WITAMY NA STRONIE MIEJSKIEJ

MONTE1

AKTUALNOŚCI

Sopocka oświata liderem w województwie

30.05.2016

Sopoccy uczniowie klas szóstych szkół podstawowych ponownie w tym roku napisali najlepiej sprawdzian zewnętrzny w województwie pomorskim. Była to ostatnia edycja sprawdzianu zewnętrznego dla klas szóstych.

Sopoccy uczniowie klas szóstych szkół podstawowych ponownie w tym roku napisali najlepiej sprawdzian zewnętrzny w województwie pomorskim. Była to ostatnia edycja sprawdzianu zewnętrznego dla klas szóstych.

„Jest to kolejny sukces sopockiej oświaty, osiągnięty dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu nauczycieli, uczniów oraz rodziców” – podkreśla Piotr Płocki, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Sopocie. „Jest to również efekt właściwego monitoringu i doradztwa Sopockiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, który potrafi trafnie zdefiniować właściwe kierunki nauczania. Duże znaczenie ma również właściwa polityka miasta w zakresie edukacji szkolnej” – dodaje. Miasto finansuje dodatkowe godziny zajęć dydaktycznych (matematyka, j. obcy, j. polski, przyroda, zajęcia wyrównawcze), wprowadza zróżnicowane oferty edukacyjne dla uczniów oraz zapewnia bardzo dobre warunki lokalowo-organizacyjne do nauki.

Warto przypomnieć, że to kolejny rok, kiedy sopocka oświata staje na najwyższym podium w województwie. Uczniowie sopockich szkół najlepiej radzą z egzaminem szóstoklasisty już po raz piąty. Tym samym Sopot staje się liderem w zakresie jakości kształcenia na poziomie szkół podstawowych w naszym województwie. Była to ostatnia edycja sprawdzianu zewnętrznego. Ministerstwo Edukacji Narodowej zadecydowało o odstąpieniu od tej formy sprawdzenia kompetencji uczniów na koniec szkoły podstawowej.

W Sopocie uczniowie uzyskali następujące wyniki:

  • 75% - j. polski (śr. woj. 69%, śr. krajowa 71 %)
  • 66% - matematyka (śr. woj. 52%, śr. krajowa 54%)
  • 70% - średnia j. polski i matematyka (śr. woj. 61%, śr. krajowa 63%)
  • 85% - j. ang. (śr. woj. 70%, śr. krajowa 71%)

 Serdeczne gratulacje dla Uczniów, ich Rodziców oraz Nauczycieli!

ROZWIŃ

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Sopocie

30.05.2016

Od kilku lat w całej Polsce dzień 30 maja obchodzony jest jako Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. To wyraz uznania i podziękowania za codzienny trud wychowywania powierzonych dzieci. Z tej okazji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie organizuje spotkanie rodzin zastępczych oraz kampanię „Podaruj dziecku serce – zostań rodziną zastępczą”.

Od kilku lat w całej Polsce dzień 30 maja obchodzony jest jako Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. To wyraz uznania i podziękowania za codzienny trud wychowywania powierzonych dzieci. Z tej okazji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie organizuje spotkanie rodzin zastępczych oraz kampanię „Podaruj dziecku serce – zostań rodziną zastępczą”.

Organizowane przez sopocki MOPS już po raz trzynasty, Święto Rodzicielstwa Zastępczego oraz kampania pod hasłem „Podaruj dziecku serce – zostań rodziną zastępczą”, to również promocja idei rodzicielstwa zastępczego mająca na celu pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze.

„Rodzicielstwo zastępcze spełnia ważną rolę w sytuacji, gdy dzieci nie mogą przebywać pod opieką biologicznych rodziców” – podkreśla Urszula Szymańska, kierownik Działu Pieczy Zastępczej sopockiego MOPS-u, daje szansę na dorastanie w ciepłej, przyjaznej atmosferze. Rodzina zastępcza przyjmuje dzieci na określony czas, potrzebny rodzicom naturalnym na rozwiązanie swoich problemów. Jest również nadzieją na nowy dom dla dzieci, które mają małe szanse na adopcję, np. nie mają uregulowanej sytuacji prawnej, dla dzieci chorych i niepełnosprawnych. „Opieka nad dziećmi opuszczonymi i zaniedbanymi wymaga otwartego serca, zaangażowania, zrozumienia i cierpliwości, ale przynosi satysfakcję i ogromną radość rodzicom zastępczym” – dodaje.

„Spróbuj, może Ty też jesteś komuś potrzebny” – zachęcają Pani Beata i Pan Paweł, którzy od 10 lat pełnią funkcję rodziny zastępczej zawodowej dla dwójki sopockich dzieci. Rodzinny zastępcze objęte są stałym wsparciem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pomocą psychologiczną zarówno dla rodziców, jak i dzieci, pedagogiczną i prawną. Sopocki MOPS oferuje rodzicom zastępczym udział w bezpłatnych szkoleniach oraz grupach wsparcia, możliwość dofinansowania do wypoczynku dzieci czy remontu mieszkania. Dla rodzin zastępczych przewidziana jest ustawowa comiesięczna pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Rodziny zawodowe otrzymują dodatkowo comiesięczne wynagrodzenie na podstawie umowy.

Aby zostać rodzicem zastępczym należy spełnić kilka wymogów, m. in. posiadać stałe miejsce zamieszkania w Polsce, odpowiednie warunki mieszkaniowe, stałe źródło utrzymania, odbyć szkolenie, przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym opiekę nad dzieckiem. Ważna jest motywacja i predyspozycje przyszłych rodziców oraz możliwość zapewnienia dziecku należytej opieki oraz możliwości rozwoju. Dzieci, które przychodzą z bagażem trudnych życiowych doświadczeń, otoczone troskliwą opieką i miłością rodziców zastępczych stają się radosne i szczęśliwe.

PODARUJ DZIECKU SERCE – ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ!

Skontaktuj się z nami:

Dział Pieczy Zastępczej MOPS Sopot

tel. 58 555 10 22, al. Niepodległości 759 a, dpz@mopssopot.pl

ROZWIŃ

Sopot dla wszystkich

25.05.2016

Sopot zawsze był i jest miastem, które myśli o osobach potrzebujących, słabszych i tych którym się w życiu nie zawsze powodzi. Dlatego radni pozytywnie odpowiedzieli na apel środowiska rodzin osób niepełnosprawnych intelektualnie i podjęli uchwałę dotyczącą planu miejscowego, w którym znalazła się lokalizacja domu w sąsiedztwie dawnego parku Herbstów, tuż przy urzędzie.

Sopot zawsze był i jest miastem, które myśli o osobach potrzebujących, słabszych i tych którym się w życiu nie zawsze powodzi. Dlatego radni pozytywnie odpowiedzieli na apel środowiska rodzin osób niepełnosprawnych intelektualnie i podjęli uchwałę dotyczącą planu miejscowego, w którym znalazła się lokalizacja domu w sąsiedztwie dawnego parku Herbstów, tuż przy urzędzie.

Projektując obiekt architekci przyjęli zasadę zachowania powściągliwości przy wyborze formy budynku, żeby stanowiła neutralne tło dla historycznej zabudowy i istniejącej oraz planowanej, nieprzypadkowej zieleni. Kierowali się przy tym zasadą prostoty. Stąd forma podstawy – prostopadłościan z rozcięciem, w celu zaakcentowania wejścia, przenikający się z formą stromego dachu. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne i poddasze użytkowe.

Prostą formę uzupełniają stosowane z umiarem szlachetne materiały. Pokrycie dachu i część ściany wykonane będzie z elementów blachy tytanowo cynkowej w stonowanych kolorach inspirowanych naturą.

Budynek w swej formie upodabnia się do otaczających, zmieniających kolory drzew. Architekci zaproponowali oryginalny układ kwadratowych elementów z blachy. Żaluzje drewniane wprowadzają ciepły nastrój na tle utrzymanych w jasno‐ piaskowej tonacji ścian budynku. Drewniane obramowania wnęk okiennych w północnej części pomagają utrzymać jednolity charakter budynku.

„Ośrodek będzie pełnił dwie zasadnicze funkcje: mieszkalną oraz usługową (rehabilitacja fizyczna, społeczne zawodowa). Funkcje te ulokowano w odrębnych wydzielonych fragmentach budynku połączonych wspólną komunikacją. W centralnej części budynku znajdować się będzie hol wejściowy. Z holu dostępne będą sala wielofunkcyjna i rehabilitacyjna z możliwością ich połączenia” – wyjaśnia arch. Adam Drohomirecki. 

Projektowana nieruchomość znajdować się będzie w sąsiedztwie parku należącego do Herbstów.  Wyjątkowo udana próba wkomponowania budynku w otaczającą zieleń, tę która już jest i która zostanie powiększona o zrewitalizowany, dokupiony przez Gminę park rodziny Herbstów, sprawią iż będzie to jedna z piękniejszych zielonych i otwartych przestrzeni publicznych w naszym mieście.

W ośrodku będzie 20 pokoi.

Zamierzeniem Fundacji jest stworzenie na terenie Sopotu domu, w którym dożywotnie schronienie znajdą dorosłe osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Prowadzona przez Fundację placówka będzie świadczyć usługi:

a)   opiekuńcze (udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, opiekę higieniczną, niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, kontakty z otoczeniem),

b)   bytowe (miejsce pobytu, wyżywienie, utrzymanie czystości)

c)   związane z działaniami interwencyjnymi na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie (czasowy pobyt tych osób w ośrodku, gdy zostaną one pozbawione stałej opieki domowej – choroba opiekunów, pobyt w szpitalu, sanatorium)

d)   integracyjne przeznaczone dla całej społeczności osób niepełnosprawnych intelektualnie

„Chcemy w ośrodku stworzyć warunki do wszechstronnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych, której nadrzędnym celem byłoby czuwanie nad kondycją fizyczną podopiecznych oraz czynne włączanie ich w normalne życie społeczne.  Rehabilitacja powinna przebiegać w czterech płaszczyznach: fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej. Wymienione dziedziny działalności rehabilitacyjnej muszą przebiegać integralnie, wzajemnie się wspierać i uzupełniać. Chcemy również współpracować z innymi organizacjami, w tym pozarządowymi, działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie” – podkreśla Renata Birtus z Fundacji Nasz Przyjazny Dom.  

Obiekt zaprojektował zespół architektów:

arch. Adam Drohomirecki,

arch. Mikołaj Ćwidak

arch. Jakub Drohomirecki

arch. Paulina Antoszkiewicz

Szacunkowy koszt inwestycji to około 3,4 mln zł. Planowane rozpoczęcie prac powinno nastąpić po przekazaniu przez Gminę Miasta Sopotu w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej obejmującej działkę 126/6 położoną przy ul. Władysława IV. Projekt stosownej uchwały skierowany zostanie na jesienną Sesję Rady Miasta Sopotu.

Nim rozpocznie się budowa domu dla niepełnosprawnych umysłowo, zostanie rozpoczęta rewitalizacja sąsiadującej działki, będącej parkiem rodziny Herbstów, a którą to działkę z dawnym założeniem parkowym, miasto odkupiło od prywatnego właściciela. Miasto wspólnie z Sopocką Szkołą Wyższą zamierza teren zagospodarować uporządkowaną zielenią tak, by uczynić w pełni dostępnym i oddać mieszkańcom, tworząc nową, ogólnodostępną przestrzeń zieloną. Założenia rewitalizacyjne powinniśmy poznać w połowie czerwca br.

ROZWIŃ

Sopot Perłą Samorządu za działania dla mieszkańców

25.05.2016

Sopot zajął pierwsze miejsce w kategorii miast do 100 tysięcy mieszkańców w rankingu „Perły Samorządu”. Prezydent Sopotu Jacek Karnowski otrzymał wyróżnienie w kategorii włodarz miasta do 100 tys. mieszkańców. Główny tytuł otrzymał prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, a wyróżnienie sąsiad – prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

Sopot zajął pierwsze miejsce w kategorii miast do 100 tysięcy mieszkańców w rankingu „Perły Samorządu”. Prezydent Sopotu Jacek Karnowski otrzymał wyróżnienie w kategorii włodarz miasta do 100 tys. mieszkańców. Główny tytuł otrzymał prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, a wyróżnienie sąsiad – prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

„Serdecznie gratuluję zarówno Pawłowi Adamowiczowi jak i Wojciechowi Szczurkowi. To przyjemność i zaszczyt znaleźć się w tak szacownym gronie, tym bardziej, że miasta zostały nagrodzone za stworzenie doskonałych warunków do życia mieszkańcom. To mieszkańcy są dla nas podmiotem, a ich potrzeby kierunkiem w którym konsekwentnie podążamy” – powiedział Jacek Karnowski prezydent Sopotu.

Inwestycje realizowane w mieście służą poprawie jakości życia mieszkańców kurortu. Sopot duży nacisk kładzie na edukację, bo ta inwestycja jest z pełną gwarancją zwrotu, stąd też dodatkowe zajęcia i stwarzanie możliwości rozwijania pasji u najmłodszych. Sopot to miasto ludzi otwartych, którzy chętnie angażują się w życie miasta, stąd też niespotykana otwartość na konsultacje społeczne zarówno ze strony miasta jak i mieszkańców. Miasto nie zapomina również o tych, którym się gorzej wiedzie, otaczając ich opieką, ale mądrą, stymulującą do zmiany swojego życia, a nie bezmyślnym rozdawnictwem.

Nagrodę i wyróżnienie odebrał dziś w Warszawie wiceprezydent Sopotu Marcin Skwierawski.

ROZWIŃ

Zapraszamy do lektury

25.05.2016

Zapraszamy do lektury nowego wydania informatora miejskiego Przepis na Sopot. Znajdziecie w nim Państwo informacje o nowych inwestycjach w mieście oraz wydarzeniach kulturalnych i sportowych.

Zapraszamy do lektury nowego wydania informatora miejskiego Przepis na Sopot. Znajdziecie w nim Państwo informacje o nowych inwestycjach w mieście oraz wydarzeniach kulturalnych i sportowych.

ROZWIŃ

                   
         
                   


Biuletyn jest ujednoliconym systemem stron, stworzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Zawiera treści dotyczące Urzędu Miasta, Samorządu, organizacji pozarządowych, prawa lokalnego - w tym uchwał i zarządzeń, budżetu i majątku miasta, zamówień publicznych, ofert pracy i innych.

 

 

Budżet Obywatelski 2017

Sopot jako pierwszy w kraju wprowadził mechanizm budżetu partycypacyjnego. Zaprosiliśmy mieszkańców do współdecydowania o wydatkach miasta i co roku zapraszamy do udziału w Budżecie Obywateskim. Po raz szósty zapraszamy mieszkańców do współdecydowania o budżecie miasta.

WIĘCEJ

Karta sopocka

Karta Sopocka – czyli karta, którą każdy mieszkaniec kurortu może wyrobić w Urzędzie Miasta – upoważnia do skorzystania ze zniżek w blisko stu obiektach. Rabaty dotyczą głównie lokali gastronomicznych, hoteli, obiektów kulturalnych i sportowych oraz licznych usług, w tym usług medycznych, w wybranych sopockich placówkach.

 

ZAMÓW KARTĘ SOPOCKĄ

WIĘCEJ

Organizacje pozarządowe

 

Działania Sopotu w celu poprawy jakości życia seniorów są kompleksowe i zróżnicowane. Każdy z wydziałów przygotowując ofertę dla osób starszych, przygotowuje ją w oparciu o pochodzącą z badań wiedzę na temat zróżnicowanych oczekiwań i potrzeb seniorów. Osoby w wieku emerytalnym stanowią ok. 25% wszystkich mieszkańców Sopotu.

WIĘCEJ

Newsletter

Dodaj się do newsletter


Email: DODAJ

kalendarz.jpg

GODZINY PRACY

  

poniedziałek  10.00 - 18.00
   
wtorek, środa, czwartek  8.00 - 16.00
   
piątek  7.30 - 15.30
   
Kancelaria Ogólna  7.30 - 15.30
   

Miejski rzecznik konsumentów 

wtorek oraz piątek 10.30 – 15.30
   
Uzgadnianianie dokumentacji projektowej  poniedziałek 10.00-18.00 oraz wtorek 08.00 – 16.00
   
Archiwum  poniedziałek 10.00 – 16.00, wtorek-piątek 08.00 – 14.00
WIĘCEJ

Strefa_turysty.jpg

© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO