Straż Miejska Sopot

Straż Miejska - aktualności

Laureaci konkursu plastycznego: „Straż Miejska w Sopocie widziana oczami dzieci”

07.04.2017

„Straż Miejska w Sopocie widziana oczami dzieci” to konkurs, który adresowany był do przedszkolaków. Miał na celu m.in. promowanie umiejętności dzieci uzdolnionych plastycznie i zachęcanie do samodzielnego poszukiwania informacji na temat bezpieczeństwa. Konkursem chcieliśmy zachęcić dzieci do kreatywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijania wyobraźni i zdolności plastycznych.

 

„Straż Miejska w Sopocie widziana oczami dzieci” to konkurs, który adresowany był do przedszkolaków. Miał na celu m.in. promowanie umiejętności dzieci uzdolnionych plastycznie i zachęcanie do samodzielnego poszukiwania informacji na temat bezpieczeństwa. Konkursem chcemy zachęcić dzieci do kreatywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijania wyobraźni i zdolności plastycznych.

 

W trzech grupach wiekowych wyłoniono po 3 laureatów, przyznano również po 3 wyróżnienia:

Grupa wiekowa 3-4 lat:

1.           Zosia Filipowicz

2.           Adam Kozel

3.           Jakub Chorosiński

 

Wyróżnienia:

Kaya Abi Yagi

Kaja Górska

Kinga Szelążek

 

Grupa wiekowa 4-5 lat:

1.           Natasza Terentjew

2.           Zuzanna Kazimierska

3.           Oliwia Dubel

 

Wyróżnienia:

Sofiia Tarasenko

Anna Lucia Kopoboru

Martynka Milcarz

 

Grupa wiekowa 5-6 lat

1.           Iga Szubierajska

2.           Layla Diaz-Borkowska

3.           Weronika Prawdzik

 

Wyróżnienia:

Zosia Ejsmont

Lilia Rzeska

Koralia Milewska

 

Partnerem konkursu była firma Trefl S.A.

Zdjęcia z uroczystości znajdują się na  http://www.sopot.fotobank.pl/

 

 

ROZWIŃ

WIOSENNE PORZĄDKI

02.03.2017

Wiosna zbliża się wielkimi krokami, więc przypominamy mieszkańcom o obowiązkach wynikających z ustaw i prawa lokalnego. Niebawem strażnicy miejscy rozpoczną sprawdzanie stanu czystości chodników przylegających do posesji, a także porządków na terenie nieruchomości.  

Wiosna zbliża się wielkimi krokami, więc przypominamy mieszkańcom o obowiązkach wynikających z ustaw i prawa lokalnego. Niebawem strażnicy miejscy rozpoczną sprawdzanie stanu czystości chodników przylegających do posesji, a także porządków na terenie nieruchomości. Informujemy, iż w terminie 10-24 marca na terenie Gminy Miasta Sopotu dopuszcza się spalanie na wolnym powietrzu drobnych i większych gałęzi. Spalanie nie może jednak powodować uciążliwości dla sąsiadów.

ROZWIŃ

BIEG W SOPOCIE IM.INKI

02.03.2017

Sopocki bieg im. INKI – Danuty Siedzikówny wystartował w niedzielę 26 lutego z parkingu przy Operze Leśnej. Kilkuset uczestników tego biegu pokonało dystans 1963m. Wśród startujących był także przedstawiciel Straży Miejskiej – mł. insp. Wojciech Kopowski. Po zakończeniu biegu municypalni zabezpieczyli także uroczystości złożenia kwiatów pod pomnikiem Inki.

Sopocki bieg im. INKI – Danuty Siedzikówny wystartował w niedzielę 26 lutego z parkingu przy Operze Leśnej. Kilkuset uczestników tego biegu pokonało dystans 1963m. Wśród startujących był także przedstawiciel Straży Miejskiej – mł. insp. Wojciech Kopowski. Po zakończeniu biegu municypalni zabezpieczyli także uroczystości złożenia kwiatów pod pomnikiem Inki.

ROZWIŃ

CHORE PTAKI

19.02.2017

W ciągu minionego weekendu sopoccy strażnicy miejscy dwukrotnie interweniowali w związku z ujawnionymi chorymi ptakami na terenie plaży. Mając na uwadze możliwość wystąpienia ptasiej grypy, podjęto niezbędne środki mające na celu ograniczenie dostępu osób postronnych do chorych zwierząt.

 

W ciągu minionego weekendu sopoccy strażnicy miejscy dwukrotnie interweniowali w związku z ujawnionymi chorymi ptakami na terenie plaży. Mając na uwadze możliwość wystąpienia ptasiej grypy, podjęto niezbędne środki mające na celu ograniczenie dostępu osób postronnych do chorych zwierząt. Ptaki przekazane zostały Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii. Przeprowadzone badania nie potwierdziły wystąpienia  ptasiej grypy. W wypadku ujawnienia skupisk chorych lub martwych ptaków prosimy o kontakt z dyżurnym Straży Miejskiej w Sopocie- tel. 986.

ROZWIŃ

AKCJA – DBAMY O ŚRODOWISKO / SEGREGUJEMY

16.02.2017

Co to jest recykling, odpad, surowiec wtórny, a także w jaki sposób sortować odpady dowiedziały się w poniedziałek dzieci z sopockiego przedszkola.  Dzieci miały okazję rozdzielić odpady i umieścić do odpowiednich pojemników.

Co to jest recykling, odpad, surowiec wtórny, a także w jaki sposób sortować odpady dowiedziały się w poniedziałek dzieci z sopockiego przedszkola.  Dzieci miały okazję rozdzielić odpady i umieścić do odpowiednich pojemników. Strażnicy miejscy wraz w pracownikiem Zakładu Oczyszczania Miasta poprzez zabawę uczyli dzieci jak dbać o środowisko. Kolejne akcje zaplanowane są jeszcze w lutym oraz  marcu.

ROZWIŃ

 Kierownictwo

WIĘCEJ

PROFILAKTYKA W STRAŻY MIEJSKIEJ SOPOT

WIĘCEJ

Rewirowi

WIĘCEJ

KONTAKT

Straż Miejska Sopot

Godziny urzędowania:

Dyżurka czynna : całodobowo

Administracja: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:30

Adres do korespondencji:
Ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
Tel. alarmowy  986
Tel. 58 52 13 850
Fax.  58 52 13 856

dyzurka@um.sopot.pl


Komendant Straży Miejskiej
Tomasz Dusza
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 854
strazkom@sopot.pl


Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
Paweł Zgliński
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 852

wykroczenia@um.sopot.pl


Profilaktyka
Insp. Magdalena Jażdżewska
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 855

magdalena.jazdzewska@um.sopot.pl


Koordynator Zespołu Rewirowych
St. Insp. Krzysztof Sujkowski
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 853

krzyszfof.sujkowski@um.sopot.pl

Skargi i wnioski przyjmuje Komendant Strazy Miejskiej w każdy czwartek od godziny 13.00-15.00.

ZADANIA I UPRAWNIENIA STRAŻY MIEJSKIEJ W SOPOCIE

Do zadań straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

WIĘCEJ

identyfikatory

BEZPŁATNE ABONAMENTY DLA MIESZKAŃCÓW

WIĘCEJ
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO