ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

organizacje pozarządowe główna

Aktualności

Zapraszamy do publikowania informacji dotyczących organizacji pozarządowych lub nieformalnych inicjatyw obywatelskich. Zasady zamieszczania informacji na stronie precyzuje Regulamin

 

W celu umieszczenia informacji na stronie należy wysłać treść wiadomości na adres: biuro@scop.sopot.pl,  w treści maila wpisując„Info_www.sopot.pl”

 

 

ROZLICZANIE DOTACJI W SOPOCIE - SZKOLENIA INSTRUKTAŻOWE

19.10.2017

Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli/ki organizacji pozarządowych do udziału w szkoleniach instruktażowych w zakresie poprawnego przygotowania sprawozdania z realizacji sopockich zadań publicznych. Szkolenia będą realizowane w listopadowe poniedziałki (godz. 16.15-19.15) w SCOP (sala nr 1, ul. Marynarzy 4 w Sopocie). Obowiązują zgłoszenia.

Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli/ki organizacji pozarządowych do udziału w szkoleniach instruktażowych w zakresie poprawnego przygotowania sprawozdania z realizacji sopockich zadań publicznych. Szkolenia będą realizowane w listopadowe poniedziałki (godz. 16.15-19.15) w SCOP (sala nr 1, ul. Marynarzy 4 w Sopocie). Obowiązują zgłoszenia.

Szkolenia mają na celu przybliżenie obowiązującego nowego formularza sprawozdawczości oraz zasad rozliczania zadań publicznych. W jego efekcie uczestnicy zostaną praktycznie przygotowani do opracowania sprawozdania z realizacji zadań. Szkolenia dedykowane są osobom faktycznie rozliczającym dotacje w organizacjach pozarządowych.

Szkolenia odbędą się w terminach:

 • 6 listopada br. dla organizacji rozliczających zadania z obszarów: ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna, pozostałe działania polityki społecznej (potwierdzenia udziału do 30.10.2017)
 • 13 listopada br. dla organizacji rozliczających zadania z obszaru kultura (potwierdzenia udziału do 08.11.2017)
 • 20 listopada br. dla organizacji rozliczających zadania z obszarów: profilaktyka i terapia uzależnień, edukacja, ekologia i ochrona środowiska (potwierdzenia udziału do 15.11.2017)

Podczas szkolenia należy posiadać z sobą:

 1. Ofertę realizacji zadania i zaktualizowany kosztorys
 2. Umowę na realizację tego zadania
 3. Formularz sprawozdawczości z instrukcją (do pobrania poniżej)

Potwierdzenie udziału należy zgłaszać mailowo we wskazanych terminach na adres: biuro@scop.sopot.pl

Do pobrania:
1. Formularz sprawozdania z instrukcją

ROZWIŃ

FAMILIJNE SOPOCKIE MIKOŁAJKI – WŁĄCZ SIĘ!

19.10.2017

Sopocka Rady Organizacji Pozarządowych zaprasza organizacje pozarządowe i instytucje miejskie (w szczególności wpierające dzieci, młodzież i rodziny) do współkreowania sopockiego spotkania z Mikołajem, które odbędzie się 10 grudnia br., w godz. 11.00-14.00 na Sopockim Hipodromie. Do 11 listopada br. można zgłaszać swoją gotowość i propozycje zorganizowania różnorodnych atrakcji w strefie artystycznej, edukacyjnej, sportowej, zdrowotnej i kulinarnej.

Sopocka Rady Organizacji Pozarządowych zaprasza organizacje pozarządowe i instytucje miejskie (w szczególności wpierające dzieci, młodzież i rodziny) do współkreowania sopockiego spotkania z Mikołajem, które odbędzie się 10 grudnia br., w godz. 11.00-14.00 na Sopockim Hipodromie. Do 11 listopada br. można zgłaszać swoją gotowość i propozycje zorganizowania różnorodnych atrakcji w strefie artystycznej, edukacyjnej, sportowej, zdrowotnej i kulinarnej.

Sopocka Rady Organizacji Pozarządowych zaprasza organizacje pozarządowe i instytucje miejskie (w szczególności wpierające dzieci, młodzież i rodziny) do współkreowania sopockiego spotkania z Mikołajem, które odbędzie się 10 grudnia br., w godz. 11.00-14.00 na Sopockim Hipodromie. Do 11 listopada br. można zgłaszać swoją gotowość i propozycje zorganizowania różnorodnych atrakcji w strefie artystycznej, edukacyjnej, sportowej, zdrowotnej i kulinarnej.

Sopockie Mikołajki powstały z inicjatywy Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych, która pozyskała na ten cel finansowanie z Funduszu Akumulator Społeczny. Przy planowaniu przedsięwzięcia Radzie przyświecała myśl, by razem (we współpracy organizacji pozarządowych i miejskich instytucji) stworzyć w Sopocie jedno niepowtarzalne familijne świąteczne spotkanie z Mikołajem, z którego skorzystają rodziny z dziećmi – podopieczni naszych organizacji/instytucji, przedszkolacy, uczniowie szkół, pracownicy i wolontariusze – wszyscy chętni, niezależnie od statusu majątkowego. Dzięki zapewnieniu atrakcji Mikołajki jednocześnie będą stanowiły okazję do upowszechniania codziennej pracy organizacji/instytucji, wymiany informacji i nawiązywania nowych kontaktów.

W założeniu, centrum wydarzenia ma stanowić spotkanie z sopockim Mikołajem z workiem pełnym upominków, jego reniferami i śnieżynkami. Organizacje pozarządowe i miejskie instytucje miałyby stać się pomocnikami Mikołaja i zapewnić rodzinne animacje, w tym:

 1. świąteczne warsztaty artystyczne (m.in. klejenie łańcuch świątecznego i gwiazdy, rysowanie komiksu świątecznego, malowanie styropianowych bombek, pisanie listów do św. Mikołaja, malowanie figurek solnych)
 2. pogadanki psychoedukacyjne dla rodziców (jak nie dać się zwariować świątecznym prezentom)
 3. gry i konkursy sportowe (indywidualne i rodzinne)
 4. badania profilaktyczne i porady prozdrowotne
 5. kawiarenki rodzinne

Oprócz powyższych aktywności zaplanowano rozegranie I INTEGRACYJNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ o Puchar Sopockiego Mikołaja, w którym miałyby wziąć udział 4 drużyny:

 1. Samorządowców
 2. Pozarządowców
 3. Artystów
 4. Sportowców

Podczas wydarzenia również każdy chętny będzie mógł zostać św. Mikołajem przekazując datki na rzecz planowanego do utworzenia przy Miejskim Domu Kultury w Sopocie OGRODU SPOŁECZNEGO.

Kartę zgłoszeniową należy przesłać mailowo do dnia 11 listopada na adres: biuro@scop.sopot.pl

Do pobrania:
Karta zgłoszeniowa – Sopockie Mikołajki 2017

Projekt dofinansowany w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

ROZWIŃ

SZKOLENIE INSTRUKTAŻOWE DLA SOPOCKICH ORGANIZACJI SPORTOWYCH

29.09.2017

Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza w dniu 9 października br. w godz. 16.15-18.15 do udziału w szkoleniu instruktażowym w zakresie poprawnego przygotowania sprawozdania z realizacji sopockich zadań publicznych z obszaru SPORT I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ.

Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza w dniu 9 października br. w godz. 16.15-18.15 do udziału w szkoleniu instruktażowym w zakresie poprawnego przygotowania sprawozdania z realizacji sopockich zadań publicznych z obszaru SPORT I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ.

Szkolenie ma na celu przybliżenie obowiązującego nowego formularza sprawozdawczości oraz zasad rozliczania zadań publicznych. W jego efekcie uczestnicy zostaną praktycznie przygotowani do opracowania sprawozdania z realizacji zadań.

Szkolenie dedykowane jest osobom faktycznie rozliczającym dotacje w organizacjach pozarządowych, a odbędzie się w dniu 9 października br., w godz. 16.15-18.15 w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych (sala nr 1, ul. Marynarzy 4 w Sopocie).

Podczas szkolenia należy posiadać z sobą:
1. Jedną ofertę realizacji zadania i zaktualizowany kosztorys
2. Umowę na realizację tego zadania
3. Formularz sprawozdawczości (do pobrania poniżej)

Potwierdzenie udziału należy zgłaszać mailowo do dnia 5 października na adresy: jacek.podgorski@um.sopot.pl oraz biuro@scop.sopot.pl

Do pobrania:
1. Formularz sprawozdania z realizacji zadania

ROZWIŃ

KONSULTACJE „Strategii Integracji i Polityki Społecznej Sopotu na lata 2017-2026”

14.09.2017

W dniu 5 września br. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Sopotu opublikował projekt strategii, zapraszając do konsultacji. Organizacje pozarządowe mogą je przekazać za pośrednictwem Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych, składając swoje uwagi na formularzu konsultacyjnym do 25 września br. do godz. 12.00.

W dniu 5 września br. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Sopotu opublikował projekt strategii, zapraszając do konsultacji. Organizacje pozarządowe mogą je przekazać za pośrednictwem Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych, składając swoje uwagi na formularzu konsultacyjnym do 25 września br. do godz. 12.00.

Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych, jako reprezentacja sektora pozarządowego w Sopocie oraz ciało konsultujące akty prawa miejscowego, uwagi organizacji pozarządowych przekaże w dniu 26 września br. w scalonym dokumencie Prezydentowi Miasta Sopotu.

Uwagi i opinie dot. strategii należy kierować do dnia 25 września br. do godz. 12.00 drogą pisemną poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego i dostarczenie go do biura organizacyjnego Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych mieszczącego się w SCOP (ul. Marynarzy 4, pokój nr 3) - drogą mailową (rada@scop.sopot.pl lub biuro@scop.sopot.pl) lub osobiście.

Projekt strategii do pobrania w BIP: http://bip.sopot.pl/Article/id,193.html

Do pobrania:
Formularz konsultacji Strategii integracji i polityki społecznej Sopotu

ROZWIŃ

NABÓR DO AKCJI „MASZ GŁOS”

14.09.2017

Akcja „Masz Głos” jest jedyną ogólnopolską akcją angażującą mieszkańców i mieszkanki oraz władze lokalne do dialogu i współpracy na poziomie samorządowym. Organizowana jest, aby włączać mieszkańców i mieszkanki w życie publiczne, zachęcać do działania i pokazywać, że mogą być współodpowiedzialni za losy swojej gminy. Stowarzyszenie POLITES zaprasza na bezpłatne szkolenie w Gdańsku, które odbędzie się 29 września br. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Akcja „Masz Głos” jest jedyną ogólnopolską akcją angażującą mieszkańców i mieszkanki oraz władze lokalne do dialogu i współpracy na poziomie samorządowym. Organizowana jest, aby włączać mieszkańców i mieszkanki w życie publiczne, zachęcać do działania i pokazywać, że mogą być współodpowiedzialni za losy swojej gminy. Stowarzyszenie POLITES zaprasza na bezpłatne szkolenie w Gdańsku, które odbędzie się 29 września br. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Do udziału w akcji Masz Głos zaproszeni są wszyscy mieszkańcy i mieszkanki – grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, uniwersytety trzeciego wieku, rady młodzieżowe, biblioteki, szkoły, lokalne gazety i portale informacyjne, we współpracy z władzami samorządowymi. Udział w akcji jest bezpłatny.

Co daje udział w akcji Masz Głos?

 • Bieżące wsparcie doświadczonego zespołu, np. w planowaniu i realizacji działań
 • Dostęp do wiedzy: porady eksperckie, darmowe publikacje, udział w szkoleniach (np. o angażowaniu mieszkańców do działania lub prowadzeniu diagnozy lokalnej)
 • Wymianę doświadczeń z uczestnikami akcji z całej Polski
 • Wzmocnienie pozycji i budowanie prestiżu w środowisku lokalnym, w relacjach z mieszkańcami i władzami oraz w kontaktach z mediami
 • Bezpłatne materiały edukacyjne i promocyjne
 • Szansę na zdobycie minigrantu
 • Szansę na zdobycie nagrody Super Samorząd wspólnie z władzami lokalnymi i przyjazd na uroczystą galę w Warszawie

Aby zacząć działać należy do 30 września zarejestrować się na stronie www.maszglos.pl w zakładce Dołącz do akcji.

Szkolenie dotyczące narzędzi współpracy z samorządem odbędzie się 29 września br. w godz. 10.00-16.00, w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Poprowadzi je Szymon Osowski, prezes Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Wachdog Polska.
Rejestracja: https://www.maszglos.pl/szkolenia-wojewodzkie/

Do pobrania:
1. Informacja „Masz Głos”

ROZWIŃ

XV SOPOCKI FESTYN ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

04.09.2017

Na Skwerze Kuracyjnym sopockiego molo, tradycyjnie w drugą sobotę września, swoją działalność zaprezentują organizacje pozarządowe. Jubileuszowa, 15. edycja festynu zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie. 9 września, w godz. 11.30-15.00 będzie można poznać ofertę ponad 70 podmiotów.

Na Skwerze Kuracyjnym sopockiego molo, tradycyjnie w drugą sobotę września, swoją działalność zaprezentują organizacje pozarządowe. Jubileuszowa, 15. edycja festynu zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie. 9 września, w godz. 11.30-15.00 będzie można poznać ofertę ponad 70 podmiotów.

Podczas festynu nie zabraknie atrakcji dedykowanych dzieciom, młodzieży, rodzinom, osobom aktywnym zawodowo, seniorom oraz osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Dla tych, którzy chcieliby się włączyć w społeczne i kulturalne życie miasta, będzie to również okazja, by dołączyć do grona sopockich wolontariuszy.

WIELKA PARADA NA POCZĄTEK
Sopocki Festyn Organizacji Pozarządowych rozpocznie parada pozarządowa, która o godz. 11.30 w towarzystwie gruby bębniarzy wyruszy spod kościoła pw. św. Jerzego i przejdzie ulicą Bohaterów Monte Cassino do Skweru Kuracyjnego, by tam, w muszli koncertowej, ok. godz. 12.00 uroczycie rozpocząć sopockie święto pozarządowców.

SOPOCKIE SERCE I JUBILEUSZOWY TORT NA UROCZYSTE OTWARCIE
Początek festynu to także od wielu lat okazja do wyróżnienia przez Prezydenta Miasta Sopotu nagrodą „Sopockie Serce” organizacji pozarządowej szczególnie zaangażowanej w sprawy miasta. Do kogo trafi Nagroda będzie wiadomo ok. godz. 12.00, tuż po oficjalnym otwarciu festynu na scenie muszli koncertowej molo. Jubileusz festynu to także po raz pierwszy w jego historii tort dla uczestników.

NA SPORTOWO I O ZDROWIU, POMOCOWO I PRO-ZWIERZĘCO, Z KULTURĄ I OBYWATELSKO – PO PROSTU TARGI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Uczestnicy jubileuszowego święta to niespodzianka dla samych organizatorów. Ponad 70 wystawców – ludzi pozytywnych, zaangażowanych, chętnych do współtworzenia oferty festynu. Nie zabraknie zabaw, konkursów, gier i pokazów sportowych z nagrodami. Organizacje zagwarantują mini kort tenisa, treningi demonstracyjne i lekkoatletyczne, pokaz karate, konkurs rzutów do kosza, pokazowe zajęcia ruchowe z przyrządami treningowymi rugby, sprzęt żeglarski, a nawet zabytkowe pojazdy sportowe. Sfera zdrowia to pogadanki o morsowaniu, profilaktyce nowotworowej i walce z chorobą, zapobieganiu chorobom zakaźnym i uzależnieniom, o zdrowym odżywianiu, aktywnym stylu życia i zbilansowanej diecie, o szczepieniach ochronnych oraz o badaniach profilaktycznych i przesiewowych u dzieci, o chorobach cywilizacyjnych dzieci i profilaktyce WZW oraz promieniowaniu UV, o chorobie i leczeniu stwardnienia rozsianego oraz reumatyzmie, o chorobie Alzheimera, a także o różnego rodzaju niepełnosprawnościach . Nie zabraknie również pokazów ratownictwa medycznego oraz instruktaży pierwszej pomocy, w tym dla najmłodszych. Będzie też można wykonać pomiary stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu, ciśnienia tętniczego krwi, poziomu cukru i saturacja, a także pomiar wagi i obliczanie BMI. Festyn to także okazja do oddania krwi oraz zarejestrowania się w bazie potencjalnych dawców szpiku. Uczestnicy festynu będą mieli także możliwość poznania organizowanych w Sopocie wydarzeń kulturalnych i artystycznych. W festynie swój udział zadeklarowały także organizacje i instytucje pomocowe, a wśród nich nowopowstałe Sopockie Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców oraz Sopocki Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych. Stały element festynu to również udział organizacji pro-zwierzęcych, u których można będzie skonsultować kwestie związane z adopcją czy z opieką nad zwierzętami (króliki, fretki, psy i koty, w tym rasowe).

W ofercie festynu znajdą się warsztaty plastyczne, słodkie poczęstunki, malowanie twarzy, zaplatanie kolorowych warkoczyków oraz baloniki-zwierzaki. Niecodzienne atrakcje dla najmłodszych zapewnią sopocka Policja, Straż Miejska oraz Straż Pożarna, a także... Zakład Oczyszczania Miasta Sopot, który zapowiedział udział ŚMIECIARKI. „Smaczki” targów podkreśli Spółdzielnia Socjalna Dwie Zmiany, która zapewni udział swojego foodtrucka Odd Dog.

POROZMAWIAJ O WOLONTARIACIE
Ci, którzy chcieliby znaleźć się w samym centrum ciekawych sopockich wydarzeń powinni trafić do stoiska Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Tu będzie można porozmawiać z animatorkami wolontariatu, o tym jak zostać wolontariuszem-akcjonariuszem i współpracować z organizacjami pozarządowymi oraz miejskimi instytucjami publicznymi.

WSZYSTKIE RĘCE DO… LINY
Ciekawie zapowiada się też inicjatywa Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych – „frajda z metra”, czyli turniej w przeciąganiu liny pomiędzy sopockimi pozarządowcami i samorządowcami. Organizatorzy zapewniają wspólną zabawę środowiska, chcąc stwarzać przestrzeń do poznawania i komunikacji, wzmacniania otwartości lokalnego partnerstwa międzysektorowego.

I jeszcze… WYJĄTKOWA SCENA MUSZLI KONCERTOWEJ
Przez cały czas trwania festynu muszlę koncertową wypełni program artystyczny zapewniony przez organizacje pozarządowe. Scena to zumba dla dzieci, dorosłych i seniorów, to występ Esperantystów, czy też tańce. To także godzinny koncert Laureatów konkursu WZMACNIACZ, wspierającego młodych utalentowanych twórców oraz zespołów muzycznych i ich twórczość, organizowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Muzycznych i Artystycznych Ramtamtam. W godzinach 14.00-15.00 na scenie festynu zagrają Zespół Bixbit oraz Zespół Houston (blues,folk).

Zobacz również: Sopocki Festyn Organizacji Pozarządowych na Facebooku

Organizator: Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych, Wolontariat – Aktywni w Sopocie
Partnerzy: Kąpielisko Morskie Sopot, Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Sopot, Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych
Patroni medialni: Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Outdoor3Miasto
Patronat Honorowy: Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski
Festyn współfinansowany ze środków Gminy Miasta Sopotu.

ROZWIŃ

Program współpracy z organizacjami

Program współpracy z organizacjami

 

Podstawowym dokumentem definiującym, m.in. cele, zasady, formy, zadania, priorytety i sposób oceny współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest corocznie aktualizowany i uchwalany przez Radę Miasta Sopotu Roczny Program Współpracy. To dokumento charakterze programowym, stanowiącym ramowy plan współpracy władz samorządowych oraz działających na terenie miasta organizacji pozarządowych i podmiotów z nimi zrównanych.

Podstawę prawną do uchwalenia Rocznego Programu Współpracy stanowi art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2013r., poz. 594, zm. poz. 645, poz.1318, Dz. U. z 2014r. poz.379, poz.1072) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rada Miasta powierza wykonanie Programu Prezydentowi Miasta Sopotu.

Roczny Program współpracy obligatoryjnie podlega konsultacjom przy jego tworzeniu. W każdym roku Roczny Program Współpracy musi być uchwalony najdalej do 30 listopada. Program podlega również ocenie z jego realizacji. Wyniki  sprawozdawczości prezentowane są Radzie Miasta najdalej do 30 kwietnia każdego roku.  

 

ROCZNE PROGRAMY WSPÓŁPRACY: 

 

Roczny Program Współpracy na rok 2017

 

SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ROCZNYCH PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY:

 

ROZWIŃ

Otwarte konkursy ofert

Otwarte konkursy ofert

 

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Prezydent Miasta Sopotu ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu, zasadniczo w terminach jesiennym (listopad/grudzień) oraz wiosennym (kwiecień/maj).

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie zlecone wykonanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji w formie wsparcia (współfinansowanie realizacji zadania) lub powierzenia (sfinansowanie realizacji zadania).

Podmioty, które mogą ubiegać się o dotację to:

- organizacje pozarządowe, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi w tym fundacje, stowarzyszenia ,

-osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

- spółdzielnie socjalne

- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami  działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie , które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałów, akcjonariuszy i pracowników.

 

OGŁOSZENIA O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

Ogłoszenie nr 4 o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku

Załączniki

Ogłoszenie nr 3 o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku

Załączniki

Ogłoszenie nr 3 o otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy na rok 2017

Ogłoszenie nr 2 o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku

Załączniki

Ogłoszenie nr 2 o otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy na rok 2017

Ogłoszenie nr 1 o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku i latach kolejnych

Załączniki

Ogłoszenie nr 1 o otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy na rok 2017

 

ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku

Rozstrzygnięcie III konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu w 2017 roku, w zakresie edukacji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Rozstrzygnięcie III konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu w 2017 roku, w zakresie ochrony zdrowia i pozostałych działań polityki społecznej, profilaktyki i terapii uzależnień, edukacji, kultury i sztuki, rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, ekologii i ochrony środowiska upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Rozstrzygnięcie II konkursu ofert na realizację zadania Gminy Miasta Sopotu w 2017 roku, pn. „Prowadzenie Sopockiego Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców”

Rozstrzygnięcie I konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu w 2017 roku, w zakresie edukacji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Załączniki

Rozstrzygnięcie I konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu w 2017 roku, w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pozostałych działań polityki społecznej, profilaktyki i terapii uzależnień, kultury ,sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ekologii i ochrony środowiska

Załączniki

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku - zadania powierzone

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku - zadania wspierane

 

UNIEWAŻNIENIA KONKURSÓW

Ogłoszenie o unieważnieniu IV otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku

Ogłoszenie o unieważnieniu II otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku

Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pozostałych działań polityki społecznej w 2017 roku

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

OBOWIĄZUJĄCY WZÓR OFERTY
OBOWIĄZUJĄCY WZÓR SPRAWOZDANIA
KARTA OCENY OFERTY – ocena formalna WSPARCIE
KARTA OCENY OFERTY – ocena formalna POWIERZENIE
KARTA OCENY OFERTY – ocena merytoryczna WSPARCIE
KARTA OCENY OFERTY – ocena merytoryczna POWIERZENIE

ROZWIŃ

Wzory formularzy

Wzory formularzy

OTWARTE KONKURSY OFERT

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

OBOWIĄZUJĄCY WZÓR OFERTY
OBOWIĄZUJĄCY WZÓR SPRAWOZDANIA
KARTA OCENY OFERTY – ocena formalna WSPARCIE
KARTA OCENY OFERTY – ocena formalna POWIERZENIE
KARTA OCENY OFERTY – ocena merytoryczna WSPARCIE
KARTA OCENY OFERTY – ocena merytoryczna POWIERZENIE
Instrukcja wypełnienia oferty

 

W TRYBIE POZAKONKURSOWYM NA PODSTAWIE  art. 19a

Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym,

Wzór oferty realizacji zadania publicznego
Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego
Wzór umowy

 

W TRYBIE art. 16a

Obowiazujący wzór oferty

Obowiazujący wzór sprawozdania

ROZWIŃ

Aktualnie realizowane zadania

Aktualnie realizowane zadania

 

W tym miejscu znajdziecie Państwo informację o priorytetowych zadaniach publicznych, realizowanych w Sopocie przez organizacje pozarządowe. W 2016 r. zadania realizowane są w 8 obszarach:

 1. Ochrona i promocja zdrowia.
 2. Profilaktyka i terapia uzależnień (alkohol, narkotyki, tytoń). Przeciwdziałanie patologiom społecznym
 3. Pomoc społeczna, wspieranie rodziny, integracja i reintegracja społeczno – zawodowa.
 4. Pozostałe Działania Polityki Społecznej.
 5. Edukacja
 6. Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.
 7. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 8. Ekologia i ochrona środowiska

 

Zadania realizowane w zakresie Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny

Zadania realizowane w zakresie Ekologii i Ochrony Środowiska

Zadania realizowane w zakresie Pozostałych Działań Polityki Społecznej

Zadania realizowane w zakresie Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Zadania realizowane w zakresie Kultury, Sztuki, Ochrony Dóbr Kultury i Tradycji

Zadania realizowane w zakresie Edukacji

Zadania realizowane w zakresie Ochrony i Promocji Zdrowia

ROZWIŃ

Uchwały oraz Zarządzenia dotyczące organizacji

ROZWIŃ

Wzory dokumentów rejestracyjnych

Wzory dokumentów rejestracyjnych

 

W tym miejscu znajdziecie Państwo opis procedur oraz aktualnie obowiązujące formularze niezbędne w procedurze rejestracyjnej  stowarzyszeń zwykłych, stowarzyszeń rejestrowych w KRS oraz fundacji.

 

STOWARZYSZENIA ZWYKŁE:

 

Stowarzyszenia zwykłe to uproszczona forma stowarzyszenia, nie podlegająca rejestracji sądowej, a wymagająca rejestracji w ewidencji stowarzyszeń zwykłych, prowadzonych przez Starostów (w mieście na prawach powiatu Sopocie – przez Prezydenta).

 

 1. Stowarzyszenie zwykłe - wzór wniosku i przykładowe dokumenty
 2. Likwidacja stowarzyszenia zwykłego - wzór

 

STOWARZYSZENIE REJESTROWE

 

Stowarzyszenie to grupa co najmniej 7 osób, które mają wspólne zainteresowania lub wspólny niezarobkowy cel. Podlega rejestracji w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego (dla Sopotu: Sąd Rejonowy GDAŃSK PÓŁNOC VIII WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO). Z chwilą wpisu do KRS nabywa osobowość prawną.

 

Źródłem finansowania działalności organizacji mogą być środki pochodzące z administracji centralnej i samorządowej (np. dotacje), od organizacji grantodawczych, od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny, zbiórki publiczne), ze składek członkowskich, z 1% podatku (jeśli uzyskają status OPP), ze sponsoringu i działalności gospodarczej (jeśli stowarzyszenie uzyska wpis do rejestru przedsiębiorców).

 

 1. Stowarzyszenie rejestrowe - wzory dokumentów
 2. KRS-W20  - formularz podstawowy, służący do zgłoszenia stowarzyszenia – nazwy, siedziby, celu działania, itd.
 3. KRS-WK - formularz zgłoszenia osób wchodzących w skład zarząd oraz organu nadzoru (np. komisji rewizyjnej). Na jednym formularzu KRS-WK można zgłosić dwie osoby
 4. KRS-WF - formularz zgłoszenia osób wchodzących w skład komitetu założycielskiego (wypełnia się gdy na zebraniu założycielskim nie został wybrany zarząd).
 5. KES-WM - formularz zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej i wpisania stowarzyszenia do rejestru przedsiębiorców. Na formularzu zgłasza się przeważający przedmiot działalności gospodarczej oraz pozostałe przedmioty działalności gospodarczej

 

FUNDACJE

 

Aby powstała fundacja konieczny jest fundator, który określa majątek (tzw. fundusz założycielski) oraz publicznie użyteczny cel. Fundacja podlega rejestracji w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego (dla Sopotu: Sąd Rejonowy GDAŃSK PÓŁNOC VIII WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO). Z chwilą wpisu do KRS nabywa osobowość prawną. Źródłem finansowania działalności organizacji mogą być środki pochodzące z administracji centralnej i samorządowej (np. dotacje), od organizacji grantodawczych, od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny, zbiórki publiczne), ze składek członkowskich, z 1% podatku (jeśli uzyskają status OPP), ze sponsoringu i działalności gospodarczej (jeśli fundacja uzyska wpis do rejestru przedsiębiorców).

 

 1. KRS-W20  - formularz podstawowy, służący do zgłoszenia stowarzyszenia – nazwy, siedziby, celu działania, itd.
 2. KRS-WK - formularz zgłoszenia osób wchodzących w skład zarząd oraz organu nadzoru (np. komisji rewizyjnej). Na jednym formularzu KRS-WK można zgłosić dwie osoby
 3. KES-WM - formularz zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej i wpisania stowarzyszenia do rejestru przedsiębiorców. Na formularzu zgłasza się przeważający przedmiot działalności gospodarczej oraz pozostałe przedmioty działalności gospodarczej

 

ROZWIŃ

Patronat Prezydenta

Patronat Prezydenta

 

Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Sopotu jest wyróżnieniem, które może być przyznane przedsięwzięciom lokalnym, ponadregionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym. O Patronat może ubiegać się każdy, kto organizuje wydarzenie o charakterze społecznym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym lub inną uroczystość, mającą znacznie  dla Sopotu i/lub kształtującą pozytywny wizerunek miasta.

 

O Patronat należy ubiegać się każdorazowo, kierując do Prezydenta Miasta Sopotu Wniosek na formularzu lub w innej formie pisemnej, zawierającej opis planowanego wydarzenia (w tym odbiorcy wydarzenia, termin i miejsce) wraz z uzasadnieniem wniosku.

 

Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania Patronatu w formie pisemnej, wpłynie w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem.

 

Wszelkich informacji na temat patronatów udziela p. Katarzyna Alesionek katarzyna.alesionek@um.sopot.pl / 58 521 36 82

 

 1. Zasady przyznawania przez Prezydenta Miasta Sopotu Patronatu
 2. Wniosek o przyznanie patronatu – wzór

 

ROZWIŃ

SOPOCKIE SERCE

SOPOCKIE SERCE

 

Prezydent Miasta Sopotu ustanowił nagrodę "Sopockie Serce" w roku 2006 r. Od tego czasu przyznawana jest corocznieorganizacji pozarządowej za znaczące osiągnięcia na rzecz miasta i jego mieszkańców.

Nagrodę stanowi statuetka, dyplom oraz nagroda pieniężna.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą występować mieszkańcy Sopotu, organizacje pozarządowe oraz instytucje działające w sferze pożytku publicznego.

W pliku do pobrania znajdziecie Państwo informację o wszystkich organizacjach pozarządowych nagrodzonych i wyróżnionych Sopockim Sercem od 2006 r.

KALENDARIUM NAGRODY „SOPOCKIE SERCE”

W 2016 r. kandydatury do nagrody powinny być zgłoszone przez wnioskodawców na druku wniosku nominacyjnego w terminie do dnia 12 sierpnia 2016 r.

Do pobrania:

 1. Zarządzenie Prezydenta – Sopockie Serce 2017
 2. Zarządzenie Prezydenta – Sopockie Serce 2016
 3. Zarządzenie Prezydenta – Sopockie Serce 2015
 4. Regulamin – Sopockie Serce 2015
 5. Wniosek Nominacyjny – Sopockie Serce 2015
ROZWIŃ

Specjalista ds. organizacji pozarządowych w Urzędzie Miasta Sopotu

Specjalista ds. organizacji pozarządowych w Urzędzie Miasta Sopotu

 

Koordynatorem współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi jest główny specjalista ds. organizacji pozarządowych. Do jego obowiązków należą, w szczególności:

 

 1. nadzorowanie całości spraw związanych ze współpracą Urzędu Miasta z sektorem pozarządowym,
 2. współpraca z naczelnikami wydziałów i dyrektorami jednostek organizacyjnych Urzędu oraz z pracownikami poszczególnych wydziałów i innych jednostek w zakresie wypracowania standardów umożliwiających dokonanie oceny jakościowej usług, świadczonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty,
 3. współpraca z Sopocką Radą Organizacji Pozarządowych oraz z Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych w zakresie wspierania pozafinansowego,
 4. współpraca oraz współdziałanie z Zespołem Konsultacyjnym ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 5. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta,
 6. przygotowanie otwartych konkursów ofert (w zakresie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) we współpracy z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta,
 7. klasyfikacja ofert - wniosków w ramach poszczególnych dziedzin, na sfery zadań publicznych oraz wyznaczanie terminów spotkań komisji,
 8. zapewnienie kompleksowej obsługi komisji konkursowych, w tym przebiegu prac komisji oraz sporządzanie protokołów z ich posiedzeń,
 9. koordynacja współpracy wydziałów z komisjami konkursowymi w zakresie uniknięcia wielokrotnego finansowania z budżetu miasta tego samego projektu,
 10. sporządzanie wykazów, przyznanych organizacjom i innym podmiotom dotacji oraz umieszczenie informacji o wynikach konkursu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sopotu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej miasta – w Biuletynie Informacji Publicznej, w kategorii: współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz na stronie internetowej w zakładce Sopot miejski, dla mieszkańców i w tym organizacje pozarządowe,
 11. opracowanie sprawozdania z realizacji programu współpracy, który zostanie przedstawiony Radzie Miasta nie później niż do 30.04.2015 roku,
 12. przechowywanie dokumentacji dotyczącej organizacji pozarządowych.

 

W Sopocie funkcję głównego specjalisty ds. organizacji pozarządowych od 2010 r. sprawuje p. Marzena Piotrowicz.

 

DANE KONTAKTOWE GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:

 

Marzena Piotrowicz

Urząd Miasta Sopotu

ul. Marynarzy 4, 81-835 Sopot, pokój nr 6 (I piętro)

tel. 58 521 36 14

e-mail: Marzena.Piotrowicz@um.sopot.pl  

ROZWIŃ

  Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

  Spis organizacji pozarządowych z siedzibą w Sopocie

  Spis organizacji pozarządowych z siedzibą w Sopocie

   

  Organizacje pozarządowe stanowią jeden z filarów społeczeństwa obywatelskiego. Ich rola i znaczenie w Sopocie rośnie z każdym kolejnym rokiem. Członkowie i wolontariusze organizacji swoją aktywnością i zaangażowaniem wnoszą ogromny wkład w efektywne działania na rzecz miasta Sopotu oraz jego mieszkańców - podejmują się rozwiązywania aktualnych sopockich problemów.

   

  W pliku do pobrania znajdziecie Państwo na bieżąco aktualizowany „SPIS ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH”, działających w Sopocie na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców. Spis zawiera ponad 260 podmiotów w podziale na stowarzyszenia rejestrowe w KRS, fundacje oraz stowarzyszenia zwykłe.

   

  Spis Organizacji Pozarządowych Gminy Miasta Sopotu

  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

  Ewidencja stowarzyszeń sportowych zwykłych od 19 grudnia 2016 r.

  Spis sportowych organizacji pozarządowych z siedzibą w Sopocie

   

  W przypadku zmiany danych należy dokonać zgłoszenia z wykorzystaniem Formularza aktualizacyjnego

   

  OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA DOKONYWANIE AKTUALIZACJI:

   

  Izabela Strzelczak – podinspektor ds. ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych

  e-mail: izabela.strzelczak@um.sopot.pl / 58 521 36 20

  ROZWIŃ

  Spis organizacji pozarządowych ze statusem pożytku publicznego z siedzibą w Sopocie

  Spis organizacji pozarządowych ze statusem pożytku publicznego z siedzibą w Sopocie

   

  Status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) może uzyskać organizacja pozarządowa, która prowadzi przez co najmniej 2 lata działalność w obszarze pożytku publicznego, określonego ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   

  Organizacja o nadanie statusu OPP występuje na własny wniosek do KRS. Musi spełniać szereg kryteriów, dotyczących m.in. jawności działania oraz kontroli w organizacji. Status OPP nakłada dodatkowe obowiązki sprawozdawczości, ale nadaje też wiele przywilejów. Jednym z nich jest możliwość otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

   

  W Sopocie działają 44 organizacje pozarządowe posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

   

  SPIS OPP

   

  Zgodnie z „Wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015” sporządzanego każdego roku przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w 2016 r. uprawnionych do otrzymania 1% podatku jest 37 organizacji pożytku publicznego z siedzibą w Sopocie (w tym 3 z siedzibą poza granicami Sopotu, ale działające w mieście i na rzecz jego mieszkańców).

   

  SPIS OPP UPRAWNIONYCH DO 1% W 2016 R.

  ROZWIŃ

  Zewnętrzne źródła finansowania działalności

  Zewnętrzne źródła finansowania działalności

   

  Kalendarz NGO

  ROZWIŃ

  INICJATYWA LOKALNA

  INICJATYWA LOKALNA

  CZYM JEST INICJATYWA LOKALNA?

  Inicjatywę lokalną definiuje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jest to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Inicjatywa lokalna jest najwyższą formą partycypacji społecznej, gdzie mieszkańcy razem i na równi z samorządem podejmują się realizacji zadania publicznego.

   

  KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM?

  Mieszkańcy bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych (lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 u.d.p.p.w.) mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę.

   

  KATALOG ZADAŃ

  Art. 19b ust.1 ustawy wskazuje zamknięty katalog zadań, które w ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane, tj.

  • budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego
  • działalność charytatywna
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • promocja i organizacja wolontariatu
  • edukacja, oświata i wychowanie
  • zadania ze sfery kultury fizycznej i turystyki
  • ochrona przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach
  • porządek i bezpieczeństwo publicznego.

   

  SOPOCKIE UREGULOWANIA

  W Sopocie tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej określa Uchwała Nr XLI/516/2010 Rady Miasta Sopotu z dnia 3 września 2010 roku.

  Wnioskodawcą o wsparcie inicjatywy lokalnej może być bezpośrednio 30 mieszkańców miasta Sopotu lub działające w ich imieniu organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Wnioski o wsparcie inicjatywy lokalnej powinny zostać złożone do dnia 30 września w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Sopotu. Kolejno poddawane są analizie w terminie 14 dni od wpływu wniosku.

  Przyjęte do realizacji wnioski mogą być realizowane w tym samym roku budżetowym lub w roku następnym.

  ROZWIŃ

  Przydatne strony www

  Przydatne strony www

   

  W tym miejscu znajdziecie Państwo polecane, ważne i pomocne dla sektora pozarządowego strony internetowe. Zachęcamy do ich systematycznego odwiedzania.

   

  OGÓLNOPOLSKI PORTAL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH: http://www.ngo.pl/

   

  SERWIS ORGANIZACJI POZARZADOWYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO: http://pomorskie.ngo.pl/

   

  OGÓLNOPOLSKA SIEĆ CENTRÓW WOLONTARIATU: http://wolontariat.org.pl

   

  SIEĆ WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SPLOT: http://siecsplot.pl/  

   

  OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH: http://ofop.eu/

   

  REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI I WSPOMAGANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GDAŃSKU: http://fundacjarc.org.pl/

   

  REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W GDAŃSKU: http://www.kiwi.org.pl/

   

  OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DOBRA ROBOTA W GDAŃSKU: http://dobrarobota.org/

   

  SOPOCKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I WOLONTARIATU: http://www.scop.sopot.pl/

   

  DEPARTAMENT POŻYTKU PUBLICZNEGO W MINISTERSTWIE PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ: http://www.pozytek.gov.pl

   

  INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH: http://www.isp.org.pl/

   

  INFORMACJA EUROPEJSKA DLA MŁODZIEŻY: http://www.eurodesk.pl/

   

  PROGRAM EDUKACYJNY UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2014-2020 ERASMUS+: http://erasmusplus.org.pl/

   

  DORADZTWO ON-LINE DLA NGO: http://poradnik.ngo.pl/zapytaj

   

  PORTAL FANIMANI - ZAKUPY ON-LINE WSPIERAJĄCE NGO: https://fanimani.pl/

  ROZWIŃ

   Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych

   © 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
   PROJEKT I WYKONANIE: PHENO