kultura w sopocie

Dotacje dla organizacji pozarządowych

Dotacje dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie "kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji" przyznawane są w ramach Otwartego Konkursu Ofert na dofinansowanie zadań publicznych, który ogłasza dwa razy w roku Pełnomocnik Prezydenta ds. organizacji pozarządowych. Ogłoszenie dotyczy wszystkich dziedzin działalności NGOs. Aktualne ogłoszenie oraz wyniki konkursu kliknij tutaj.

Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury w Sopocie

Możliwość ubiegania się o stypendium artystyczne mają również Artyści spoza Sopotu jeżeli ich projekt będzie realizowany w  Sopocie.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 624/2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady i tryb postępowania przy przyznawaniu stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury, Wydział Kultury i Sportu informuje, iż wnioski stypendialne wraz z załącznikami można składać do dnia 30 kwietnia br. oraz do  31 grudnia br. w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Sopotu (pokój nr 16).

 

Pobierz:

- Regulamin

- Wniosek

 

Galeria Uliczna w Sopocie

Zgodnie z Zarządzeniem nr 91/2015 r. Prezydenta Miasta Sopotu w sprawie określenia zasad funkcjonowania Galerii Ulicznej w Sopocie, w sezonie letnim, na gruntach stanowiących własność Gminy Miasta Sopotu, należy złożyć Wniosek Przystąpienia do Galerii Ulicznej wraz z załącznikiem (min. 10 zdjęć) do 31 marca 2015 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu (pokój nr 16)

Strefa Rodzica

Strefa Rodzica to nowy projekt Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, w którym na pierwszym miejscu stawiamy dzieci i rodziców. Chcemy odpowiedzieć na pytania i rozwiać wątpliwości, które często pozostają bez odpowiedzi w procesie wychowania. Partnerem projektu jest Gmina Miasta Sopotu.

WIĘCEJ

"Zdolni z Sopotu"

Głównym celem programu „Zdolni z Sopotu” jest tworzenie warunków do kreatywnego nauczania i uczenia się, do podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności ucznia uzdolnionego w zakresie matematyki, fizyki i informatyki oraz wspieranie jego harmonijnego rozwoju.

WIĘCEJ

Zajęcia w Akwarium Morskim w Gdyni dla sopockich szkół i przedszkoli

Miasto Sopot dofinansowuje zajęcia dydaktyczne w zakresie edukacji ekologicznej pn. "Spotkanie z Morzem Bałtyckim", przeznaczone dla dzieci i młodzieży z sopockich przedszkoli i szkół. Program obejmuje zróżnicowane działania edukacyjne organizowane są przez Morski Instytut Rybacki, w salach edukacyjnych Akwarium Morskiego w Gdyni.

WIĘCEJ

Stypendia dla uczniów i studentów

Stypendium Prezydenta Miasta Sopotu przyznawane jest mieszkańcom Sopotu co roku w czterech kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej, dotychczasowych klas gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i studenci kierunków dziennych szkół wyższych za wybitne osiągnięcia naukowe/sportowe/artystyczne uzyskane w minionym roku szkolnym/akademickim.

WIĘCEJ

Zdrowi i Aktywni

 

Miejski program, realizowany w ramach zapoczątkowanego w październiku 2009 roku projektu "Zdrowi i aktywni", propaguje zdrowy styl życia oraz kreuje nawyk aktywnego spędzania czasu wolnego, zdrowego odżywiania, a także umiejętności zabawy i relaksu dla całej rodziny. Do udziału zapraszani są wszyscy mieszkańcy, bez względu na wiek, formę, czy sylwetkę.

 

Informacje dodatkowe : www.mlodysopot.pl; Facebook – Zdrowi i Aktywni, Sopocianie

 

 
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO