Straż Miejska Sopot

Straż Miejska - aktualności

ZAPIS Z MONITORINGU POMÓGŁ W ZATRZYMANIU BANDYTY

02.08.2017

W trakcie dzisiejszego nocnego dyżuru, jeden z funkcjonariuszy Sopockiej Straży Miejskiej zobaczył na monitorze miejskiego monitoringu leżącego mężczyznę. O sprawie niezwłocznie zawiadomił oficera dyżurnego KMP w Sopocie. Na miejsce zdarzenia pojechał patrol policji. W czasie czynności podjętych przez policjantów, strażnik odtworzył zapis monitoringu z kamery pracującej w tym rejonie, tj. na ul. Bohaterów Monte Cassino 43 (vis a vis Domu Aukcyjnego), i ustalił, że leżący mężczyzna chwilę wcześniej został pobity (kopnięty w okolice szyi). Dyżurny Straży Miejskiej ponownie powiadomił policję, wskazując rysopis i wygląd sprawcy a także miejsce jego przebywania. Na miejscu pojawił się kolejny policyjny radiowóz oraz Pogotowie Ratunkowe. Pokrzywdzony został zabrany przez ambulans, a wskazany sprawca zatrzymany przez policyjny patrol. Zastosowano wobec niego tymczasowe aresztowanie.

 

W trakcie dzisiejszego nocnego dyżuru, jeden z funkcjonariuszy Sopockiej Straży Miejskiej zobaczył na monitorze miejskiego monitoringu leżącego mężczyznę. O sprawie niezwłocznie zawiadomił oficera dyżurnego KMP w Sopocie. Na miejsce zdarzenia pojechał patrol policji. W czasie czynności podjętych przez policjantów, strażnik odtworzył zapis monitoringu z kamery pracującej w tym rejonie, tj. na ul. Bohaterów Monte Cassino 43 (vis a vis Domu Aukcyjnego), i ustalił, że leżący mężczyzna chwilę wcześniej został pobity (kopnięty w okolice szyi). Dyżurny Straży Miejskiej ponownie powiadomił policję, wskazując rysopis i wygląd sprawcy a także miejsce jego przebywania. Na miejscu pojawił się kolejny policyjny radiowóz oraz Pogotowie Ratunkowe. Pokrzywdzony został zabrany przez ambulans, a wskazany sprawca zatrzymany przez policyjny patrol. Zastosowano wobec niego tymczasowe aresztowanie.

Przypadek ten jest kolejnym w ostatnim czasie przykładem sprawnego działania i koordynacji sopockich służb mundurowych i miejskiego monitoringu. Niedawno z pomocą kamer ujawniono i zatrzymano ośmiu uczestników ulicznej bójki.

Podejmowane są kolejne kroki mające na celu poprawę bezpieczeństwa w mieście. Na ulicy Bohaterów Monte Cassino w tym roku uruchomiono dodatkowo 18 nowych kamer, lokując je na 6 dostawionych, nowych słupach. Inwestycja pochłonęła w sumie 124 350 zł. (prace ziemne, kamery i montaż, oprogramowanie).

Na ulicy Bohaterów Monte Cassino, łącznie z nowymi, pracują 42 kamery, w tym 9 obrotowych. W całym mieście jest ich około120.

ROZWIŃ

DESZCZOWY KONIEC LIPCA

02.08.2017

Poranek ostatniej środy lipca okazał się w Sopocie bardzo deszczowy. Wprawdzie woda nie spowodowała większych szkód, to jednak z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców i turystów miejskie służby zamknęły niektóre fragmenty dróg. Sopoccy strażnicy miejscy zabezpieczali m.in. ul. Powstańców Warszawy oraz Okrzei. Na szczęście już po kilkudziesięciu minutach ruch samochodów w całym Sopocie został wznowiony.

 

Poranek ostatniej środy lipca okazał się w Sopocie bardzo deszczowy. Wprawdzie woda nie spowodowała większych szkód, to jednak z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców i turystów miejskie służby zamknęły niektóre fragmenty dróg. Sopoccy strażnicy miejscy zabezpieczali m.in. ul. Powstańców Warszawy oraz Okrzei. Na szczęście już po kilkudziesięciu minutach ruch samochodów w całym Sopocie został wznowiony.

Przez kolejne trzy po ulewie dni patrole SM dokonywały obserwacji drzewostanu znajdującego się na sopockiej skarpie oraz w parkach. Okazało się jednak, iż pomimo sporego nasiąknięcia wodą gleby, nie ma zagrożenia osuwania się drzew w kierunku chodnika i jezdni.

ROZWIŃ

KOLEJNY SKLEP BEZ ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU?

12.07.2017

Podczas rutynowego patrolu ulicy Bohaterów Monte Cassino, uwagę strażników miejskich zwrócił mężczyzna wchodzący do sklepu. Jego zachowanie i chwiejny krok wskazywały, że może on znajdować się pod wpływem alkoholu. Podejrzenia te potwierdziły się kilka minut później, kiedy z zakupionym alkoholem opuścił sklep. W wydychanym powietrzu miał on 2,8 promilla alkoholu. Sprawa trafiła już do Wydziału Obywatelskiego i Policji.

Podczas rutynowego patrolu ulicy Bohaterów Monte Cassino, uwagę strażników miejskich zwrócił mężczyzna wchodzący do sklepu. Jego zachowanie i chwiejny krok wskazywały, że może on znajdować się pod wpływem alkoholu. Podejrzenia te potwierdziły się kilka minut później, kiedy z zakupionym alkoholem opuścił sklep. W wydychanym powietrzu miał on 2,8 promilla alkoholu. Sprawa trafiła już do Wydziału Obywatelskiego i Policji.

ROZWIŃ

BORSUK W WIELKIM MIEŚCIE

12.07.2017

Dzięki spostrzegawczości mieszkanki Sopotu, udało się uratować zagubionego bursuka. Zwierzę wystraszone i mocno osłabione przebywało w starym basenie przy ul. Winieckiego. Strażnicy wspólnie z przybyłym na miejsce lekarzem weterynarii odłowili borsuka. Po oględzinach medycznych zwierzę zostało przetransportowane samochodem do lasu i wypuszczone.

Dzięki spostrzegawczości mieszkanki Sopotu, udało się uratować zagubionego bursuka. Zwierzę wystraszone i mocno osłabione przebywało w starym basenie przy ul. Winieckiego. Strażnicy wspólnie z przybyłym na miejsce lekarzem weterynarii odłowili borsuka. Po oględzinach medycznych zwierzę zostało przetransportowane samochodem do lasu i wypuszczone.

ROZWIŃ

FESTYN WODNY NA BŁONIACH

05.06.2017

 

Poprzez gry i zabawy najmłodsi mieszkańcy Sopotu poznawali zasady związane z bezpiecznym wypoczynkiem. Sopocka Straż Miejska przygotowała na festyn rodzinny zorganizowany przez Aqua Sopot wiele atrakcji. Sporym zainteresowaniem cieszył się radiowóz do którego można było wejść i wcielić się w rolę strażnika. Starsza Inspektor Magdalena Jażdżewska opowiadała także o bezpieczeństwie rowerzystów i zasadach poruszania się po drogach dla rowerów. Niebawem kolejne spotkania z dziećmi i młodzieżą.

 

 

 

Poprzez gry i zabawy najmłodsi mieszkańcy Sopotu poznawali zasady związane z bezpiecznym wypoczynkiem. Sopocka Straż Miejska przygotowała na festyn rodzinny zorganizowany przez Aqua Sopot wiele atrakcji. Sporym zainteresowaniem cieszył się radiowóz do którego można było wejść i wcielić się w rolę strażnika. Starsza Inspektor Magdalena Jażdżewska opowiadała także o bezpieczeństwie rowerzystów i zasadach poruszania się po drogach dla rowerów. Niebawem kolejne spotkania z dziećmi i młodzieżą.

ROZWIŃ

 Kierownictwo

WIĘCEJ

PROFILAKTYKA W STRAŻY MIEJSKIEJ SOPOT

WIĘCEJ

Rewirowi

WIĘCEJ

KONTAKT

Straż Miejska Sopot

Godziny urzędowania:

Dyżurka czynna : całodobowo

Administracja: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:30

Adres do korespondencji:
Ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
Tel. alarmowy  986
Tel. 58 52 13 850
Fax.  58 52 13 856

dyzurka@um.sopot.pl


Komendant Straży Miejskiej
Tomasz Dusza
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 854
strazkom@sopot.pl


Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
Paweł Zgliński
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 852

wykroczenia@um.sopot.pl


Profilaktyka
Insp. Magdalena Jażdżewska
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 855

magdalena.jazdzewska@um.sopot.pl


Koordynator Zespołu Rewirowych
St. Insp. Krzysztof Sujkowski
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 853

krzyszfof.sujkowski@um.sopot.pl

Skargi i wnioski przyjmuje Komendant Strazy Miejskiej w każdy czwartek od godziny 13.00-15.00.

ZADANIA I UPRAWNIENIA STRAŻY MIEJSKIEJ W SOPOCIE

Do zadań straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

WIĘCEJ

identyfikatory

BEZPŁATNE ABONAMENTY DLA MIESZKAŃCÓW

WIĘCEJ
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO