Ochrona cennych obszarów przyrodniczych w Sopocie

Od kwietnia 2016r do listopada 2018r w Sopocie realizowany jest projekt pn.

„Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczanie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Woj. Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i Sopocie.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej

Głównym cel projektu to ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczenie ponadprzeciętnych na tle kraju walorów przyrodniczych i krajobrazowych dwóch uzdrowisk województwa pomorskiego. Najbardziej atrakcyjne przyrodniczo obszary zostaną zagospodarowane i zabezpieczone przed nadmierną penetracją mieszkańców i turystów.

Ważnym elementem projektu są inicjatywy kierowane do młodych sopocian, których zadaniem jest kształtowanie postaw ekologicznych, wzrost świadomości ekologicznej i historycznej wśród dzieci i młodzieży .

Szczegółowy zakres działań zaplanowanych w Sopocie obejmuje:

Działania inwestycyjne

 1. budowa sopockich błoni -etap III 
 2. Skarpa sopocka wzdłuż ulicy j. Sobieskiego  
 3. Skarpa sopocka wzdłuż ulicy Winieckiego    do ul. Goyki
 4. Skarpa sopocka wzdłuż ulicy Winieckiego    do Grodziska  
 5. zagospodarowanie terenu wzdłuż potoku Kamiennego u zbiegu ulic Haffnera i Powstańców Warszawy
 6. dojście do użytku ekologicznego Wąwozy Grodowe   
 7. budowa parkingu u zbiegu ulic Powstańców Warszawy i Haffnera
 8. Uporządkowanie Lasku Karlikowskiego   

Działania edukacyjne

 1. Przeprowadzanie akcji ekologicznych zgodnie ze szkolnym kalendarzem ekologicznym;
 2. Objęcie patronatem przez poszczególne szkoły podstawowe fragmentów skarpy sopockiej- „Sopocki patrol ekologiczny” ;
 3. Warsztaty przyrodnicze, historyczne  i artystyczne na terenie skarpy sopockiej  Grodziska i TPK ;
 4. Akcje porządkowe połączone z piknikiem na terenie lasu oraz skarpy sopockiej i jej okolic  z okazji np. Sprzątania Świata, Dnia Ziemi, Dnia Dziecka;
 5. Propagowanie najcenniejszych przyrodniczo obszarów poprzez wydanie publikacji  na temat przyrodniczych skarbów Sopotu”, której forma i treść będą wynikiem konkursów szkolnych;
 6. Projekt okładki zeszytu zawierającej kalendarz ekologiczny, wybranego w konkursie szkolnym.

Projekt zakłada ponadto podjęcie działań na rzecz ustanowienia form prawnej ochrony w formie użytku ekologicznego obszarów o wyróżniającej się  bioróżnorodności w Sopocie

Projekt partnerski –Gmina Miasto Ustka i Gmina Miasta Sopotu

Całkowita wartość projektu 11 204 146,5 zł

Wartość projektu w części Sopotu- 6 841 228 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych Sopotu – 6 641 228 zł

Kwota dofinansowania dla Sopotu 4,321 640,71 zł

loga ue

Konkursy dla uczniów

Ważnym elementem projektu są także działania edukacyjne i kształtowanie postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży. Dlatego zapraszamy do udziału w dwóch konkursach – fotograficznym i literackim. Oba konkursy skierowane są do uczniów sopockich szkół.

 

Przyrodnicze Osobliwości Sopotu – konkurs fotograficzny

 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjów. Tematyka fotografii dotyczyć ma sopockiej przyrody i ma zachęcić młodzież do poszukiwania niezwykłych roślin i niezwykłych zielonych miejsc. Prace konkursowe powinny być przekazane do nauczycieli do 12 maja 2017 r.

 

Regulamin konkursu

 

 

 

Zielone miasto między morzem a lasem – konkurs literacki

 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie sopockich gimnazjów i liceów. Forma prac jest dowolna, może to być baśń, bajka, komiks, opowiadanie lub wspomnienie. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że odbiorcą tekstu ma być dziecko w wieku 6-12 lat. Prace pisane czcionką 12 punktów powinny mieć wielkość maksymalnie 5 stron A4 (w przypadku komiksu lub pracy zawierającej więcej niż 5 ilustracji maksymalnie 10 stron). Na prace konkursowe czekamy do końca maja 2017 roku.

Organizatorem obu konkursów jest Urząd Miasta Sopotu. Regulaminy konkursów znajdują się na stronie www.miasto.sopot.pl, szczegóły dostępne również u nauczycieli przedmiotowych.

 

Regulamin konkursu

 

 
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |