Straż Miejska Sopot

Straż Miejska - aktualności

Spartiakada

22.10.2021

Puchar i dyplomy zdobyte podczas Pomorskiej Spartakiady Strzeleckiej.

Straż Miejska w Sopocie na zaproszenie Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej Okręg Gdański wzięła udział w Spartakiadzie Strzeleckiej. Zawody zostały zorganizowane z okazji 100-lecia powrotu Pomorza do Macierzy. Nasi zawodnicy, po bardzo zaciętej walce, zdobyli 1 miejsce w konkurencji udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W zawodach, w których wzięły udział 22 drużyny, w konkurencjach strzeleckich i teście wiedzy o marszałku Józefie Piłsudskim plasowaliśmy się na wysokich miejscach.

ROZWIŃ

Pilotażowe zajęcia edukacyjne z użyciem elektrycznych hulajnóg

30.09.2021

Klasa 7b ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Sopocie wzięła udział w pilotażowych zajęciach edukacyjnych pt. „Jestem odpowiedzialnym użytkownikiem hulajnogi elektrycznej”. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi korzystania z tego jakże modnego środka transportu a także mieli możliwość praktycznego ich zastosowania. Dzięki współpracy z firmą Dott mamy nadzieję przeprowadzić cykl spotkań z młodzieżą, która jest głównym użytkownikiem hulajnóg elektrycznych, by świadomie
i odpowiedzialnie mogli z nich korzystać.

ROZWIŃ

Festyn z grą XXL

30.09.2021

19 września funkcjonariusze SM uczestniczyli w Pikniku Rodzinnym, zorganizowanym na Stadionie Leśnym w Sopocie. Ogromnym zainteresowaniem najmłodszych uczestników pikniku cieszyła się nasza Gra XXL, która nie tylko bawi, ale także uczy przepisów ruchu drogowego. Wszyscy chętni mogli wcielić się w rolę kierowcy radiowozu i poznać tajniki pracy strażnika miejskiego. Wraz z firmą Dott prowadziliśmy akcję edukacyjną dot. odpowiedzialnego korzystania z hulajnóg elektrycznych w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

ROZWIŃ

Odłóż telefon i żyj!

30.09.2021

Takie hasła pojawiły się przy przejściach dla pieszych w okolicach sopockich szkół i przedszkoli. Jest to sopocki akcent w programie „Bezpieczna droga do szkoły”, w której bierzemy udział od 20 lat. Municypalni czuwają każdego wrześniowego ranka przy przejściach dla pieszych nad bezpieczeństwem uczniów i przedszkolaków, a także przeprowadzają zajęcia profilaktyczne
w szkołach i przedszkolach „Bezpieczne miasteczko drogowe – Autochodzik”.  

ROZWIŃ

30 - lecie Straży Miejskiej

30.09.2021

Nasze 30 – lecie uczciliśmy na sportowo. W meczu piłki nożnej o puchar Komendanta SM w Sopocie walczyło 5 drużyn z KM PSP w Sopocie, KM Policji w Sopocie, reprezentacja Urzędu Miejskiego w Sopocie oraz reprezentacja Białorusinów mieszkających w Trójmieście. Podczas zawodów nie zabrakło emocji i dobrej zabawy. Zwyciężyła drużyna sopockich strażaków pokonując
w zaciętej walce reprezentacje Białorusinów i sopockich policjantów.

ROZWIŃ

 Kierownictwo

WIĘCEJ

PROFILAKTYKA W STRAŻY MIEJSKIEJ SOPOT

WIĘCEJ

Rewirowi

WIĘCEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W SOPOCIE

KLAUZULA INFORMACYJNA

 O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W SOPOCIE

 

Na podstawie art. 22 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. 2019 poz. 125) informujemy, że:

 

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej
w Sopocie, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot.

 

2. Dane kontaktowe Administratora:

1) listownie, przesyłając korespondencję na wskazany wyżej adres;

2) poprzez pocztę e-mail: tomasz.dusza@um.sopot.pl ;

3) telefonicznie (058) 5213850.

 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Panią Katarzynę Jasińską.

 

4. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

1) listownie, przesyłając korespondencję na wskazany wyżej adres;

2) poprzez pocztę e-mail: iod@sopot.pl;

3) telefonicznie (058) 5213669.

 

5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie. art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o strażach gminnych (Dz.U. 2021 poz. 1763 z późn. zm.).

 

6. Straż Miejska zgodnie z art. 10a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
(Dz.U. 2021 poz. 1763 z późn. zm.), w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:

1) wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu
w sprawach o wykroczenia;

2) z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

 

7. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo do:

1) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania danych osobowych;

2) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 

8. Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt 5, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

KONTAKT

Straż Miejska Sopot

Godziny urzędowania:

Dyżurka czynna : całodobowo

Administracja: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-15:00

Adres do korespondencji:
Ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
Tel. alarmowy  986
Tel. 58 52 13 850
Fax.  58 52 13 856

dyzurka@um.sopot.pl


Komendant Straży Miejskiej
Tomasz Dusza
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
strazkom@sopot.pl


Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
Paweł Zgliński
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot

pawel.zglinski@um.sopot.pl


Profilaktyka
Str. Dorota Garnicka
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot

dorota.garnicka@um.sopot.pl

 

Kierownik Referatu Prewencji

Wojciech Kopowski

ul. A. Krajowej 105
81-824 Sopot

wojciech.kopowski@um.sopot.pl

 

Kierownik Referatu Dyżurnych

Justyna Zabiegała

ul. Kościuszki 25/27 
81-704 Sopot

justyna.zabiegala@um.sopot.pl

 

Operator Monitoringu Miejskiego
Maciej Szarafiński
Ul. Kościuszki 25/27
81-704  Sopot

Posterunek Straży Miejskiej

Ul. Tenisowa 2
81-711  Sopot
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:30

Skargi i wnioski przyjmuje Komendant Straży Miejskiej w każdy czwartek od godziny 13.00-15.00.

ZADANIA I UPRAWNIENIA STRAŻY MIEJSKIEJ W SOPOCIE

Do zadań straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

WIĘCEJ

KARTY OPŁATY ZRYCZAŁTOWANEJ DLA MIESZKAŃCÓW ORAZ BEZPŁATNE ABONAMENTY DLA INSTYTUCJI

KARTY OPŁATY ZRYCZAŁTOWANEJ DLA MIESZKAŃCÓW ORAZ BEZPŁATNE ABONAMENTY DLA INSTYTUCJI STRAŻ MIEJSKA W SOPOCIE

WIĘCEJ
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |