Straż Miejska Sopot

Straż Miejska - aktualności

Sopockie Mikołajki

12.12.2017

 

Sopockie Mikołajki odbyły się w ostatnią sobotę w Hali 100-lecia przy ul. Goyki. Strażnicy miejscy przygotowali z tej okazji szereg atrakcji dla dzieci. W konkursach plastycznych wzięło udział 58 małych mieszkańców Sopotu. Każde dziecko otrzymało od nas drobny upominek. Spotkanie z dziećmi, było także okazją do rozmów z dziećmi na temat bezpieczeństwa.

 

 

 
   

Sopockie Mikołajki odbyły się w ostatnią sobotę w Hali 100-lecia przy ul. Goyki. Strażnicy miejscy przygotowali z tej okazji szereg atrakcji dla dzieci. W konkursach plastycznych wzięło udział 58 małych mieszkańców Sopotu. Każde dziecko otrzymało od nas drobny upominek. Spotkanie z dziećmi, było także okazją do rozmów z dziećmi na temat bezpieczeństwa.

 

 

 

ROZWIŃ

PRZYŁAPANI PLAKACIARZE

07.12.2017

30 listopada, kilka minut po godzinie 24:00 na Al. Niepodległości w Sopocie, patrol zmotoryzowany sopockiej Straży Miejskiej zauważył dwóch młodych mężczyzn, naklejających plakaty na skrzynkach sterowania  sygnalizacją świetlną. Młodzi ludzie byli tak zajęci plakatowaniem, że nie zauważyli nawet nadjeżdżającego radiowozu.

30 listopada, kilka minut po godzinie 24:00 na Al. Niepodległości w Sopocie, patrol zmotoryzowany sopockiej Straży Miejskiej zauważył dwóch młodych mężczyzn, naklejających plakaty na skrzynkach sterowania  sygnalizacją świetlną. Młodzi ludzie byli tak zajęci plakatowaniem, że nie zauważyli nawet nadjeżdżającego radiowozu. Interwencja zakończyła się mandatem karnym w wysokości 500zł i skierowaniem wniosku o ukaranie, ponieważ jeden z mężczyzn odmówił przyjęcia mandatu. Podczas interwencji okazało się, że mężczyźni ci poruszali się samochodem osobowym który zaparkowali ….na skrzyżowaniu ulic. Za to wykroczenie także został ukarany jeden z nich.

 

ROZWIŃ

ZANIECZYSZCZENIE DROGI

22.11.2017

Podczas służby patrolowej w dniu 16 listopada, funkcjonariusze Straży Miejskiej udali się na interwencję w sprawie zanieczyszczania drogi publicznej przy ul. Łokietka. Na miejscu ustalono, że przyczyną znacznego zanieczyszczenia jezdni, była niefrasobliwość kierowców pojazdów ciężarowych przewożących ziemię.

 

Podczas służby patrolowej w dniu 16 listopada, funkcjonariusze Straży Miejskiej udali się na interwencję w sprawie zanieczyszczania drogi publicznej przy ul. Łokietka. Na miejscu ustalono, że przyczyną znacznego zanieczyszczenia jezdni, była niefrasobliwość kierowców pojazdów ciężarowych przewożących ziemię. W wyniku podjętych działań ustalono i ukarano mandatem sprawcę wykroczenia. Oczyszczona została także jezdnia. Warto pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu przewożonego ładunku, aby nie pozostawiać po sobie pamiątek na drogach.

ROZWIŃ

Profilaktyka

16.11.2017

W ramach programu profilaktycznego „Od przedszkola do seniora”, sopoccy Strażnicy Miejscy prowadzą zajęcia w placówkach oświatowych.

W ramach programu profilaktycznego „Od przedszkola do seniora”, sopoccy Strażnicy Miejscy prowadzą zajęcia w placówkach oświatowych. W tegorocznej edycji tego programu poruszane zostaną następujące zagadnienia:

  1. Straż Miejska jako instytucja przyjazna i pomocna dzieciom
  2. Bezpieczne dziecko
  3. Bezpieczna droga dzieci do szkoły
  4. Agresja i przemoc
  5. Internet- umiejętność korzystania z sieci.

Mamy nadzieję, że zajęcia z dziećmi i młodzieżą cieszyć się będą takim samym zainteresowaniem jak w ubiegłym roku szkolnym.

ROZWIŃ

JESIENNE PORZĄDKI

15.11.2017

Trwa jesienne sprzątanie sopockich ulic. Pracownicy ZOM-U sprzątają liście, natomiast Strażnicy Miejscy usuwają pojazdy, których stan wskazuje, że od dłuższego czasu nie są one używane. W 2017 roku usunięto z dróg 67 pojazdów w tym 5 wraków.

Trwa jesienne sprzątanie sopockich ulic. Pracownicy ZOM-U sprzątają liście, natomiast Strażnicy Miejscy usuwają pojazdy, których stan wskazuje, że od dłuższego czasu nie są one używane. W 2017 roku usunięto z dróg 67 pojazdów w tym 5 wraków.

ROZWIŃ

 Kierownictwo

WIĘCEJ

PROFILAKTYKA W STRAŻY MIEJSKIEJ SOPOT

WIĘCEJ

Rewirowi

WIĘCEJ

KONTAKT

Straż Miejska Sopot

Godziny urzędowania:

Dyżurka czynna : całodobowo

Administracja: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:30

Adres do korespondencji:
Ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
Tel. alarmowy  986
Tel. 58 52 13 850
Fax.  58 52 13 856

dyzurka@um.sopot.pl


Komendant Straży Miejskiej
Tomasz Dusza
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 854
strazkom@sopot.pl


Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
Paweł Zgliński
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 852

wykroczenia@um.sopot.pl


Profilaktyka
Insp. Magdalena Jażdżewska
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 855

magdalena.jazdzewska@um.sopot.pl


Koordynator Zespołu Rewirowych
St. Insp. Krzysztof Sujkowski
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 853

krzysztof.sujkowski@um.sopot.pl

Skargi i wnioski przyjmuje Komendant Strazy Miejskiej w każdy czwartek od godziny 13.00-15.00.

ZADANIA I UPRAWNIENIA STRAŻY MIEJSKIEJ W SOPOCIE

Do zadań straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

WIĘCEJ

identyfikatory

BEZPŁATNE ABONAMENTY DLA MIESZKAŃCÓW

WIĘCEJ
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO