Straż Miejska Sopot

Straż Miejska - aktualności

Pożegnanie Marka Grabowskiego

21.05.2019

Dnia 11 maja br. pożegnaliśmy naszego współpracownika, kolegę i przyjaciela Marka Grabowskiego. Marek rozpoczął służbę w Straży Miejskiej w roku 1997 i przez 22 lata zawsze z należytą starannością wypełniał swoje obowiązki. Tworzył w zespole przyjacielską atmosferę oraz przekazywał swoją wiedzę młodszym pokoleniom strażników.

Dnia 11 maja br. pożegnaliśmy naszego współpracownika, kolegę i przyjaciela Marka Grabowskiego. Marek rozpoczął służbę w Straży Miejskiej w roku 1997 i przez 22 lata zawsze z należytą starannością wypełniał swoje obowiązki. Tworzył w zespole przyjacielską atmosferę oraz przekazywał swoją wiedzę młodszym pokoleniom strażników. Zawsze był otwarty na ludzi, świat i jego sprawy, zaangażowany na rzecz pomocy człowiekowi w potrzebie. Posiadał  swoje, głęboko przemyślane zdanie, którego potrafił bronić będąc jednocześnie otwarty na argumenty innych i zdolny
do kompromisu, nie szukając w żadnej sprawie swojego interesu i korzyści. Życiowy optymizm i pogoda ducha były dla nas zawsze dobrym przykładem zachowania
w sytuacjach trudnych. Jego uśmiech i znane powszechnie poczucie humoru, niejednokrotnie pozwalały znaleźć dobre wyjście z konfliktów i problemów, przywracając właściwe proporcje i podejście w różnych sprawach. Dziękujemy za Twoją pracę, zaangażowanie i Twoją obecność wśród nas, która ufamy głęboko nie kończy się tym fizycznym rozstaniem.

 Całej Rodzinie Zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Drogi Marku, nasz Przyjacielu

Spoczywaj w pokoju!

ROZWIŃ

Remont drogi rowerowej

13.05.2019

Nadal trwa remont trasy rowerowej wzdłuż Al. Wojska Polskiego. Dla rowerzystów zostały wyznaczone objazdy oraz ustawiono znaki drogowe informujące o zakazie ruchu pojazdów w obu kierunkach oraz zakazie wjazdu rowerów. Jednak wielu prowadzących jednoślady nie stosuje się do wymaganych przepisów czym nie tylko łamie prawo, ale także stwarza realne zagrożenie dla pieszych. 

Nadal trwa remont trasy rowerowej wzdłuż Al. Wojska Polskiego. Dla rowerzystów zostały wyznaczone objazdy oraz ustawiono znaki drogowe informujące o zakazie ruchu pojazdów w obu kierunkach oraz zakazie wjazdu rowerów. Jednak wielu prowadzących jednoślady nie stosuje się do wymaganych przepisów czym nie tylko łamie prawo, ale także stwarza realne zagrożenie dla pieszych. Municypalni każdego dnia regularnie patrolują trasę wzdłuż Al. Wojska Polskiego, a wobec osób nieprzestrzegających  przepisów funkcjonariusze stosują środki przewidziane w kodeksie wykroczeń
i kodeksie postepowania w sprawach o wykroczenia . Rowerzysta łamiący przepis może zostać ukarany mandatem karnym w wys. Od 20 do 500 zł.

ROZWIŃ

Zajęcia dla dzieci w Straży Miejskiej

30.04.2019

Straż Miejska wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców w ramach współpracy z sopockimi przedszkolami przeprowadziła dodatkowe zajęcia profilaktyczne dla dzieci. W dniach 16 -18 kwietnia 2019r. gościliśmy dzieci z Integracyjnego punktu przedszkolnego „Tuptusie” oraz Przedszkola nr 2 i 5. Dziś 23 kwietnia 2019r. czas spędziło z nami dwóch rezolutnych przedszkolaków – Leon i Borys, dla których municypalni zorganizowali specjalne warsztaty.

                Chłopcy poznali zasady bezpiecznego poruszania się na drodze , wzięli udział w wyścigach pojazdów uprzywilejowanych, rozwiązywali quizy i łamigłówki, obejrzeli film edukacyjny o przestrzeganiu zasad ruchu drogowego a także rozegrali ze strażnikami mecz piłki nożnej. Dodatkową atrakcją był spacer oraz zwiedzanie Opery Leśnej wraz z komendantem Tomaszem Duszą.

                Na zakończenie zabawy chłopcy dostali otrzymywali pamiątkowe dyplomy i gadżety.

Straż Miejska wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców w ramach współpracy z sopockimi przedszkolami przeprowadziła dodatkowe zajęcia profilaktyczne dla dzieci. W dniach 16 -18 kwietnia 2019r. gościliśmy dzieci z Integracyjnego punktu przedszkolnego „Tuptusie” oraz Przedszkola nr 2 i 5. Dziś 23 kwietnia 2019r. czas spędziło z nami dwóch rezolutnych przedszkolaków – Leon i Borys, dla których municypalni zorganizowali specjalne warsztaty.

                Chłopcy poznali zasady bezpiecznego poruszania się na drodze , wzięli udział w wyścigach pojazdów uprzywilejowanych, rozwiązywali quizy i łamigłówki, obejrzeli film edukacyjny o przestrzeganiu zasad ruchu drogowego a także rozegrali ze strażnikami mecz piłki nożnej. Dodatkową atrakcją był spacer oraz zwiedzanie Opery Leśnej wraz z komendantem Tomaszem Duszą.

                Na zakończenie zabawy chłopcy dostali otrzymywali pamiątkowe dyplomy i gadżety.

 

 

 

ROZWIŃ

Ośmioletni Marcel najmłodszym zgłaszającym o popełnieniu wykroczenia

30.04.2019

24 kwietnia 2019r. gościliśmy w siedzibie Straży Miejskiej wyjątkową osobę. Ośmioletni Marcel jest najmłodszym mieszkańcem naszego miasta, od którego otrzymaliśmy zgłoszenie o popełnianych wykroczeniach. W swoim piśmie Marcel opisał bardzo rozległy i powszechny problem oraz nagminne łamanie obowiązujących przepisów dotyczących palenia papierosów w miejscach publicznych.

Komendant SM w rozmowie z Marcelem i jego rodziną opowiedział o działaniach podejmowanych przez municypalnych mających na celu zapobieganie poruszonej przez chłopca kwestii oraz wręczył pamiątkowe upominki.

24 kwietnia 2019r. gościliśmy w siedzibie Straży Miejskiej wyjątkową osobę. Ośmioletni Marcel jest najmłodszym mieszkańcem naszego miasta, od którego otrzymaliśmy zgłoszenie o popełnianych wykroczeniach. W swoim piśmie Marcel opisał bardzo rozległy i powszechny problem oraz nagminne łamanie obowiązujących przepisów dotyczących palenia papierosów w miejscach publicznych.

Komendant SM w rozmowie z Marcelem i jego rodziną opowiedział o działaniach podejmowanych przez municypalnych mających na celu zapobieganie poruszonej przez chłopca kwestii oraz wręczył pamiątkowe upominki.

ROZWIŃ

Straż Miejska a nieuczciwi handlarze

30.04.2019

Wraz z piękną pogodą powrócił problem nielegalnego handlu balonami w naszym mieście. Strażnicy miejscy dnia 21 kwietnia br. podjęli interwencję w związku ze zgłoszeniem sprzedaży balonów na Placu Przyjaciół Sopotu przez osobę nieposiadającą pozwolenia na prowadzenie działalności. Wskazanemu sprzedawcy municypalni kilkukrotnie tego samego dnia zwracali uwagę
i przedstawiali konsekwencje prawne jego postępowania a także wzywali do zaprzestania działalności jednak nie odniosło to pożądanego efektu. 

Wraz z piękną pogodą powrócił problem nielegalnego handlu balonami w naszym mieście. Strażnicy miejscy dnia 21 kwietnia br. podjęli interwencję w związku ze zgłoszeniem sprzedaży balonów na Placu Przyjaciół Sopotu przez osobę nieposiadającą pozwolenia na prowadzenie działalności. Wskazanemu sprzedawcy municypalni kilkukrotnie tego samego dnia zwracali uwagę
i przedstawiali konsekwencje prawne jego postępowania a także wzywali do zaprzestania działalności jednak nie odniosło to pożądanego efektu. Wobec podjętej przez sprzedającego próby ucieczki
z miejsca zdarzenia strażnicy po krótkim pościgu ujęli sprawcę i przetransportowali do samochodu służbowego w celu wykonania dalszych czynności. Sprawca wykroczenia podczas ujęcia stawiał czynny opór kładąc się na ziemi, szamotał się, wyrywał ręce podczas próby założenia kajdanek. Wykonywanie czynności municypalnym utrudniali także obserwatorzy zdarzenia, którzy szarpali strażników za umundurowanie oraz próbowali odciągnąć ich od ujętego mężczyzny.

                Straż Miejska zawsze działa zgodnie z zakresem naszych uprawnień mając na celu zapewnienie spokoju i porządku publicznego w naszym mieście. Przeprowadzane przez nas czynności służbowe nigdy nie są skierowane przeciwko niewinnym osobom a działanie osób postronnych może poważnie utrudnić naszą pracę

                Handlarze balonami działają bezprawnie nie posiadając wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz prowadzą sprzedaż na terenie należącym do gminy poza miejscem wyznaczonym czym naruszają przepisy art. 60¹§1 oraz art. 60³§1 kodeksu wykroczeń. Takie procedery będą przez nas napiętnowane, gdyż nie tylko są niezgodne z prawem, ale także godzą w interes tych przedsiębiorców, którzy legalnie prowadzą swoje firmy i płacą podatki na rzecz gminy.

ROZWIŃ

 Kierownictwo

WIĘCEJ

PROFILAKTYKA W STRAŻY MIEJSKIEJ SOPOT

WIĘCEJ

Rewirowi

WIĘCEJ

KONTAKT

Straż Miejska Sopot

Godziny urzędowania:

Dyżurka czynna : całodobowo

Administracja: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-15:00

Adres do korespondencji:
Ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
Tel. alarmowy  986
Tel. 58 52 13 850
Fax.  58 52 13 856

dyzurka@um.sopot.pl


Komendant Straży Miejskiej
Tomasz Dusza
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 854
strazkom@sopot.pl


Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
Paweł Zgliński
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 852

wykroczenia@um.sopot.pl


Profilaktyka
St.Insp. Magdalena Jażdżewska
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 855

magdalena.jazdzewska@um.sopot.pl

 

Kierownik Referatu Prewencji

Wojciech Kopowski                                                             ul. A. Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 852

wojciech.kopowski@um.sopot.pl

 

Operator Monitoringu Miejskiego
Maciej Szarafiński
Ul. Kościuszki 25/27
81-704  Sopot
Tel. 58 52 13 851

Posterunek Straży Miejskiej

Ul. Tenisowa 2
81-711  Sopot
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:30

Skargi i wnioski przyjmuje Komendant Straży Miejskiej w każdy czwartek od godziny 13.00-15.00.

ZADANIA I UPRAWNIENIA STRAŻY MIEJSKIEJ W SOPOCIE

Do zadań straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

WIĘCEJ

identyfikatory

BEZPŁATNE ABONAMENTY DLA MIESZKAŃCÓW

WIĘCEJ
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO