WITAMY NA STRONIE MIEJSKIEJ

MONTE1

AKTUALNOŚCI

Sopocki program edukacji i wychodzenia z zadłużenia mieszkańców lokali komunalnych

09.12.2016

Zadłużenia najemców mieszkań komunalnych prowadzą często do utraty tytułu prawnego, czyli wypowiedzenia umowy, a następnie eksmisji z zajmowanych mieszkań. To z kolei wyklucza możliwość korzystania z niektórych form pomocy oferowanych przez Sopot, jak na przykład dodatki mieszkaniowe. Uchylanie się lokatorów od zapłaty należności za zajmowane lokale generuje dodatkowe koszty w postaci odsetek za zwłokę w zapłacie należności, a często wobec bezskutecznej egzekucji, także koszty sądowe czy komornicze. To sprawia, że dłużnicy wpadają w spiralę zadłużenia, a ich dług staje się coraz trudniejszy do spłaty i jest dziedziczony przez kolejne pokolenia. Nierzadko są to sytuacje bez wyjścia, nawet zamiana mieszkania na mniejsze, tańsze niewiele pomaga, bo „uzbierany” dług przekracza możliwości jego spłaty. Aby pomóc najemcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, Sopot przygotował „łódź ratunkową” w postaci dedykowanego programu, który prócz realnej pomocy finansowej ma ważny walor edukacyjny.

Zadłużenia najemców mieszkań komunalnych prowadzą często do utraty tytułu prawnego, czyli wypowiedzenia umowy, a następnie eksmisji z zajmowanych mieszkań. To z kolei wyklucza możliwość korzystania z niektórych form pomocy oferowanych przez Sopot, jak na przykład dodatki mieszkaniowe. Uchylanie się lokatorów od zapłaty należności za zajmowane lokale generuje dodatkowe koszty w postaci odsetek za zwłokę w zapłacie należności, a często wobec bezskutecznej egzekucji, także koszty sądowe czy komornicze. To sprawia, że dłużnicy wpadają w spiralę zadłużenia, a ich dług staje się coraz trudniejszy do spłaty i jest dziedziczony przez kolejne pokolenia. Nierzadko są to sytuacje bez wyjścia, nawet zamiana mieszkania na mniejsze, tańsze niewiele pomaga, bo „uzbierany” dług przekracza możliwości jego spłaty. Aby pomóc najemcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, Sopot przygotował „łódź ratunkową” w postaci dedykowanego programu, który prócz realnej pomocy finansowej ma ważny walor edukacyjny.

„Nasz program edukacji i wychodzenia z zadłużenia otwiera nowe możliwość osobom w potrzebie. Mamy nadzieję, że najemcy  uregulują swoje sprawy osobiste i dzięki wsparciu miasta oraz  instytucji miejskich, wyjdą ze spirali zadłużenia i wykształtują w sobie nawyk systematycznego płacenia” – komentuje uchwałę Marcin Skwierawski wiceprezydent Sopotu.

Preferowane w programie będą osoby które dotychczas odpracowywały swoje zadłużenie w ramach miejskiego programu lub spłacały zadłużenie w ratach. Osoby te będą miały korzystniejsze warunki umorzeń.

Przygotowana uchwała ma na celu udzielenie pomocy dłużnikom w utrzymaniu mieszkalnych lokali komunalnych. Ma zapobiec eksmisji dłużników z zajmowanych mieszkań i w konsekwencji ich bezdomności. Ma ważny wymiar edukacyjny, bo ma mobilizować dłużników do terminowego wnoszenia opłat za użytkowane lokale mieszkalne, wyuczenia w nich nawyku wnoszenia opłat za czynsz. 

Do kogo adresowany jest program?

Do najemców mieszkań komunalnych mających minimum 12 miesięczny wymiar zaległości (czyli minimum 12 niezapłaconych wymiarów czynszu).

Szacujemy, że program w Sopocie obejmie 314 gospodarstw domowych, zadłużonych na ponad 7 mln zł,  w tym:

 • 112 osób starszych, powyżej 60 roku życia
 • 43 rodziny wielodzietne, z co najmniej 2  dzieci

Co daje udział w programie?

Umorzenie części zadłużenia wg. wariantów:

 1. Dłużnicy, którzy w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2016r. ratalnie spłacały zadłużenie lub je odpracowywały w formie prac interwencyjnych na rzecz miasta (min. 100 godzin):

- umorzeniu podlegać będzie 80% w przypadku jednorazowej spłaty pozostałej części zadłużenia

- 60% w przypadku spłaty pozostałej części zadłużenia w ratach

2. Dla pozostałych osób, które dotychczas nie spłacały zadłużenia ani go nie odpracowywały

- 50% zaległości przy jednorazowej wpłacie połowy zadłużenia w terminie 4 miesięcy od podpisania porozumienia

Co musi zrobić zadłużony lokator? 

 • Złożyć stosowny wniosek (marzec – maj 2017 roku)
 • Wybrać wariant
 • Podpisać porozumienie o restrukturyzacji zadłużenia
 • Spłacić pozostałe zadłużenie
 • Płacić regularnie czynsz do końca trwania programu czyli do końca 2019 roku

Kiedy nastąpi umorzenie?

Umorzenie zadłużenia nastąpi w I połowie 2020 roku

Ważne

 • Spłata pozostałej części zadłużenia może nastąpić jedynie w formie pieniężnej
 • Umorzona kwota podlega opodatkowaniu
 • Umorzeniu nie podlegają: koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego i koszty egzekucyjne
 • Mieszkania po restrukturyzacji zadłużenia nie będą sprzedawane
 • Dla najemców którzy mają zadłużenie nie przekraczające 12 miesięcy Gmina proponuje inne formy wsparcia: dodatki mieszkaniowe, odpracowanie i raty.

Uchwała będzie procedowana na najbliższej sesji Rady Miasta Sopotu, w dniu 19 grudnia.

ROZWIŃ

Kolejny rok bez podwyżki wody w Sopocie

09.12.2016

Dzięki dotychczasowym przemyślanym i racjonalnym inwestycjom, w 2017 roku w Sopocie nie będzie podwyżki opłat za wodę i ścieki. Ceny pozostaną na poziomie bieżącego roku, czyli mieszkańcy zapłacą za wodę 3,11 zł/m3 +VAT (3,36zł/ m3), za ścieki 5,57 zł/ m3 +VAT (6,02 zł/ m3).

Dzięki dotychczasowym przemyślanym i racjonalnym inwestycjom, w 2017 roku w Sopocie nie będzie podwyżki opłat za wodę i ścieki. Ceny pozostaną na poziomie bieżącego roku, czyli mieszkańcy zapłacą za wodę 3,11 zł/m3 +VAT (3,36zł/ m3), za ścieki 5,57 zł/ m3 +VAT (6,02 zł/ m3).

„Miejska spółka AQUA-Sopot, właściciel sopockiej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,  zakończyła realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot”. Projekt ten jest pierwszym, kompleksowym i największym do tej pory programem obejmującym budowę, przebudowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Sopocie. Realizacja tak dużego projektu wodno-ściekowego w Sopocie sprawiła, że woda jest nie tylko zdrowsza ale i tania. I to jest korzyść odczuwalna przez wszystkich sopocian. 
Ja piję wodę z kranu i w pracy i w domu. Gorąco zachęcam wszystkich mieszkańców do tego - informuje Marcin Skwierawski wiceprezydent Sopotu. 

Projekt miał na celu poprawę wydajności i szczelności systemu kanalizacji sanitarnej. Kompleksowa przebudowa i uszczelnienie sieci, jak również budowa  nowych odcinków przyczyniła się do polepszenia warunków przepływu ścieków. Ale również zmniejszenia ryzyka zatorów i innych awarii, likwidacji nieszczelności, które mogą powodować przedostawanie się ścieków do gruntu oraz wód gruntowych lub też odwrotnie – przedostawanie się wód gruntowych i opadowych do sieci kanalizacyjnej.

Przebudowano i uszczelniono ok. 21 km sieci kanalizacji sanitarnej. Całkowity koszt inwestycji brutto wyniósł 41 858 059,61 zł.

Dofinansowanie ze środków ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniosło 15 143 424,16 zł.

Unowocześniono jeden z najważniejszych obiektów sopockiego systemu zaopatrzenia w wodę – Stację Uzdatniania Wody Bitwy pod Płowcami.  Dzięki temu zapewniono  mieszkańcom Sopotu i części mieszkańców Gdańska dostawę  wody pitnej w odpowiedniej ilości i wysokiej jakości.

W trakcie jest przebudowa kolejnego sopockiego ujęcia wody „Nowe Sarnie Wzgórze”, jej zakończenie planowane jest w tym roku.

ROZWIŃ

ŚWIĘTO SOPOCKICH WOLONTARIUSZY

07.12.2016

15 grudnia w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sopotu o godz. 16.30 rozpoczną się uroczyste sopockie  obchody Dnia Wolontariusza organizowane pod hasłem „Aktywni w Sopocie”. Sopockie spotkanie wpisuje się w ustanowioną w 1985 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych tradycję świętowania  Dnia Wolontariusza na całym świecie.

15 grudnia w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sopotu o godz. 16.30 rozpoczną się uroczyste sopockie  obchody Dnia Wolontariusza organizowane pod hasłem „Aktywni w Sopocie”. Sopockie spotkanie wpisuje się w ustanowioną w 1985 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych tradycję świętowania  Dnia Wolontariusza na całym świecie.

DROGA WOLONTARIUSZKO, DROGI WOLONTARIUSZU

Wiele jest rzeczy, które mówić wypada,

Czasem, gdy słów wiele, tylko część się nada.

Dlatego chcąc wyrazić, co w sercu mym czuję,

W kilku prostych zdaniach powiem Ci DZIĘKUJĘ:

Za to, że się dzielisz swym czasem, uśmiechem,

Dobrym słowem i sobą dajesz innym uciechę;

Że masz serce ogromne i otwarte oczy,

Że tak wiele umiesz i potrafisz zaskoczyć.

Ty zawsze rozumiesz i zawsze masz siły,

Choćby się zdawało, że innych opuściły.

Słuchasz z uwagą i gdy tylko możesz,

Podasz swą dłoń, cierpliwie pomożesz.

Dlatego dziękuję, że dnia każdego

Dajesz mi z siebie kawał dobrego!

Sopoccy Rzecznicy Wolontariatu

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO UDZIAŁU W SOPOCKICH OBCHODACH DNIA WOLONTARIUSZA!

15 GRUDNIA, GODZ. 16.30 Urząd Miasta Sopotu/Sala Herbowa, ul. Kościuszki 25/27

Spotkanie to przede wszystkim okazja, aby  podziękować wolontariuszom, którzy swoim czasem, zaangażowaniem, doświadczeniami i kompetencjami wspierają sopockie organizacje pozarządowe i instytucje publiczne, projekty i wydarzenia organizowane w przestrzeni Miasta.

Podczas tegorocznych obchodów rozstrzygnięty zostanie trwający właśnie konkurs Sopocki Wolontariusz Roku 2016 i nastąpi wręczenie nagród w trzech kategoriach: wolontariat indywidualny, wolontariat grupowy oraz organizacja/instytucja przyjazna wolontariuszom. Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronach: www.wolontariat.sopot.pl; www.scop.sopot.pl

Sopockie święto to promocja wolontariatu – inspiracja do działania dla innych. Tego dnia będzie można spotkać osoby, które są  dowodem na to jak ciekawy i różnorodny jest wolontariat w Sopocie, jak wiele można zyskać angażując się społecznie. To także okazja, aby pokazać te organizacje oraz instytucje, które stworzyły dobre warunki dla współpracy i rozwoju wolontariatu i m.in. z inicjatywy wolontariuszy uzyskały nominację do tytułu organizacji/instytucji przyjaznej wolontariuszom.

Kulminacyjny moment sopockiego święta – rozstrzygnięcie konkursu Sopocki Wolontariusz Roku 2016 – nastąpi w energetycznym rytmie bębnów, rytmie, który nada bębniarska grupa Fundacji Meander pod kierunkiem Sławomira Rodrigeza Porębskiego. Druga część spotkania przebiegać będzie w nieco tylko spokojniejszym klimacie, który stworzy uczestnikom Grupa Dobrego Brzmienia – chór Hestyjnego Centrum Wolontariatu.

Organizatorami tegorocznych Sopockich Obchodów Dnia Wolontariusza są: Centrum Organizacji Pozarządowych, Urząd Miasta Sopotu oraz Rzecznicy Wolontariatu – przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i firm działający na rzecz rozwoju wolontaryjnej aktywności w Sopocie.

Zapraszamy do wspólnego świętowania. 

15 grudnia | czwartek | godzina 16.30
Urząd Miasta Sopotu | Sala Herbowa | ul. Tadeusza Kościuszki 25/27

Wydarzenie ma charakter otwarty.

ROZWIŃ

Wyremontuj sobie mieszkanie i zamieszkaj w Sopocie

07.12.2016

W ślad za uchwałą Rady Miasta z 2015 roku, zostało wyznaczonych 10 mieszkań: 4 samodzielne i 6 do podziału, przeznaczonych do wynajmu w zamian za wykonanie ich remontu. Tym samym, osoby, które z różnych przyczyn nie mogą sobie pozwolić na kupno mieszkania, a nie chcą czekać w kolejce na przydział lokalu komunalnego, mogą starać się o przyznanie mieszkania, pod warunkiem, że we własnym zakresie je wyremontują i przystosują do zamieszkania.

W ślad za uchwałą Rady Miasta z 2015 roku, zostało wyznaczonych 10 mieszkań: 4 samodzielne i 6 do podziału, przeznaczonych do wynajmu w zamian za wykonanie ich remontu. Tym samym, osoby, które z różnych przyczyn nie mogą sobie pozwolić na kupno mieszkania, a nie chcą czekać w kolejce na przydział lokalu komunalnego, mogą starać się o przyznanie mieszkania, pod warunkiem, że we własnym zakresie je wyremontują i przystosują do zamieszkania.

Aby otrzymać takie mieszkanie trzeba spełniać określone kryteria. Preferowane są małżeństwa lub osoby wychowujące dzieci, mieszkające w Sopocie, a nieposiadające własnego mieszkania, osiągające określony miesięczny dochód.

To druga już edycja sopockiego programu „mieszkań do samoremontu”. Program cieszył się dużą popularnością wśród mieszkańców, świadczy o tym liczbą chętnych, którzy zadeklarowali swój udział w programie, a było to ponad 5 chętnych na jedno mieszkanie.

Cieszy nas ogromnie, że program wyszedł naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Sopotu, o czym świadczy zainteresowanie pierwszej edycji. Stworzyliśmy dogodną alternatywę, szczególnie dla młodych rodzin, rozpoczynających wspólne życie, których nie stać na zakup mieszkania na wolnym rynku, nie mają  zdolności kredytowej a ich marzeniem jest mieszkanie w Sopocie.  Robimy wszystko aby zatrzymać w mieście tych, który chcą w Sopocie mieszkać, rozwijać się, być szczęśliwymi. Bo Sopot to doskonałe miejsce do życia” – mówi Marcin Skwierawski wiceprezydent Sopotu, odpowiedzialny za politykę mieszkaniową w mieście. 

O przyznanie lokalu mieszkalnego do samoremontu mogą  ubiegać się wnioskodawcy:

 • prowadzący wspólnie gospodarstwo domowe, w szczególności małżeństwa z dziećmi i osoby wychowujące dzieci;
 • zamieszkujący w Sopocie w budynkach prywatnych na podstawie decyzji administracyjnej o  przydziale lokalu mieszkalnego;
 • zamieszkujący w Sopocie w budynkach, wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sopotu, przeznaczonych do rozbiórki  i lokalach niemieszkalnych, zakwalifikowani do otrzymania mieszkania;
 • którzy posiadają tytuł prawny do zajmowania lokalu w mieszkaniowym  zasobie miasta Sopotu, a chcą zamienić zajmowany lokal na inny lokal mieszkalny zakwalifikowany do samoremontu – przekazany do dyspozycji miasta dotychczas zajmowany lokal powinien być w stanie nadającym się do zamieszkania;
 • którzy przekażą własność lokalu mieszkalnego na terenie miasta Sopotu na rzecz Gminy Miasta Sopotu.

Wnioski należy składać od dnia 01.03.2017r.do dnia 15.04.2017r.

Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Sopotu pokój 16.

Wykaz lokali samodzielnych bez możliwości podziału:

L.p.

Adres lokalu

Liczba pokoi

Pow. pokoi i pow.

użytkowa

Szacunkowy koszt remontu

Min. liczba osób

Informacje dodatkowe, zakres wymaganych robót

1

Armii Krajowej 74/5

4

63,04

87,80

71.487,19

6-8

II piętro

roboty budowlane, sanitarne, stolarskie, elektryczne, wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt dokumentacji projektowej 

2

Armii Krajowej 65/5

3

41,20

76,50

100.980,00

4-5

II piętro

roboty budowlane, sanitarne, stolarskie, elektryczne, uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej,

zlecono projekt przebudowy i usamodzielnienia

3

3 Maja 9/3

2

36,93

60,62

69.513,67

3-5

I piętro

roboty budowlane, sanitarne, stolarskie, elektryczne. wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt dokumentacji projektowej

4

Winieckiego 23/2a

3

35,27

50,42

93.089,95

3-4

Parter;

roboty elektryczne, budowlane, sanitarne, stolarskie, izolacja pozioma, wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt dokumentacji projektowej

lokale wspólne do podziału:

L.p.

Adres lokalu

Liczba pokoi

po podziale

Pow. pokoi  i pow. użytkowa

Szacunkowy koszt remontu

Min. liczba osób

Informacje dodatkowe, zakres wymaganych robót

1

Kościuszki 68/1A

1

16,82

34,25

92.880,-

1-2

Parter

roboty budowlane, sanitarne, stolarskie, elektryczne, w trakcie uzyskiwanie zgody Wspólnoty Mieszkaniowej na podział i usamodzielnienie

2

Kościuszki 68/1B

2

43,85

89,15

106.920,-

5 -6

Parter

roboty budowlane, sanitarne, stolarskie, elektryczne, w trakcie uzyskiwanie zgody Wspólnoty Mieszkaniowej na podział i usamodzielnienie

3

Al.  Niepodległości 784/5A

2

44,02

72,89

86.491,66

4-5

II piętro

Zgoda Wspólnoty na podział;

projekt z pozwoleniem na budowę, kosztorys inwestorski

4

Al.  Niepodległości 784/5B

1

19,55

41,67

102.145,32

1-2

II piętro

Zgoda Wspólnoty na podział; projekt z pozwoleniem na budowę, kosztorys inwestorski

5

3 Maja  5/4A

1

23,92

54,16

64 .503,69

2 -3

II piętro

Zgoda Wspólnoty na podział, kosztorys inwestorski,   projekt, w toku sprawa uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę  

6

3 Maja 5/4B

2

33,60

58,20

58.470,47

3-4

II piętro

Zgoda Wspólnoty na podział, kosztorys inwestorski, projekt, w toku sprawa uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę

TERMIN OGLĄDANIA LOKALI:

Lokal przy ul. Winieckiego 23/2a 

udostępnia Administracja Budynków „Lidom” z siedzibą w Sopocie przy ul. Helskiej 18 (tel. 58 551 38 23)

w dniu 06.12.2016r. w godz. 14°° -  15°°

w dniu 20.12.2016r. w godz. 09°° - 10°°

w dniu 10.01.2017r. w godz. 14°° - 15°°

w dniu 23.01.2017r. w godz. 16°° - 17°°

w dniu 07.02.2017r. w godz. 08°° - 09°°

w dniu 20.02.2017r. w godz. 16°° - 17°°

Lokale:

1) przy ul.  Armii Krajowej 65/5                   

2) przy ul Armii Krajowej 74/5              

3) przy ul.  Al.  Niepodległości 784/5     

4) przy ul. Kościuszki 68/1                           

5) przy ul.  3 Maja  5/4                                   

6) przy ul. 3 Maja 9/3                                          

udostępnia Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Sopocie przy ul. Grottgera 8A tel. 58 551 32 18:

 

w dniu 06.12.2016r. w godz. 12°°-13°°; 13³°-14³°, 15°°-16°°

kolejno lokale: Ar. Krajowej 65/5; Ar. Krajowej 74/5 i Al. Niepodległości 784/5;

 

w dniu 07.12.2016r. w godz. 12°°-13°°; 13³°-14³°, 15°°-16°°

kolejno lokale:  Kościuszki 68/1; 3 Maja 5/4 i 3 Maja 9/3.

 

w dniu 19.12.2016r. w godz.  13°°-14°°; 14³°-15³°, 16°°-17°°

kolejno lokale: Ar. Krajowej 65/5; Ar. Krajowej 74/5 i Al. Niepodległości 784/5;

 

w dniu 20.12.2016r. w godz. 08°°-09°°; 09³°-10³°; 11°°-12°°

kolejno lokale:  Kościuszki 68/1; 3 Maja 5/4 i 3 Maja 9/3.

 

w dniu 10.01.2017r.  w godz. 08°°-09°°; 09³°-10³°; 11°°-12°°

kolejno lokale: Ar. Krajowej 65/5; Ar. Krajowej 74/5 i Al. Niepodległości 784/5;

 

w dniu 11.01.2017r. w godz. 08°°-09°°; 09³°-10³°; 11°°-12°°

kolejno lokale:  Kościuszki 68/1; 3 Maja 5/4 i 3 Maja 9/3.

 

w dniu 23.01.2017r. w godz.  13°°-14°°; 14³°-15³°, 16°°-17°°

kolejno lokale:  Kościuszki 68/1; 3 Maja 5/4 i 3 Maja 9/3.

 

w dniu 24.01.2017r. w godz. 12°°-13°°; 13³°-14³°, 15°°-16°°

kolejno lokale: Ar. Krajowej 65/5; Ar. Krajowej 74/5 i Al. Niepodległości 784/5;

 

w dniu 07.02.2017r.  w godz. 08°°-09°°; 09³°-10³°; 11°°-12°°

kolejno lokale: Ar. Krajowej 65/5; Ar. Krajowej 74/5 i Al. Niepodległości 784/5;

 

w dniu 08.02.2017r. w godz. 08°°-09°°; 09³°-10³°; 11°°-12°°

kolejno lokale:  Kościuszki 68/1; 3 Maja 5/4 i 3 Maja 9/3.

 

w dniu 20.02.2017r.  w godz. 12°°-13°°; 13³°-14³°, 15°°-16°°

kolejno lokale: Ar. Krajowej 65/5; Ar. Krajowej  74/5 i Al. Niepodległości 784/5;

 

w dniu 21.02.2017r. w godz. 12°°-13°°; 13³°-14³°, 15°°-16°°

kolejno lokale:  Kościuszki 68/1; 3 Maja 5/4 i 3 Maja 9/3.

Do pobrania:

Druki wniosków

 

Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych oddawanych do samoremontu (zawarte w Uchwale Nr  XII/161/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia

19 października  2015 roku):

1. Lokale samodzielne o powierzchni przekraczającej 80 m² mogą być wynajmowane do samoremontu jeżeli:

1)  można dokonać ich podziału na dwa lub więcej samodzielnych lokali;

2)  wnioski dotyczące danego lokalu złoży jednocześnie co najmniej dwóch wnioskodawców, którzy zawarli pomiędzy sobą porozumienie co do wspólnego prowadzenia inwestycji.

2. Lokale samodzielne o powierzchni poniżej 80 m² mogą być wynajmowane do samoremontu, jeżeli wnioskodawca przekaże do dyspozycji miasta dotychczas lokal wchodzący w skład  mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sopotu.

OSOBY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE LOKALU DO SAMOREMONTU:

I.  O przyznanie lokalu mieszkalnego do samoremontu mogą  ubiegać się

    wnioskodawcy prowadzący wspólnie gospodarstwo domowe, w szczególności:

1)  małżeństwa z dziećmi i osoby wychowujące dzieci;

2)  zamieszkujący w Sopocie w budynkach prywatnych na podstawie decyzji administracyjnej

     o  przydziale lokalu mieszkalnego;

3)  zamieszkujący w Sopocie w budynkach, wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu

     Gminy Miasta Sopotu, przeznaczonych do rozbiórki  i lokalach niemieszkalnych,

     zakwalifikowani do otrzymania mieszkania;

4)  którzy posiadają tytuł prawny do zajmowania lokalu w mieszkaniowym  zasobie miasta

     Sopotu, a chcą zamienić zajmowany lokal na inny lokal mieszkalny zakwalifikowany do

     samoremontu – przekazany do dyspozycji miasta dotychczas zajmowany lokal powinien

     być w stanie nadającym się do zamieszkania;

5)  którzy przekażą własność lokalu mieszkalnego na terenie miasta Sopotu na rzecz Gminy

     Miasta Sopotu.

II. Ubiegający się wnioskodawcy, powinni osiągać dochód umożliwiający wykonanie remontu lokalu, przez co należy rozumieć:

1. średni miesięczny dochód z okresu 12 miesięcy roku kalendarzowego poprzedzającego

    złożenie wniosku w  gospodarstwach jednoosobowych:

        1) nie mniejszy niż 300 % najniższej emerytury,  tj. 2.647,68 zł;  

        2) nie większy niż 550 %  najniższej emerytury,   tj. 4.854,08 zł.

2. średni miesięczny dochód z okresu 12 miesięcy roku kalendarzowego poprzedzającego

   złożenie wniosku przypadający na członka gospodarstwa domowego

   w gospodarstwach 2 osobowych:

        1)nie mniejszy niż  250 % najniższej emerytury,  tj. 2.206,40 zł

        2) nie większy niż 450 %  najniższej emerytury,   tj.  3.971,52 zł.

3. średni miesięczny dochód z okresu 12 miesięcy roku kalendarzowego poprzedzającego

   złożenie wniosku przypadający na członka gospodarstwa domowego

   w gospodarstwach  3 osobowych:

       1)  nie mniejszy niż  150 % najniższej emerytury,  tj. 1.323,84 zł,

       2)  nie większy niż 390 %  najniższej emerytury,   tj. 3.441,98 zł.     

4. średni miesięczny dochód z okresu 12 miesięcy roku kalendarzowego poprzedzającego

   złożenie wniosku przypadający na członka gospodarstwa domowego

   w gospodarstwach 4 i więcej osobowych:

       1)  nie mniejszy niż 120% najniższej emerytury,  tj. 1.059,07 zł,

       2)  nie większy niż 300 % najniższej emerytury,   tj. 2.647,68 zł.      

Dochód oblicza się w oparciu o art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 966).

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. druk wniosku o udostępnienie lokalu;
 2. zaświadczenie  od zarządcy/właściciela nieruchomości o braku jakichkolwiek zaległości w opłatach czynszowych i w opłatach niezależnych od właściciela lokalu  na dzień złożenia wniosku oraz, że wnioskodawcy nie posiadali zaległości w opłatach czynszowych i niezależnych od właściciela lokalu za okres powyżej 2 miesięcy

w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku (warunek ten dotyczy wnioskodawców i wspólnie z nim zamieszkujących pełnoletnich członków rodziny wnioskodawcy);

 1. PIT za pełny rok podatkowy poprzedzający rok złożenia wniosku wraz

z potwierdzeniem jego wysłania do Urzędu Skarbowego lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, w którym będzie wykazany dochód, składki ubezpieczeniowe i należny podatek oraz zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie na dzień składania wniosku. Rozliczenie roczne o dochodach osiąganych poza krajem należy przedstawić wraz z przekładem wykonanym przez tłumacza przysięgłego;

 1. oświadczenie o wykonaniu remontu przyznanego lokalu we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa regresu w stosunku do wynajmującego na warunkach określonych w odrębnej umowie;
 2. zobowiązanie przekazania do dyspozycji Gminy dotychczas zajmowanego lokalu

w stanie nadającym się do zamieszkania wraz z tytułem prawnym (umowa o najem, aktualny odpis księgi wieczystej)  do tego lokalu – zobowiązanie dotyczy wniosków

o remont samodzielnego lokalu;

 1. porozumienie wnioskodawców w sprawie wspólnego wykonania i sfinansowania kosztów robót budowlanych związanych z podziałem lokalu, zgodnie z projektem;
 2. decyzję administracyjną o przydziale mieszkania w budynku prywatnym;
 3. dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych na wykonanie remontu.

Druki formularzy można pobrać w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Sopotu (pok. 86), kancelarii Urzędu (pok. 16) oraz na stronie internetowej

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków –od dnia   01.03.2017r.  do dnia  15.04.2017r.

Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Sopotu pokój 16.

V. DODATKOWE PYTANIA I WYJAŚNIENIA:

- dotyczące wymaganych dokumentów – odpowiedzi udziela Wydział Lokalowy

   pok. 86  tel. 58 5213 774 (779);

- dotyczące spraw technicznych – odpowiedzi udziela Wydział Lokalowy – pok. 77

   (tel. 58 5213 777).

- wnioskodawca nie musi ograniczać się do wyboru jednego lokalu - może składać wnioski

   na każdy z w/wym. lokali,  spełniających oczekiwania jego rodziny.

- kwoty dochodu podane w niniejszym wykazie obowiązują do dnia zakończenia naboru.

VI. INFORMACJE O WYBORZE:

Wykaz osób zakwalifikowanych zostanie podany do publicznej wiadomości.

Zastrzega się możliwość wyłączenia poszczególnych lokali z powyższego wykazu.

Wniosek złożony przed   01.03.2017r.    lub po   15.04.2017r  . nie będzie rozpatrywany.   

ROZWIŃ

Kamień węgielny na Malczewskiego

06.12.2016

Z myślą o młodych, rozpoczynających wspólne życie, sopockich rodzinach, Sopot rozpoczął w 2004 roku program budowy nowych mieszkań komunalnych. W tym czasie blisko 170 rodzin otrzymało od miasta szansę na zamieszkanie w Sopocie.

Z myślą o młodych, rozpoczynających wspólne życie, sopockich rodzinach, Sopot rozpoczął w 2004 roku program budowy nowych mieszkań komunalnych. W tym czasie blisko 170 rodzin otrzymało od miasta szansę na zamieszkanie w Sopocie.

W tym czasie:

W 2004 roku na ulicy Malczewskiego 5B oddano do użytku 39 lokali komunalnych –  za 4 051 tys. zł brutto.

 W 2009 roku oddano:

- 4 budynki komunalne przy al. Niepodległości (59 mieszkań)  wartość 10 976 tys. zł brutto (wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym parking)

- zmodernizowany i przebudowany budynek komunalny na Zaciszu (16 mieszkań) za kwotę 3 549 573,08 zł.

 W Sopocie w 2014 oddano roku 34 nowe mieszkania komunalne.

 • ul. Rzemieślnicza za kwotę 1 573 687,09 zł. 10 mieszkań przy,
 • Al. Niepodległości za kwotę  3 794 300,85 zł., 24 mieszkania 

 

W 2015 roku oddano:

16 nowych mieszkań komunalnych przy ul. 3 Maja 18a za 2 684 488,42

Pragnąc zatrzymać w Sopocie kolejnych młodych ludzi, którzy swoje życie chcą związać z kurortem, ale z różnych przyczyn nie mogą kupić mieszkania na wolnym rynku, miasto kontynuuje program. We wrześniu rozpoczęto budowę kolejnych, 76 mieszkań na ulicach: Świemirowskiej i Malczewskiego.

W 5 kondygnacyjnym budynku zlokalizowanym przy ulicy Malczewskiego powstanie 60 mieszkań: 3 mieszkania jednopokojowe i 57 mieszkań dwupokojowych  o powierzchni od  31,1 m² do 58,63 m². Koszt realizacji tej inwestycji to blisko 12 mln zł. Część, po zakończeniu inwestycji, z funduszu dopłat, dofinansuje Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Autorem projektu jest architekt  Krzysztof Kozłowski.

Wykonawca ma 450 dni na wybudowanie budynków, szacujemy, że prace zakończą się na przełomie 2017 i 2018 roku.

Wykonawcą jest firma: Budrem-Rybak z Luzina.

We wrześniu rozpoczęto budowę 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Świemirowskiej 2-4 w Sopocie. Zamieszka tam 16 rodzin. Koszt to blisko 3,6 mln zł.

W Mikołajki, 6 grudnia 2016 roku zgodnie z tradycją budowlaną, wkopany został kamień węgielny pod budynek przy ulicy Malczewskiego. W uroczystości wzięli udział: Prezydent Miasta Jacek Karnowski, wiceprezydent Marcin Skwierawski, odpowiedzialny m.in. za kwestie budownictwa komunalnego, Przewodniczący Rady Miasta Wieczesław Augustyniak, radni z Komisji Lokalowej osoby zaangażowane w realizację tego projektu.

„To kolejne mieszkania komunalne które w Sopocie budujemy z myślą o młodych rodzinach z dziećmi. Życzę terminowego zakończenia inwestycji, by przebiegła ona sprawnie i bezpiecznie dla wszystkich tu pracujących. A my byśmy się tu spotkali za ponad rok, świętując z najemcami ich przeprowadzki” – powiedział prezydent Sopotu Jacek Karnowski.

„To prezent na Mikołajki dla mieszkańców i tych rodzin które za ponad rok tu zamieszkają” – rozpoczął ks. kan. Tadeusz Losiak przed poświęceniem placu budowy i dokumentu, który znalazł się w specjalnej tubie.

Zgromadzeni złożyli podpisy pod Aktem Erekcyjnym, który w szczelnej tubie wraz z dzisiejszymi gazetami i polskimi monetami, w nominałach od 1 grosza do 5 zł, został zamurowany w fundamencie budynku.

Co przed nami?

Trwają prace projektowe kolejnego budynku przy ul. Niepodległości w którym znajdzie się ok. 50 mieszkań. Gmina rozpoznaje możliwości finansowania  zewnętrznego. Rozpoczęcie budowy planowane jest na przełomie 2017 i 2018 roku. Ponadto na najbliższej sesji zmieniany będzie plan pod kolejną lokalizację budownictwa komunalnego, przy ul. 3 Maja.

zdjęcia: Fotobank.pl/UMS

ROZWIŃ

                   
         
                   

PETYCJA W SPRAWIE OCALENIA REUMATOLOGII NA POMORZU I URATOWANIA PROJEKTU GERIATRII

 

Biuletyn jest ujednoliconym systemem stron, stworzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Zawiera treści dotyczące Urzędu Miasta, Samorządu, organizacji pozarządowych, prawa lokalnego - w tym uchwał i zarządzeń, budżetu i majątku miasta, zamówień publicznych, ofert pracy i innych.

Konkursy dla uczniów

Sopot rozpoczyna realizację projektu „Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczanie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Woj. Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i Sopocie”.

Ważnym elementem projektu są także działania edukacyjne i kształtowanie postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży. Dlatego zapraszamy do udziału w dwóch konkursach – fotograficznym i literackim. Oba konkursy skierowane są do uczniów sopockich szkół.

 

WIĘCEJ

Budżet Obywatelski 2017

Sopot jako pierwszy w kraju wprowadził mechanizm budżetu partycypacyjnego. Zaprosiliśmy mieszkańców do współdecydowania o wydatkach miasta i co roku zapraszamy do udziału w Budżecie Obywateskim. Po raz szósty zapraszamy mieszkańców do współdecydowania o budżecie miasta.

WIĘCEJ

Karta sopocka

Karta Sopocka – czyli karta, którą każdy mieszkaniec kurortu może wyrobić w Urzędzie Miasta – upoważnia do skorzystania ze zniżek w blisko stu obiektach. Rabaty dotyczą głównie lokali gastronomicznych, hoteli, obiektów kulturalnych i sportowych oraz licznych usług, w tym usług medycznych, w wybranych sopockich placówkach.

 

ZAMÓW KARTĘ SOPOCKĄ

WIĘCEJ

Organizacje pozarządowe

 

Działania Sopotu w celu poprawy jakości życia seniorów są kompleksowe i zróżnicowane. Każdy z wydziałów przygotowując ofertę dla osób starszych, przygotowuje ją w oparciu o pochodzącą z badań wiedzę na temat zróżnicowanych oczekiwań i potrzeb seniorów. Osoby w wieku emerytalnym stanowią ok. 25% wszystkich mieszkańców Sopotu.

WIĘCEJ

Newsletter

Dodaj się do newsletter


Email: DODAJ

kalendarz.jpg

GODZINY PRACY

  

poniedziałek  10.00 - 18.00
   
wtorek, środa, czwartek  8.00 - 16.00
   
piątek  7.30 - 15.30
   
Kancelaria Ogólna  7.30 - 15.30
   

Miejski rzecznik konsumentów 

wtorek oraz piątek 10.30 – 15.30
   
Uzgadnianianie dokumentacji projektowej  poniedziałek 10.00-18.00 oraz wtorek 08.00 – 16.00
   
Archiwum  poniedziałek 10.00 – 16.00, wtorek-piątek 08.00 – 14.00
WIĘCEJ

Strefa_turysty.jpg

© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO