Straż Miejska Sopot

Straż Miejska - aktualności

Dzik w przedszkolu

06.03.2019

25 lutego br. strażnicy miejscy  udali się na ul. Kolberga do Przedszkola nr 12, gdzie wg zgłaszającego miała znajdować się wataha dzików. Po przybyciu na miejsce patrolowi nie potwierdzili obecności zwierząt, jednak ślady pozostawione na terenie przedszkola nie pozostawiały wątpliwości, co do ich wcześniejszego bytowania. Sprawa przekazana została do Wydziały Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego. Zwracamy się do mieszkańców Sopotu, aby nie wyrzucać resztek jedzenia na trawniki. Dziki bardzo chętnie korzystają z tego rodzaju „stołówek”, niszcząc tym samym osiedlowe trawniki.

25 lutego br. strażnicy miejscy  udali się na ul. Kolberga do Przedszkola nr 12, gdzie wg zgłaszającego miała znajdować się wataha dzików. Po przybyciu na miejsce patrolowi nie potwierdzili obecności zwierząt, jednak ślady pozostawione na terenie przedszkola nie pozostawiały wątpliwości, co do ich wcześniejszego bytowania. Sprawa przekazana została do Wydziały Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego. Zwracamy się do mieszkańców Sopotu, aby nie wyrzucać resztek jedzenia na trawniki. Dziki bardzo chętnie korzystają z tego rodzaju „stołówek”, niszcząc tym samym osiedlowe trawniki.

ROZWIŃ

Bezpieczny senior

06.03.2019

Od stycznia br. Straż Miejska we współpracy ze Strażą Pożarną prowadzi cykliczne zajęcia dla starszych mieszkańców miasta pn. „Bezpieczny senior”. Tematem zajęć jest przedstawienie niebezpieczeństw i zagrożeń na jakie narażone są osoby starsze, a także przekazanie informacji dotyczących udzielanej pomocy poszkodowanym. Podczas kolejnych zajęć uczestnicy zostaną przeszkoleni min. z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Od stycznia br. Straż Miejska we współpracy ze Strażą Pożarną prowadzi cykliczne zajęcia dla starszych mieszkańców miasta pn. „Bezpieczny senior”. Tematem zajęć jest przedstawienie niebezpieczeństw i zagrożeń na jakie narażone są osoby starsze, a także przekazanie informacji dotyczących udzielanej pomocy poszkodowanym. Podczas kolejnych zajęć uczestnicy zostaną przeszkoleni min. z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

ROZWIŃ

Strażnicy sprawdzają czym jest palone w piecach

28.01.2019

Sezon grzewczy to okres wzmożonych kontroli przydomowych pieców grzewczych. Sopoccy Strażnicy Miejscy odwiedzili w ostatnim czasie 35 mieszkań, w których sprawdzili, co znajduje się w popiele z pieca i jakiego rodzaju opałem dysponują właściciela tych lokali. W ośmiu przypadkach kontrole wykazały, że do ogrzewania mieszkania używano materiałów, których nie wolno spalać w domowym piecu (były to np. lakierowane meble, deski pokryte farbą, elementy wyposażenia domu). Wszyscy właściciele mieszkań zostali ukarani mandatami, a posesje te objęte są szczególnym zainteresowaniem mundurowych.

 

 

Sezon grzewczy to okres wzmożonych kontroli przydomowych pieców grzewczych. Sopoccy Strażnicy Miejscy odwiedzili w ostatnim czasie 35 mieszkań, w których sprawdzili, co znajduje się w popiele z pieca i jakiego rodzaju opałem dysponują właściciela tych lokali. W ośmiu przypadkach kontrole wykazały, że do ogrzewania mieszkania używano materiałów, których nie wolno spalać w domowym piecu (były to np. lakierowane meble, deski pokryte farbą, elementy wyposażenia domu). Wszyscy właściciele mieszkań zostali ukarani mandatami, a posesje te objęte są szczególnym zainteresowaniem mundurowych.

W styczniu 2019 r. wspólnie z Wydziałem Inżynierii i Ochrony Środowiska skontrolowano posesję w Kamiennym Potoku, podczas której pobrane zostały do badania próbki popiołu. Czynności te podjęto w związku z podejrzeniem, iż właściciele spalają odpady w godzinach nocnych, a więc w czasie gdy strażnicy nie mogą dokonywać kontroli w prywatnych mieszkaniach. Do tego rodzaju kontroli wytypowane zostały 2 kolejne posesje.

Przypominam, iż zgodnie z obowiązującym prawem umundurowany strażnik miejski, może dokonać kontroli pieca na prywatnej posesji w godzinach 6.00-22.00, po okazaniu upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta. Z każdej takiej czynności kontrolnej sporządza się protokół. Utrudnianie, bądź uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli strażnikom miejskim, może skutkować karą pozbawienia wolności do lat 3.

Podczas kontroli, właściciele nieruchomości są informowani o możliwościach zmiany systemu ogrzewania na bardziej ekologiczne oraz o systemie dopłat i wsparcia oferowanych przez miasto.

 

ROZWIŃ

Mężczyzna na torach

22.01.2019

17 stycznia godzina 17.40 na numer alarmowy 986 dzwoni dyspozytor 112 – „Nn. mężczyzna znajduje się na torach kolejowych”. Dyżurny niezwłocznie wysyła we wskazane miejsce patrol Straży Miejskiej. Po przybyciu na peron strażnicy zauważyli siedzącego na torowisku starszego mężczyznę. 

17 stycznia godzina 17.40 na numer alarmowy 986 dzwoni dyspozytor 112 – „Nn. mężczyzna znajduje się na torach kolejowych”. Dyżurny niezwłocznie wysyła we wskazane miejsce patrol Straży Miejskiej. Po przybyciu na peron strażnicy zauważyli siedzącego na torowisku starszego mężczyznę. Natychmiast został on zabrany z torów. W czasie rozpytania starszy Pan nie potrafił wyjaśnić dlaczego siedział w tak niebezpiecznym miejscu i w jaki sposób znalazł się w Sopocie. Udało się jednak ustalić jego podstawowe dane osobowe. Mieszkańcem zaopiekowali się ratownicy medyczni do czasu przybycia rodziny seniora.

ROZWIŃ

Zabezpieczenie WOŚP

16.01.2019

Jak co roku sopocka Straż Miejska wspomagała akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Strażnicy skupili się przede wszystkim na zabezpieczeniu porządku publicznego w miejscach, gdzie wolontariusze zbierali datki. Nie zabrakło municypalnych także na plaży podczas pokazów pojazdów militarnych. Włączyliśmy się też w zabezpieczenie przejazdu cyklistów Stowarzyszenia „Rowerowa Gdynia”. W czasie 27 finału WOŚP nie doszło do incydentów na terenie Sopotu.

Jak co roku sopocka Straż Miejska wspomagała akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Strażnicy skupili się przede wszystkim na zabezpieczeniu porządku publicznego w miejscach, gdzie wolontariusze zbierali datki. Nie zabrakło municypalnych także na plaży podczas pokazów pojazdów militarnych. Włączyliśmy się też w zabezpieczenie przejazdu cyklistów Stowarzyszenia „Rowerowa Gdynia”. W czasie 27 finału WOŚP nie doszło do incydentów na terenie Sopotu.

ROZWIŃ

 Kierownictwo

WIĘCEJ

PROFILAKTYKA W STRAŻY MIEJSKIEJ SOPOT

WIĘCEJ

Rewirowi

WIĘCEJ

KONTAKT

Straż Miejska Sopot

Godziny urzędowania:

Dyżurka czynna : całodobowo

Administracja: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-15:00

Adres do korespondencji:
Ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
Tel. alarmowy  986
Tel. 58 52 13 850
Fax.  58 52 13 856

dyzurka@um.sopot.pl


Komendant Straży Miejskiej
Tomasz Dusza
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 854
strazkom@sopot.pl


Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
Paweł Zgliński
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 852

wykroczenia@um.sopot.pl


Profilaktyka
St.Insp. Magdalena Jażdżewska
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 855

magdalena.jazdzewska@um.sopot.pl

 

Kierownik Referatu Prewencji

Wojciech Kopowski                                                             ul. A. Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 852

wojciech.kopowski@um.sopot.pl

 

Operator Monitoringu Miejskiego
Maciej Szarafiński
Ul. Kościuszki 25/27
81-704  Sopot
Tel. 58 52 13 851

Posterunek Straży Miejskiej

Ul. Tenisowa 2
81-711  Sopot
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:30

Skargi i wnioski przyjmuje Komendant Straży Miejskiej w każdy czwartek od godziny 13.00-15.00.

ZADANIA I UPRAWNIENIA STRAŻY MIEJSKIEJ W SOPOCIE

Do zadań straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

WIĘCEJ

identyfikatory

BEZPŁATNE ABONAMENTY DLA MIESZKAŃCÓW

WIĘCEJ
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO