Straż Miejska Sopot

Straż Miejska - aktualności

FESTYN ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

19.09.2018

 

XVI Sopocki Festyn Organizacji Pozarządowych odbył się 08.09.2018r na sopockim molo. Jak co roku w wydarzeniu tym brali udział strażnicy miejscy, którzy przygotowali wiele atrakcji dla mieszkańców Sopotu. Najmłodszych uczestników festynu uczyliśmy zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, natomiast ze starszymi rozmawialiśmy o lokalnych problemach i możliwości ich rozwiązywania przez municypalnych. Jak co roku stoisko Straży Miejskiej cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.

XVI Sopocki Festyn Organizacji Pozarządowych odbył się 08.09.2018r na sopockim molo. Jak co roku w wydarzeniu tym brali udział strażnicy miejscy, którzy przygotowali wiele atrakcji dla mieszkańców Sopotu. Najmłodszych uczestników festynu uczyliśmy zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, natomiast ze starszymi rozmawialiśmy o lokalnych problemach i możliwości ich rozwiązywania przez municypalnych. Jak co roku stoisko Straży Miejskiej cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.

ROZWIŃ

AKCJA „BEZPIECZNA DROGA DZIECI DO SZKOŁY”

19.09.2018

Już dwadzieścia lat trwa w Sopocie akcja Bezpieczna droga dzieci do szkoły. Podczas tych działań funkcjonariusze zabezpieczają przejścia dla pieszych znajdujące się w okolicy szkół i przedszkoli, podnosząc świadomość kierowców  o powrocie dzieci do szkoły po okresie wakacyjnym. Przez cały wrzesień, odbywać się będą w szkołach zajęcia z zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. W tym roku szkolnym, każde dziecko uczestniczące w zajęcia otrzyma element odblaskowy.

Już dwadzieścia lat trwa w Sopocie akcja Bezpieczna droga dzieci do szkoły. Podczas tych działań funkcjonariusze zabezpieczają przejścia dla pieszych znajdujące się w okolicy szkół i przedszkoli, podnosząc świadomość kierowców  o powrocie dzieci do szkoły po okresie wakacyjnym. Przez cały wrzesień, odbywać się będą w szkołach zajęcia z zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. W tym roku szkolnym, każde dziecko uczestniczące w zajęcia otrzyma element odblaskowy.

ROZWIŃ

ODWIEDZINY PRZEDSZKOLAKÓW

19.09.2018

W ubiegłym tygodniu strażników miejskich odwiedziły sopockie przedszkolaki. Mogły one zapoznać się z pracą municypalnych, obejrzeć ich pomieszczenia, zasiąść na fotelu komendanta i wcielić się w rolę strażnika siadając za kierownicą radiowozu. W trakcie wizyty odbyła się prelekcja i przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze.

W ubiegłym tygodniu strażników miejskich odwiedziły sopockie przedszkolaki. Mogły one zapoznać się z pracą municypalnych, obejrzeć ich pomieszczenia, zasiąść na fotelu komendanta i wcielić się w rolę strażnika siadając za kierownicą radiowozu. W trakcie wizyty odbyła się prelekcja i przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze.

ROZWIŃ

PODSUMOWANIE SEZONU LETNIEGO

19.09.2018

Sezon letni był w tym roku wyjątkowo długi. Piękna pogoda sprawiła, iż do Sopotu przybyła ogromna liczba turystów. Niestety nie wszyscy skorzystali z miejsc postojowych przy Ergo Arenie. Wielu kierujących zaparkowała swoje pojazdy w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

 

Sezon letni był w tym roku wyjątkowo długi. Piękna pogoda sprawiła, iż do Sopotu przybyła ogromna liczba turystów. Niestety nie wszyscy skorzystali z miejsc postojowych przy Ergo Arenie. Wielu kierujących zaparkowała swoje pojazdy w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

W związku z tym założonych zostało ponad 700 blokad, wydano 70 dyspozycji  usunięcia pojazdu.                         Ze strażniczych statystyk wynika także, iż municypalni podjęli 7263 interwencje z czego 1558 było na wniosek mieszkańców. Tylko w sezonie letnim strażnicy nałożyli prawie 1000 mandatów na sumę znacznie przekraczającą 100 000zł. Dodatkowo do pogotowia socjalnego (izba wytrzeźwień) przetransportowano aż 83 osoby.

ROZWIŃ

MONITORING

19.09.2018

Po raz kolejny monitoring miejski spełnił swoje zadanie.

Pod koniec sierpnia funkcjonariusze sopockiej policji zwrócili się o przejrzenie nagrań z monitoringu miejskiego,  w związku z kradzieżą do jakiej doszło w okolicy Al. W. Polskiego.  Na podstawie zapisu z kilku kamer udało się wytypować sprawców czynu zabronionego , a ich wizerunki przekazane zostały do KMP w Sopocie.

Po raz kolejny monitoring miejski spełnił swoje zadanie.

Pod koniec sierpnia funkcjonariusze sopockiej policji zwrócili się o przejrzenie nagrań z monitoringu miejskiego,  w związku z kradzieżą do jakiej doszło w okolicy Al. W. Polskiego.  Na podstawie zapisu z kilku kamer udało się wytypować sprawców czynu zabronionego , a ich wizerunki przekazane zostały do KMP w Sopocie.

ROZWIŃ

 Kierownictwo

WIĘCEJ

PROFILAKTYKA W STRAŻY MIEJSKIEJ SOPOT

WIĘCEJ

Rewirowi

WIĘCEJ

KONTAKT

Straż Miejska Sopot

Godziny urzędowania:

Dyżurka czynna : całodobowo

Administracja: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-15:00

Adres do korespondencji:
Ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
Tel. alarmowy  986
Tel. 58 52 13 850
Fax.  58 52 13 856

dyzurka@um.sopot.pl


Komendant Straży Miejskiej
Tomasz Dusza
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 854
strazkom@sopot.pl


Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
Paweł Zgliński
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 852

wykroczenia@um.sopot.pl


Profilaktyka
St.Insp. Magdalena Jażdżewska
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 855

magdalena.jazdzewska@um.sopot.pl

 

Kierownik Referatu Prewencji

Wojciech Kopowski                                                             ul. A. Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 852

wojciech.kopowski@um.sopot.pl

 

Operator Monitoringu Miejskiego
Maciej Szarafiński
Ul. Kościuszki 25/27
81-704  Sopot
Tel. 58 52 13 851

Skargi i wnioski przyjmuje Komendant Straży Miejskiej w każdy czwartek od godziny 13.00-15.00.

ZADANIA I UPRAWNIENIA STRAŻY MIEJSKIEJ W SOPOCIE

Do zadań straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

WIĘCEJ

identyfikatory

BEZPŁATNE ABONAMENTY DLA MIESZKAŃCÓW

WIĘCEJ
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO