Straż Miejska Sopot

Straż Miejska - aktualności

Mężczyzna na torach

22.01.2019

17 stycznia godzina 17.40 na numer alarmowy 986 dzwoni dyspozytor 112 – „Nn. mężczyzna znajduje się na torach kolejowych”. Dyżurny niezwłocznie wysyła we wskazane miejsce patrol Straży Miejskiej. Po przybyciu na peron strażnicy zauważyli siedzącego na torowisku starszego mężczyznę. 

17 stycznia godzina 17.40 na numer alarmowy 986 dzwoni dyspozytor 112 – „Nn. mężczyzna znajduje się na torach kolejowych”. Dyżurny niezwłocznie wysyła we wskazane miejsce patrol Straży Miejskiej. Po przybyciu na peron strażnicy zauważyli siedzącego na torowisku starszego mężczyznę. Natychmiast został on zabrany z torów. W czasie rozpytania starszy Pan nie potrafił wyjaśnić dlaczego siedział w tak niebezpiecznym miejscu i w jaki sposób znalazł się w Sopocie. Udało się jednak ustalić jego podstawowe dane osobowe. Mieszkańcem zaopiekowali się ratownicy medyczni do czasu przybycia rodziny seniora.

ROZWIŃ

Zabezpieczenie WOŚP

16.01.2019

Jak co roku sopocka Straż Miejska wspomagała akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Strażnicy skupili się przede wszystkim na zabezpieczeniu porządku publicznego w miejscach, gdzie wolontariusze zbierali datki. Nie zabrakło municypalnych także na plaży podczas pokazów pojazdów militarnych. Włączyliśmy się też w zabezpieczenie przejazdu cyklistów Stowarzyszenia „Rowerowa Gdynia”. W czasie 27 finału WOŚP nie doszło do incydentów na terenie Sopotu.

Jak co roku sopocka Straż Miejska wspomagała akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Strażnicy skupili się przede wszystkim na zabezpieczeniu porządku publicznego w miejscach, gdzie wolontariusze zbierali datki. Nie zabrakło municypalnych także na plaży podczas pokazów pojazdów militarnych. Włączyliśmy się też w zabezpieczenie przejazdu cyklistów Stowarzyszenia „Rowerowa Gdynia”. W czasie 27 finału WOŚP nie doszło do incydentów na terenie Sopotu.

ROZWIŃ

Pożar mieszkania

08.01.2019

7 stycznia około 3 nad ranem doszło do pożaru przy ul. Sobieskiego. Na miejsce  zdarzenia zadysponowany został także patrol Straży Miejskiej, który zgodnie z obowiązującymi procedurami zajął się transportem osób poszkodowanych do wyznaczonych hoteli. Z tego rodzaju pomocy skorzystało kilka osób. Obecnie trwa ustalanie przyczyny powstania pożaru.

7 stycznia około 3 nad ranem doszło do pożaru przy ul. Sobieskiego. Na miejsce  zdarzenia zadysponowany został także patrol Straży Miejskiej, który zgodnie z obowiązującymi procedurami zajął się transportem osób poszkodowanych do wyznaczonych hoteli. Z tego rodzaju pomocy skorzystało kilka osób. Obecnie trwa ustalanie przyczyny powstania pożaru.

ROZWIŃ

Pomoc dla seniora

07.01.2019

W czwartkowe popołudnie do dyżurnego Straży Miejskiej zadzwonił zaniepokojony mieszkaniec Sopotu, który zaobserwował idącego ul. Reja starszego mężczyznę.

Na miejscu strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Nie byłoby w tym nic zaskakującego gdyby nie fakt, iż 90 letni mężczyzna, poruszający się przy pomocy balkonika znajdował się w środku lasu. Mężczyzna zamiast zimowego obuwia miał na nogach kapcie.  Po krótkiej rozmowie mundurowych z mężczyzną okazało się, że starszy Pan wybrał się na spacer i nie potrafił dotrzeć samodzielnie do domu. Strażnicy podjęli decyzję aby bezpiecznie mężczyznę odwieźć do miejsca zamieszkania.

W czwartkowe popołudnie do dyżurnego Straży Miejskiej zadzwonił zaniepokojony mieszkaniec Sopotu, który zaobserwował idącego ul. Reja starszego mężczyznę.

Na miejscu strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Nie byłoby w tym nic zaskakującego gdyby nie fakt, iż 90 letni mężczyzna, poruszający się przy pomocy balkonika znajdował się w środku lasu. Mężczyzna zamiast zimowego obuwia miał na nogach kapcie.  Po krótkiej rozmowie mundurowych z mężczyzną okazało się, że starszy Pan wybrał się na spacer i nie potrafił dotrzeć samodzielnie do domu. Strażnicy podjęli decyzję aby bezpiecznie mężczyznę odwieźć do miejsca zamieszkania.

ROZWIŃ

Surfer na fali

07.01.2019

2 stycznia z uwagi na silne wiatry władze miasta i Kąpieliska Morskiego Sopot zdecydowały o zamknięciu sopockiego mola. Silny wiatr i duże fale były na tyle niebezpieczne, iż spacer po molo mógł zakończyć się tragicznie.

Nie przeszkodziło to jednak odważnemu surferowi na ekstremalne pokazy swoich umiejętności tuż przy konstrukcji pomostu, gdzie zagrożeniem były drewniane fragmenty oderwane od molo. Na szczęście w pobliżu byli strażnicy, którzy zapobiegli tragedii,  informując mężczyznę o zagrażających go niebezpieczeństwach. Mężczyzna za swoją niefrasobliwość został ukarany mandatem karnym.

2 stycznia z uwagi na silne wiatry władze miasta i Kąpieliska Morskiego Sopot zdecydowały o zamknięciu sopockiego mola. Silny wiatr i duże fale były na tyle niebezpieczne, iż spacer po molo mógł zakończyć się tragicznie.

Nie przeszkodziło to jednak odważnemu surferowi na ekstremalne pokazy swoich umiejętności tuż przy konstrukcji pomostu, gdzie zagrożeniem były drewniane fragmenty oderwane od molo. Na szczęście w pobliżu byli strażnicy, którzy zapobiegli tragedii,  informując mężczyznę o zagrażających go niebezpieczeństwach. Mężczyzna za swoją niefrasobliwość został ukarany mandatem karnym.

ROZWIŃ

 Kierownictwo

WIĘCEJ

PROFILAKTYKA W STRAŻY MIEJSKIEJ SOPOT

WIĘCEJ

Rewirowi

WIĘCEJ

KONTAKT

Straż Miejska Sopot

Godziny urzędowania:

Dyżurka czynna : całodobowo

Administracja: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-15:00

Adres do korespondencji:
Ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
Tel. alarmowy  986
Tel. 58 52 13 850
Fax.  58 52 13 856

dyzurka@um.sopot.pl


Komendant Straży Miejskiej
Tomasz Dusza
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 854
strazkom@sopot.pl


Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
Paweł Zgliński
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 852

wykroczenia@um.sopot.pl


Profilaktyka
St.Insp. Magdalena Jażdżewska
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 855

magdalena.jazdzewska@um.sopot.pl

 

Kierownik Referatu Prewencji

Wojciech Kopowski                                                             ul. A. Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 852

wojciech.kopowski@um.sopot.pl

 

Operator Monitoringu Miejskiego
Maciej Szarafiński
Ul. Kościuszki 25/27
81-704  Sopot
Tel. 58 52 13 851

Posterunek Straży Miejskiej

Ul. Tenisowa 2
81-711  Sopot
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:30

Skargi i wnioski przyjmuje Komendant Straży Miejskiej w każdy czwartek od godziny 13.00-15.00.

ZADANIA I UPRAWNIENIA STRAŻY MIEJSKIEJ W SOPOCIE

Do zadań straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

WIĘCEJ

identyfikatory

BEZPŁATNE ABONAMENTY DLA MIESZKAŃCÓW

WIĘCEJ
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO