Straż Miejska Sopot

Straż Miejska - aktualności

Współpraca z mieszkańcem

24.10.2018

W sobotnie południe do patrolu Straży Miejskiej znajdującego się w centrum miasta, podszedł mieszkaniec Sopotu. Trzymał on w ręku niewielkiego gołębia, który prawdopodobnie wypadł z gniazda. Ptak nie był w stanie samodzielnie latać, więc przewieziony został do sopockiego schroniska. W ostatnim okresie czasu sopoccy municypalni aż 120 razy interweniowali w podobnych sprawach.

W sobotnie południe do patrolu Straży Miejskiej znajdującego się w centrum miasta, podszedł mieszkaniec Sopotu. Trzymał on w ręku niewielkiego gołębia, który prawdopodobnie wypadł z gniazda. Ptak nie był w stanie samodzielnie latać, więc przewieziony został do sopockiego schroniska. W ostatnim okresie czasu sopoccy municypalni aż 120 razy interweniowali w podobnych sprawach.

ROZWIŃ

Owocna współpraca z mieszkańcami

09.10.2018

 

Dzięki współpracy z mieszkańcami, udało się ustalić sprawcę zaśmiecania terenu znajdującego się przy ul. Obodrzyców. W kwietniu bieżącego roku do Komendanta Straży Miejskiej wpłynęła skarga, dotycząca podrzucenia pod wiatę śmietnikową odpadów pochodzących z demontażu pojazdu. W trakcie przeprowadzonych czynności ustalono, iż samochód który przywiózł śmieci zmienił już kilkukrotnie właściciela. Udało się jednak dotrzeć do ostatniego nabywcy, który przyznał się do wykroczenia. Sprawą zajmie się teraz Sąd Rejonowy w Sopocie.

 

Dzięki współpracy z mieszkańcami, udało się ustalić sprawcę zaśmiecania terenu znajdującego się przy ul. Obodrzyców. W kwietniu bieżącego roku do Komendanta Straży Miejskiej wpłynęła skarga, dotycząca podrzucenia pod wiatę śmietnikową odpadów pochodzących z demontażu pojazdu. W trakcie przeprowadzonych czynności ustalono, iż samochód który przywiózł śmieci zmienił już kilkukrotnie właściciela. Udało się jednak dotrzeć do ostatniego nabywcy, który przyznał się do wykroczenia. Sprawą zajmie się teraz Sąd Rejonowy w Sopocie.

 

 

ROZWIŃ

ZAKŁÓCANIE SPOKOJU ZAKOŃCZYŁO SIĘ ARESZTEM...

09.10.2018

W miniony piątek dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie o zakłócaniu spokoju i porządku publicznego. Strażnicy, którzy przybyli na miejsce interwencji  zaobserwowali mężczyznę, który głośno krzyczał, zaczepiał przechodniów żądając papierosów oraz spożywał alkohol.  

W miniony piątek dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie o zakłócaniu spokoju i porządku publicznego. Strażnicy, którzy przybyli na miejsce interwencji  zaobserwowali mężczyznę, który głośno krzyczał, zaczepiał przechodniów żądając papierosów oraz spożywał alkohol.  Funkcjonariusze podjęli czynności zmierzające do zaprzestania tego procederu oraz wyciągnięcia konsekwencji wobec sprawcy wykroczenia. Mężczyzna ten znany był municypalnym z wcześniejszych interwencji o podobnym charakterze. W związku z tym, że mężczyzna nie posiadał meldunku, podjęto decyzję o ujęciu i niezwłocznym doprowadzeniu go do Sądu Rejonowego w Sopocie. Sąd przychylił się do wniosku złożonego w trybie przyspieszonym i wydał wyrok w postaci aresztu z natychmiastowym wykonaniem.

ROZWIŃ

FESTYN ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

19.09.2018

 

XVI Sopocki Festyn Organizacji Pozarządowych odbył się 08.09.2018r na sopockim molo. Jak co roku w wydarzeniu tym brali udział strażnicy miejscy, którzy przygotowali wiele atrakcji dla mieszkańców Sopotu. Najmłodszych uczestników festynu uczyliśmy zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, natomiast ze starszymi rozmawialiśmy o lokalnych problemach i możliwości ich rozwiązywania przez municypalnych. Jak co roku stoisko Straży Miejskiej cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.

XVI Sopocki Festyn Organizacji Pozarządowych odbył się 08.09.2018r na sopockim molo. Jak co roku w wydarzeniu tym brali udział strażnicy miejscy, którzy przygotowali wiele atrakcji dla mieszkańców Sopotu. Najmłodszych uczestników festynu uczyliśmy zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, natomiast ze starszymi rozmawialiśmy o lokalnych problemach i możliwości ich rozwiązywania przez municypalnych. Jak co roku stoisko Straży Miejskiej cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.

 

ROZWIŃ

AKCJA „BEZPIECZNA DROGA DZIECI DO SZKOŁY”

19.09.2018

Już dwadzieścia lat trwa w Sopocie akcja Bezpieczna droga dzieci do szkoły. Podczas tych działań funkcjonariusze zabezpieczają przejścia dla pieszych znajdujące się w okolicy szkół i przedszkoli, podnosząc świadomość kierowców  o powrocie dzieci do szkoły po okresie wakacyjnym. Przez cały wrzesień, odbywać się będą w szkołach zajęcia z zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. W tym roku szkolnym, każde dziecko uczestniczące w zajęcia otrzyma element odblaskowy.

Już dwadzieścia lat trwa w Sopocie akcja Bezpieczna droga dzieci do szkoły. Podczas tych działań funkcjonariusze zabezpieczają przejścia dla pieszych znajdujące się w okolicy szkół i przedszkoli, podnosząc świadomość kierowców  o powrocie dzieci do szkoły po okresie wakacyjnym. Przez cały wrzesień, odbywać się będą w szkołach zajęcia z zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. W tym roku szkolnym, każde dziecko uczestniczące w zajęcia otrzyma element odblaskowy.

ROZWIŃ

 Kierownictwo

WIĘCEJ

PROFILAKTYKA W STRAŻY MIEJSKIEJ SOPOT

WIĘCEJ

Rewirowi

WIĘCEJ

KONTAKT

Straż Miejska Sopot

Godziny urzędowania:

Dyżurka czynna : całodobowo

Administracja: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-15:00

Adres do korespondencji:
Ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
Tel. alarmowy  986
Tel. 58 52 13 850
Fax.  58 52 13 856

dyzurka@um.sopot.pl


Komendant Straży Miejskiej
Tomasz Dusza
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 854
strazkom@sopot.pl


Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
Paweł Zgliński
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 852

wykroczenia@um.sopot.pl


Profilaktyka
St.Insp. Magdalena Jażdżewska
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 855

magdalena.jazdzewska@um.sopot.pl

 

Kierownik Referatu Prewencji

Wojciech Kopowski                                                             ul. A. Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 852

wojciech.kopowski@um.sopot.pl

 

Operator Monitoringu Miejskiego
Maciej Szarafiński
Ul. Kościuszki 25/27
81-704  Sopot
Tel. 58 52 13 851

Skargi i wnioski przyjmuje Komendant Straży Miejskiej w każdy czwartek od godziny 13.00-15.00.

ZADANIA I UPRAWNIENIA STRAŻY MIEJSKIEJ W SOPOCIE

Do zadań straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

WIĘCEJ

identyfikatory

BEZPŁATNE ABONAMENTY DLA MIESZKAŃCÓW

WIĘCEJ
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO