ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

organizacje pozarządowe główna

Aktualności

Zapraszamy do publikowania informacji dotyczących organizacji pozarządowych lub nieformalnych inicjatyw obywatelskich. Zasady zamieszczania informacji na stronie precyzuje Regulamin

 

W celu umieszczenia informacji na stronie należy wysłać treść wiadomości na adres: biuro@scop.sopot.pl,  w treści maila wpisując„Info_www.sopot.pl”

 

 

SOPOCKIE OBCHODY DNIA WOLONTARIUSZA

04.12.2017

W dniu 11 grudnia, o godz. 17.00 w Państwowej Galerii Sztuki (II piętro) w Sopocie odbędą się Uroczyste Obchody Dnia Wolontariusza. To okazja by spotkać się, nagrodzić i podziękować osobom, które swoim czasem, zaangażowaniem, doświadczeniami i kompetencjami wspierają sopockie organizacje pozarządowe i instytucje publiczne.

W dniu 11 grudnia, o godz. 17.00 w Państwowej Galerii Sztuki (II piętro) w Sopocie odbędą się Uroczyste Obchody Dnia Wolontariusza. To okazja by spotkać się, nagrodzić i podziękować osobom, które swoim czasem, zaangażowaniem, doświadczeniami i kompetencjami wspierają sopockie organizacje pozarządowe i instytucje publiczne.

Podczas wydarzenia rozstrzygnięty zostanie konkurs Sopocki Wolontariusz Roku 2017.

Nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach:
1. wolontariat indywidualny
2. wolontariat grupowy
3. Instytucja/organizacja przyjazna wolontariuszom
4. koordynator wolontariatu

Po raz pierwszy zostanie przyznana nagroda w kategorii Koordynator Wolontariatu. To odpowiedź na potrzebę szczególnego docenienia osób organizujących wolontariat w swoich organizacjach i instytucjach, które bezpośrednio pracują z wolontariuszami. To dzięki ich pasji zwiększa się społeczne zaangażowanie sopocian.

Ponadto w programie Sopockich Obchodów Dnia Wolontariusza:
• Podsumowanie działań Wolontariat. Aktywni w Sopocie.
• Premiera spotów promujących sopocki wolontariat.
• Wystawa fotograficzna Sopoccy Akcjonariusze.
• Występ sopockiego Chóru Mundus Cantat.
• Świąteczny tort.
Wydarzenie ma charakter otwarty. Dla lepszej organizacji spotkania uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności do 10 grudnia 2017 r.
E-mail: a.kobierowska@wolontariat.sopot.pl / tel. 58 341 83 52 / tel. kom. 690 595 03

ROZWIŃ

SOPOCKIE MIKOŁAJKI, ŻE… HO, HO!

03.12.2017

W niedzielę, 10 grudnia Halę 100-lecia Sopotu ogarnie świąteczny nastrój. Mikołaj wraz ze swoimi Pomocnikami zaprasza na rodzinne popołudnie. Na dzieci z opiekunami będzie czekać moc atrakcji, świątecznych animacji oraz miłych upominków.

W niedzielę, 10 grudnia Halę 100-lecia Sopotu ogarnie świąteczny nastrój. Mikołaj wraz ze swoimi Pomocnikami zaprasza na rodzinne popołudnie. Na dzieci z opiekunami będzie czekać moc atrakcji, świątecznych animacji oraz miłych upominków.

„Sopockie Mikołajki” to inicjatywa, która w działaniu połączyła organizacje pozarządowe i miejskie instytucje. Wszystkie działając z myślą o dzieciach i rodzinach przygotowały wyjątkową ofertę aktywnego spędzenia czasu w gronie najbliższych. Możliwość korzystania z różnorodnych atrakcji to także jedna z nielicznych okazji, by bliżej poznać działalność sektora pozarządowego, czy też instytucji działających w Sopocie.

Centrum wydarzenia stanowi spotkanie z Mikołajem z workiem pełnym upominków, który wraz ze Śnieżynkami i Elfami zadba o to, by każde dziecko mile wspominało niedzielne popołudnie. Jego Pomocnicy zapewnią rodzinne animacje w strefach: artystycznej, zdrowotnej, edukacyjnej, sportowej i kulinarnej.

Podczas wydarzenia w holu i na antresoli Hali 100-lecia Sopotu (ul. Goyki 7), w godz. 11.00-14.00, będzie można przygotować wyjątkowe, bo własnoręcznie przygotowane ozdoby świąteczne (bombki, aniołki, łańcuchy i gwiazdy, kartki i listy świąteczne, ozdoby z suszonych owoców, z masy solnej, gliny, czy też własnoręcznie uszyte). Osoby narzekające na brak czasu, by wykonać podstawowe badania profilaktyczne będą miały ku temu sposobność. Nie zabraknie też alternatywnej edukacji. Dzieci w wieku 4-7 lat wraz z opiekunami będą mogły wziąć udział w warsztacie o „wyrażaniu miłości, dostrzeganiu wyjątkowych cech w rzeczach zwyczajnych i… prawdziwych prezentach od Mikołaja”. Ciekawą propozycję stanowią także Śnieżynkowe Opowieści - wspólne ratowanie Święta Bożego Narodzenia oraz wykonywanie ilustracji do teatrzyku Kamishimai, opowiadających o najbardziej pracowitym dniu Świętego Mikołaja. Z kolei „Odyseja umysłu” to propozycja dla dzieci od 10 lat. W czasie wydarzenia na hali sportowej pomiędzy drużynami sopockich pozarządowców, samorządowców, sportowców i artystów zostanie rozegrany I Integracyjny Mecz Piłki Nożnej o Puchar Mikołaja. W przerwach pomiędzy nimi nie zabraknie świątecznych występów artystycznych, a także zabaw, gier i konkursów sportowych. Będzie też czas na rozmowy w rodzinnej atmosferze przy kubku kawy i korzennym ciastku. Drobny poczęstunek przygotuje Stowarzyszenia Sopocki Dom. Każdy chętny do wcielenia się w rolę Mikołaja będzie mógł wesprzeć ich działania dobrowolnymi datkami, które z kolei zostaną przeznaczone na świąteczne prezenty dla dzieci i młodzieży będących pod ich opieką.

Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych wraz z Fundacją Sport na Zdrowie, organizatorzy „Sopockich Mikołajek”, serdecznie zapraszają do udziału i współtworzenia niepowtarzalnego, familijnego świątecznego spotkania rodzin z Mikołajem i jego Pomocnikami.

WSPÓŁPRACA ORGANIZACYJNA:

Szkoła Podstawowa nr 7 w Sopocie, Europejska Fundacja KrewAktywni, Miasto Sopot, Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych, Wolontariat. Aktywni w Sopocie.

SOPOCCY POMOCNICY MIKOŁAJA

1. Młodzieżowy Dom Kultury SOPOT
2. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
3. Javorkowo
4. Biblioteka Sopocka
5. Fundacja Profilaktyki i Promocji Zdrowia Meander
6. Fundacja Sopocki Teatr Muzyczny Baabus Musicalis
7. Stowarzyszenie Zielona Myśl
8. Centrum Rozwoju JUMP
9. Europejska Fundacja KrewAktywni
10. Ośrodek Terapii, Edukacji i Aktywizacji Sportowej przy Fundacji Sport na Zdrowie
11. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sopocie
12. Stowarzyszenie Zdrowi i Aktywni
13. Trefl Sopot (drużyna koszykarska)
14. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie
15. Sopocki Klub Lekkoatletyczny
16. Uczniowski Klub Sportowy Hals Sopot
17. Sopocki Klub Żeglarski
18. Stowarzyszenie Sopocki Dom
19. Eko Sklep ZielonySpichlerz.pl
20. Policja Sopot
21. Straż Pożarna Sopot
22. Straż Miejska Sopot
A także sopoccy Wolontariusze i Wolontariuszki!

Projekt „Sopockie Mikołajki” dofinansowany w ramach Funduszu Akumulator Społeczny, ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Do pobrania:
1. Plakat
2. Program „Sopockie Mikołajki”

ROZWIŃ

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIASTA SOPOTU Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2018 ROKU

22.11.2017

Prezydent Miasta Sopotu zaprasza do składania ofert na realizację zadań powierzonych i wspieranych z zakresu pomocy społecznej. Termin składania ofert upływa 12 grudnia br., o godz. 15.30.

Prezydent Miasta Sopotu zaprasza do składania ofert na realizację zadań powierzonych i wspieranych z zakresu pomocy społecznej. Termin składania ofert upływa 12 grudnia br., o godz. 15.30.

Zadaniami priorytetowymi objętymi konkursem w formie powierzenia są:

a) prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu C dla osób dementywnych, w tym z chorobą Alzheimera – czas realizacji 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.; planowana kwota dotacji 262 476,00 zł; szczegółowe warunki realizacji zadania wraz ze wzorem umowy zawiera Specyfikacja warunków zadania, stanowiąca Załącznik Nr 1 do ogłoszenia.

b) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom z zaburzeniami psychicznymi – czas realizacji 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.; planowana kwota dotacji 88 000,00 zł; szczegółowe warunki realizacji zadania wraz ze wzorem umowy zawiera Specyfikacja warunków zadania, stanowiąca Załącznik Nr 2 do ogłoszenia.

c) prowadzenie klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – czas realizacji 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. planowana kwota dotacji 60 684,00 zł; szczegółowe warunki zadania wraz ze wzorem umowy zawiera Specyfikacja warunków zadania, stanowiąca Załącznik Nr 3 do ogłoszenia.

Zadaniami priorytetowymi objętymi konkursem w formie wspierania są:

a) udzielanie pomocy rzeczowej i żywnościowej osobom i rodzinom o najniższym dochodzie,

b) zapewnienie pobytu interwencyjnego w ciągu nocy osobom bezdomnym nieobjętym skierowaniem do schroniska lub noclegowni,

c) zapewnienie poradnictwa specjalistycznego, w tym w ramach działań interwencyjnych,

d) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych na rzecz seniorów, osób niesamodzielnych i ich rodzin oraz opiekunów

e) wsparcie dla projektów, na które organizacje pozyskają środki finansowe z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych;

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytucjami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje, stowarzyszenia prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Oferty należy składać do dnia 12 grudnia 2017 r. w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, ul. Kolejowa 14 do godz. 15:30 lub za pośrednictwem poczty. UWAGA! W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty, muszą one wpłynąć do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 12 grudnia 2017 r. (decyduje data wpływu). Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Pełna dokumentacja konkursowa wraz z załącznikami jest dostępna na stronie: http://bip.mopssopot.pl/170.html oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie ul. Kolejowa 14, pokój 0-7.

Szczegółowe informacje: Piotr Strzałka, podispektor Działu Strategii i Rozwoju: p.strzalka@mopssopot.pl

 

ROZWIŃ

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIASTA SOPOTU W ROKU 2018

20.11.2017

Prezydent Miasta Sopotu zaprasza do składania ofert na realizację zadań Gminy w zakresie: Ochrony i promocji zdrowia; Profilaktyki i terapii uzależnień oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; Pozostałych działań polityki społecznej; Edukacji; Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; Upowszechniania kultury fizycznej i sportu; Ekologii i ochrony środowiska; Działalności na rzecz integracji cudzoziemców. Termin składania ofert upływa 8 grudnia 2017 r., o godz. 15.30.

Prezydent Miasta Sopotu zaprasza do składania ofert na realizację zadań Gminy w zakresie: Ochrony i promocji zdrowia; Profilaktyki i terapii uzależnień oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; Pozostałych działań polityki społecznej; Edukacji; Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; Upowszechniania kultury fizycznej i sportu; Ekologii i ochrony środowiska; Działalności na rzecz integracji cudzoziemców. Termin składania ofert upływa 8 grudnia 2017 r., o godz. 15.30.

Do Konkursu przystąpić mogą organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej i innych kościołów (…), stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami, działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

W ramach konkursu zostaną wyłonione podmioty, którym zostanie zlecone wykonanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji w formie wsparcia lub powierzenia (dotyczy oznaczonych zadań w obszarze „Profilaktyka i terapia uzależnień (alkohol, narkotyki, tytoń). Przeciwdziałania patologiom społecznym”.

Organizacje mogą ubiegać się o dotacje na zadania zdefiniowane w 8 obszarach:

1. Ochrona i promocja zdrowia;
2. Profilaktyka i terapia uzależnień oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
3. Pozostałe działania polityki społecznej;
4. Edukacja;
5. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
7. Ekologia i ochrona środowiska;
8. Działalności na rzecz integracji cudzoziemców.
Szczegółowe priorytetowe kierunki ww. zadań określone są w Ogłoszeniu konkursowym.

Wnioski konkursowe należy składać do dnia 8 grudnia 2017 roku w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, pokój nr 16, do godz. 15.30 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu).

Do pobrania:
1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań Gminy na rok 2018
2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego
3. Wzór umowy realizacji zadania publicznego
4. Wzór sprawozdania realizacji zdania publicznego
5. Wniosek o uruchomienie środków z budżetu miasta
6. Wzór karty członka
7. Karta oceny formalnej – zadania wspierane
8. Karta oceny merytorycznej – zadania wspierane
9. Kata oceny formalnej – zadania powierzone
10. Karta oceny merytorycznej – zadania powierzone
11. Instrukcja wypełniania ofert

ROZWIŃ

NABÓR PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH W GMINIE MIASTA SOPOTU NA ROK 2018

16.11.2017

Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli sopockich organizacji pozarządowych do zgłaszania swoich kandydatów do komisji konkursowych, oceniających oferty realizacji zdań publicznych w Gminie Miasta Sopotu, w roku 2018. Nabór na członków komisji konkursowych trwa do 27 listopada br.

Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli sopockich organizacji pozarządowych do zgłaszania swoich kandydatów do komisji konkursowych, oceniających oferty realizacji zdań publicznych w Gminie Miasta Sopotu, w roku 2018. Nabór na członków komisji konkursowych trwa do 27 listopada br.

Do zadań komisji konkursowych należy, m.in:
a) Opiniowanie zgłoszonych w otwartych konkursach ofert, pod względem merytorycznym.
b) Rekomendowanie Prezydentowi Miasta Sopotu propozycji wyłonionych ofert i wysokości dotacji.

Tryb pracy Komisji Konkursowych:

1. Każda złożona oferta w trybie otwartego konkursu ofert podlega ocenie formalnej, którą dokonuje przedstawiciel właściwego ze względu na zadanie konkursowe wydziału lub miejskiej jednostki organizacyjnej.

2. Oferty spełniające wymogi formalne podlegają ocenie merytorycznej. Przed posiedzeniem komisji oferty oceniane są na podstawie karty oceny merytorycznej przygotowanej indywidualnie przez jednego przedstawiciela sektora publicznego i jednego przedstawiciela sektora pozarządowego, z uwzględnieniem kryteriów zawartych w art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kryteriów określonych w karcie, w szczególności:

a) Ocenia opis i uzasadnienie potrzeb oraz celów zadania
b) Ocenia opis adresatów zadania oraz sposób ich rekrutacji
c) Ocenia opis realizacji zadania, w szczególności spójność i komplementarność elementów oferty, czytelność i dokładność opisu
d) Ocenia zakładane rezultaty zadania – ich bezpośrednie powiązanie z zaplanowanymi działaniami
e) Ocenia kwalifikacje i doświadczenie osób bezpośrednio realizujących zadanie
f) Ocenia doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnych charakterze
g) Ocenia kalkulację kosztów realizacji zadania w szczególności adekwatność wnioskowanej kwoty do zakresu zaplanowanych działań i liczby beneficjentów, realność przypisanych kwot do zaplanowanych wydatków, racjonalność kosztów oraz czytelność metodologii wyliczania kosztów
h) Ocenia planowany udział środków finansowych własnych, środków finansowych pochodzących z innych źródeł oraz wkład własny

3. Na posiedzeniach komisji karty oceny merytorycznej przygotowane przez pracownika sektora publicznego oraz przedstawiciela organizacji pozarządowych zostają analizowane i następuje uśrednienie uzyskanych punktów dla oferty.

4. Podczas posiedzenia komisji dodatkowe punkty w skali 0-4 może przyznać przewodniczący komisji konkursowej ze względu na dotychczasową współpracę, w szczególności w zakresie rzetelności, terminowości oraz sposobu rozliczania otrzymanych środków.

5. Oferta zaopiniowana pozytywnie w przypadku zadań wspieranych to taka, która uzyskała średnią liczbę punktów 10 (~60%), a dla zadań powierzony - 8 punktów (~50%).

6. Z obrad Komisji sporządzany jest protokół.

7. Po zapoznaniu z wynikami pracy komisji Prezydent rozstrzyga konkurs w formie zarządzenia.

Osoby zainteresowane społecznym zaangażowaniem w prace komisji konkursowych zgłaszają swoją kandydaturę na formularzu zgłoszeniowym, w terminie do 27 listopada br. drogą mailową: biuro@scop.sopot.pl lub osobiście.

Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych, w przypadku braku możliwości wydelegowania do komisji członków z grona SROP, dokonuje wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych pochodzących z naboru. W wyborze członków do pracy w poszczególnych komisjach konkursowych SROP kieruje się kryteriami:

1. doświadczenie w zakresie przygotowywania ofert realizacji zadań publicznych oraz w realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych

2. doświadczenie w pracach w komisjach konkursowych

Wszelkich informacji w zakresie naboru do komisji udziela Anna Horak, przewodnicząca Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych: 518 838 795 / biuro@scop.sopot.pl

Do pobrania:
1. formularz zgłoszeniowy do komisji konkursowej

ROZWIŃ

„PRZYGOTOWANIE OFERTY REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W GMINIE MIASTA SOPOTU” – SZKOLENIE

16.11.2017

W dniach 25 i 27 listopada 2017 r. w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych odbędą się szkolenia poświęcone przygotowaniu oferty realizacji zadań publicznych w Sopocie. Obowiązują zgłoszenia udziału. Ilość miejsc ograniczona.

W dniach 25 i 27 listopada 2017 r. w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych odbędą się szkolenia poświęcone przygotowaniu oferty realizacji zadań publicznych w Sopocie. Obowiązują zgłoszenia udziału. Ilość miejsc ograniczona.

Szkolenie ma na celu praktyczne przygotowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do poprawnego opracowania oferty realizacji zadania publicznego w Sopocie.

Szkolenie odbędzie się w SCOP (ul. Marynarzy 4, Sopot, sala nr 1) w dwóch terminach i opcjach – do wyboru:
- 25 listopada br. - sobota: pogłębiony warsztat, w godzinach 9.00-15.00
- 27 listopada br. poniedziałek: szkolenie instruktażowe w godz. 16.15-19.15
Obowiązują mailowe zgłoszenia w terminie do 23 listopada br., na biuro@scop.sopot.pl

ROZWIŃ

Program współpracy z organizacjami

Program współpracy z organizacjami

 

Podstawowym dokumentem definiującym, m.in. cele, zasady, formy, zadania, priorytety i sposób oceny współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest corocznie aktualizowany i uchwalany przez Radę Miasta Sopotu Roczny Program Współpracy. To dokumento charakterze programowym, stanowiącym ramowy plan współpracy władz samorządowych oraz działających na terenie miasta organizacji pozarządowych i podmiotów z nimi zrównanych.

Podstawę prawną do uchwalenia Rocznego Programu Współpracy stanowi art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2013r., poz. 594, zm. poz. 645, poz.1318, Dz. U. z 2014r. poz.379, poz.1072) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rada Miasta powierza wykonanie Programu Prezydentowi Miasta Sopotu.

Roczny Program współpracy obligatoryjnie podlega konsultacjom przy jego tworzeniu. W każdym roku Roczny Program Współpracy musi być uchwalony najdalej do 30 listopada. Program podlega również ocenie z jego realizacji. Wyniki  sprawozdawczości prezentowane są Radzie Miasta najdalej do 30 kwietnia każdego roku.  

 

ROCZNE PROGRAMY WSPÓŁPRACY: 

 

Roczny Program Współpracy na rok 2017

 

SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ROCZNYCH PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY:

 

ROZWIŃ

Otwarte konkursy ofert

Otwarte konkursy ofert

 

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Prezydent Miasta Sopotu ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu, zasadniczo w terminach jesiennym (listopad/grudzień) oraz wiosennym (kwiecień/maj).

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie zlecone wykonanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji w formie wsparcia (współfinansowanie realizacji zadania) lub powierzenia (sfinansowanie realizacji zadania).

Podmioty, które mogą ubiegać się o dotację to:

- organizacje pozarządowe, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi w tym fundacje, stowarzyszenia ,

-osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

- spółdzielnie socjalne

- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami  działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie , które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałów, akcjonariuszy i pracowników.

 

OGŁOSZENIA O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

Ogłoszenie nr 1 o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku

Ogłoszenie nr 1 o otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy na rok 2018

Ogłoszenie nr 4 o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku

Załączniki

Ogłoszenie nr 3 o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku

Załączniki

Ogłoszenie nr 3 o otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy na rok 2017

Ogłoszenie nr 2 o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku

Załączniki

Ogłoszenie nr 2 o otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy na rok 2017

Ogłoszenie nr 1 o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku i latach kolejnych

Załączniki

Ogłoszenie nr 1 o otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy na rok 2017

 

ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku

Rozstrzygnięcie III konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu w 2017 roku, w zakresie edukacji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Rozstrzygnięcie III konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu w 2017 roku, w zakresie ochrony zdrowia i pozostałych działań polityki społecznej, profilaktyki i terapii uzależnień, edukacji, kultury i sztuki, rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, ekologii i ochrony środowiska upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Rozstrzygnięcie II konkursu ofert na realizację zadania Gminy Miasta Sopotu w 2017 roku, pn. „Prowadzenie Sopockiego Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców”

Rozstrzygnięcie I konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu w 2017 roku, w zakresie edukacji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Załączniki

Rozstrzygnięcie I konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu w 2017 roku, w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pozostałych działań polityki społecznej, profilaktyki i terapii uzależnień, kultury ,sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ekologii i ochrony środowiska

Załączniki

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku - zadania powierzone

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku - zadania wspierane

 

UNIEWAŻNIENIA KONKURSÓW

Ogłoszenie o unieważnieniu IV otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku

Ogłoszenie o unieważnieniu II otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku

Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pozostałych działań polityki społecznej w 2017 roku

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

OBOWIĄZUJĄCY WZÓR OFERTY
OBOWIĄZUJĄCY WZÓR SPRAWOZDANIA
KARTA OCENY OFERTY – ocena formalna WSPARCIE
KARTA OCENY OFERTY – ocena formalna POWIERZENIE
KARTA OCENY OFERTY – ocena merytoryczna WSPARCIE
KARTA OCENY OFERTY – ocena merytoryczna POWIERZENIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY

ROZWIŃ

Wzory formularzy

Wzory formularzy

OTWARTE KONKURSY OFERT

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

OBOWIĄZUJĄCY WZÓR OFERTY
OBOWIĄZUJĄCY WZÓR SPRAWOZDANIA
KARTA OCENY OFERTY – ocena formalna WSPARCIE
KARTA OCENY OFERTY – ocena formalna POWIERZENIE
KARTA OCENY OFERTY – ocena merytoryczna WSPARCIE
KARTA OCENY OFERTY – ocena merytoryczna POWIERZENIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY

 

W TRYBIE POZAKONKURSOWYM NA PODSTAWIE  art. 19a

Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym,

Wzór oferty realizacji zadania publicznego
Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego
Wzór umowy

 

W TRYBIE art. 16a

Obowiazujący wzór oferty

Obowiazujący wzór sprawozdania

ROZWIŃ

Aktualnie realizowane zadania

Aktualnie realizowane zadania

 

W tym miejscu znajdziecie Państwo informację o priorytetowych zadaniach publicznych, realizowanych w Sopocie przez organizacje pozarządowe. W 2016 r. zadania realizowane są w 8 obszarach:

 1. Ochrona i promocja zdrowia.
 2. Profilaktyka i terapia uzależnień (alkohol, narkotyki, tytoń). Przeciwdziałanie patologiom społecznym
 3. Pomoc społeczna, wspieranie rodziny, integracja i reintegracja społeczno – zawodowa.
 4. Pozostałe Działania Polityki Społecznej.
 5. Edukacja
 6. Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.
 7. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 8. Ekologia i ochrona środowiska

 

Zadania realizowane w zakresie Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny

Zadania realizowane w zakresie Ekologii i Ochrony Środowiska

Zadania realizowane w zakresie Pozostałych Działań Polityki Społecznej

Zadania realizowane w zakresie Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Zadania realizowane w zakresie Kultury, Sztuki, Ochrony Dóbr Kultury i Tradycji

Zadania realizowane w zakresie Edukacji

Zadania realizowane w zakresie Ochrony i Promocji Zdrowia

ROZWIŃ

Uchwały oraz Zarządzenia dotyczące organizacji

ROZWIŃ

Wzory dokumentów rejestracyjnych

Wzory dokumentów rejestracyjnych

 

W tym miejscu znajdziecie Państwo opis procedur oraz aktualnie obowiązujące formularze niezbędne w procedurze rejestracyjnej  stowarzyszeń zwykłych, stowarzyszeń rejestrowych w KRS oraz fundacji.

 

STOWARZYSZENIA ZWYKŁE:

 

Stowarzyszenia zwykłe to uproszczona forma stowarzyszenia, nie podlegająca rejestracji sądowej, a wymagająca rejestracji w ewidencji stowarzyszeń zwykłych, prowadzonych przez Starostów (w mieście na prawach powiatu Sopocie – przez Prezydenta).

 

 1. Stowarzyszenie zwykłe - wzór wniosku i przykładowe dokumenty
 2. Likwidacja stowarzyszenia zwykłego - wzór

 

STOWARZYSZENIE REJESTROWE

 

Stowarzyszenie to grupa co najmniej 7 osób, które mają wspólne zainteresowania lub wspólny niezarobkowy cel. Podlega rejestracji w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego (dla Sopotu: Sąd Rejonowy GDAŃSK PÓŁNOC VIII WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO). Z chwilą wpisu do KRS nabywa osobowość prawną.

 

Źródłem finansowania działalności organizacji mogą być środki pochodzące z administracji centralnej i samorządowej (np. dotacje), od organizacji grantodawczych, od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny, zbiórki publiczne), ze składek członkowskich, z 1% podatku (jeśli uzyskają status OPP), ze sponsoringu i działalności gospodarczej (jeśli stowarzyszenie uzyska wpis do rejestru przedsiębiorców).

 

 1. Stowarzyszenie rejestrowe - wzory dokumentów
 2. KRS-W20  - formularz podstawowy, służący do zgłoszenia stowarzyszenia – nazwy, siedziby, celu działania, itd.
 3. KRS-WK - formularz zgłoszenia osób wchodzących w skład zarząd oraz organu nadzoru (np. komisji rewizyjnej). Na jednym formularzu KRS-WK można zgłosić dwie osoby
 4. KRS-WF - formularz zgłoszenia osób wchodzących w skład komitetu założycielskiego (wypełnia się gdy na zebraniu założycielskim nie został wybrany zarząd).
 5. KES-WM - formularz zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej i wpisania stowarzyszenia do rejestru przedsiębiorców. Na formularzu zgłasza się przeważający przedmiot działalności gospodarczej oraz pozostałe przedmioty działalności gospodarczej

 

FUNDACJE

 

Aby powstała fundacja konieczny jest fundator, który określa majątek (tzw. fundusz założycielski) oraz publicznie użyteczny cel. Fundacja podlega rejestracji w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego (dla Sopotu: Sąd Rejonowy GDAŃSK PÓŁNOC VIII WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO). Z chwilą wpisu do KRS nabywa osobowość prawną. Źródłem finansowania działalności organizacji mogą być środki pochodzące z administracji centralnej i samorządowej (np. dotacje), od organizacji grantodawczych, od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny, zbiórki publiczne), ze składek członkowskich, z 1% podatku (jeśli uzyskają status OPP), ze sponsoringu i działalności gospodarczej (jeśli fundacja uzyska wpis do rejestru przedsiębiorców).

 

 1. KRS-W20  - formularz podstawowy, służący do zgłoszenia stowarzyszenia – nazwy, siedziby, celu działania, itd.
 2. KRS-WK - formularz zgłoszenia osób wchodzących w skład zarząd oraz organu nadzoru (np. komisji rewizyjnej). Na jednym formularzu KRS-WK można zgłosić dwie osoby
 3. KES-WM - formularz zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej i wpisania stowarzyszenia do rejestru przedsiębiorców. Na formularzu zgłasza się przeważający przedmiot działalności gospodarczej oraz pozostałe przedmioty działalności gospodarczej

 

ROZWIŃ

Patronat Prezydenta

Patronat Prezydenta

 

Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Sopotu jest wyróżnieniem, które może być przyznane przedsięwzięciom lokalnym, ponadregionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym. O Patronat może ubiegać się każdy, kto organizuje wydarzenie o charakterze społecznym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym lub inną uroczystość, mającą znacznie  dla Sopotu i/lub kształtującą pozytywny wizerunek miasta.

 

O Patronat należy ubiegać się każdorazowo, kierując do Prezydenta Miasta Sopotu Wniosek na formularzu lub w innej formie pisemnej, zawierającej opis planowanego wydarzenia (w tym odbiorcy wydarzenia, termin i miejsce) wraz z uzasadnieniem wniosku.

 

Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania Patronatu w formie pisemnej, wpłynie w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem.

 

Wszelkich informacji na temat patronatów udziela p. Katarzyna Alesionek katarzyna.alesionek@um.sopot.pl / 58 521 36 82

 

 1. Zasady przyznawania przez Prezydenta Miasta Sopotu Patronatu
 2. Wniosek o przyznanie patronatu – wzór

 

ROZWIŃ

SOPOCKIE SERCE

SOPOCKIE SERCE

 

Prezydent Miasta Sopotu ustanowił nagrodę "Sopockie Serce" w roku 2006 r. Od tego czasu przyznawana jest corocznieorganizacji pozarządowej za znaczące osiągnięcia na rzecz miasta i jego mieszkańców.

Nagrodę stanowi statuetka, dyplom oraz nagroda pieniężna.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą występować mieszkańcy Sopotu, organizacje pozarządowe oraz instytucje działające w sferze pożytku publicznego.

W pliku do pobrania znajdziecie Państwo informację o wszystkich organizacjach pozarządowych nagrodzonych i wyróżnionych Sopockim Sercem od 2006 r.

KALENDARIUM NAGRODY „SOPOCKIE SERCE”

W 2016 r. kandydatury do nagrody powinny być zgłoszone przez wnioskodawców na druku wniosku nominacyjnego w terminie do dnia 12 sierpnia 2016 r.

Do pobrania:

 1. Zarządzenie Prezydenta – Sopockie Serce 2017
 2. Zarządzenie Prezydenta – Sopockie Serce 2016
 3. Zarządzenie Prezydenta – Sopockie Serce 2015
 4. Regulamin – Sopockie Serce 2015
 5. Wniosek Nominacyjny – Sopockie Serce 2015
ROZWIŃ

Specjalista ds. organizacji pozarządowych w Urzędzie Miasta Sopotu

Specjalista ds. organizacji pozarządowych w Urzędzie Miasta Sopotu

 

Koordynatorem współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi jest główny specjalista ds. organizacji pozarządowych. Do jego obowiązków należą, w szczególności:

 

 1. nadzorowanie całości spraw związanych ze współpracą Urzędu Miasta z sektorem pozarządowym,
 2. współpraca z naczelnikami wydziałów i dyrektorami jednostek organizacyjnych Urzędu oraz z pracownikami poszczególnych wydziałów i innych jednostek w zakresie wypracowania standardów umożliwiających dokonanie oceny jakościowej usług, świadczonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty,
 3. współpraca z Sopocką Radą Organizacji Pozarządowych oraz z Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych w zakresie wspierania pozafinansowego,
 4. współpraca oraz współdziałanie z Zespołem Konsultacyjnym ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 5. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta,
 6. przygotowanie otwartych konkursów ofert (w zakresie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) we współpracy z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta,
 7. klasyfikacja ofert - wniosków w ramach poszczególnych dziedzin, na sfery zadań publicznych oraz wyznaczanie terminów spotkań komisji,
 8. zapewnienie kompleksowej obsługi komisji konkursowych, w tym przebiegu prac komisji oraz sporządzanie protokołów z ich posiedzeń,
 9. koordynacja współpracy wydziałów z komisjami konkursowymi w zakresie uniknięcia wielokrotnego finansowania z budżetu miasta tego samego projektu,
 10. sporządzanie wykazów, przyznanych organizacjom i innym podmiotom dotacji oraz umieszczenie informacji o wynikach konkursu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sopotu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej miasta – w Biuletynie Informacji Publicznej, w kategorii: współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz na stronie internetowej w zakładce Sopot miejski, dla mieszkańców i w tym organizacje pozarządowe,
 11. opracowanie sprawozdania z realizacji programu współpracy, który zostanie przedstawiony Radzie Miasta nie później niż do 30.04.2015 roku,
 12. przechowywanie dokumentacji dotyczącej organizacji pozarządowych.

 

W Sopocie funkcję głównego specjalisty ds. organizacji pozarządowych od 2010 r. sprawuje p. Marzena Piotrowicz.

 

DANE KONTAKTOWE GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:

 

Marzena Piotrowicz

Urząd Miasta Sopotu

ul. Marynarzy 4, 81-835 Sopot, pokój nr 6 (I piętro)

tel. 58 521 36 14

e-mail: Marzena.Piotrowicz@um.sopot.pl  

ROZWIŃ

  Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

  Spis organizacji pozarządowych z siedzibą w Sopocie

  Spis organizacji pozarządowych z siedzibą w Sopocie

   

  Organizacje pozarządowe stanowią jeden z filarów społeczeństwa obywatelskiego. Ich rola i znaczenie w Sopocie rośnie z każdym kolejnym rokiem. Członkowie i wolontariusze organizacji swoją aktywnością i zaangażowaniem wnoszą ogromny wkład w efektywne działania na rzecz miasta Sopotu oraz jego mieszkańców - podejmują się rozwiązywania aktualnych sopockich problemów.

   

  W pliku do pobrania znajdziecie Państwo na bieżąco aktualizowany „SPIS ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH”, działających w Sopocie na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców. Spis zawiera ponad 260 podmiotów w podziale na stowarzyszenia rejestrowe w KRS, fundacje oraz stowarzyszenia zwykłe.

   

  Spis Organizacji Pozarządowych Gminy Miasta Sopotu

  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

  Ewidencja stowarzyszeń sportowych zwykłych od 19 grudnia 2016 r.

  Spis sportowych organizacji pozarządowych z siedzibą w Sopocie

   

  W przypadku zmiany danych należy dokonać zgłoszenia z wykorzystaniem Formularza aktualizacyjnego

   

  OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA DOKONYWANIE AKTUALIZACJI:

   

  Izabela Strzelczak – podinspektor ds. ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych

  e-mail: izabela.strzelczak@um.sopot.pl / 58 521 36 20

  ROZWIŃ

  Spis organizacji pozarządowych ze statusem pożytku publicznego z siedzibą w Sopocie

  Spis organizacji pozarządowych ze statusem pożytku publicznego z siedzibą w Sopocie

   

  Status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) może uzyskać organizacja pozarządowa, która prowadzi przez co najmniej 2 lata działalność w obszarze pożytku publicznego, określonego ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   

  Organizacja o nadanie statusu OPP występuje na własny wniosek do KRS. Musi spełniać szereg kryteriów, dotyczących m.in. jawności działania oraz kontroli w organizacji. Status OPP nakłada dodatkowe obowiązki sprawozdawczości, ale nadaje też wiele przywilejów. Jednym z nich jest możliwość otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

   

  W Sopocie działają 44 organizacje pozarządowe posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

   

  SPIS OPP

   

  Zgodnie z „Wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015” sporządzanego każdego roku przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w 2016 r. uprawnionych do otrzymania 1% podatku jest 37 organizacji pożytku publicznego z siedzibą w Sopocie (w tym 3 z siedzibą poza granicami Sopotu, ale działające w mieście i na rzecz jego mieszkańców).

   

  SPIS OPP UPRAWNIONYCH DO 1% W 2016 R.

  ROZWIŃ

  Zewnętrzne źródła finansowania działalności

  Zewnętrzne źródła finansowania działalności

   

  Kalendarz NGO

  ROZWIŃ

  INICJATYWA LOKALNA

  INICJATYWA LOKALNA

  CZYM JEST INICJATYWA LOKALNA?

  Inicjatywę lokalną definiuje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jest to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Inicjatywa lokalna jest najwyższą formą partycypacji społecznej, gdzie mieszkańcy razem i na równi z samorządem podejmują się realizacji zadania publicznego.

   

  KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM?

  Mieszkańcy bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych (lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 u.d.p.p.w.) mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę.

   

  KATALOG ZADAŃ

  Art. 19b ust.1 ustawy wskazuje zamknięty katalog zadań, które w ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane, tj.

  • budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego
  • działalność charytatywna
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • promocja i organizacja wolontariatu
  • edukacja, oświata i wychowanie
  • zadania ze sfery kultury fizycznej i turystyki
  • ochrona przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach
  • porządek i bezpieczeństwo publicznego.

   

  SOPOCKIE UREGULOWANIA

  W Sopocie tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej określa Uchwała Nr XLI/516/2010 Rady Miasta Sopotu z dnia 3 września 2010 roku.

  Wnioskodawcą o wsparcie inicjatywy lokalnej może być bezpośrednio 30 mieszkańców miasta Sopotu lub działające w ich imieniu organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Wnioski o wsparcie inicjatywy lokalnej powinny zostać złożone do dnia 30 września w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Sopotu. Kolejno poddawane są analizie w terminie 14 dni od wpływu wniosku.

  Przyjęte do realizacji wnioski mogą być realizowane w tym samym roku budżetowym lub w roku następnym.

  ROZWIŃ

  Przydatne strony www

  Przydatne strony www

   

  W tym miejscu znajdziecie Państwo polecane, ważne i pomocne dla sektora pozarządowego strony internetowe. Zachęcamy do ich systematycznego odwiedzania.

   

  OGÓLNOPOLSKI PORTAL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH: http://www.ngo.pl/

   

  SERWIS ORGANIZACJI POZARZADOWYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO: http://pomorskie.ngo.pl/

   

  OGÓLNOPOLSKA SIEĆ CENTRÓW WOLONTARIATU: http://wolontariat.org.pl

   

  SIEĆ WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SPLOT: http://siecsplot.pl/  

   

  OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH: http://ofop.eu/

   

  REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI I WSPOMAGANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GDAŃSKU: http://fundacjarc.org.pl/

   

  REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W GDAŃSKU: http://www.kiwi.org.pl/

   

  OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DOBRA ROBOTA W GDAŃSKU: http://dobrarobota.org/

   

  SOPOCKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I WOLONTARIATU: http://www.scop.sopot.pl/

   

  DEPARTAMENT POŻYTKU PUBLICZNEGO W MINISTERSTWIE PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ: http://www.pozytek.gov.pl

   

  INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH: http://www.isp.org.pl/

   

  INFORMACJA EUROPEJSKA DLA MŁODZIEŻY: http://www.eurodesk.pl/

   

  PROGRAM EDUKACYJNY UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2014-2020 ERASMUS+: http://erasmusplus.org.pl/

   

  DORADZTWO ON-LINE DLA NGO: http://poradnik.ngo.pl/zapytaj

   

  PORTAL FANIMANI - ZAKUPY ON-LINE WSPIERAJĄCE NGO: https://fanimani.pl/

  ROZWIŃ

   Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych

   © 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
   PROJEKT I WYKONANIE: PHENO