Spis telefonów do wydziałów Urzędu Miasta

pokój stanowisko kontakt
16 Kancelaria ogólna

+48 58 5213 722
+48 58 5213 723
fax +48 58 551 01 33

kancelaria@sopot.pl

41 Sekretariat Prezydenta Miasta Sopotu tel. +48 58 5213 750
fax +48 58 551 26 87
42 Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski

tel. +48 58 5213 750
fax +48 58 551 26 87

jacek.karnowski@um.sopot.pl

71 Sekretariat Wiceprezydentów tel. +48 58 5213 609
tel. + 48 58 5213 613
72 Wiceprezydent Miasta Magdalena Czarzyńska-Jachim
tel. +48 58 5213 608
70 Wiceprezydent Miasta Marcin Skwierawski tel. +48 58 5213 611
1 Sekretariat wydz. finansowego tel. +48 58 5213 617
1A Skarbnik Miasta Mirosław Goślicki

tel. +48 58 5213 618

miroslaw.goslicki@um.sopot.pl

41 Sekretariat Sekretarza Miasta

tel. +48 58 5213 750
fax +48 58 551 26 87

40 Sekretarz Miasta Wojciech Zemła wojciech.zemla@um.sopot.pl
 46 Rzecznik Prasowy
Izabela Heidrich
tel. +48 58 5213 847
fax +48 58 5213 892
tel. 505 148 130
izabela.heidrich@um.sopot.pl

 

pokój stanowisko kontakt
112 A Audyt Wewnętrzny tel. +48 58 5213 660
112 A Pełnomocnik Prezydenta ds. Kontroli tel. +48 58 5213 660
11 D-E Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych
tel. +48 58 5213 669
94-95 Konserwator Zabytków Miasta Sopotu

tel. +48 58 5213 624

25 Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy tel. +48 58 5213 733
     

SAMODZIELNE STANOWISKA

pokój stanowisko kontakt
94-95

Konserwator Zabytków Miasta Sopotu

tel. +48 58 5213 624
11 D-E

Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Inspektor Ochrony Danych

tel. +48 58 5213 669
 11A

Miejski Rzecznik Konsumentów
Anna Gut

Środa         8.30  - 16.oo
Czwartek     8.30 – 16.oo
Piątek         8.30 – 13.30

tel. +48 58 5213 670
anna.gut@um.sopot.pl

25 Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy tel. +48 58 5213 733
     

BIURO PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

pokój

stanowisko

kontakt

46

Naczelnik Biura, Rzecznik Prasowy

Izabela Heidrich

tel. +48 58 5213 847
fax +48 58 5213 892
tel. 505 148 130
izabela.heidrich@um.sopot.pl

48

Zastępca Naczelnika ds. Promocji

tel. +48 58 5213 625

jolanta.kownacka@um.sopot.pl

46

Główny specjalista ds. promocji i marketingu

tel. +48 58 5213 848
fax +48 58 5213 892

patrycja.tuchanowska@um.sopot.pl

46

Główny specjalista ds. strony internetowej, biuletyn miejski

tel. +48 58 5213 633

anetta.konopacka@um.sopot.pl

 46

Inspektor ds. informacji prasowych: sport, kultura

tel. +48 58 5213 633

marek.niziolek@um.sopot.pl

47

Główny specjalista ds. informacji prasowych, PR

tel. +48 58 5213 846

 

47

Inspektor ds. materiałów promocyjnych

tel. +48 58 5213 839

izabela.bajon@um.sopot.pl

48

Główny specjalista ds. turystyki i współpracy zagranicznej

tel. +48 58 5213 782

katarzyna.choczaj@um.sopot.pl

48

Inspektor ds. komunikacji społecznej, budżetu obywatelskiego, patronaty

tel. +48 58 5213 682

katarzyna.alesionek@um.sopot.pl

BIURO RADY MIASTA

pokój stanowisko kontakt
63 Przewodniczący Rady Miasta
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
tel. +48 58 5213 671
62 Naczelnik Biura tel. +48 58 5213 673
beata.szetela@um.sopot.pl
60 Sekretariat tel. +48 58 5213 672
     

Biuro ds. Kontroli i Audytu Wewnętrznego

pokój stanowisko kontakt
112A  Audytor
tel. +48 58 5213 660
75  Kontrole tel. +48 58 5213 664
     

Biuro ds. Kontaktów Samorządowych i Repatriacji

pokój stanowisko kontakt
44 Naczelnik
tel. +48 58 5213 612
44 Pracownicy biura tel. +48 58 5213 606
     

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

pokój stanowisko kontakt
15A Naczelnik Wydziału tel. +48 58 5213 726

15A Z-ca Naczelnika tel. +48 58 5213 746
16 Kancelaria ogólna tel. +48 58 5213 722
fax +48 58 551 01 33
25 Ewidencja majątku Urzędu tel. +48 58 5213 724
Al. Niepodległości 797B Archiwum tel. 604559564
15 Ksero, kierowcy tel. +48 58 5213 749
20
(suterena)
Konserwatorzy tel. +48 58 5213 752
     

Płace, Referat Księgowości

pokój stanowisko kontakt

4

Płace tel. +48 58 5213 626
     
pokój stanowisko kontakt
5 Kierownik Referatu tel. +48 58 5213 631
5 Obsługa finansowa wydziałów: K, GN, BRM, RG itp. tel. +48 58 5213 628
tel. +48 58 5213 629
7 Dotacje, kwitariusze dot. opłaty targowej i skarbowej - rozliczanie, faktury – księgowanie, Ewidencja księgowa środków trwałych tel. +48 58 5213 627
7A Wnioski o zaangażowanie wydatków, delegacje – rozliczanie tel. +48 58 5213 784
     

Referat Budżetu

pokój stanowisko kontakt
17 Kierownik Referatu tel. +48 58 5213 621
18 Obsługa finansowa Wydziału Lokalowego i Administratorów (ROM-y) tel. +48 58 5213 622
     

WYDZIAŁ GEODEZJI

pokój stanowisko kontakt
96 Naczelnik Wydziału tel. +48 58 5213 803
97 Ewidencja gruntów tel. +48 58 5213 804
99 Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej tel. +48 58 5213 807
75 Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej tel. +48 58 5213 664
     

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

pokój stanowisko kontakt
112 Naczelnik Wydziału tel. +48 58 5213 824
111 Sekretariat tel. +48 58 5213 823
114 Zastępca Naczelnika tel. +48 58 5213 822
75 Geodeta tel. +48 58 5213 837
113 Sprzedaż lokali mieszkalnych Sprzedaż nieruchomości gruntowych
tel. +48 58 5213 829
115 Dzierżawy ogródków działkowych, garaże, dzierżawy nieruchomości osobom fizycznym Obsługa informatyczna WPG Wysokość naliczeń
tel. +48 58 5213 826
116 Sprzedaż lokali mieszkalnych tel. +48 58 5213 828
117 Nieruchomości Skarbu Państwa tel. +48 58 5213 827
     

Referat Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

pokój stanowisko kontakt
87 Kierownik referatu tel. +48 58 5213 658
87 Pracownicy referatu tel. +48 58 5213 658
     

WYDZIAŁ INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA

pokój stanowisko kontakt
90 Naczelnik Wydziału tel. +48 58 5213 787
89 Sekretariat tel. +48 58 5213 794
91 Czystość i porządek w mieście, gospodarka odpadami, gospodarka komunalna, ochrona zwierząt
tel. +48 58 5213 788
91 Geolog powiatowy tel. +48 58 5213 662
92 Ochrona środowiska – dec. środowiskowe; pozwolenia wodno-prawne;
uzgadnianie dokumentacji
tel. +48 58 5213 786
92 Uzgadnianie dokumentacji, rejestracja sprzętu pływającego, karty wędkarskie,
zbiorowa komunikacja miejska, ochrona przed hałasem;
tel. +48 58 5213 793
 89 Nielegalne wycinki drzew; dotacje na inwestycje w ochronie środowiska; ochrona powietrza, ochrona zwierząt, ochrona przyrody tel. +48 58 5213 792
89 Komunikacja rowerowa tel. +48 58 5213 662
     

WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU

ul. Marynarzy 4 (dawna siedziba MOPS)

 

pokój stanowisko kontakt
27 Naczelnik Wydziału tel. +48 58 5213 677

28 Kultura (stypendia artystyczne, galeria uliczna, imprezy)

tel. +48 58 5213 678
tel. +48 58 5213 635

29 Kultura (instytucje kultury, organizacje pozarządowe)
tel. +48 58 5213 681
30 Sport tel. +48 58 5213 680
     

WYDZIAŁ LOKALOWY

pokój stanowisko kontakt
79 Naczelnik Wydziału tel. +48 58 5213 764
78 Sekretariat tel. +48 58 5213 767
78 Najem lokali użytkowych tel. +48 58 5213 764
76 Eksploatacje, Wspólnoty tel. +48 58 5213 777
76 Wspólnoty, najem garaży tel. +48 58 5213 778
77 Inspektor ds. eksploatacji technicznej tel. +48 58 5213 781
     

Referat Mieszkaniowy

pokój stanowisko kontakt
87 Kierownik Referatu tel. +48 58 5213 769
85 umowy najmu, zaświadczenia, potwierdzenia uprawnień do lokali mieszkalnych
tel. +48 58 5213 771
85 Eksmisje tel. +48 58 5213 772
86 Zmiany, przebudowy, podziały lokali mieszkalnych oraz przydział lokali mieszkaniowych rozwiązywanie i zawieranie umów
tel. +48 58 5213 774
13 (parter) Dodatki mieszkaniowe tel. +48 58 5213 783
     

WYDZIAŁ OBYWATELSKI

pokój stanowisko kontakt
11D-E Naczelnik Wydziału tel. +48 58 5213 701

11 D-E Sprawy wojskowe, informacja adresowa
tel. +48 58 5213 702
11 Ewidencja działalności gospodarczej tel. +48 58 5213 713
11B Ewidencja ludności, meldunki tel. +48 58 5213 706
11D-E Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
tel. +48 58 5213 712
11C Postępowania administracyjne w sprawie meldunków tel. +48 58 5213 708
12 Dowody osobiste tel. +48 58 5213 711
11F Kancelaria Tajna tel. +48 58 5213 669
     

Referat Komunikacji

pokój stanowisko kontakt
52 Kierownik Referatu tel. +48 58 5213 718

53-56 Rejestracja pojazdów tel. +48 58 5213 717 i 719
53-56 Prawa jazdy, szkolenia kierowców tel. +48 58 5213 716
     

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR

pokój stanowisko kontakt
66 Naczelnik Wydziału tel. +48 58 5213 651

65 Sprawy organizacyjne tel. +48 58 5213 652

64 Kadry tel. +48 58 5213 654

     

WYDZIAŁ PRAWNY

pokój stanowisko kontakt
80
(poddasze)
Naczelnik Wydziału tel. +48 58 5213 697
80 Radcy Prawni tel. +48 58 5213 695
tel. +48 58 5213 696
tel. +48 58 5213 699
80 Sekretariat tel. +48 58 5213 698
     

WYDZIAŁ FINANSOWY

pokój

stanowisko

kontakt

2

Naczelnik Wydziału

tel. +48 58 5213 616

1

Sekretariat

tel. +48 58 5213 617

1

Egzekucja: sądowa, dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

tel. +48 58 5213 754

3

Skarb Państwa - wieczyste użytkowanie gruntu, dochody niepodatkowe, wydawanie kwitariuszy - księgowość

tel. +48 58 5213 638

3

Podatek od nieruchomości od osób prawnych, podatek od środków transportowych - wymiar

tel. +48 58 5213 643

7

Podatek od środków transportowych, opłata: skarbowa, od posiadania psa, targowa, uzdrowiskowa – księgowość

tel. +48 58 5213 648

7

Środki z Unii Europejskiej - księgowość

tel. +48 58 5213 619

7

Mandaty Straży Miejskiej, rozliczanie kwitariuszy dot. opłaty uzdrowiskowej

tel. +48 58 5213 646

7

Dotacje - rozliczanie, faktury – księgowanie, Ewidencja księgowa środków trwałych

tel. +48 58 5213 627

7A

Środki z Unii Europejskiej - księgowość

tel. +48 58 5213 784

19

Użytkowanie i użytkowanie wieczyste, dzierżawy, przekształcenia na własność, ratalna sprzedaż mieszkań itp. - księgowość

tel. +48 58 5213 641

24

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – księgowość

tel. +48 58 5213 765

24

Obsługa finansowa Wydziału Oświaty

tel. +48 58 5213 765

27

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – wymiar

tel. +48 58 5213 636

     

REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

pokój stanowisko kontakt
101 Pracownicy referatu tel. +48 58 5213 762
     

WYDZIAŁ STRATEGII ROZWOJU MIASTA

pokój stanowisko kontakt
68 Naczelnik Wydziału tel. +48 58 5213 796

67 sprzedaż nieruchomości tel. +48 58 5213 797
69 Zastępca Naczelnika tel. +48 58 5213 799
69 Programy pomocowe dla wspólnot mieszkaniowych tel. +48 58 5213 799
     

Referat Projektów Finansowanych z Funduszy Europejskich

pokój stanowisko kontakt
49 Kierownik Referatu tel. +48 58 5213 863
49 Pracownik referatu tel. +48 58 5213 862
     

Referat Projektów Finansowanych z Funduszy Europejskich i Krajowych

pokój stanowisko kontakt
48 Kierownik Referatu tel. +48 58 5213 861
48, 49
Pracownicy referatu tel. +48 58 5213 760
tel. +48 58 5213 795
tel. +48 58 5213 862
     

Referat Europejskiego Funduszu Społecznego i Przedsiębiorczości

pokój stanowisko kontakt
50 Kierownik Referatu tel. +48 58 5213 864
50
Pracownik referatu tel. +48 58 5213 860
     

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

pokój stanowisko kontakt
108 Naczelnik Wydziału tel. +48 58 5213 817
107 Sekretariat tel. +48 58 5213 812
tel. +48 58 5213 819
105 Zastępca Naczelnika tel. +48 58 5213 813
103-105 Architekci tel. +48 58 5213 814
tel. +48 58 5213 815
tel. +48 58 5213 816
tel. +48 58 5213 818
     

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

ul. Marynarzy 4, dawny budynek MOPS

 

pokój stanowisko kontakt
ul. Marynarzy 4 Naczelnik Wydziału tel. +48 58 5213 686
ul. Marynarzy 4 Rehabilitacja zawodowa tel. +48 58 5213 687
ul. Marynarzy 4 Podinspektor ds. ochrony zdrowia, uzdrowiska i organizacji pozarządowych tel. +48 58 5213 620
ul. Marynarzy 4 Gł. Specjalista ds. osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania bezrobociu tel. +48 58 5213 615
ul. Marynarzy 4 Gł. Specjalista ds. organizacji pozarządowych tel. +48 58 5213 614
ul. Marynarzy 4 Gł. Specjalista ds. profilakyki uzależnień tel. +48 58 5213 610

 ul. Marynarzy 4 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  tel. +48 58 5213 610
     

Wydział INWESTYCJI

Sopot ul. Polna 1

 

pokój stanowisko kontakt
  Naczelnik wydziału
tel. +48 58 5213 841

  Z-ca naczelnika wydziału tel. +48 58 5213 761
  Pracownicy referatu tel. +48 58 5213 763
tel. +48 58 5213 639
tel. +48 58 5213 842
     

URZĄD STANU CYWILNEGO

pokój stanowisko kontakt
8 Kierownik tel. +48 58 5213 691

8A Zastępca kierownika tel. +48 58 5213 692
25 Zastępca kierownika tel. +48 58 5213 693
8A Archiwum USC tel. +48 58 5213 692
25 Zgony tel. +48 58 5213 693
     

STRAŻ MIEJSKA

ul. Armii Krajowej (budynek Państwowej Straży Pożarnej)

 

pokój stanowisko kontakt
  Komendant tel. +48 58 5213 852

14 Dyżurka tel. +48 58 5213 850

14 Monitoring tel. +48 58 5213 851
  Dyżurni tel. +48 58 5213 854
  Telefon alarmowy 986
     
     

WYDZIAŁ OŚWIATY

ul. Marynarzy 4 (dawna siedziba MOPS)

 

pokój stanowisko kontakt
  Naczelnik Wydziału tel. +48 58 5213 736

  Sekretariat sprawy socjalne pracowników oświaty, stypendia współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, młodzieżowymi, placówki niepubliczne
tel. +48 58 5213 737
  Radca prawny organizacja i kadry oświaty tel. +48 58 5213 739
  Księgowość oświaty tel. +48 58 5213 742
     

BIURO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Poniedziałek 10.00 – 18.00, środa - 08.00 – 15.00

 

pokój stanowisko kontakt
93-94 Konserwator zabytków Miasta Sopotu
Naczelnik Biura
tel. +48 58 5213 624
94 Sekretariat

tel. +48 58 5213 624

 

93 Główny specjalista ds. ochrony zieleni zabytkowej

wycinka, przycinka drzew i krzewów, zagospodarowanie terenów zielonych
tel. +48 58 5213 791
93 Inspektor ds ochrony zabytków

programy prac konserwatorskich, remonty ingerujące w zewnętrzną tkankę budynku, remonty elewacji zabytkowych, ogrodzenia
tel. +48 58 5213 790

100 Plastyk Miejski

remonty elewacji, kolorystyka, ogródki gastronomiczne, sezonowe zagospodarowanie plaży, reklamy, estetyzacja miasta, meble miejskie
tel. +48 58 5213 785
 100 Główny specjalista ds. ochrony zabytków nieruchomych

roboty budowlane, przebudowa, rozbudowa, nowe inwestycje, remonty ingerujące w zewnętrzną tkankę budynku, wymiana stolarki okienneji drzwiowej zewnętrznej
 tel. +48 58 5213 649
 100 Inspektor ds. ochrony zabytków nieruchomych

roboty budowlane, przebudowa, rozbudowa, nowe inwestycje, remonty ingerujące w zewnętrzną tkankę budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej

 tel. +48 58 5213 661

SAMODZIELNE REFERATY

REFERAT INFORMATYKI

pokój stanowisko kontakt
21 Kierownik Referatu tel. +48 58 5213 663

21 Administrator Systemu - informatyk tel. +48 58 5213 666

21 Administrator www - inspektor tel. +48 58 5213 667
21 informatyk tel. +48 58 5213 665

     
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |