Straż Miejska w Sopocie

Witamy na stronie Straży Miejskiej w Sopocie

Straż Miejska - aktualności

Bez uprawnień i na podwójnym gazie przez ulice Sopotu

21.03.2022

Sopoccy municypalni podczas podejmowania interwencji przed jednym ze sklepów spożywczych przy Alei Niepodległości zwrócili uwagę na mężczyznę, który dokonał zakupu znacznej ilości alkoholu. Podczas późniejszego patrolowania ul. Rzemieślniczej, mundurowi zauważyli tego samego mężczyznę za kierownicą parkującego pojazdu. Zachowanie kierowcy po opuszczeniu auta wyglądało podejrzanie, gdyż miał widoczne problemy z utrzymaniem równowagi. Po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających okazało się, że mężczyzna miał w wydychanym powietrzu2 promile alkoholu i nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Stracił je jakiś czas temu … za jazdę pod wpływem alkoholu. Kierowca został oddany w ręce funkcjonariuszy KMP Sopot.

ROZWIŃ

Pomoc dla Ukrainy

18.03.2022

Od początku wojny na Ukrainie Straż Miejska w Sopocie angażuje się w szereg działań pomagających obywatelom Ukrainy. Pomagamy jako wolontariusze w Centrum Wsparcia Ukrainy, angażujemy się w przewóz najpotrzebniejszych rzeczy dla osób pozostających na Ukrainie, organizujemy zbiórki pieniędzy wśród pracowników Straży, by zakupić jak najwięcej potrzebnych produktów spożywczych do Centrum. Pokazujemy, że warto pomagać i Państwa także do tego zachęcamy. Do Centrum Wsparcia Ukrainy zgłaszają się ludzie, którym wojna zabrała wszystko. Nawet najmniejsza pomoc jest ważna, a razem możemy więcej.  

ROZWIŃ

Spalanie zabronionych odpadów.

18.03.2022

Sopoccy strażnicy miejscy podczas kontroli spalania odpadów w budynku mieszkalnym niedaleko stacji Sopot Wyścigi ujawnili szereg nieprawidłowości. W piecu grzewczym były spalane lakierowane deski, folia, gazetki reklamowe. Właściciel posesji przyznał się do winy i został ukarany mandatem w wysokości 500 zł. Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta do 2024 roku mieszkańcy Sopotu mają obowiązek wymiany pieca węglowego na bardziej ekologiczny. Wszelkie szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska lub na stronie internetowej sopot.pl w zakładce aktualności. 

ROZWIŃ

Nowy Rok

05.01.2022

ROZWIŃ

Pożar domu przy ul. Bitwy pod Płowcami

05.01.2022

28 grudnia tuż przed godziną 4 w nocy Dyżurny SM otrzymał informację o wybuchu pożaru w budynku przy ul. Bitwy pod Płowcami. Na miejsce został zadysponowany patrol Straży Miejskiej, którego głównym zadaniem była ewakuacja osób poszkodowanych do tymczasowego miejsca pobytu w pensjonacie „Irena”. Dodatkowo municypalni wspomagali działania Policji i Straży Pożarnej przy zabezpieczaniu miejsca zdarzenia. Na szczęście nikomu z mieszkańców nic się nie stało. 

ROZWIŃ

 Kierownictwo

WIĘCEJ

PROFILAKTYKA W STRAŻY MIEJSKIEJ W SOPOCIE

WIĘCEJ

Rewirowi

WIĘCEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W SOPOCIE

KLAUZULA INFORMACYJNA

 O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W SOPOCIE

 

Na podstawie art. 22 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. 2019 poz. 125) informujemy, że:

 

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej
w Sopocie, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot.

 

2. Dane kontaktowe Administratora:

1) listownie, przesyłając korespondencję na wskazany wyżej adres;

2) poprzez pocztę e-mail: tomasz.dusza@um.sopot.pl ;

3) telefonicznie (058) 5213850.

 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

 

4. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

1) listownie, przesyłając korespondencję na wskazany wyżej adres;

2) poprzez pocztę e-mail: iod@sopot.pl;

3) telefonicznie (058) 5213669.

 

5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie. art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o strażach gminnych (Dz.U. 2021 poz. 1763 z późn. zm.).

 

6. Straż Miejska zgodnie z art. 10a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
(Dz.U. 2021 poz. 1763 z późn. zm.), w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:

1) wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu
w sprawach o wykroczenia;

2) z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

 

7. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo do:

1) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania danych osobowych;

2) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 

8. Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt 5, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

KONTAKT STRAŻ MIEJSKA W SOPOCIE

Straż Miejska w Sopocie

Godziny urzędowania:

Dyżurka czynna: całodobowo

Administracja: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-15:00

Adres do korespondencji:
Ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
Tel. alarmowy  112 lub 986
Tel. 58 52 13 850
Fax.  58 52 13 856

dyzurka@um.sopot.pl

 

Fanpage Straży Miejskiej w Sopocie prezentuje codzienną pracę municypalnych na terenie miasta.

Nasz profil społecznościowy nie jest obsługiwany całodobowo i służy jedynie jako kanał wymiany informacji.

https://www.facebook.com/sopot.sm

oznaczenie/wyszukiwanie: @sopot.sm


Komendant Straży Miejskiej
Tomasz Dusza
ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
strazkom@sopot.pl


Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
Paweł Zgliński
ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot

pawel.zglinski@um.sopot.pl


Profilaktyka
Str. Dorota Garnicka
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot

dorota.garnicka@um.sopot.pl

 

Kierownik Referatu Prewencji

Wojciech Kopowski
ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot

wojciech.kopowski@um.sopot.pl

 

Kierownik Referatu Dyżurnych

Justyna Zabiegała

ul. Kościuszki 25/27 
81-704 Sopot

justyna.zabiegala@um.sopot.pl

 

Operator Monitoringu Miejskiego
Maciej Szarafiński
ul. Kościuszki 25/27
81-704  Sopot

Posterunek Straży Miejskiej

ul. Tenisowa 2
81-711  Sopot
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:30

Skargi i wnioski przyjmuje Komendant Straży Miejskiej w każdy czwartek od godziny 13.00-15.00, po uprzednim umówieniu się.

ZADANIA I UPRAWNIENIA STRAŻY MIEJSKIEJ W SOPOCIE

Do zadań straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

WIĘCEJ

KARTY OPŁATY ZRYCZAŁTOWANEJ DLA MIESZKAŃCÓW ORAZ BEZPŁATNE ABONAMENTY DLA INSTYTUCJI

KARTY OPŁATY ZRYCZAŁTOWANEJ DLA MIESZKAŃCÓW ORAZ BEZPŁATNE ABONAMENTY DLA INSTYTUCJI STRAŻ MIEJSKA W SOPOCIE

WIĘCEJ
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |