Straż Miejska Sopot

Straż Miejska - aktualności

Szkolenie w Warszawie

12.04.2019

20 i 21 marca sopockie strażniczki odwiedziły warszawską Straż Miejską. Strażniczki zapoznały się z działalnością tamtejszej formacji, skupiając się głównie na pracy funkcjonariuszy z referatu profilaktyki. Spotkanie to miało na celu wymianę doświadczeń w zakresie prowadzonych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

20 i 21 marca sopockie strażniczki odwiedziły warszawską Straż Miejską. Strażniczki zapoznały się z działalnością tamtejszej formacji, skupiając się głównie na pracy funkcjonariuszy z referatu profilaktyki. Spotkanie to miało na celu wymianę doświadczeń w zakresie prowadzonych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Funkcjonariuszki miały okazję uczestniczyć w autorskim interaktywnym spektaklu pt. „Florka w sieci” – zrealizowanym w całości przez warszawskich strażników z Ref. Profilaktyki. Spotkanie municypalnych okazało się owocne. Jeszcze przed wakacjami Straż Miejska w Sopocie ma w planie zorganizować Teatr dla sopockich klas trzecich.

ROZWIŃ

Seminarium

12.04.2019

„Odpowiedzialność za bezpieczeństwo lokalne” to temat seminarium zorganizowanego przez WSAiB w Gdyni. W spotkaniu eksperckim uczestniczyli także komendanci z sopockiej straży miejskiej. Podczas prawie 4 godzinnych wystąpień panelistów i publiczności omówiono wiele spraw z którymi spotykamy się w codziennej pracy. Rektor Uczelni zapowiedział kolejne seminaria na których na pewno nie zabraknie reprezentacji z Sopotu.

„Odpowiedzialność za bezpieczeństwo lokalne” to temat seminarium zorganizowanego przez WSAiB w Gdyni. W spotkaniu eksperckim uczestniczyli także komendanci z sopockiej straży miejskiej. Podczas prawie 4 godzinnych wystąpień panelistów i publiczności omówiono wiele spraw z którymi spotykamy się w codziennej pracy. Rektor Uczelni zapowiedział kolejne seminaria na których na pewno nie zabraknie reprezentacji z Sopotu.

ROZWIŃ

Wiosenne porządki

12.04.2019

Wraz z przybyciem wiosny, strażnicy kontrolują stan sopockich posesji. Municypalni zwracają głównie uwagę na nieporządek przy zasiekach śmietnikowych, nagromadzone odpady komunalne, a także ogólny nieporządek na posesjach. Niestety, ale w kilku przypadkach kontrole zakończyły się nałożeniem mandatów karnych. Te działania będą w dalszym ciągu kontynuowane.

Wraz z przybyciem wiosny, strażnicy kontrolują stan sopockich posesji. Municypalni zwracają głównie uwagę na nieporządek przy zasiekach śmietnikowych, nagromadzone odpady komunalne, a także ogólny nieporządek na posesjach. Niestety, ale w kilku przypadkach kontrole zakończyły się nałożeniem mandatów karnych. Te działania będą w dalszym ciągu kontynuowane.

 

ROZWIŃ

Holowanie

12.04.2019

W ostatni weekend marca strażnicy miejscy podjęli liczne interwencje dotyczące nieprawidłowości w parkowaniu pojazdów. Wiele zgłoszeń przekazanych przez mieszkańców dotyczyło blokowania chodników oraz bram wjazdowych. Mundurowi w wielu wypadkach podjęli czynności związane z holowaniem i usunęli samochody na parking administracyjny. Przez ostatnie trzy miesiące Straż Miejska wydała ponad 60 dyspozycji odholowania pojazdu.

W ostatni weekend marca strażnicy miejscy podjęli liczne interwencje dotyczące nieprawidłowości w parkowaniu pojazdów. Wiele zgłoszeń przekazanych przez mieszkańców dotyczyło blokowania chodników oraz bram wjazdowych. Mundurowi w wielu wypadkach podjęli czynności związane z holowaniem i usunęli samochody na parking administracyjny. Przez ostatnie trzy miesiące Straż Miejska wydała ponad 60 dyspozycji odholowania pojazdu.

ROZWIŃ

Współpraca z mieszkańcami

15.03.2019

Dnia 11 marca strażnicy miejscy patrolujący ulice miasta zostali poinformowani przez świadków zdarzenia o zajściu w okolicy ul. Podjazd przy skrzyżowaniu z ul. Kolejową.  Według relacji zgłaszających doszło tam do sprzeczki pomiędzy dwoma mężczyznami.  Jeden z nich został pobity. Po krótkim pościgu municypalni zatrzymali  uciekającego sprawcę, który jak się okazało był pod wpływem alkoholu. Mężczyzna został przekazany w ręce Policji.

Dziękujemy mieszkańcom za czujność i szybkie powiadomienie służb oraz pomoc w ustaleniu przebiegu zajścia.

Dnia 11 marca strażnicy miejscy patrolujący ulice miasta zostali poinformowani przez świadków zdarzenia o zajściu w okolicy ul. Podjazd przy skrzyżowaniu z ul. Kolejową.  Według relacji zgłaszających doszło tam do sprzeczki pomiędzy dwoma mężczyznami.  Jeden z nich został pobity. Po krótkim pościgu municypalni zatrzymali  uciekającego sprawcę, który jak się okazało był pod wpływem alkoholu. Mężczyzna został przekazany w ręce Policji.

Dziękujemy mieszkańcom za czujność i szybkie powiadomienie służb oraz pomoc w ustaleniu przebiegu zajścia.

ROZWIŃ

 Kierownictwo

WIĘCEJ

PROFILAKTYKA W STRAŻY MIEJSKIEJ SOPOT

WIĘCEJ

Rewirowi

WIĘCEJ

KONTAKT

Straż Miejska Sopot

Godziny urzędowania:

Dyżurka czynna : całodobowo

Administracja: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-15:00

Adres do korespondencji:
Ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
Tel. alarmowy  986
Tel. 58 52 13 850
Fax.  58 52 13 856

dyzurka@um.sopot.pl


Komendant Straży Miejskiej
Tomasz Dusza
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 854
strazkom@sopot.pl


Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
Paweł Zgliński
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 852

wykroczenia@um.sopot.pl


Profilaktyka
St.Insp. Magdalena Jażdżewska
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 855

magdalena.jazdzewska@um.sopot.pl

 

Kierownik Referatu Prewencji

Wojciech Kopowski                                                             ul. A. Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 852

wojciech.kopowski@um.sopot.pl

 

Operator Monitoringu Miejskiego
Maciej Szarafiński
Ul. Kościuszki 25/27
81-704  Sopot
Tel. 58 52 13 851

Posterunek Straży Miejskiej

Ul. Tenisowa 2
81-711  Sopot
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:30

Skargi i wnioski przyjmuje Komendant Straży Miejskiej w każdy czwartek od godziny 13.00-15.00.

ZADANIA I UPRAWNIENIA STRAŻY MIEJSKIEJ W SOPOCIE

Do zadań straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

WIĘCEJ

identyfikatory

BEZPŁATNE ABONAMENTY DLA MIESZKAŃCÓW

WIĘCEJ
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO