Straż Miejska Sopot

Straż Miejska - aktualności

Sylwester

07.01.2019

W sylwestrową noc strażnicy miejscy dbali o bezpieczeństwo  mieszkańców i gości.

Jak co roku na terenie plaży w Sopocie w sylwestrową noc obywał się pokaz sztucznych ogni. Nad przebiegu imprezy czuwali strażnicy. W trakcie pokazu nie doszło do zakłócania porządku oraz do obrażeń ciała spowodowanych nieumiejętnym posługiwaniem się materiałami pirotechnicznymi.

W sylwestrową noc strażnicy miejscy dbali o bezpieczeństwo  mieszkańców i gości.

Jak co roku na terenie plaży w Sopocie w sylwestrową noc obywał się pokaz sztucznych ogni. Nad przebiegu imprezy czuwali strażnicy. W trakcie pokazu nie doszło do zakłócania porządku oraz do obrażeń ciała spowodowanych nieumiejętnym posługiwaniem się materiałami pirotechnicznymi.

ROZWIŃ

Ćwiczenia służb ratowniczych

14.12.2018

Na teren Stacji Uzdatniania Wody ktoś się wkradł i dochodzi do zadymienia przepompowni wód. To początek scenariusza ćwiczeń, jakie wczoraj przeprowadzili policjanci wspólnie z pracownikami ochrony, strażą pożarną i innymi podmiotami zaangażowanymi w zapewnienie bezpieczeństwa. Tego typu działania to dobry sprawdzian umiejętności i współpracy dla wszystkich służb.

 

Na teren Stacji Uzdatniania Wody ktoś się wkradł i dochodzi do zadymienia przepompowni wód. To początek scenariusza ćwiczeń, jakie wczoraj przeprowadzili policjanci wspólnie z pracownikami ochrony, strażą pożarną i innymi podmiotami zaangażowanymi w zapewnienie bezpieczeństwa. Tego typu działania to dobry sprawdzian umiejętności i współpracy dla wszystkich służb.

Akcja rozgrywa się na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Bitwy Pod Płowcami w Sopocie. Na teren stacji wkradła się nieznana osoba i po chwili dochodzi do zadymienia przepompowni wód. Do akcji natychmiast wkraczają policjanci, pracownicy ochrony, straż pożarna i inne podmioty zaangażowane w zapewnienie bezpieczeństwa. Odgradzany jest teren działań i zarządzona zostaje ewakuacja.

Strażacy oddymiają teren. W pewnym momencie znajdują oni w pomieszczeniu przy zbiorniku wodnym podejrzany pakunek. Informacja ta natychmiast trafia do funkcjonariusza dowodzącego działaniami policyjnymi i od tej chwili kierownictwo nad całością działań przejmuje Policja. Na miejsce kierowane są dodatkowe patrole policyjne oraz policjanci z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego.

Wyznaczona zostaje strefa bezpieczna, a funkcjonariusze ruchu drogowego czuwają nad płynnością ruchu  w pobliżu Stacji Uzdatniania Wody. Ponadto w trakcie ewakuacji jedna osoba zostaje ranna i pomocy udzielają jej obecni na miejscu ratownicy medyczni. Do końca działań zapewnią oni pomoc osobom poszkodowanym.

Ostatecznie pakunek okazuje się niegroźny i po sprawdzeniu całego obiektu do akcji wkraczają policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej sopockiej komendy. Ich zadaniem jest zebranie dowodów i ustalenie, kto podłożył podejrzany pakunek.

Tak wyglądały wczorajsze działania, które odbyły się na terenie Stacji Uzdatniania Wody i w jej okolicy. Ćwiczenia koordynowały działania wszystkich służb, nie tylko Policji, czy Straży Pożarnej, ale też pracowników ochrony, Pogotowia Ratunkowego i Straży Miejskiej – podmiotów zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Sopotu.

Tego typu ćwiczenia to dobry sprawdzian umiejętności i współpracy dla wszystkich służb. Dzięki tym działaniom mogli oni sprawdzić swoją gotowość i sposób reagowania w sytuacji zagrożenia.

ROZWIŃ

Jak się zachować i jak wezwać pomoc kiedy jestem świadkiem wypadku?

14.12.2018

We wtorek sopockie przedszkolaki uczyły się krok po kroku udzielania pierwszej pomocy. Dowiedziały się co to jest bezpieczeństwo własne, nauczyły się numerów alarmowych oraz jak rozmawiać z dyspozytorem centrum powiadamiania ratunkowego. Największą atrakcją była możliwość trenowania resuscytacji na fantomach. Zajęcia odbyły się przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną.

We wtorek sopockie przedszkolaki uczyły się krok po kroku udzielania pierwszej pomocy. Dowiedziały się co to jest bezpieczeństwo własne, nauczyły się numerów alarmowych oraz jak rozmawiać z dyspozytorem centrum powiadamiania ratunkowego. Największą atrakcją była możliwość trenowania resuscytacji na fantomach. Zajęcia odbyły się przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną.

ROZWIŃ

Sopockie Mikołajki 2018

11.12.2018

II edycja Sopockich Mikołajek przyciągnęła tłumy odwiedzających. W strefie sopockich strażników miejskich na najmłodszych gości czekało wiele atrakcji. Był autochodzik, kącik plastyczny, oraz konkursy z nagrodami. Municypalni zadbali, aby każde dziecko odwiedzające nasze stoisko otrzymało drobny upominek.

II edycja Sopockich Mikołajek przyciągnęła tłumy odwiedzających. W strefie sopockich strażników miejskich na najmłodszych gości czekało wiele atrakcji. Był autochodzik, kącik plastyczny, oraz konkursy z nagrodami. Municypalni zadbali, aby każde dziecko odwiedzające nasze stoisko otrzymało drobny upominek.

ROZWIŃ

W twórczy i ekologiczny sposób o bezpieczeństwie. Dzieci udekorują choinkę… znakami drogowymi!

11.12.2018

Akcja „Odblaskowa choinka” to kolejny pomysł sopockich strażników miejskich, służący edukacji najmłodszych. Tym razem dzieci ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Armii Krajowej w Sopocie wykonywały piękne, odblaskowe bombki, przedstawiające znaki drogowe. 14 grudnia te ozdoby trafią na choinkę przy punkcie Straży Miejskiej przy ul. Tenisowej.

 

 

Akcja „Odblaskowa choinka” to kolejny pomysł sopockich strażników miejskich, służący edukacji najmłodszych. Tym razem dzieci ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Armii Krajowej w Sopocie wykonywały piękne, odblaskowe bombki, przedstawiające znaki drogowe. 14 grudnia te ozdoby trafią na choinkę przy punkcie Straży Miejskiej przy ul. Tenisowej.

Wiadomo, że dzieci uczą się najszybciej przez zabawę, więc strażnicy wybrali taką formę zapoznawania ich ze znakami drogowymi i zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze.

Twórcze zajęcia miały jeszcze aspekt ekologiczny – do wykonania ozdób użyte zostały plansze wyborcze kandydatów z ostatnich wyborów samorządowych. Dzieci własnoręcznie wprowadziły więc w życie zasady recyklingu przekonując się, że każdy może dbać o środowisko naturalne.

Edukacyjne i ekologiczne bombki zostaną 14 grudnia zawieszone na choince przy punkcie Straży Miejskiej przy ul. Tenisowej 2-4 w Sopocie.

ROZWIŃ

 Kierownictwo

WIĘCEJ

PROFILAKTYKA W STRAŻY MIEJSKIEJ SOPOT

WIĘCEJ

Rewirowi

WIĘCEJ

KONTAKT

Straż Miejska Sopot

Godziny urzędowania:

Dyżurka czynna : całodobowo

Administracja: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-15:00

Adres do korespondencji:
Ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
Tel. alarmowy  986
Tel. 58 52 13 850
Fax.  58 52 13 856

dyzurka@um.sopot.pl


Komendant Straży Miejskiej
Tomasz Dusza
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 854
strazkom@sopot.pl


Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
Paweł Zgliński
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 852

wykroczenia@um.sopot.pl


Profilaktyka
St.Insp. Magdalena Jażdżewska
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 855

magdalena.jazdzewska@um.sopot.pl

 

Kierownik Referatu Prewencji

Wojciech Kopowski                                                             ul. A. Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 852

wojciech.kopowski@um.sopot.pl

 

Operator Monitoringu Miejskiego
Maciej Szarafiński
Ul. Kościuszki 25/27
81-704  Sopot
Tel. 58 52 13 851

Posterunek Straży Miejskiej

Ul. Tenisowa 2
81-711  Sopot
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:30

Skargi i wnioski przyjmuje Komendant Straży Miejskiej w każdy czwartek od godziny 13.00-15.00.

ZADANIA I UPRAWNIENIA STRAŻY MIEJSKIEJ W SOPOCIE

Do zadań straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

WIĘCEJ

identyfikatory

BEZPŁATNE ABONAMENTY DLA MIESZKAŃCÓW

WIĘCEJ
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO