identyfikatory

 

Koordynator Stanowiska Kierowania

Straży Miejskiej Sopotu

st.insp. Justyna Zabiegała

mail: justyna.zabiegala@um.sopot.pl

dyzurka@um.sopot.pl

 

 

BEZPŁATNE ABONAMENTY DLA MIESZKAŃCÓW

WYDAJE STRAŻ MIEJSKA - DYŻURNY

Bezpłatne abonamenty dla mieszkańców wydawane są na podstawie UCHWAŁY NR XXIII/308/2016 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 07 listopada 2016r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Sopotu, ustalenia stawek opłat za parkowanie w tych strefach oraz sposobu ich pobierania (do wglądu u dyżurnego)

4. 1. Ustala się, że zerowa stawka opłaty (bezpłatna karta abonamentowa) za parkowanie pojazdów

         w SPP przysługuje osobom fizycznym, które wykażą tytuł prawny do zamieszkiwania w  lokalach mieszkalnych usytuowanych przy ulicach objętych SPP lub ulicach przyległych do SPP, i posiadają prawo do władania pojazdem samochodowym uwidocznione w dowodzie rejestracyjnym lub w umowie leasingu.

Wniosek do pobrania

Bezpłatna karta abonamentowa wydawana jest na wniosek osoby zainteresowanej.

Identyfikator można uzyskać w Urzędzie Miasta Sopotu -
Dyżurka Straży Miejskiej
ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
w dniach:
poniedziałek- niedziela       od godz. 08.00 do godz. 18.00
 

 

Straż Miejska zajmuję się wyłącznie wydawaniem bezpłatnych identyfikatorów dla mieszkańców wszystkie pozostałe czynności związane z Płatną Strefą Parkowania należą do :

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Dział Parkowania
Al. Niepodległości 930, 81 – 861 Sopot
Godziny przyjęć interesantów: pon. – pt. w godz. 7 – 10, 12 – 15
tel./fax: 58 550 59 55
e-mail: zdiz-parkowanie@sopot.pl

 

 
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO