórcy rzeźb świętych, który u kresu swego życia, zaczyna się zastanawiać nad jego sensem i wartością swojej spuścizny. Świadomość zbliżającej się śmierci pojawia się w środku pracy nad rzeźbą Chrystusa Frasobliwego i w tym momencie staje się dla niego jasnym, że to dzieło, pozostanie niedokończone. Ale to nie wszystko. Wilkowski, a także Zarembińska w swojej adaptacji, ożywiają rzeźby Wowry i wkładają w ich usta oskarżenia, które artysta wystosowuje sam przeciwko sobie. Jego przewinieniami są zatem niedostatek talentu, który uniemożliwia wykonanie doskonałego dzieła, robienie sztuki za pieniądze, ale także tworzenie postaci świętych zgodnych z jego własna wizją artystyczną, ale nie zawsze z tradycją katolicką. Ten ostatni „grzech Wowry” sprowokował Lubę Zarembińską do postawienia pytania o religijność w ogóle i jej możliwość we współczesnym społeczeństwie. Na ile obrządek religijny nosi w sobie znamiona prawdy i wiary, a na ile jest po prostu postawą na pokaz. Ożywione świątki, które w spektaklu są nawiązaniem do współczesnych wierzących, są w swojej „religijności” przede wszystkim organem kontroli zachowań innych i nie potrafią wybaczać ludzkich słabości, a do porządku musi je przywoływać sam Chrystus.

Po spektaklu - kolacja świąteczna
Bilety: 15/20 zł

Sopocka Scena Off de BICZ
Teatr na Plaży
ul. Mamuszki 2
81-718 Sopot
tel. 058555 22 34 lub 0609 690 038
www.offdebicz.sopot.pl

ROZWIŃ

Sopocka Liga Halowa im. Pawła Orlińskiego 2008/2009

16.12.2008

Barbarians pierwszymi liderami. Mecz Gwiazd Sopockiej Ligi Halowej zainaugurował rozgrywki mistrzostw Sopotu futsalu, gdzie lepsi okazali się piłkarze z Brodwina pokonując All Stars SLH 5:2.

Mecz Gwiazd Sopockiej Ligi Halowej zainaugurował rozgrywki mistrzostw Sopotu futsalu, gdzie lepsi okazali się piłkarze z Brodwina pokonując All Stars SLH 5:2. W przerwie meczu odbyły się konkursy dla kibiców i piłkarzy. Najlepiej piłką żonglował Sebastian Wilk a lekcji strzeleckiej precyzji udzielił Robert Piżewski. Blisko dwustuosobowa publiczność do kibicowania zagrzewał zespół bębniarzy.

Zawody uroczyście otworzył wiceprezydent Sopotu Wojciech Fułek i pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych Andrzej Kowalczys. Po minucie ciszy oddającej hołd Pawłowi Orlińskiemu, którego imieniem noszą zmagania przystąpiono do konfrontacji.

Jeszcze na dobre nie wystartowała rywalizacja, a już zostały wręczone nagrody. Bramkarskie rękawice dla golkipera, który wpuści pierwszego gola przygotował Wojciech Fułek. Przypomnijmy, że grający w reprezentacji magistratu wiceprezydent często ratuje swoją drużynę z opresji broniąc właśnie w bramce. A dla zdobywcy pierwszego gola Andrzej Kowalczys przygotował piłkę.

W pierwszym ligowym meczu wicemistrz Sopotu drużyna Torpedo UG zmierzyła się z Albert FT. Po wyrównanej walce trzy punkty zainkasowali studenci. Natomiast nagrody specjalne zgarnął bramkarz Alberta - Andrzej Gajewski oraz strzelec Torpedo - Karol Czorniej.

Nie brakowało dalszych niespodzianek, jednak największą sensacją pierwszej kolejki spotkań była wysoka wygrana debiutanta rywalizacji Rugby Barbarians Polska. Zespół z legendami polskiego rugby Grzegorzem Kacałą i Sylwestrem Hodurą na czele, pokonał mocną drużynę Saur Neptun Gdańsk 8:2. Po dwa gole dla "Barbarzyńców" strzelili Marcin Ładkowski i Krzysztof Woźniak.

Wyniki 1. kolejki spotkań SLH:
(13 grudnia 2008 roku)
Torpedo Uniwersytet Gdański - Albert Football Team Gdańsk 3:1 (2:1): Karol Czorniej 2, Robert Piżewski - Krzysztof Sielski, Daniel Kupis.
Kamionka Sopot - Alfa PMedia Sopot 6:2 (2:1): Remigiusz Smętek 3, Tomasz Kroll 2, Sebastian Sikorski - Jakub Gołębiowski, Mateusz Pelowski.
Saur Neptun Gdańsk - Rugby Barbarians Polska 2:8 (2:4): Sebastian Śniechowski 2 - Marcin Ładkowski 2, Krzysztof Woźniak 2, Janusz Wydrowski, Wojciech Łężak, Robert Królikowski.
Samson Sopot - Karlikowo Sopot 2:1 (1:1): Adam Szabłowski, Dariusz Szyca - Łukasz Truskowski.
Oldboys Sopot - Kamienny Potok Sopot 7:3 (2:2): Rafał Wróblewski 2, Tomasz Michałowski, Filip Heinig, Marcin Malak, Piotr Górecki, Tomasz Michałowski - Łukasz Chrustowski 3.

Tabela (bramki, punkty):
1. Rugby Barbarians Polska 8:2 3
2. Oldboys Sopot 7:3 3
3. Kamionka Sopot 6:2 3
4. Torpedo Uniwersytet Gdański 3:1 3
5. PTS Samson Sopot 2:1 3
6. PDP Karlikowo Sopot 1:2 0
7. Albert Football Team Gdańsk 1:3 0
8. Kamienny Potok Sopot 3:7 0
9. Alfa PMedia Sopot 2:6 0
10.Saur Neptun Gdańsk 2:8 0

Organizatorami imprezy są Instytut Informacji Publicznej, Stowarzyszenie Trivium we współpracy z Urzędem Miasta Sopotu i Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Uzależnień. Honorowy patronat nad imprezą sprawują Marszałek Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski, Prezydent Sopotu Jacek Karnowski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych Andrzej Kowalczys oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Uzależnień Małgorzata Pobłocka. Po raz pierwszy rozgrywki toczą się pod auspicjami Komisji Futsalu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. VIII edycję Sopockiej Ligi Halowej wspierają: Urząd Miasta Sopot, Saur Neptun Gdańsk.

ROZWIŃ
opera

Newsletter

Dodaj się do newsletter


Email: DODAJ

Strefa_turysty.jpg

kalendarz.jpg

GODZINY PRACY

  

poniedziałek  10.00 - 18.00
   
wtorek, środa, czwartek  8.00 - 16.00
   
piątek  7.30 - 15.30
   
Kancelaria Ogólna  7.30 - 15.30
   

Miejski rzecznik konsumentów 

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
Anna Gut
anna.gut@um.sopot.pl
tel. 58 52-13-670
pokój nr 11A

Środa         8.30  - 16.oo
Czwartek     8.30 – 16.oo
Piątek         8.30 – 13.30

   
Uzgadnianie dokumentacji projektowej  poniedziałek 10.00-18.00 oraz wtorek 08.00 – 16.00
   
Archiwum 

al. Niepodległości 797 B, Sopot
poniedziałek 10.00 – 16.00, wtorek-piątek 08.00 – 14.00
Uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny przed przybyciem.

tel. 604 559 564

WIĘCEJ
                 
         
                 
 
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO