Straż Miejska Sopot

Straż Miejska - aktualności

Święto Niepodległości

11.11.2015

Święto Niepodległości

W dniu 11 listopada 2015r około godziny 13:00 w Sopocie z okazji Święta Niepodległości odbył się "Strażacki przejazd pojazdów zabytkowych".

Święto Niepodległości

W dniu 11 listopada 2015r około godziny 13:00 w Sopocie z okazji Święta Niepodległości odbył się "Strażacki przejazd pojazdów zabytkowych". Na terenie Placu Przyjaciół Sopotu imprezę zabezpieczali strażnicy miejscy. O godzinie 18:00 w Kościele Św. Jerzego odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny, a zaraz po niej kwiaty pod pomnikiem "Martyrologii Mieszkańców Sopotu" złożył także Komendant Straży Miejskiej Sopotu Tomasz Dusza. 

ROZWIŃ

Zabezpieczenie Marszu Radości.

10.11.2015

Zabezpieczenie Marszu Radości.

Dnia 10.11.2015r na ulicach Osiedla Brodwino odbył się Marsz Radości organizowany przez III Liceum Ogólnokształcące w Sopocie. Nauczyciele i uczniowie wspólnie manifestowali patriotyzm i radość, by uczcić Święto Niepodległości. Patrol Straży miejskiej wziął udział w zabezpieczeniu uroczystości.

    
   

Zabezpieczenie Marszu Radości.

Dnia 10.11.2015r na ulicach Osiedla Brodwino odbył się Marsz Radości organizowany przez III Liceum Ogólnokształcące w Sopocie. Nauczyciele i uczniowie wspólnie manifestowali patriotyzm i radość, by uczcić Święto Niepodległości. Patrol Straży miejskiej wziął udział w zabezpieczeniu uroczystości.

 

 

ROZWIŃ

AKCJA ZNICZ

31.10.2015

AKCJA ZNICZ

Jak co roku Straż Miejska bierze aktywny udział w akcji Znicz. Strażnicy pełniący służbę w okolicy cmentarzy udzielać będą pomocy przy parkowaniu pojazdów.  W tym roku pojawią się także nocne patrole, które mają na celu chronić przed ewentualnymi dewastacjami i kradzieżami. Akcja potrwa od 30 pażdziernika, do 02 listopada 2015r.

 

 

 

 

AKCJA ZNICZ

Jak co roku Straż Miejska bierze aktywny udział w akcji Znicz. Strażnicy pełniący służbę w okolicy cmentarzy udzielać będą pomocy przy parkowaniu pojazdów. W tym roku pojawią się także nocne patrole, które mają na celu chronić przed ewentualnymi dewastacjami i kradzieżami. Akcja potrwa od 30 pażdziernika, do 02 listopada 2015r.

 
ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO W SOPOCIE:

- ul. Malczewskiego- jeden kierunek na odcinku Al. Niepodległości do ul.Kolberga,

- ul. Księżycowa- jeden kierunek od ul. Malczewskiego do ul. 23 Marca

- ul. Okrężna- jeden kierunek w stronę ul. 23 Marca,

- ul. Słoneczna- jeden kierunek w stronę ul. Okrężnej.

 

 

 

 

 

 

ROZWIŃ

Bójka na ul. Bohaterów Monte Cassino

20.10.2015

W dniu 16 października 2015r około północy, pracownik monitoringu miejskiego ujawnił bójkę kilkunastu osób w rejonie ul. Bohaterów Monte Cassino.

W dniu 16 października 2015r około północy, pracownik monitoringu miejskiego ujawnił bójkę kilkunastu osób w rejonie ul. Bohaterów Monte Cassino. O tym fakcie niezwłocznie powiadomił dyżurnego KMP. Na miejsce zdarzenia zadysponowano także patrol Straży Miejskiej. Dzięki szybkiej reakcji  służb, nie doszło do eskalacji zdarzeń. Wszystkie osoby biorące udział w tym zdarzeniu zostały doprowadzone do Komendy Miejskiej Policji w Sopocie.

ROZWIŃ

Pojazd na Bohaterów Monte Cassino

20.10.2015

15 października 2015r. w godzinach porannych pracownik monitoringu miejskiego ujawnił pojazd poruszający się po ul. Bohaterów Monte Cassino.

 

15 października 2015r. w godzinach porannych pracownik monitoringu miejskiego ujawnił pojazd poruszający się po ul. Bohaterów Monte Cassino. Niezwłocznie powiadomił o tym partol Straży Miejskiej. Strażnicy  na miejscu potwierdzili zgłoszenie i podjęli odpowiednie czynności zmierzające do ukarania sprawcy wykroczenia. Okazało się, że kierowca pojazdu wielokrotnie był karany mandatami drogowymi za podobne wykroczenia.

ROZWIŃ

 Kierownictwo

WIĘCEJ

PROFILAKTYKA W STRAŻY MIEJSKIEJ SOPOT

WIĘCEJ

Rewirowi

WIĘCEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W SOPOCIE

KLAUZULA INFORMACYJNA

 O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W SOPOCIE

 

Na podstawie art. 22 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. 2019 poz. 125) informujemy, że:

 

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej
w Sopocie, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot.

 

2. Dane kontaktowe Administratora:

1) listownie, przesyłając korespondencję na wskazany wyżej adres;

2) poprzez pocztę e-mail: tomasz.dusza@um.sopot.pl ;

3) telefonicznie (058) 5213854.

 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, p. Violettę Chmielak.

 

4. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

1) listownie, przesyłając korespondencję na wskazany wyżej adres;

2) poprzez pocztę e-mail: iod@sopot.pl;

3) telefonicznie (058) 5213669.

 

5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie. art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o strażach gminnych (Dz.U. 2019 poz. 1795).

 

6. Straż Miejska zgodnie z art. 10a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
(Dz.U. 2019 poz. 1795), w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:

1) wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu
w sprawach o wykroczenia;

2) z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

 

7. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo do:

1) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania danych osobowych;

2) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 

8. Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt 5, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

KONTAKT

Straż Miejska Sopot

Godziny urzędowania:

Dyżurka czynna : całodobowo

Administracja: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-15:00

Adres do korespondencji:
Ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
Tel. alarmowy  986
Tel. 58 52 13 850
Fax.  58 52 13 856

dyzurka@um.sopot.pl


Komendant Straży Miejskiej
Tomasz Dusza
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 854
strazkom@sopot.pl


Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
Paweł Zgliński
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 852

pawel.zglinski@um.sopot.pl


Profilaktyka
Str. Dorota Garnicka
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 855

dorota.garnicka@um.sopot.pl

 

Kierownik Referatu Prewencji

Wojciech Kopowski

ul. A. Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 852

wojciech.kopowski@um.sopot.pl

 

Kierownik Referatu Dyżurnych

Justyna Zabiegała

ul. Kościuszki 25/27 
81-704 Sopot
Tel. 58 52 13 852

justyna.zabiegala@um.sopot.pl

 

Operator Monitoringu Miejskiego
Maciej Szarafiński
Ul. Kościuszki 25/27
81-704  Sopot
Tel. 58 52 13 851

Posterunek Straży Miejskiej

Ul. Tenisowa 2
81-711  Sopot
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:30

Skargi i wnioski przyjmuje Komendant Straży Miejskiej w każdy czwartek od godziny 13.00-15.00.

ZADANIA I UPRAWNIENIA STRAŻY MIEJSKIEJ W SOPOCIE

Do zadań straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

WIĘCEJ

KARTY OPŁATY ZRYCZAŁTOWANEJ DLA MIESZKAŃCÓW ORAZ BEZPŁATNE ABONAMENTY DLA INSTYTUCJI

KARTY OPŁATY ZRYCZAŁTOWANEJ DLA MIESZKAŃCÓW ORAZ BEZPŁATNE ABONAMENTY DLA INSTYTUCJI STRAŻ MIEJSKA W SOPOCIE

WIĘCEJ
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |