seniorzy2

Działania Sopotu w celu poprawy jakości życia seniorów są kompleksowe i zróżnicowane. Każdy z wydziałów przygotowując ofertę dla osób starszych, przygotowuje ją w oparciu o pochodzącą z badań wiedzę na temat zróżnicowanych oczekiwań i potrzeb seniorów. Osoby w wieku emerytalnym stanowią ok. 25% wszystkich mieszkańców Sopotu.

„Nasz pomysł opracowania Polityki Senioralnej – dokumentu, który obejmowałby całościowo wszystkie sprawy dotyczące seniorów w Sopocie – opieramy przede wszystkim na konsultacjach ze środowiskami seniorów sopockich, ponieważ dla nas najistotniejsze jest to, aby dowiedzieć się, czego oczekują seniorzy od Miasta i jakie są ich realne potrzeby. W oparciu o tę diagnozę i o badania, jakie przeprowadzamy, taki dokument przygotujemy jeszcze w tym roku. Opisuje on zarówno te działania, które już są w Sopocie prowadzone, jak i te, które planujemy w najbliższych latach rozpocząć. Co ważne, polityka senioralna będzie dokumentem kompatybilnym z opracowaną niedawno Strategią Miasta Sopotu na lata 2014-2020. Powołaliśmy już Honorową Radę Seniorów, której zadaniem jest opiniowanie bieżących działań Miasta. Jest to ciało doradcze funkcjonujące przy Prezydencie Miasta Sopotu. Jej członkami są przedstawiciele różnych środowisk i jednostek działających na rzecz seniorów” – mówi Wiceprezydent Sopotu Joanna Cichocka-Gula.

 

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do odwiedzenia nowej strony www.sopot.pl

OPIEKA DZIENNA DLA OSÓB STARSZYCH Z ZABURZENIAMI PAMIĘCI

16.01.2017

Domowa atmosfera, profesjonalna opieka i mnóstwo zajęć, które wspierają, aktywizują i usprawniają osoby cierpiące na demencję, w tym chorobę Alzheimera, to wszystko zapewnia uczestnikom Środowiskowy Dom Samopomocy działający w Sopocie.

Domowa atmosfera, profesjonalna opieka i mnóstwo zajęć, które wspierają, aktywizują i usprawniają osoby cierpiące na demencję, w tym chorobę Alzheimera, to wszystko zapewnia uczestnikom Środowiskowy Dom Samopomocy działający w Sopocie.

Uczestnicy rozpoczynają dzień od wspólnego śniadania, rozmawiają o ważnych dla nich sprawach, gimnastykują się, każdy na miarę swoich możliwości. Stałym i ważnym punktem jest trening pamięci oraz codziennych czynności, gdyż osoby z demencją zapominają jak się je wykonuje. Jest też wspólne śpiewanie i gotowanie.

Z zajęć jakie oferuje Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS), mogą skorzystać osoby starsze, które mają problemy z pamięcią, nie radzą sobie w codziennym funkcjonowaniu i potrzebują wsparcia. Dom zapewnia całodzienną opieką od poniedziałku do piątku przez wykwalifikowany personel, który prowadzi zajęcia terapeutyczne według planu wspierająco – aktywizującego opracowanego indywidualnie dla każdego uczestnika, w tym m.in. zajęcia terapeutyczne, trening pamięci, zajęcia plastyczne, kulinarne i kulturalne. Uczestnicy mają zapewniony ciepły posiłek. Możliwy jest również dowóz osób, które mają problemy z poruszaniem się i dotarciem do Ośrodka. Koszt pobytu uzależniony jest od dochodu uczestnika i jego rodziny.

Nadzór merytoryczny nad Środowiskowym Domem Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami pamięci sprawuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, który kieruje osoby wymagające takiej formy wsparcia do ŚDS. Prowadzenie placówki Miasto Sopot powierzyło Fundacji "Niesiemy Pomoc".

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób starszych z zaburzeniami pamięci, zapraszamy do kontaktu z Działem Pracy Socjalnej MOPS Sopot, Al. Niepodległości 759 a, 81-835 Sopot, tel. 58 550-31-89; 550-04-23, kom. 609 680 828.

ROZWIŃ

Sopockie Pudełko Życia

10.11.2016

Projekt „Sopockie Pudełko Życia” ma na celu zapewnienie osobom starszym, w szczególności mieszkających samotnie, niesamodzielnym, niepełnosprawnym, przewlekle chorym, bezpieczeństwa oraz wsparcia w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia w miejscu zamieszkania.

Drodzy Seniorzy!
Zadbajcie o swoje bezpieczeństwo! Odbierzcie bezpłatnie swoje Pudełko Życia!

Projekt „Sopockie Pudełko Życia” ma na celu zapewnienie osobom starszym, w szczególności mieszkających samotnie, niesamodzielnym, niepełnosprawnym, przewlekle chorym, bezpieczeństwa oraz wsparcia w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia w miejscu zamieszkania.

„Sopockie Pudełko Życia” to niewielkie opakowanie, które zazwyczaj przechowuje się w lodówce, opatrzone specjalną naklejką, z kartą informacyjną w środku, która zawiera istotne informacje ważne dla sprawnego przeprowadzenia akcji ratunkowej: o schorzeniach, uczuleniach czy zażywanych lekach a także kontakt do najbliższej rodziny – to szczególnie ważne w przypadku osób niesamodzielnych lub mieszkających samotnie.

Takie niewielkie pudełko może uratować życie, dlatego zachęcamy starszych mieszkańców Sopotu lub ich opiekunów do bezpłatnego odebrania Sopockiego Pudełka Życia.

MIEJSCA GDZIE MOŻNA BEZPŁATNIE ODEBRAĆ „SOPOCKIE PUDEŁKO ŻYCIA:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, ul. Kolejowa 14
 • Urząd Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27 – Punkt Informacyjny

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA SOPOCKIEGO PUDEŁKA ŻYCIA:

 • Wypełnij rzetelnie drukowanymi literami Kartę Informacyjną. Informacje zawarte w Karcie zostaną wykorzystane przez służby ratunkowe w sytuacji konieczności przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej. Dla uwiarygodnienia danych zgromadzonych w części medycznej (Część I) wskazany jest podpis lekarza rodzinnego. Poproś swojego lekarza o wypełnienie w Części I informacji na temat stanu zdrowia, przebytych operacji, aktualnie zażywanych leków.
 • Włóż Kartę Informacyjną do Sopockiego Pudełka Życia.
 • Zamknij Pudełko i umieść je w lodówce w łatwo dostępnym i widocznym miejscu, np. półka na drzwiach lodówki.
 • Naklejkę znajdującą się w pudełku naklej po zewnętrznej stronie drzwi lodówki.

WAŻNE

 • W przypadku wspólnego zamieszkiwania większej liczby osób, wystarczy jedno pudełko dla wszystkich domowników. Każda z osób wypełnia swoją Kartę Informacyjną i wkłada do wspólnego pudełka.
 • Wszystkie dane zawarte w Karcie należy aktualizować co 6 miesięcy/w każdej sytuacji  zmiany stanu zdrowia/po każdej zmianie leków lub ich dawkowania.
 • Nową Kartę można pobrać ze strony: www.mopssopot.pl, www.sopot.pl lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie, ul. Kolejowa 14, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, w Urzędzie Miasta Sopotu (Punkt Informacyjny) w godzinach pracy Urzędu.

PRZYPOMINAMY CAŁODOBOWE TELEFONY ALARMOWE:

 • Numer alarmowy: 112
 • Pogotowie Ratunkowe: 999
 • Policja: 997
 • Straż Pożarna: 998
 • Straż Miejska: 986

ORGANIZATORZY PROJEKTU SOPOCKIE PUDEŁKO ŻYCIA:

Gmina Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie

Pliki do pobrania:

ROZWIŃ

Biuletyn „Sopocianie 60+” – „To jest jak Biblia dla emerytów!”

11.10.2016

Miejski biuletyn informacyjny „Sopocianie 60+” to podręczny wykaz najważniejszych działań Miasta skierowanych do osób starszych. Nowa publikacja Miasta Sopotu, której pierwsza partia już trafiła do skrzynek sopocian, to odpowiedź na ankiety przeprowadzane wśród sopockich seniorów podczas tworzenia sopockiej strategii senioralnej i jeden z jej elementów. Ma być podręczną pomocą dla osób potrzebujących informacji o tym, jakie Miasto stwarza możliwości seniorom.


Miejski biuletyn informacyjny „Sopocianie 60+” to podręczny wykaz najważniejszych działań Miasta skierowanych do osób starszych. Nowa publikacja Miasta Sopotu, której pierwsza partia już trafiła do skrzynek sopocian, to odpowiedź na ankiety przeprowadzane wśród sopockich seniorów podczas tworzenia sopockiej strategii senioralnej i jeden z jej elementów. Ma być podręczną pomocą dla osób potrzebujących informacji o tym, jakie Miasto stwarza możliwości seniorom.

W poszczególnych rozdziałach tej kilkudziesięciostronnicowej książeczki sopocianie znajdą informacje m.in. o miejskich programach służących ochronie zdrowia, bogatej ofercie kulturalnej i artystycznej adresowanej dla starszych mieszkańców, zajęciach sportowych, a także o sposobach uzyskania pomocy. Przydatne telefony i adresy znajdą tu zarówno ci mieszkańcy, którym zdrowie pozwala na czynne uczestniczenie w życiu miasta, jak i ci, którzy są adresatami działań o charakterze opiekuńczym.

„Oferta jaką Sopot przygotował dla osób starszych jest niezwykle szeroka i obejmuje bardzo wiele działań o zróżnicowanym charakterze, co powoduje, że źródła, z jakich mieszkańcy czerpią o nich informacje także bywają różne i rozproszone. Stąd pomysł stworzenia jednej publikacji, w której wszystkie te działania są opisane i która trafi bezpośrednio do mieszkańców. Chcieliśmy pomóc naszym mieszkańcom w łatwym dotarciu do wszystkich informacji. Informator „Sopocianie 60+” mogą położyć na lodówce lub obok telefonu i zawsze w potrzebie po niego sięgnąć. Tam znajdą opis tego, co się mieście dzieje oraz kluczowe adresy i telefony” – mówi wiceprezydent Sopotu, Joanna Cichocka-Gula. „W tworzeniu tej publikacji uczestniczyło wiele wydziałów Urzędu Miasta oraz jednostek z miastem związanych. Dzięki współpracy udało nam się stworzyć coś w rodzaju kompendium wiedzy dla seniorów, które w kolejnych latach będziemy aktualizować i przekazywać bezpośrednio mieszkańcom” – dodaje.

„Sopocianie 60+” zostały dostarczone do każdego sopockiego gospodarstwa domowego, w którym mieszka osoba starsza. Publikacja została stworzona z myślą o seniorach, ale cenne wskazówki znajdą tu także opiekunowie osób starszych. Biuletyn jest bezpłatny.

Do urzędu trafiły sygnały ze strony środowisk senioralnych. W jednym z listów, które otrzymaliśmy czytamy, państwo Helena i Tadeusz napisali: „Gratulujemy pomysłu i decyzji opublikowania tej, ze wszech miar pożytecznej seniorom, książeczki. Z dużym uznaniem przyjmujemy tez rzetelną pracę Redakcji nad zebraniem i czytelnym usystematyzowaniem tych, wszechstronnych, potrzebnych informacji”.

Warto przy tej okazji podkreślić, że biuletyn redagowany był przez wiele osób, przedstawicieli różnych wydziałów Urzędu Miasta i jednostek z nim współpracujących. Były to: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydział Kultury i Sportu, Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej, Wydział Stra¬tegii Rozwoju Miasta, Biuro Konserwatora Zabytków, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, Wydział Lokalowy, Wy¬dział Obywatelski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, MOSiR, Bałtycka Agencja Artystyczna BART, Muzeum Sopotu, Państwowa Galeria Sztuki, Miejska Biblioteka Publiczna, Grodzisko, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Uniwersytet III Wieku, Dom Pomocy Społecznej, Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie Hipodrom, Miejski Klub Sportowy Ogniwo Sopot, Sopocki Klub Lekkoatletyczny, Ergo Arena, Zarząd Dróg i Zieleni, Polski Związek Emery¬tów, Rencistów i Inwalidów O/R w Sopocie, Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Sopot, Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej - Oddział Sopot, Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera z siedzibą w Sopocie, Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Miejski w Sopocie, Związek Sybiraków – Koło w Sopo¬cie, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON, Zdrowi i Aktywni, Sklep LUKLUK.

Liczba współautorów najlepiej oddaje różnorodność przedstawionych w biuletynie informacji, które – co podkreślają jego odbiorcy – zaprezentowane zostały w czytelnej i przejrzystej formie. Nad tą stroną publikacji pracował Wydział Kultury i Sportu UMS, który we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych dokładnie zbadał, jakie czcionki, projekt graficzny i kolory będą najodpowiedniejsze dla grupy mieszkańców, do której kierowana jest miejska książeczka.

Przedstawiciele środowisk działających na rzecz seniorów w Sopocie byli obecni podczas prezentacji biuletynu, która odbyła się w czerwcu w filii domu sąsiedzkiego „Centrum” – Dworku Sierakowskich. "To jest jak biblia dla emerytów! Nie musimy już szukać informacji w Internecie czy książkach telefonicznych, a często ten dostęp jest utrudniony. Ja już znalazłam informacje o możliwych zniżkach na bilet do Opery Leśnej dla seniorów i chętnie skorzystam” – takie i podobne głosy można było usłyszeć wówczas w dworkowej kawiarni „Młody Byron”.

Zachęcamy do pobrania biuletynu informacyjnego „Sopocianin 60+”.

ROZWIŃ

  Podsumowanie konsultacji społecznych w terminie 1 – 30 czerwca 2015 roku

  Sopot – kurort pełen rożnych możliwości spędzenia czasu podczas wakacji  – pamięta także o swoich mieszkańcach, których ponad ¼ to osoby starsze. Od wielu lat realizowane są programy na rzecz seniorów, które na stałe wpisały się w działania Miasta m.in. „Kawiarnia dla seniora”, Sopockie Targi Seniora, programy zdrowotne, standaryzacja usług opiekuńczych, dofinansowanie rehabilitacji społecznej czy liczne wydarzenia organizowane przez Centrum Seniora. Patrząc na rozległość działań władze zdecydowały o stworzeniu dokumentu programowego – Programu Strategicznego, w którym zawarte zostaną najważniejsze kierunki działania Miasta mające na celu polepszenie jakości życia osób starszych w Sopocie.

  WIĘCEJ

  Uniwersytet Trzeciego Wieku

  Sopocki UTW został powołany w strukturze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie w październiku 2003. Prowadzi działalność edukacyjną, kulturalną, twórczą i krajoznawczo - turystyczną, propagującą aktywny tryb życia oraz upowszechniającą profilaktykę gerontologiczną, wydaje również czasopismo "Zajrzyj w siebie...".

  Słuchacze kształcą się na jednym z następujących kierunków:
  -  filologiczno - historycznym,
  -  społecznym,
  -  ekologicznym,
  -  psychologicznym,
  -  profilaktyka zdrowia,

  uczęszczają również na wykłady otwarte z innych dziedzin nauki, spotkania z przedstawicielami świata kultury oraz liczne zajęcia warsztatowe. Realizowane są zajęcia usprawniające i utrzymujące sprawność manualną (warsztaty plastyczne - artystyczne), zajęcia z aktywności ruchowej (gimnastyka, nordic walking), warsztaty turystyczne (wycieczki piesze najpiękniejszymi szlakami turystycznymi Trójmiasta i jego okolic, wycieczki autokarowe i rowerowe oraz wykłady z zakresu turystyki), a także choreoterapeutyczne (terapia tańcem) i relaksacyjne. Słuchacze poznają również tajniki fotografii tradycyjnej i cyfrowej, historię sztuki, a na części zajęć prowadzona jest terapia sztuką. Projekcje słynnych arcydzieł filmowych podczas warsztatów stanowią podstawę do dyskusji na spotkaniach klubu filmowego. Na warsztatach gastronomicznych "Kuchnie świata" słuchacze poznają zasady zdrowego żywienia i przygotowują typowe potrawy różnych zakątków kuli ziemskiej. Prowadzone są również lektoraty językowe na poziomie początkującym i zaawansowanym (angielski, niemiecki i francuski), a także cykliczne warsztaty z komunikacji interpersonalnej, psychologii. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia gimnastyki umysłu oraz warsztaty komputerowe. Odbywają się również próby chóru recytatorów "Oratorium", wykorzystującego maksymy i teksty filozoficzne oraz myśli poetyckie, a także zespołu tanecznego "U3W Zorba" (zespoły te prezentują swoje osiągnięcia na terenie Sopotu).

  W ramach współpracy z lokalnym teatrem i kinem słuchacze uczestniczą regularnie w życiu kulturalnym. Okresowo organizowane są także imprezy okolicznościowe. Od 2005 roku funkcjonuje "kawiarenka internetowa" dla seniorów, wyposażona w stanowisko z oprogramowaniem dla osób niewidomych i niedowidzących. W ostatnim roku akademickim seniorzy włączyli się aktywnie w akcję promowania działań wspierających ochronę środowiska. Organizowane były liczne wykłady i warsztaty ekologiczne. Słuchacze odwiedzali miejsca zagrożone oraz rezerwaty przyrody.
  Cykl kształcenia na Sopockim Uniwersytecie Trzeciego Wieku trwa dwa lata, a słuchaczem może zostać każda osoba w wieku starszym nieczynna zawodowo. Słuchacze posiadają indeksy, w których potwierdzane jest uczestnictwo w zajęciach.

  Zajęcia realizowane są regularnie, według stałego tygodniowego planu. Plan ten obejmuje łącznie ponad 130 godzin zegarowych zajęć tygodniowo tj. średnio 27 godz. zegarowej dziennie oraz prawie 4 tys. godzin lekcyjnych rocznie. Stała kadra prowadząca zajęcia liczy 30 osób, natomiast liczba słuchaczy od początku działalności kształtuje się następująco:

  -  III.2003 r. - 60 osób (pilotaż)
  -  X.2003 r. - 319 osób
  -  II.2004 r. - 650 osób
  -  X.2004 r. - 905 osób
  -  II.2005 r. - 910 osób
  -  X.2005 r. - 1067 osób
  -  X.2006 r. - 750 osób
  -  X.2007 r. - 659 osób
  -  X.2008 r. - 650 osób
  -  X.2009 r. - 850 osób
  -  X.2010 r. - 800 osób

  Adres:

  Sopocki Uniwersytet Trzeciego Wieku
  przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie
  81-704 Sopot, ul. T. Kościuszki 22/24
  tel./fax: 58 551 56 36
  email: utw@sopot.pl
  Sekretariat czynny we wtorki i piątki w godz.: 09.00-14.00
  Więcej informacji na stronie: cku.sopot.pl/utw

  Działania na rzecz powstania w Sopocie oddziału geriatrycznego


  Na potrzeby opieki nad seniorami ma być rozbudowany obiekt WZR przy ul. 23 Marca, gdzie obecnie mieszczą się oddziały szpitalne i rehabilitacyjne dla dzieci. W wyniku rozbudowy powstanie sopockie centrum opieki geriatrycznej z 42 łózkami na oddziale szpitalnym oraz z rozbudowanym zapleczem do rehabilitacji dla seniorów.

  „To szansa na przełamanie impasu dotyczącego braku zrozumienia dla potrzeby opieki nad osobami starszymi. Obecnie w całym województwie pomorskim nie ma ani jednego oddziału geriatrycznego” – mówi marszałek województwa Mieczysław Struk – „Zależy nam także, aby to miejsce służyło kształceniu studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego” – podkreśla.
  Dyrektor szpitala Barbara Gierak-Pilarczyk zapewnia, że nie tylko pacjenci, ale także ich rodziny znajdą tu wsparcie. - Zadaniem centrum będzie nie tylko opieka szpitalna, lecz także pomoc w powrocie starszych pacjentów do życia poza szpitalem. Dlatego przewidujemy też kompleksowy program szkoleń dla rodzin pacjentów opuszczających centrum.

  „Bardzo brakuje miejsc opieki dla ludzi starszych, ale centrum powstanie nie tylko z myślą o seniorach. To inwestycja dla naszych dzieci, dla nas i dla naszych rodziców” – podkreśla prezydent Sopotu Jacek Karnowski – „Tylko oddział geriatryczny ma szanse obecnie na pozyskanie kontraktu z NFZ, dlatego jest to dla nas priorytetowa inwestycja. Jednocześnie cały czas poszukujemy prywatnego inwestora na szpital przy ul. Polnej, inwestora, który byłby gotów ponieść ryzyko działalności bez środków z NFZ”.

  Koszt budowy sopockiego centrum geriatrycznego szacowany jest na ok. 23 mln złotych. Projekt będzie aplikował o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. W czerwcu 2013 roku został zgłoszony do konkursu w ramach Funduszy Norweskich, gdzie dofinansowanie sięga 80 proc. wartości inwestycji. Wkład własny zapewni Miasto Sopot oraz Samorząd Województwa Pomorskiego.

  Sopockie Centrum Seniora

  Działalność Centrum wzorowana jest na najlepszych przykładach z całej Europy. Osoby zainteresowane zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej: dpssopot.pl

   

  Program prozdrowotny "Zdrowi i Aktywni"

  Bezpłatne zajęcia odbywające się w różnych lokalizacjach Sopotu, latem na świeżym powietrzu, zimą – w zadaszonych i ogrzewanych miejscach; mieszkańcy kilka razy w tygodniu mogą uczęszczać na zajęcia m.in. gimnastyki kręgosłupa, fitness, pilates, taniec brzucha, body art, tai-chi czy zumby.


  Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Zdrowi i Aktywni. Więcej informacji na stronie serwisu MlodySopot.pl w zakładce Zdrowi i Aktywni. "Zdrowi i Aktywni" to jeden z największych sopockich programów promocji zdrowego stylu życia, w którym biorą udział specjaliści – dietetycy, pedagodzy, trenerzy, animatorzy oraz przedstawiciele jednostek samorządowych i pozarządowych. Głównym celem programu jest poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Sopotu poprzez m.in. stworzenie możliwości uczestnictwa w nieodpłatnych zajęciach – tai chi, fitness, gimnastycznych, tanecznych.

   

  sen2
  zdrowie3

  Kluby Seniora wspierane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Sopocie

  Kluby Seniora wspierane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Sopocie:

  1.    Klub Seniora „Rodzina” działający przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Kamienny Potok”
  ul. Kraszewskiego 31
  tel. 888 820 723
  Spotkania odbywają się w piątki o godz. 14.30

  2.    Klub Seniora przy Spółdzielni Mieszkaniowej
  ul. Kolberga 9
  tel. 58 551 93 00
  Spotkania odbywają się we wtorki o godz. 15.00

  3.    Klub Seniora „Liga Kobiet”
  ul. Sikorskiego 7
  tel. 535 670 925
  Spotkania odbywają się w piątki o godz. 15.00


  Pozostałe:
  1.    Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sopocie
  ul. Kościuszki 25/27
  81-704    Sopot
  tel. 58 521 37 29
  Godziny pracy biura: poniedziałek i czwartek od 9.00 – 13.00

  2.    Dzienny Dom Pobytu
  ul. Mickiewicza 49
  tel. 58 551 23 18

  3.    Środowiskowy Dom Samopomocy (dla osób z chorobą Alzheimera)
  prowadzony przez Fundację „Niesiemy Pomoc”
  ul. Kopernika 11
  tel. 58 661 77 27

  seniorzy6

   

   

  Wraz z końcem 2014 roku zakończył się sopocki projekt na rzecz dojrzałych osób. Od września 2012 r. Gmina Miasta Sopotu była partnerem ponadnarodowego projektu „SENIOR CAPITAL” (pełny tytuł: „Develop human capital of seniors to increase their economic and social value in a knowledge based and competitive economy”), którego głównym założeniem była aktywizacja zawodowa i społeczna przedstawicieli pokolenia 50+. Choć rpogram dobiegł końca, wolontariusze, którzy zaangażowali się w życie Sopotu nadal czynnie działają i zarażają swoją pasją do czynienia dobra pozostałych.

  Inicjatywa "Senior Capital" stanowi naturalną kontynuację realizowanego w latach 2008-2012 projektu “Quality Ageing in an Urban Environment” (znanego również pod akronimem „Q-AGEING”), w ramach którego m.in. stworzona została w naszym mieście dedykowana seniorom sieć punktów bezpłatnego dostępu do Internetu. Tzw. „kąciki seniora” zlokalizowane zostały w dwóch filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej, Sopockim Centrum Seniora oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. W pierwszym etapie projektu „SENIOR CAPITAL” przeprowadzono szereg analiz na poziomie lokalnym oraz ogólnoeuropejskim, które ukazały kompleksowy obraz sytuacji osób 50+ w dziedzinach takich jak np. edukacja, zatrudnienie czy aktywność społeczna.

  W ich rezultacie narodził się pomysł realizacji projektu pilotażowego „Wolontariat 50+ na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Sopocie”. W ten sposób szeroka ponadnarodowa inicjatywa zyskała u nas swój lokalny wymiar, z którego sopocianie korzystają nie tylko w sposób bezpośredni skorzystać (jako pensjonariusze DPS), ale mogli również aktywnie się w niego zaangażować (jako wolontariusze).

  Więcej informacji dla wolontariuszy powyżej 50-ego roku życie na stronie DPS: http://dpssopot.pl/

  Opieka długoterminowa

  Realizator:  Vita – Med.”  Sopot ul. Kazimierza Wielkiego14 . Tel:  607 384 297

  Opieką długoterminową domową obejmowani będą pacjenci chorzy, chorzy przewlekle, terminalnie, samotni, niepełnosprawni mieszkańcy miasta i gminy miasta Sopotu , którzy wymagają pomocy i pielęgnacji w domu na podstawie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową, oraz kartą oceny stanu pacjenta wg skali Bahrtel.   

   

   

  Program Profilaktyki Nowotworu Gruczołu Krokowego

  Realizator: Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią. Poradnia Urologiczna  Sopot,  ul. B. Chrobrego 10. Tel.58 555 81 13

  Program skierowany do  mężczyzn  zamieszkałych  w Sopocie , którzy ukończyli 50 rok życia. Program obejmuje badanie per rectum wykonane przez specjalistę oraz oznaczenie poziomu PSA, USG prostaty ( TRUS), w przypadku wskazań uroflometrię  oraz biopsję cienkoigłową. Skierowanie nie jest wymagane. Rejestracja osobiście lub telefonicznie na określony dzień i godzinę.

  Szczęśliwy senior w Sopocie

  sen4

  Domy sąsiedzkie - centra aktywności międzypokoleniowej

  Miejsce otwarte dla seniorów i dzieci, ciekawe zajęcia, miejsce spotkań i wzajemnych  inspiracji – taką rolę będą pełnić Sopockie Domy Sąsiedzkie, które powstaną w różnych punktach miasta.

  Domy Sąsiedzkie to jeden z elementów „Programu strategicznego na rzecz seniorów do 2020 roku”. Projekt tego sopockiego dokumentu, powstały m.in. w oparciu o szerokie  badania wśród sopockich seniorów zostanie w maju przedstawiony do konsultacji mieszkańcom.

  Zobacz Raport z badania: „Sopocki senior – potrzeby i aktywność starszych mieszkańców Sopotu”.

  Prace nad tym dokumentem to nie tylko badanie potrzeb i oczekiwań osób starszych, lecz także wprowadzanie w życie rozwiązań, które są na nie odpowiedzią.  Dlatego równolegle do konsultacji społecznych nad projektem Programu zostaną powołane do życia międzypokoleniowe Sopockie Domy Sąsiedzkie i rozszerzona zostanie idea wolontariatu senioralnego. Powstanie także biuletyn informacyjny adresowany do osób starszych.

  - Od lat realizujemy wiele działań na rzecz osób w wieku 50+, takich jak działalność Domu Pomocy Społecznej, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, monitorowanie potrzeb i oczekiwań seniorów badaniami jakościowymi i ilościowymi, teleopieka, czy projekt „Kawiarenka dla seniora” – mówi Joanna Cichocka-Gula, wiceprezydent Sopotu – Powstający dokument pozwoli nam jeszcze pełniej odpowiedzieć na potrzeby osób starszych i sprawić, że będą bardziej aktywni w swoim środowisku. 

   

  Kawiarnia dla seniora

  Sopockie kawiarnie zapraszają seniorów, mieszkańców Sopotu powyżej 60 roku życia do miłego spędzenia czasu przy filiżance kawy lub herbaty za symboliczne 1 zł.

  Zaproszenie skierowane jest do wszystkich sopockich seniorów, bez względu na wysokość dochodu. Chcemy w ten sposób zachęcić starsze osoby do aktywności, do wyjścia z domu. Takie spotkanie w przytulnej kawiarence może być okazją do odnowienia starych znajomości lub poznania kogoś nowego. Chcemy zachęcić szczególnie tych bardziej aktywnych seniorów aby zaprosili np. swoich samotnych sąsiadów do wspólnego „wyjścia na kawę”.

  Projekt „Kawiarnia dla seniora”, realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie od marca 2009 r. dzięki uprzejmości sopockich lokali, które fundują seniorom kawę lub herbatę.

  Realizując te projekt wspólnie z sopockimi lokalami przełamujemy stereotypy na temat starości, pokazujemy, że dla każdego człowieka jest miejsce w społeczeństwie, że osoby starsze mają takie same prawa jak każdy z nas do udziału w życiu społecznym, do korzystania z jego uroków.

  Aby skorzystać z „Kawiarni dla Seniora” wystarczy posiadać Kartę Sopocką.

  LOKALE UCZESTNICZĄCE W PROJEKCIE „KAWIARNIA DLA SENIORA”:

  * TOPOS CAFE, Aleja Niepodległości 804 A
  od wtorku do niedzieli w godz. 13.00-18.00

  * KAWIARENKA TURYSTYCZNA, Plac Zdrojowy 2
  od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-11.00

  * 3 SIOSTRY, Powstańców Warszawy 6 (Dom Zdrojowy)
  od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-16.00

  * KLUB ATELIER, Aleja Franciszka Mamuszki 2
  od poniedziałku do niedzieli w godz. 12.00-18.00

  Uprzejmie prosimy o przestrzeganie dni i godzin wyznaczonych przez kawiarnie.

   

  sen5

  Sopockie Targi Seniora

  Sopockie Targi Seniora to jedna z pierwszych w Polsce, profesjonalna impreza wystawiennicza o charakterze edukacyjno-kulturalnym dedykowana seniorom oraz ich rodzinom. Inicjatywa ta cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Sopotu, Trójmiasta oraz całego regionu i na trwałe wpisała się do kalendarza wydarzeń skierowanych do stale powiększającej się grupy seniorów.

  Sopockie Tragi Seniora są miejscem gdzie spotykają się przedstawiciele różnych branż, organizacje i instytucje, które oferują produkty i usługi dostosowane do potrzeb i możliwości osób starszych. Wydarzenie to ma charakter edukacyjno-kulturalny, dlatego ważnym elementem, obok stoisk wystawienniczych, są warsztaty, pokazy, wykłady oraz badania profilaktyczne.

  Wydarzenie organizowane jest corocznie jesienią.

  Szczegółowe informacje:

  targiseniora.pl

  sen3

  Turnusy w Sanatorium Leśnik

  Turnusy organizowane są w ramach programu „Zapobieganie Niepełnosprawności Osób w Podeszłym Wieku”. Zapisy, które odbywają się co roku, przeprowadzane są na przełomie kwietnia i maja. Zapisać może się każdy mieszkaniec Sopotu, który ukończył 70-ty rok życia i nie korzystał z turnusu w roku poprzednim (w tym sensie, choć zapisy są co roku, poszczególne osoby mogą brać w nim udział nie częściej niż co 2 lata).

  W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, weźmie w nim udział około 200 osób. Ten bezpłatny turnus rehabilitacyjny jest 10-ciodniowy. W programie zajęć, które odbywają się codziennie od godziny 9 do 15 są m.in.: gimnastyka, porady i zabiegi lekarskie oraz obiad. Programem „Zapobiegania Niepełnosprawności Osób w Podeszłym Wieku” objęci zostali mieszkańcy Sopotu którzy ukończyli 70 r.ż. Program realizowany jest poprzez 10 dniowe turnusy rehabilitacyjne w systemie dziennym od godz. 9.00 do 15.00.

  Kwalifikacje do programu odbywają się na podstawie skierowania od lekarza POZ. W programie uczestniczyć mogą osoby, które u ubiegłym roku nie korzystały z programu.

  W trakcie pobytu każdy pacjent jest codziennie poddawany badaniu lekarskiemu, ustalono  indywidualny program rehabilitacyjny obejmujący zabiegi fizjoterapeutyczne, gimnastykę oddechową na tężni oraz gimnastykę usprawniającą. Dla każdego pacjenta prowadzona jest dokumentacja określona w odpowiednich przepisach. Podczas pobytu w sanatorium pacjentami opiekuje się wykwalifikowana pielęgniarka. Pacjentom zapewniono także obiad w ramach kosztów SP ZOZ „Uzdrowisko  Sopot”. W wolnym czasie, przeznaczonym na odpoczynek odbywają się spotkania z specjalistami, zajęcia poznawcze itp.


  Program realizowany jest od 2002 roku.

   Ilość osób objętych programem:

  w 2002 r. 274
  w 2003 r. 193
  w 2004 r. 183
  w 2005 r. 183
  w 2006 r. 179
  w 2007 r. 164
  w 2008 r. 203
  w 2009 r. 237
  w 2010 r. 234
  w 2011 r. 240
  w 2012 r. 240
  w 2013 r. 200
  w 2014 r. 200
  w 2015 r. 230
  w 2016 r. 315
  Łączna ilość mieszkańców objętych programem  w latach 2002 - 2012 2330
  seniorzy3
  © 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
  PROJEKT I WYKONANIE: PHENO