Spis telefonów do wydziałów Urzędu Miasta

pokój stanowisko kontakt
16 Kancelaria ogólna

(+48 58) 5213 722
(+48 58) 5213 723
fax (+48 58) 551 01 33

kancelaria@sopot.pl

41 Sekretariat Prezydenta Miasta Sopotu fax (+48 58) 551 26 87
42 Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski

fax (+48 58) 551 26 87

jacek.karnowski@um.sopot.pl 

71 Sekretariat Wiceprezydentów tel. (+48 58) 5213 609
tel. (+ 48 58) 5213 613
72 Wiceprezydent Miasta Joanna Cichocka - Gula tel. (+48 58) 5213 608
70 Wiceprezydent Miasta Marcin Skwierawski tel. (+48 58) 5213 611
1 Sekretariat wydz. finansowego tel. (+48 58) 5213 617
1A Skarbnik Miasta Mirosław Goślicki

tel. (+48 58) 5213 618

miroslaw.goslicki@um.sopot.pl 

41 Sekretariat Sekretarza Miasta

fax (+48 58) 551 26 87

40 Sekretarz Miasta Wojciech Zemła wojciech.zemla@um.sopot.pl
     

SAMODZIELNE STANOWISKA

pokój stanowisko kontakt
112 A Audyt Wewnętrzny tel. (+48 58) 5213 660
44 Pełnomocnik Prezydenta ds. Metropolii i Kontaktów Samorządowych tel. (+48 58) 5213 606

112 A Pełnomocnik Prezydenta ds. Kontroli tel. (+48 58) 5213 660
44 Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych tel. (+48 58) 5213 612
11 D-E Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych
tel. (+48 58) 5213 669
94-95 Konserwator Zabytków Miasta Sopotu

tel. (+48 58) 5213 624

 11A

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
Anna Gut

Środa         8.30  - 16.oo
Czwartek     8.30 – 16.oo
Piątek         8.30 – 13.30

tel. (+48 58) 5213 670
anna.gut@um.sopot.pl

25 Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy tel. (+48 58) 5213 733
     

BIURO PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

pokój

stanowisko

kontakt

46

Rzecznik Prasowy

Magdalena Czarzyńska-Jachim

tel. (+48 58) 5213 847
fax (+48 58) 5213 892
magdalena.jachim@um.sopot.pl

46

Promocja

tel. (+48 58) 5213 848
fax (+48 58) 5213 892

promocja@sopot.pl

46

Media i miejskie powierzchnie reklamowe

tel. (+48 58) 5213 633

biuro@sopot.pl

47

Media, konferencje i kongresy

tel. (+48 58) 5213 846
fax (+48 58) 5213 892

anna.dyksinska@um.sopot.pl

48

Turystyka i kontakty zagraniczne

tel. (+48 58) 5213 782
fax (+48 58) 5213 892

turystyka@sopot.pl

47

Dystrybucja materiałów promocyjnych

tel. (+48 58) 5213 839
fax (+48 58) 5213 892

katarzyna.rochewicz@um.sopot.pl

48

Budżet obywatelski,

konsultacje społeczne i patronaty

tel. (+48 58) 5213 682
fax (+48 58) 5213 892

katarzyna.alesionek@um.sopot.pl

BIURO RADY MIASTA

pokój stanowisko kontakt
63 Przewodniczący Rady Miasta
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
tel. (+48 58) 5213 671
62 Naczelnik Biura tel. (+48 58) 5213 673
beata.szetela@um.sopot.pl
60 Sekretariat tel. (+48 58) 5213 672
tel. (+48 58) 5213 640
     

BIURO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Poniedziałek 10.00 – 18.00, środa - 08.00 – 15.00

 

pokój stanowisko kontakt
93-94 Konserwator zabytków Miasta Sopotu
Naczelnik Biura
tel. (+48 58) 5213 624
94 Sekretariat

tel. (+48 58) 5213 624

 

93 Główny specjalista ds. ochrony zieleni zabytkowej

wycinka, przycinka drzew i krzewów, zagospodarowanie terenów zielonych
tel. (+48 58) 5213 791
93 Inspektor ds ochrony zabytków

programy prac konserwatorskich, remonty ingerujące w zewnętrzną tkankę budynku, remonty elewacji zabytkowych, ogrodzenia
tel. (+48 58) 5213 790

100 Plastyk Miejski

remonty elewacji, kolorystyka, ogródki gastronomiczne, sezonowe zagospodarowanie plaży, reklamy, estetyzacja miasta, meble miejskie
tel. (+48 58) 5213 785
 100 Główny specjalista ds. ochrony zabytków nieruchomych

roboty budowlane, przebudowa, rozbudowa, nowe inwestycje, remonty ingerujące w zewnętrzną tkankę budynku, wymiana stolarki okienneji drzwiowej zewnętrznej
 tel. (+48 58) 5213 785

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

pokój stanowisko kontakt
15A Naczelnik Wydziału tel. (+48 58) 5213 726

15A Z-ca Naczelnika tel. (+48 58) 5213 746
16 Kancelaria ogólna tel. (+48 58) 5213 722
fax (+48 58) 551 01 33
25 Ewidencja majątku Urzędu tel. (+48 58) 5213 724
Al. Niepodległości 797B Archiwum tel. 604559564
15 Ksero, kierowcy tel. (+48 58) 5213 749
20
(suterena)
Konserwatorzy tel. (+48 58) 5213 752
     

Płace, Referat Księgowości

pokój stanowisko kontakt

4

Płace tel. (+48 58) 5213 626
     
pokój stanowisko kontakt
5 Kierownik Referatu tel. (+48 58) 5213 631
5 Obsługa finansowa wydziałów: K, GN, BRM, RG itp. tel. (+48 58) 5213 628
tel. (+48 58) 5213 629
7 Dotacje, kwitariusze dot. opłaty targowej i skarbowej - rozliczanie, faktury – księgowanie, Ewidencja księgowa środków trwałych tel. (+48 58) 5213 627
7A Wnioski o zaangażowanie wydatków, delegacje – rozliczanie tel. (+48 58) 5213 784
     

Referat Budżetu

pokój stanowisko kontakt
17 Kierownik Referatu tel. (+48 58) 5213 621
18 Obsługa finansowa Wydziału Lokalowego i Administratorów (ROM-y) tel. (+48 58) 5213 622
     

WYDZIAŁ GEODEZJI

pokój stanowisko kontakt
96 Naczelnik Wydziału tel. (+48 58) 5213 803
97 Ewidencja gruntów tel. (+48 58) 5213 804
99 Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej tel. (+48 58) 5213 807
75 Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej tel. (+48 58) 5213 664
     

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

pokój stanowisko kontakt
112 Naczelnik Wydziału tel. (+48 58) 5213 824
111 Sekretariat tel. (+48 58) 5213 823
114 Zastępca Naczelnika tel. (+48 58) 5213 822
75 Geodeta tel. (+48 58) 5213 837
113 Sprzedaż lokali mieszkalnych Sprzedaż nieruchomości gruntowych
tel. (+48 58) 5213 829
115 Dzierżawy ogródków działkowych, garaże, dzierżawy nieruchomości osobom fizycznym Obsługa informatyczna WPG Wysokość naliczeń
tel. (+48 58) 5213 826
116 Sprzedaż lokali mieszkalnych tel. (+48 58) 5213 828
117 Nieruchomości Skarbu Państwa tel. (+48 58) 5213 827
     

Referat Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

pokój stanowisko kontakt
87 Kierownik referatu tel. (+48 58) 5213 658
87 Pracownicy referatu tel. (+48 58) 5213 658
     

WYDZIAŁ INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA

pokój stanowisko kontakt
90 Naczelnik Wydziału tel. (+48 58) 5213 787
89 Sekretariat tel. (+48 58) 5213 794

91 Czystość i porządek w mieście, gospodarka odpadami, gospodarka komunalna
tel. (+48 58) 5213 788
91 Geolog powiatowy tel. (+48 58) 5213 662
92 Ochrona środowiska - woda
Nielegalne wycinki drzew
tel. (+48 58) 5213 786
tel. (+48 58) 5213 793
89, 92   tel. (+48 58) 5213 792
     

WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU

ul. Marynarzy 4 (dawna siedziba MOPS)

 

pokój stanowisko kontakt
27 Naczelnik Wydziału tel. (+48 58) 5213 677

28 Kultura (stypendia artystyczne, galeria uliczna, imprezy)

tel. (+48 58) 5213 678
tel. (+48 58) 5213 635

29 Kultura (instytucje kultury, organizacje pozarządowe)
tel. (+48 58) 5213 681
30 Sport tel. (+48 58) 5213 680
     

WYDZIAŁ LOKALOWY

pokój stanowisko kontakt
79 Naczelnik Wydziału tel. (+48 58) 5213 764

78 Sekretariat tel. (+48 58) 5213 767
78 Najem lokali użytkowych tel. (+48 58) 5213 768
76 Eksploatacje, Wspólnoty tel. (+48 58) 5213 777
76 Wspólnoty, najem garaży tel. (+48 58) 5213 778
77 Inspektor ds. eksploatacji technicznej tel. (+48 58) 5213 781
     

Referat Mieszkaniowy

pokój stanowisko kontakt
87 Kierownik Referatu tel. (+48 58) 5213 769
85 umowy najmu, zaświadczenia, potwierdzenia uprawnień do lokali mieszkalnych
tel. (+48 58) 5213 771
85 Eksmisje tel. (+48 58) 5213 772
86 Zmiany, przebudowy, podziały lokali mieszkalnych oraz przydział lokali mieszkaniowych rozwiązywanie i zawieranie umów
tel. (+48 58) 5213 774
13 (parter) Dodatki mieszkaniowe tel. (+48 58) 5213 783
     

WYDZIAŁ OBYWATELSKI

pokój stanowisko kontakt
11D-E Naczelnik Wydziału tel. (+48 58) 5213 701

11 D-E Sprawy wojskowe tel. (+48 58) 5213 702
11 Ewidencja działalności gospodarczej tel. (+48 58) 5213 713
11B Ewidencja ludności, meldunki tel. (+48 58) 5213 706
11C Informacja adresowa, zezwolenia na sprzedaż alkoholu tel. (+48 58) 5213 712

11C Administracja systemem, sprawy wymeldowań tel. (+48 58) 5213 708
12 Dowody osobiste tel. (+48 58) 5213 711
11F Kancelaria Tajna tel. (+48 58) 5213 669
     

Referat Komunikacji

pokój stanowisko kontakt
52 Kierownik Referatu tel. (+48 58) 5213 718

53-56 Rejestracja pojazdów tel. (+48 58) 5213 717 i 719
53-56 Prawa jazdy, szkolenia kierowców tel. (+48 58) 5213 716
     

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR

pokój stanowisko kontakt
66 Naczelnik Wydziału tel. (+48 58) 5213 651

65 Sprawy organizacyjne tel. (+48 58) 5213 652

64 Kadry tel. (+48 58) 5213 654

     

WYDZIAŁ PRAWNY

pokój stanowisko kontakt
80
(poddasze)
Naczelnik Wydziału tel. (+48 58) 5213 697
80 Radcy Prawni tel. (+48 58) 5213 695
tel. (+48 58) 5213 696
tel. (+48 58) 5213 699
80 Sekretariat tel. (+48 58) 5213 698
     

WYDZIAŁ FINANSOWY

pokój

stanowisko

kontakt

2

Naczelnik Wydziału

tel. (+48 58) 5213 616
  
 

1

Sekretariat

tel. (+48 58) 5213 617
 

1

Egzekucja: sądowa, dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

tel. (+48 58) 5213 754
 

3

Skarb Państwa - wieczyste użytkowanie gruntu, dochody niepodatkowe, wydawanie kwitariuszy  - księgowość
 

tel. (+48 58) 5213 638
 
 

3

Podatek od nieruchomości od osób prawnych, podatek od środków transportowych - wymiar
 

tel. (+48 58) 5213 643

7

Podatek od środków transportowych, opłata: skarbowa, od posiadania psa, targowa, uzdrowiskowa – księgowość
 

tel. (+48 58) 5213 648

7

Egzekucja administracyjna

tel. (+48 58) 5213 619
 

7

Mandaty Straży Miejskiej, rozliczanie kwitariuszy dot. opłaty uzdrowiskowej

tel. (+48 58) 5213 646
 

7

Dotacje - rozliczanie, faktury – księgowanie, Ewidencja księgowa środków trwałych

tel. (+48 58) 5213 627
 

7A

Środki z Unii Europejskiej - księgowość

tel. (+48 58) 5213 784
 
 

19

Użytkowanie i użytkowanie wieczyste, dzierżawy, przekształcenia na własność, ratalna sprzedaż mieszkań itp. - księgowość
 

tel. (+48 58) 5213 641
 

24

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – księgowość

tel. (+48 58) 5213 765
 

24

Obsługa finansowa Wydziału Oświaty

tel. (+48 58) 5213 765
 

27

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – wymiar

tel. (+48 58) 5213 636
 

     

REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

pokój stanowisko kontakt
101 Kierownik Referatu tel. (+48 58) 5213 762

101 Pracownicy referatu tel. (+48 58) 5213 762
     

WYDZIAŁ STRATEGII ROZWOJU MIASTA

pokój stanowisko kontakt
68 Naczelnik Wydziału tel. (+48 58) 5213 796

67 sprzedaż nieruchomości tel. (+48 58) 5213 797
69 Zastępca Naczelnika tel. (+48 58) 5213 799
69 Programy pomocowe dla wspólnot mieszkaniowych tel. (+48 58) 5213 799
     

Referat Projektów Finansowanych z Funduszy Europejskich

pokój stanowisko kontakt
49 Kierownik Referatu tel. (+48 58) 5213 863
49 Pracownik referatu tel. (+48 58) 5213 862
     

Referat Projektów Finansowanych z Funduszy Europejskich i Krajowych

pokój stanowisko kontakt
48 Kierownik Referatu tel. (+48 58) 5213 861
48, 49
Pracownicy referatu tel. (+48 58) 5213 760
tel. (+48 58) 5213 795
tel. (+48 58) 5213 862
     

Referat Europejskiego Funduszu Społecznego i Przedsiębiorczości

pokój stanowisko kontakt
50 Kierownik Referatu tel. (+48 58) 5213 864
50
Pracownik referatu tel. (+48 58) 5213 860
     

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

pokój stanowisko kontakt
108 Naczelnik Wydziału tel. (+48 58) 5213 813
107 Sekretariat tel. (+48 58) 5213 812
tel. (+48 58) 5213 819

105 Zastępca Naczelnika tel. (+48 58) 5213 817
103-105 Architekci tel. (+48 58) 5213 814
tel. (+48 58) 5213 815
tel. (+48 58) 5213 816
tel. (+48 58) 5213 818
     

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

ul. Marynarzy 4, dawny budynek MOPS

 

pokój stanowisko kontakt
ul. Marynarzy 4 Naczelnik Wydziału tel. (+48 58) 5213 686
ul. Marynarzy 4 Rehabilitacja zawodowa tel. (+48 58) 5213 687

ul. Marynarzy 4 Podinspektor ds. ochrony zdrowia, uzdrowiska i organizacji pozarządowych tel. (+48 58) 5213 620
ul. Marynarzy 4 Gł. Specjalista ds. osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania bezrobociu tel. (+48 58) 5213 615
ul. Marynarzy 4 Gł. Specjalista ds. organizacji pozarządowych tel. (+48 58) 5213 614
ul. Marynarzy 4 Gł. Specjalista ds. profilakyki uzależnień tel. (+48 58) 5213 610

     

URZĄD STANU CYWILNEGO

pokój stanowisko kontakt
8 Kierownik tel. (+48 58) 5213 691

8A Zastępca kierownika tel. (+48 58) 5213 692
8A Archiwum USC tel. (+48 58) 5213 692
     

SAMODZIELNE REFERATY

REFERAT INFORMATYKI

pokój stanowisko kontakt
21 Kierownik Referatu tel. (+48 58) 5213 663

21 Administrator Systemu - informatyk tel. (+48 58) 5213 666

21 Administrator www - inspektor tel. (+48 58) 5213 667
21 informatyk tel. (+48 58) 5213 665

21 informatyk tel. (+48 58) 5213 668

     

REFERAT INWESTYCJI

ul. 3 Maja, budynek HDI

 

pokój stanowisko kontakt
  Kierownik Referatu tel. (+48 58) 5213 761

  Pracownicy referatu tel. (+48 58) 5213 763
tel. (+48 58) 5213 639
     

REFERAT NADZORU INWESTORSKIEGO

ul. 3 Maja, budynek HDI

 

pokój stanowisko kontakt
  Naczelnik Referatu tel. (+48 58) 5213 841
  Pracownicy tel. (+48 58) 5213 842
     

STRAŻ MIEJSKA

ul. Armii Krajowej (budynek Państwowej Straży Pożarnej)

 

pokój stanowisko kontakt
suterena Komendant tel. (+48 58) 5213 852

14 Dyżurka tel. (+48 58) 5213 850

14 Monitoring tel. (+48 58) 5213 851
  Dyżurni tel. (+48 58) 5213 854
  Telefon alarmowy 986
     
     

WYDZIAŁ OŚWIATY

ul. Marynarzy 4 (dawna siedziba MOPS)

 

pokój stanowisko kontakt
  Naczelnik Wydziału tel. (+48 58) 5213 736

  Sekretariat sprawy socjalne pracowników oświaty, stypendia współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, młodzieżowymi, placówki niepubliczne
tel. (+48 58) 5213 737
  Radca prawny organizacja i kadry oświaty tel. (+48 58) 5213 739
  Księgowość oświaty tel. (+48 58) 5213 742
     

BIURO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Poniedziałek 10.00 – 18.00, środa - 08.00 – 15.00

 

pokój stanowisko kontakt
93-94 Konserwator zabytków Miasta Sopotu
Naczelnik Biura
tel. (+48 58) 5213 624
94 Sekretariat

tel. (+48 58) 5213 624

 

93 Główny specjalista ds. ochrony zieleni zabytkowej

wycinka, przycinka drzew i krzewów, zagospodarowanie terenów zielonych
tel. (+48 58) 5213 791
93 Inspektor ds ochrony zabytków

programy prac konserwatorskich, remonty ingerujące w zewnętrzną tkankę budynku, remonty elewacji zabytkowych, ogrodzenia
tel. (+48 58) 5213 790

100 Plastyk Miejski

remonty elewacji, kolorystyka, ogródki gastronomiczne, sezonowe zagospodarowanie plaży, reklamy, estetyzacja miasta, meble miejskie
tel. (+48 58) 5213 785
 100 Główny specjalista ds. ochrony zabytków nieruchomych

roboty budowlane, przebudowa, rozbudowa, nowe inwestycje, remonty ingerujące w zewnętrzną tkankę budynku, wymiana stolarki okienneji drzwiowej zewnętrznej
 tel. (+48 58) 5213 785
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO