Urząd Miasta Sopotu

ul. Kościuszki 25/27,

81-704 Sopot

Punkt informacyjny tel. (+48 58) 52 13 751

Centrala tel. (+48 58) 52 13 750


Godziny pracy Urzędu:

 

poniedziałek  10.00 - 18.00
   
wtorek, środa, czwartek  8.00 - 16.00
   
piątek  7.30 - 15.30
   
Kancelaria Ogólna  7.30 - 15.30
   

Miejski rzecznik konsumentów 

Obecnie Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów jest nieczynne. Porad można zasięgać w:
Pomorskim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej
ul. Konopnickiej 4, 58 341 08 77
lub
na Infolinii Konsumenckiej
801 440 220 lub 22 290 86 16
w godzinach 8.00-18.00
porady@dlakonsumentow.pl
   
Uzgadnianie dokumentacji projektowej  poniedziałek 10.00-18.00 oraz wtorek 08.00 – 16.00
   
Archiwum  poniedziałek 10.00 – 16.00, wtorek-piątek 08.00 – 14.00

 

 W celu zarejestrowania pojazdu należy umówić się na dogodny termin osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu: (58) 52-13-717

Spis telefonów do wydziałów Urzędu Miasta

pokój stanowisko kontakt
16 Kancelaria ogólna

(+48 58) 5213 722
(+48 58) 5213 723

kancelaria@sopot.pl

41 Sekretariat Prezydenta Miasta Sopotu tel. (+48 58) 5213 601
fax (+48 58) 551 26 87
42 Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski

tel. (+48 58) 5213 600
fax (+48 58) 551 26 87

jacek.karnowski@um.sopot.pl 

71 Sekretariat Wiceprezydentów tel. (+48 58) 5213 609
tel. (+ 48 58) 5213 613
72 Wiceprezydent Miasta Joanna Cichocka - Gula tel. (+48 58) 5213 608
70 Wiceprezydent Miasta Marcin Skwierawski tel. (+48 58) 5213 611
1 Sekretariat wydz. finansowego tel. (+48 58) 5213 617
1A Skarbnik Miasta Mirosław Goślicki

tel. (+48 58) 5213 618

miroslaw.goslicki@um.sopot.pl 

41 Sekretariat Sekretarza Miasta

tel. (058) 5213 604
fax (+48 58) 551 26 87

wojciech.zemla@um.sopot.pl 

40 Sekretarz Miasta Wojciech Zemła tel. (+ 48 58) 5213 603
     

 

pokój stanowisko kontakt
112 A Audyt Wewnętrzny tel. (+48 58) 5213 660
112 A Pełnomocnik Prezydenta ds. Kontroli tel. (+48 58) 5213 660
11 D-E Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych
tel. (+48 58) 5213 669
94-95 Konserwator Zabytków Miasta Sopotu

tel. (+48 58) 5213 632

11A Miejski Rzecznik Konsumentów
(wtorki i piatki: 12.00-15.30)
tel. (+48 58) 5213 670
25 Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy tel. (+48 58) 5213 733
     
WIĘCEJ
 
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO