Straż Miejska Sopot

Straż Miejska - aktualności

BEZPIECZNE WAKACJE

10.06.2018

W czerwcu Straż Miejska we współpracy z Państwową Strażą Pożarną , przeprowadzać będzie akcję zatytułowaną „Bezpieczny wypoczynek oraz  nauka udzielania pierwszej pomocy”. Wszystkie dzieci z klas trzecich  Szkół Podstawowych, zapoznają się z zagrożeniami na jakie narażone są w czasie wakacji, a także będą miały możliwość nauki udzielania pierwszej pomocy i reanimacji na fantomach.

W czerwcu Straż Miejska we współpracy z Państwową Strażą Pożarną , przeprowadzać będzie akcję zatytułowaną „Bezpieczny wypoczynek oraz  nauka udzielania pierwszej pomocy”. Wszystkie dzieci z klas trzecich  Szkół Podstawowych, zapoznają się z zagrożeniami na jakie narażone są w czasie wakacji, a także będą miały możliwość nauki udzielania pierwszej pomocy i reanimacji na fantomach.

ROZWIŃ

PRZEDSZKOLE W STRAŻY MIEJSKIEJ

10.06.2018

Wiosna  to czas kiedy  dzieci z sopockich Przedszkoli odwiedzają komendę Straży Miejskiej. Przedszkolaki  podczas wizyt u strażników maja możliwość poznania pracy funkcjonariuszy, obejrzenia pomieszczeń w których municypalni pracują. Podczas takich spotkań przygotowane są dla dzieci różne formy atrakcji m.in. konkursy, pogadanki jak również nauka poruszania się po drodze przy użyciu autochodzika.

Wiosna  to czas kiedy  dzieci z sopockich Przedszkoli odwiedzają komendę Straży Miejskiej. Przedszkolaki  podczas wizyt u strażników maja możliwość poznania pracy funkcjonariuszy, obejrzenia pomieszczeń w których municypalni pracują. Podczas takich spotkań przygotowane są dla dzieci różne formy atrakcji m.in. konkursy, pogadanki jak również nauka poruszania się po drodze przy użyciu autochodzika. To właśnie ta atrakcja sprawia, że wizyta u strażników jest wyjątkowa. Dzieci mogą poczuć odpowiedzialność jaka spoczywa na kierowcy pojazdu, wcielając się w rolę kierowców. Natomiast pozostałe dzieci stwarzając grupę pieszych uczestników ruchu drogowego tworzą jak gdyby realny świat na drodze.  Takie insynuowane scenki to sytuacje  z życia realnego. Dzieci chętnie dzielą się podczas takich spotkań swoimi doświadczeniami. Mamy wówczas możliwość wytłumaczenia maluchom jak powinny zareagować w sytuacjach kiedy nie zawsze wiedzą jak się zachować.

 

ROZWIŃ

BALONY

10.06.2018

Strażnicy miejscy w Sopocie w przeciągu miesiąca kilkakrotnie już reagowali na wykroczenia związane z nielegalnym handlem na terenie miasta. Do tego procederu dochodzi najczęściej na jednym z najbardziej uczęszczanych miejsc - przy Placu Przyjaciół Sopotu.

Strażnicy miejscy w Sopocie w przeciągu miesiąca kilkakrotnie już reagowali na wykroczenia związane z nielegalnym handlem na terenie miasta. Do tego procederu dochodzi najczęściej na jednym z najbardziej uczęszczanych miejsc - przy Placu Przyjaciół Sopotu. Handlujący balonami wypełnionymi helem nie dość, że nie posiadają zezwolenia z UM, to jeszcze nie mają zgłoszonej działalności gospodarczej. W przypadku ujawnienia tego rodzaju wykroczenia, dochodzi do tymczasowego zajęcia przedmiotów w celu zabezpieczenia przepadku, a przeciwko sprawcy wykroczenia kierowany jest wniosek do Sądu o ukaranie. Za każdym razem informujemy także stosowne Urzędy Skarbowe o prowadzeniu działalności bez stosownego wpisu.

ROZWIŃ

FESTYN WODNY

10.06.2018

2 czerwca na Sopockich Błoniach odbył się Festyn z okazji Dnia Dziecka. Organizatorzy Festynu przygotowali różnego rodzaju atrakcje m.in. gry, zabawy, czy dmuchane zjeżdżalnie. Podczas  imprezy nie mogło zabraknąć Straży Miejskiej.

2 czerwca na Sopockich Błoniach odbył się Festyn z okazji Dnia Dziecka. Organizatorzy Festynu przygotowali różnego rodzaju atrakcje m.in. gry, zabawy, czy dmuchane zjeżdżalnie. Podczas  imprezy nie mogło zabraknąć Straży Miejskiej. Był to wyjątkowy dzień gdzie wszystkie dzieci mogły usiąść w strażniczym radiowozie, a dodatkową atrakcją była możliwość uczestniczenia  w zajęciach z miasteczka ruchu drogowego. Dzięki autochodzikowi wszystkie maluchy mogły wcielić się w rolę pieszego jak i kierowcy pojazdu. Poprzez zabawę dzieci uczyły się prawidłowych zasad korzystania z drogi, poznawały znaki drogowe jak również uczyły się korzystać z sygnalizacji świetlnej. Ta inicjatywa przyczyni się do zwiększenia świadomości dzieci  jak również podniesienia ich bezpieczeństwa.

ROZWIŃ

NAGŁOŚNIENIE

10.06.2018

Podczas patrolu ul Bohaterów Monte Cassino, strażnicy miejscy podjęli kolejną już interwencję wobec osób które wbrew obowiązującym przepisom korzystali podczas występów z głośników emitujących muzykę. Dotychczasowe interwencje strażników, stosowane pouczenia  i uwagi mieszkańców Sopotu nie przynosiły oczekiwanego rezultatu.

Podczas patrolu ul Bohaterów Monte Cassino, strażnicy miejscy podjęli kolejną już interwencję wobec osób które wbrew obowiązującym przepisom korzystali podczas występów z głośników emitujących muzykę. Dotychczasowe interwencje strażników, stosowane pouczenia  i uwagi mieszkańców Sopotu nie przynosiły oczekiwanego rezultatu. Osoby niestosujące się do prawa lokalnego wielokrotnie informowane  były  o konsekwencjach wynikających z nieprzestrzegania przepisów. Mając na uwadze komfort życia mieszkańców jak i przebywających na terenie naszego kurortu turystów, zastosowane zostały środki wynikające z Uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Sopot, Zarządzenia nr 989/2017 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 21 czerwca 2017r Sopot oraz art. 343 ust 2 Prawo Ochrony Środowiska w postaci usunięcia z nieruchomości rzeczy ruchomych. Zabezpieczone głośniki trafiły do magazynu ZDiZ.

ROZWIŃ

 Kierownictwo

WIĘCEJ

PROFILAKTYKA W STRAŻY MIEJSKIEJ SOPOT

WIĘCEJ

Rewirowi

WIĘCEJ

KONTAKT

Straż Miejska Sopot

Godziny urzędowania:

Dyżurka czynna : całodobowo

Administracja: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-15:00

Adres do korespondencji:
Ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
Tel. alarmowy  986
Tel. 58 52 13 850
Fax.  58 52 13 856

dyzurka@um.sopot.pl


Komendant Straży Miejskiej
Tomasz Dusza
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 854
strazkom@sopot.pl


Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
Paweł Zgliński
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 852

wykroczenia@um.sopot.pl


Profilaktyka
St.Insp. Magdalena Jażdżewska
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 855

magdalena.jazdzewska@um.sopot.pl

 

Kierownik Referatu Prewencji

Wojciech Kopowski                                                             ul. A. Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 852

wojciech.kopowski@um.sopot.pl

 

Operator Monitoringu Miejskiego
Maciej Szarafiński
Ul. Kościuszki 25/27
81-704  Sopot
Tel. 58 52 13 851

Skargi i wnioski przyjmuje Komendant Straży Miejskiej w każdy czwartek od godziny 13.00-15.00.

ZADANIA I UPRAWNIENIA STRAŻY MIEJSKIEJ W SOPOCIE

Do zadań straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

WIĘCEJ

identyfikatory

BEZPŁATNE ABONAMENTY DLA MIESZKAŃCÓW

WIĘCEJ
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO