Straż Miejska Sopot

Straż Miejska - aktualności

Festyn z okazji Dni Seniora

19.06.2019

12 czerwca Straż Miejska wzięła udział w festynie organizowanym w ramach obchodów Sopockich Dni Seniora. Plenerowa impreza odbyła się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Sopocie przy ul. Mickiewicza, gdzie na zaproszonych gości czekało wiele atrakcji. 

12 czerwca Straż Miejska wzięła udział w festynie organizowanym w ramach obchodów Sopockich Dni Seniora. Plenerowa impreza odbyła się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Sopocie przy ul. Mickiewicza, gdzie na zaproszonych gości czekało wiele atrakcji. Municypalni przygotowali stoisko z broszurami i informatorami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Strażniczki odpowiadały na zadawane pytania i wyjaśniały sporne kwestie jak również przestrzegały przed niebezpiecznymi sytuacjami jakie miały miejsce
w ostatnim czasie w naszym kraju, a których ofiarami byli właśnie seniorzy.

ROZWIŃ

Goście ze Straży Miejskiej Warszawa w Sopocie

19.06.2019

W dniach 5-6 czerwca br. gościliśmy w Sopocie zaprzyjaźnionych strażników Referatu Profilaktyki ze Straży Miejskiej m. st. Warszawy.  W ramach kontynuacji współpracy formacji w  szerzeniu działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży warszawscy municypalni zaprezentowali dla wszystkich dzieci z klas trzecich sopockich szkół podstawowych swój autorski interaktywny spektakl pt. „Florka w sieci”. 

W dniach 5-6 czerwca br. gościliśmy w Sopocie zaprzyjaźnionych strażników Referatu Profilaktyki ze Straży Miejskiej m. st. Warszawy.  W ramach kontynuacji współpracy formacji w  szerzeniu działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży warszawscy municypalni zaprezentowali dla wszystkich dzieci z klas trzecich sopockich szkół podstawowych swój autorski interaktywny spektakl pt. „Florka w sieci”. Widowisko, poruszające temat bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, które objął swoim patronatem Prezydent Miasta Sopotu Pan Jacek Karnowski odbyło się w Teatrze na Plaży. Spektakl spotkał się z żywiołowym przyjęciem zarówno ze strony uczniów jak
i nauczycieli.  

ROZWIŃ

Festyn z okazji Dnia Dziecka

19.06.2019

Już od 5 lat Straż Miejska wspiera  inicjatywę firmy Aqua Sopot, by propagować działania profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży. 1 czerwca municypalni wzięli udział w festynie zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka na Sopockich Błoniach. Wszystkie dzieci mogły korzystać z dostępnych atrakcji, które w interesujący i przyjazny sposób zaprezentowały strażniczki miejskie. 

Już od 5 lat Straż Miejska wspiera  inicjatywę firmy Aqua Sopot, by propagować działania profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży. 1 czerwca municypalni wzięli udział w festynie zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka na Sopockich Błoniach. Wszystkie dzieci mogły korzystać z dostępnych atrakcji, które w interesujący i przyjazny sposób zaprezentowały strażniczki miejskie. Najmłodsi mieli możliwość zaznajomienia
się ze wszystkimi tajnikami samochodu służbowego SM, poznania zasad bezpieczeństwa na drodze poprzez zabawę edukacyjną Miasteczko Ruchu Drogowego -  Autochodzik oraz uczestniczyli w licznych konkursach, za które otrzymali upominki.

ROZWIŃ

Pożegnanie Marka Grabowskiego

21.05.2019

Dnia 11 maja br. pożegnaliśmy naszego współpracownika, kolegę i przyjaciela Marka Grabowskiego. Marek rozpoczął służbę w Straży Miejskiej w roku 1997 i przez 22 lata zawsze z należytą starannością wypełniał swoje obowiązki. Tworzył w zespole przyjacielską atmosferę oraz przekazywał swoją wiedzę młodszym pokoleniom strażników.

Dnia 11 maja br. pożegnaliśmy naszego współpracownika, kolegę i przyjaciela Marka Grabowskiego. Marek rozpoczął służbę w Straży Miejskiej w roku 1997 i przez 22 lata zawsze z należytą starannością wypełniał swoje obowiązki. Tworzył w zespole przyjacielską atmosferę oraz przekazywał swoją wiedzę młodszym pokoleniom strażników. Zawsze był otwarty na ludzi, świat i jego sprawy, zaangażowany na rzecz pomocy człowiekowi w potrzebie. Posiadał  swoje, głęboko przemyślane zdanie, którego potrafił bronić będąc jednocześnie otwarty na argumenty innych i zdolny
do kompromisu, nie szukając w żadnej sprawie swojego interesu i korzyści. Życiowy optymizm i pogoda ducha były dla nas zawsze dobrym przykładem zachowania
w sytuacjach trudnych. Jego uśmiech i znane powszechnie poczucie humoru, niejednokrotnie pozwalały znaleźć dobre wyjście z konfliktów i problemów, przywracając właściwe proporcje i podejście w różnych sprawach. Dziękujemy za Twoją pracę, zaangażowanie i Twoją obecność wśród nas, która ufamy głęboko nie kończy się tym fizycznym rozstaniem.

 Całej Rodzinie Zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Drogi Marku, nasz Przyjacielu

Spoczywaj w pokoju!

ROZWIŃ

Remont drogi rowerowej

13.05.2019

Nadal trwa remont trasy rowerowej wzdłuż Al. Wojska Polskiego. Dla rowerzystów zostały wyznaczone objazdy oraz ustawiono znaki drogowe informujące o zakazie ruchu pojazdów w obu kierunkach oraz zakazie wjazdu rowerów. Jednak wielu prowadzących jednoślady nie stosuje się do wymaganych przepisów czym nie tylko łamie prawo, ale także stwarza realne zagrożenie dla pieszych. 

Nadal trwa remont trasy rowerowej wzdłuż Al. Wojska Polskiego. Dla rowerzystów zostały wyznaczone objazdy oraz ustawiono znaki drogowe informujące o zakazie ruchu pojazdów w obu kierunkach oraz zakazie wjazdu rowerów. Jednak wielu prowadzących jednoślady nie stosuje się do wymaganych przepisów czym nie tylko łamie prawo, ale także stwarza realne zagrożenie dla pieszych. Municypalni każdego dnia regularnie patrolują trasę wzdłuż Al. Wojska Polskiego, a wobec osób nieprzestrzegających  przepisów funkcjonariusze stosują środki przewidziane w kodeksie wykroczeń
i kodeksie postepowania w sprawach o wykroczenia . Rowerzysta łamiący przepis może zostać ukarany mandatem karnym w wys. Od 20 do 500 zł.

ROZWIŃ

 Kierownictwo

WIĘCEJ

PROFILAKTYKA W STRAŻY MIEJSKIEJ SOPOT

WIĘCEJ

Rewirowi

WIĘCEJ

KONTAKT

Straż Miejska Sopot

Godziny urzędowania:

Dyżurka czynna : całodobowo

Administracja: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-15:00

Adres do korespondencji:
Ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
Tel. alarmowy  986
Tel. 58 52 13 850
Fax.  58 52 13 856

dyzurka@um.sopot.pl


Komendant Straży Miejskiej
Tomasz Dusza
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 854
strazkom@sopot.pl


Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
Paweł Zgliński
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 852

wykroczenia@um.sopot.pl


Profilaktyka
St.Insp. Magdalena Jażdżewska
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 855

magdalena.jazdzewska@um.sopot.pl

 

Kierownik Referatu Prewencji

Wojciech Kopowski                                                             ul. A. Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 852

wojciech.kopowski@um.sopot.pl

 

Operator Monitoringu Miejskiego
Maciej Szarafiński
Ul. Kościuszki 25/27
81-704  Sopot
Tel. 58 52 13 851

Posterunek Straży Miejskiej

Ul. Tenisowa 2
81-711  Sopot
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:30

Skargi i wnioski przyjmuje Komendant Straży Miejskiej w każdy czwartek od godziny 13.00-15.00.

ZADANIA I UPRAWNIENIA STRAŻY MIEJSKIEJ W SOPOCIE

Do zadań straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

WIĘCEJ

identyfikatory

BEZPŁATNE ABONAMENTY DLA MIESZKAŃCÓW

WIĘCEJ
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO